• pengaregn skatteåterbäring företagare

Nu får du som är företagare skatteåterbäringen snabbare

Från och med i år har du som är företagare möjlighet att få skatteåterbäringen snabbare. Lämnar du in deklarationen senast den 2:a maj kan du få din skatteåterbäring redan i juni. Det gäller både de

 • avdrag för musikinstrument

Avdrag för musikinstrument – Så kan du göra avdrag som musiker

Är du en musiker som behöver ditt instrument i ditt arbete. Då kan du göra avdrag för musikinstrument.

 • avdrag för musik

Avdrag för musik – Så gör du avdrag för vinylskivor och CD

Är du musiker och har gjort inköp av vinylskivor? Då kan det finnas möjlighet att göra avdrag för musik.

 • varning inte avdragsgilla

Kostnader som inte är avdragsgilla – Det här får du inte göra avdrag för

Vilka utgifter får man inte göra avdrag för? Här är kostnaderna som inte är avdragsgilla.

 • tidningar böcker avdrag

Avdrag för böcker & tidningar – Gör avdrag för litteratur och tidskrifter

Har du köpt tidningar och böcker som du behöver i ditt jobb? Då kanske du kan göra avdrag för inköpen.

 • deklarationsblankett

Deklarationsblankett 2019 – Alla deklarationsblanketter och bilagor

Alla deklarationsblanketter för 2019.

 • arbetskläder skor avdrag

Avdrag arbetskläder – Så drar du av för kläder och skor i arbetet

Har du köpt kläder eller skor som du använder i jobbet? Här är reglerna som gäller för avdrag för arbetskläder.

 • mobiltelefon avdrag

Mobiltelefon avdrag – Gör avdrag för telefon och kostnader för samtal

Har du ringt jobbsamtal från din privata mobil? Då finns det möjlighet att göra avdrag för mobiltelefonen.

 • Vem ska deklarera?

Vem ska deklarera? – Så vet du om du ska lämna in deklaration

Vem ska deklarera? Även om du inte fått en deklaration behöver du ibland deklarera ändå. Här är fallen då du måste deklarera.

 • glasögon avdrag

Glasögon – Avdrag och skatteregler för terminalglasögon

Som privatperson får du inte göra avdrag för linser eller glasögon. Men din arbetsgivare kan bekosta terminalglasögon utan förmånsbeskattning.

 • digitalmoms

Digitalmomsen – Så hög blir den och så fungerar den nya digitala momsen

Från och med 1 juli 2019 så sänks momsen på digitala böcker och tidningar. Det betyder att momsen bara blir 6 procent.

 • avdrag internet

Avdrag för internet – Dra av för bredband och fiber hemma

Även om internet och bredbandsuppkoppling är i princip standard i Svenska hem finns det ändå fall då man kan göra avdrag för internet. Det rör sig i fall då arbetet kräver uppkoppling men det saknas

 • granska pengar

Det här granskar Skatteverket i år (2019)

Skatteverket arbetar mot osund konkurrens i bland annat byggbranschen, i år med särskilt fokus på den grå delen av marknaden. Flera åtgärder genomförs mot fusk med identiteter som kopplas till företagsbedrägerier och välfärdsbrottslighet. Handeln med

 • deklarera med telefon

Deklarera med telefon 2019 – Så godkänner du deklarationen genom att ringa

Möjligheten att deklarera med telefon har funnits sedan 2003 då tjänsten infördes av Skatteverket. Då använde över 800 000 tjänsten för att godkänna sin deklaration. Året innan infördes möjligheten att deklarera på nätet och året

 • deklarera med sms

Deklarera med SMS 2019 – Lämna in deklarationen via mobiltelefon

Skatteverket ger dig flera olika möjligheter att deklarera. Du kan både lämna in deklarationen på papper, deklarera på nätet eller deklarera via telefon. Vill du inte göra några som helst ändringar i deklarationen finns det

 • deklarera aktier K4-blankett

Deklarera aktier 2019 – Så deklarerar du värdepapper med k4-blanketten

Till skillnad mot fonder så kommer inte aktier och andra värdepapper förtryckta på deklarationsblanketten. Du måste alltså deklarera aktier själv på en särskild blankett. Den så kallade K4-blanketten. Ladda ner K4-blanketten för inkomstår 2018 (deklarationsår

 • Bilavdrag bil till jobbet

Bilavdrag 2019 – Så gör du avdrag för bil till jobbet och i tjänsten

Schablonavdraget för bil till jobbet med egen bil är lika stort oberoende av hur många mil man kör. Men måste uppfylla något av kraven enligt nedan.  Avdrag medges även om man har bilförmån, men avdraget är

 • arbetsrum avdrag

Avdrag arbetsrum – Så drar du av ditt kontor hemma i villa eller lägenhet

Praxis för avdrag för arbetsrum som ligger i den egna bostaden är restriktiv (RÅ 1981 1:21, RÅ 1975 ref 114). Avdraget tas upp under övriga kostnader, där endast den del som ligger över 5 000

 • min egen bil

Egen bil i tjänsten – Så drar du av när du kör egen bil i arbetet

Den skattefria milersättningen för den som använder egen bil i tjänsten är lika stort som schablonavdragen för bilavdrag för arbetsresor. Schablonen gäller personbilar med plats för upp till åtta passagerare. Beloppet gäller även för egenföretagare

 • riksdagen statlig inkomstskatt

Statlig inkomstskatt 2019 – Vem betalar skatten och hur hög är den?

