• effektmål

Effektmål – Så beräknar du effekten av projektet med effektmålen

I ett projekt finns många typer av mål och resultat som kan mätas. Det kan vara allt från mål när det gäller budget, leveranser eller tid. Men det viktigaste målet är projektets effektmål. Det är det

 • swish

Swish: Nu kan du betala skatten med Swish hos Skatteverket

Nu lanserar Skatteverket möjlighet att betala in skatten med Swish efter önskemål från Tjänsten lanseras lagom till att många ska betala in sin kvarskatt 12 november. Fördelarna med att betala skatten med Swish Skatteverket har

 • konflikthantering

Konflikthantering – Så löser du konflikterna på arbetsplatsen

Konflikter på en arbetsplats händer konstant och är inget ovanligt. Att tro att konflikter helt kan undvikas är naivt utan det är bättre att vara förberedd när de händer. Vissa konflikter löser de anställda själva

 • projekt

Projekt – Vad är ett projekt och hur planerar och genomför du det?

Ett projekt är en temporär aktivitet för att uppnå ett resultat som till exempel kan vara en produkt eller tjänst. Det har blivit allt vanliga att en grupp bryts ut från den vanliga linjeorganisationen för

 • Stå-upp-möten

Stå-upp-möten – Konsten att hålla korta möten i projekt

Stå-upp-möten eller stand up-möten är en viktig komponent i många agila ramverk som till exempel Scrum och Kanban men kan användas i alla projektmetoder eller varför inte den dagliga verksamheten. Metoden bygger på den enkla

 • friskvårdsbidrag

Friskvårdsbidrag – Här är friskvården som är skattefri för de anställda

En arbetsgivare kan erbjuda de anställda att möjlighet till olika former av motion och friskvård i form av friskvårdsbidrag. Dessa aktiviteter är helt skattefria förutsatt att det är en mindre belopp och att de erbjuds

 • sprint

Sprint – Så fungerar en iteration i Scrum

En sprint eller iteration är ett centralt begrepp i det agila ramverket Scrum och är en definierad tidsrymd på vanligtvis 1-4 veckor. Ett projekt består av minst en men oftast flera sprintar. När varje sprint har

 • itil

ITIL – Grunderna till ITIL och IT Service Management

ITIL eller Information Technology Infrastructure Library är det vanligaste ramverket för IT service management. Grunderna i ITIL Grunderna i ITIL är baserade på fyra olika koncept. Värde. Det man skapar på IT-avdelningen ska ha ett

 • agila metoder

Agila metoder – Vad är agile och hur jobbar du agilt?

Agila metoder är en motreaktion på projektmetoden vattenfallsmodellen som ofta har resulterat i misslyckade IT-projekt. Då vattenfallsmetoden fungerar bra inom bygg- och tillverkningsindustrin fungerar den sämre inom system- och mjukvarautveckling där kravet på förändring och

 • projektledning

Projektledning – Råd och tips hur du leder ett projekt

Som projektledare har du ansvar för projektledning, alltså huvudansvaret för att projektet når sitt mål. Du ansvarar för budget, tidsplan, resurser och leveransen. Projektledningens grunder Välj projektmetod. Det finns idag ett stort antal projektmetoder eller

 • kick-off

Kick-off – Så genomför du en lyckad kickoff med aktiviteter

En kick-off är ett sätt att starta en aktivitet, ett projekt eller en nystart i ett företag. Genom kick-offen förbereder du teamet för de nya uppgifterna och stärker både medarbetarna och gruppens gemenskap. Du sätter

 • vattenfallsmetoden

Vattenfallsmetoden – Så driver du projekt med vattenfallsmodellen

Vattenfallsmetoden eller vattenfallsmodellen (waterfall method) är en amerikansk metod för mjukvaruutveckling. Den grundandes på 70-talet och var länge en standard för man arbetade med systemutveckling. Vattenfallsmetoden är en strikt metod i sex steg där varje

 • projektledningsverktyg

Projektledningsverktyg – Här är de bästa verktygen för projektledaren

Vissa projektledare föredrar den fysiska kanban- eller scrum-tavlan som projektledningsverktyg. Fördelen är att de är enkla och överskådliga och kräver minimalt med administration. Dessutom är det billigt och kräver inga licenser. Men i och med

 • utträde ur svenska kyrkan

Utträde ur Svenska kyrkan – Gratis mall för att gå ut ur Svenska kyrkan

Utträde ur Svenska kyrkan Här är en blankett som du kan använda vid utträde ur Svenska kyrkan. Det tar vanligtvis cirka en vecka efter att du skickat in blanketten tills du får en bekräftelse från

 • styrgruppsmöte

Styrgruppsmöte – Gratis mall, protokoll och agenda inför styrgruppsmötet

Ett styrgruppsmöte är organet där styrgruppen regelbundet samlas för att ta beslut och få aktuell status för projektet. Det är här som projektledaren rapporterar om tidigare leveranser och hur projektet ligger till i budget och tidsplan.