Alla fysiska personer som har en förvärvsinkomst och når över brytpunkten ska betala statlig inkomstskatt enligt inkomstskattelagen. Hur hög är skatten? Den statliga inkomstskatten är 20% men betalas bara på belopp över skiktgränsen som skatten

 • deklarera på nätet eller via app

Deklarera på nätet 2019 – Så deklarerar du digitalt

Skatteverket har arbetat hårt för att få deklaranterna att välja att deklarera på nätet. I första hand för att minska på den administrativa kostnaden som krävs för att hantera deklarationer på papper. Det har gett

 • värnskatt

Vad är värnskatt? – Beräkna gräns och brytpunkt för värnskatten 2019

Här kan du läsa om vad värnskatt är och hur du beräknar den. Den brukar även kallas för den extra statliga inkomstskatten. Vad är värnskatt? Värnskatten är en extra inkomstskatt som du betalar på inkomster

 • swish

Kvarskatt 2019 – Så betalar du in restskatten med bankgiro eller Swish

Kvarskatt eller restskatt får du när du inte har betalat in tillräckligt med skatt under året. Det kan bland annat bero på att din arbetsgivare använder en felaktig skattetabell för dig eller att du är

 • skatteåterbäring

Skatteåterbäring 2019 datum – Få tillbaka pengarna på skatten i april

De senaste åren har Skatteverket gjort det möjligt för privatpersoner att få tillbaka skatteåterbäringen snabbare och skatteåterbäring 2019 är inget undantag. Följer du våra råd och tips så kan du få tillbaka skatten redan i

 • digitala brevlådor gratis

Digitala brevlådor – Så skaffar du en gratis och slipper deklarera på papper

Digitala brevlådor har blivit väldigt populärt och flera miljoner använder redan de olika tjänsterna för att få brev från företag och myndighetspost digitalt. Fördelarna är många, bland annat är det miljövänligt och du har alla

 • deklaration 2019

Deklaration 2019 – Viktiga råd och datum för att deklarera 2019

Den 2:a maj är det dags för deklaration 2019. Men vill du ha skatteåterbäringen redan i april måste du deklarera och godkänna den utan ändring i appen eller e-tjänsten senast 2:a april. Här har vi

 • parkeringsböter avdrag

Avdrag för parkeringsböter – Då är felparkeringsavgifter avdragsgilla

Som privatperson får du inte göra avdrag för parkeringsböter i något fall. Det gäller även om du använt bilen i tjänsten eller har en egen firma. Men det finns fall då parkeringsböter är avdragsgilla i

 • leasingbil

Leasingbil – Så deklarerar du du leasingbilen privat eller på företaget

Deklarera leasingbil Leasingbil. Hur leasingbilen ska behandlas i deklarationen beror på vem som betalar för bilen: 1. Betald av företaget Om det är en leasingbil, som betalas av företaget, betraktas bilen som en förmånsbil hos

 • flygskatt flygresa

Flygskatt – Så hög är skatten vid flygningar och så fungerar den

Flygskatt infördes i Sverige den 1 april 2018 efter förslag från Miljöpartiet. Tanken med skatten är att minska klimatpåverkan av flyget. Efter att Moderaternas och Kristdemokraternas budget klubbades igenom i Riksdagen i slutet av 2018

 • Anskaffningsutgift

Anskaffningsutgift – Så beräknar du din anskaffningsutgift

Anskaffningsutgift är tillsammans med förbättringsutgifter vad som får dras av vid vinstberäkningen, omkostnadsbeloppet, vid en försäljning av exempelvis aktier, bostadsrätt eller fastighet. Oftast används den faktiska anskaffningsutgiften, men schablonregler finns också. Exempelvis 20 % av

Deklarationssystem – Så kan du ändra och lämna in din deklaration

Deklarationssystem. För privatpersoner finns en tvåsidig huvudblankett, som skickas ut i en förtryckt version till de flesta som måste deklarera. Följande kontrolluppgifter är förtryckta i din deklaration: Löneinkomster, inkomsträntor, skuldräntor, pensionssparande och tomträttsavgäld. Bankernas och

 • anstånd med skatten

Anstånd med skatten – Så får du anstånd med din skatteinbetalning

Det går i följande fall att få anstånd med att betala skatten om man har begärt omprövning av beslutet eller överklagat beslutet och det är tveksamt att skatten ska betalas. Säkerhet kan behövas, såvida detta

Nyckeltal 2019

Allmän pensionsavgift 7% av förvärvsinkomsten men högst 36 400 (år 2019), 35 300 kr (år 2018). Avdrag för arbetsresor Bil : 18,50 kr/milMotorcykel, mopedbil: 9 kr/milMoped: 4,50 kr/mil. Läs mer om avdrag för arbetsresor

 • Beskattningsår

Beskattningsår – Välj rätt inkomstår för redovisningen i ditt företag

Beskattningsår (inkomstår) är det år för vilket man ska redovisa och skatta för inkomster och utgifter. Året efter beskattningsåret, som tidigare kallades för taxeringsår, är det år då deklarationen ska lämnas. Se deklarationsplikt. Beskattningsår är

 • basbelopp

Basbelopp 2019 – Här hittar du allt om prisbasbelopp och andra basbelopp

Basbelopp används för att beräkna olika belopp inom till exempel pension och sjukförsäkring. Basbelopp 2019 Prisbasbeloppet för 2019 är 46 500 kronor. Förhöjt prisbasbelopp för 2019 är 47 400 kronor. Inkomstbasbelopp för 2019 är 64 400 kronor. Basbelopp

 • friskvårdsbidrag

Friskvårdsbidrag – Motion och idrott som är skattefri

En arbetsgivare kan erbjuda de anställda att möjlighet till olika former av motion och friskvård i form av friskvårdsbidrag. Dessa aktiviteter är helt skattefria förutsatt att det är en mindre belopp och att de erbjuds

 • Arbetsgivaravgifter

Arbetsgivaravgifter – Så sänker du kostnaderna för arbetsgivaravgifterna

Den som ersätter någon för arbete med minst 1 000 kr ska normalt också betala arbetsgivaravgifter, såvida inte mottagaren har F-skatt. Om utbetalaren är en fysisk person och utbetalningen inte är en kostnad i näringsverksamhet

 • Kvittning av vinst

Kvittning – Så kvittar du vinsten mot förlust som privatperson och företag

Kvittning privatpersoner Varje inkomstslag – tjänst, näringsverksamhet och kapital behandlas var för sig och underskott får i princip inte kvittas mot överskott i ett annat inkomstslag. Inom näringsverksamhet får inte heller underskott i en näringsverksamhet dras av

 • expansionsfond till pension

Expansionsfond – Så avsätter till expansionsfonden och sänker skatten

Privatpersoner som har inkomst av näringsverksamhet antingen direkt eller indirekt genom exempelvis handelsbolag kan genom ett avdrag i deklarationen låta inkomsterna stanna i företaget. Och då betala expansionsfondsskatt på inkomsten och resterande skatt när pengarna

 • Så här gör du för att dra av dina studiekostnader

Avdrag studier – Så gör du avdrag för dina studiekostnader som student

Avdrag för studier Kostnader för studier går i allmänhet inte att dra av. Om man studerar för att skaffa sig ett annat jobb eller en högre tjänst inom sin egen yrkesgren blir det i regel

 • skogskonto skog

Skogskonto – Så sänker du skatten med skogskonton

Det går att skjuta upp beskattningen av skogsinkomster genom att sätta in en del av pengarna på skogskonto. Räntan beskattas med en särskild definitiv källskatt som är 15 % av årets ränta. Den betalas in

 • skattedeklaration

Skattedeklaration – Sänk skatten vid skatteinbetalningen med skatteavdrag

Reglerna om skattebetalning finns i en särskild skattebetalningslag, som innehåller regler om skattedeklaration, skattsedlar, preliminär självdeklaration, kostnadsräntan på kvarskatt mm. Skattsedlar Det finns olika slags skattsedlar för betalning av preliminär skatt: A-skatt, för löntagare, som

 • reseavdrag kollektivtrafik avdrag resor till arbetet

Reseavdrag 2019 – Så gör du avdrag för resor i deklarationen

Har du kostnader för resor har du möjlighet att göra reseavdrag i deklarationen för dina arbetsresor. Reglerna är många och det är ett av de avdrag där flest gör fel. 2017 gjorde över 1 miljon

 • kontor inventarier

Inventarier – Gör avdrag för möbler som privatperson eller företag

Företag Inventarier skrivs av skattemässigt under fyra till fem år beroende på vilken metod som används. Se värdeminskningsavdrag. Men kan dras av på en gång om värdet är under ett halvt prisbasbelopp. Skatteverket har i

 • idrottsavdrag

Idrottsavdrag – Så gör du avdrag för idrott och gymnastik

Den som har skattepliktiga inkomster av idrottsutövning eller som tränare eller domare får dra av sina utgifter antingen med de faktiska kostnaderna eller med ett schabloniserat idrottsavdrag som är lika stort som bruttoinkomsten, dock högst

Ladda ner gratis avtalsmallar

Köp och ladda ner avtalsmallar

Framtidsfullmakt mallI vår webbshop hittar du några av våra avtalsmallar att köpa som PDF- eller Excel-filer