Beställ Avdragslexikon

Köp Avdragslexikon
 • Stockholm bostadsrätt

Bostadsrätt – Råd och tips som sänker skatten för bostadsrätten

Bostadsrätt är en nyttjanderätt till en lägenhet eller lokal i en fastighet ägd av en bostadsrättsförening (privatbostadsföretag). Om den ägs av en privatperson blir det skattemässigt sett en privatbostadsrätt, i annat fall näringsbostadsrätt. För både

 • RUT-avdrag för trädgårdsskötsel

RUT-avdrag för trädgårdsskötsel – Dra av för trädgårdsmästaren

Regeringen har föreslagit att rutavdraget från och med 1 augusti 2016 ska utvidgas med ett större antal trädgårdstjänster. Till exempel ska det vara möjligt att göra RUT-avdrag för beskärning av träd och annan trädgårdsskötsel. RUT-avdrag

 • husförsäljning

Husförsäljning – Så gör du avdrag vid försäljning av villa, bostadsrätt eller fritidshus

Försäljning av villa, fritidshus och bostadsrätt Vid husförsäljning av privatbostad (villa, fritidshus och bostadsrätt) är den skattepliktiga vinsten lika med den faktiska vinsten. Det vill säga någon hänsyn till inflation tas inte. Skatten är 22

 • privatbostadsfastighet hus villa gul sverige

Skatteregler för privatbostadsfastighet

Småhus och tomtmark för småhus är antingen privatbostadsfastighet eller näringsfastighet. En bostadsrätt är antingen privatbostad eller tillgång i näringsverksamhet. Uppdelningen har betydelse för skatten på bl a hyresinkomster och kapitalvinst. ÄR DET EN PRIVATBOSTAD? Ja,

 • hyresavtal lokal öppen

Hyresavtal – Ladda ner en gratis mall för hyreskontrakt för uthyrning av lokal

Ladda ner en gratis mall för hyresavtal Hyresavtal måste anpassas till förhållandena i varje fall. Läs mer om hyreslägenheter och inkomster från hyra. HYRESAVTAL Nr: 123 Hyresvärd: Hyresvärden AB, 556000-0000 Ställföreträdare: Adam Adamsson Box 123 123

 • Lägenhet Bostadsrätt Ägarlägenhet

Vad är en ägarlägenhet?

Ägarlägenhet, denna ägarform för lägenheter innebär att man äger lägenheten och en del fastigheten, till skillnad från vad som är fallet vid ägande av bostadsrätter där man genom en förening, som äger fastigheten, har rätt

 • utlandsfastighet

Utlandsfastigheter – Köp, försäljning och uthyrning av utlandsfastigheter

Utlandsfastigheter räknas som privatbostäder på samma sätt som fastigheter i Sverige. Följande skatteregler gäller: Köp utlandsfastigheter När ett utlandshus köps som permanentbostad i något EU-land eller Island, Norge och Liechtenstein går det numera att få uppskov

 • hyresinkomster

Hyresinkomster – Så sänker du skatten på hyresinkomsterna

Hyresinkomster Hyresinkomster för alla privatbostäder, både villor och bostadsrätter, beskattas i normalfallet med en 30-procentig statlig skatt under »kapital«. Ersättning för upplåtelse av småhus, bostadsrätt och hyreslägenhet är skattefritt upptill 40 000 kr – inklusive

 • villa familj lagfart tomt

Skatt på tomt

Obebyggd tomt påförs fastighetsskatt. Se vidare fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. Det kan därför finnas anledning att uppföra en byggnad på tomten för att undvika fastighetsskatt som kan vara väsentligt högre än den kommunala fastighetsavgiften. Vid

Småhus – skattemässiga beteckningen på en- och tvåfamiljsfastigheter

Småhus är den skattemässiga beteckningen på en- och tvåfamiljsfastigheter samt mangårdsbyggnader på jordbruksfastigheter som fastställs vid fastighetstaxering. Hus och mark bildar en småhusenhet. Till beteckningen kan också höra komplementhus, exempelvis garage eller förråd. Om det

 • bostadsförmån boförmån

Bostadsförmån – Så sänker du skatten på bostadsförmånen

Bostadsförmån. Att bo hyresfritt eller hyresbilligt i en fastighet eller lägenhet som tillhör arbetsgivaren är en skattepliktig löneförmån. Utgångspunkten är marknadsvärdet av bostadsförmån, men kan justeras, exempelvis om bostaden är större till följd av exempelvis

Bostadsbidrag – Så här fungerar bostadsbidraget

Det finns två former av bostadsbidrag – ett till barnfamiljer med låg inkomst och ett till pensionärer (BTP). Båda är beroende av inkomstens storlek och bostadskostnaderna. Stödet åt barnfamiljerna blir större ju fler barn som

 • bostadsbeskattning

Bostadsbeskattning – Skatt på privatbostad och näringsfastighet

Bostadsbeskattning. Skattereglerna är olika för privatbostäder och näringsfastigheter. Se privatbostadsfastighet. Som privatbostad räknas i regel småhus, fritidshus, bostadsrätter och även bostad som ingår i ett jordbruk förutsatt att ägaren använder eller avser att använda den

 • pågatåg hemresor

Hemresor – Så gör du avdrag för resor från arbetsorten till hemorten

Avdrag för hemresor för den som har bostad på både arbetsort och hemort medges om avståndet mellan hemmet och arbetet är minst fem mil och i regel med en hemresa i veckan och med billigaste

 • bilförmån

Bilförmån – Alla råd du behöver för din tjänstebil och bilförmån

Bilförmån. Normalvärdet av tjänstebilen är summan av en viss procent av nybilspriset och 31,7 % av prisbasbeloppet. Procentsatsen är nio med tillägg av tre fjärdedelar av statslåneräntan. Normalvärdet ökas, om nybilpriset är större än 7,5

 • Trängselskatt

Trängselskatt – Så gör du avdrag för trängselavgiften

Trängselskatt finns nu i Stockholm och Göteborg och på mellan 10 och 20 kr beroende på när man kör ut och in i staden. Maximal trängselavgift är 60 kr per dygn. Juli månad är dock

 • arbetsresor

Arbetsresor – Så gör du avdrag för resor med taxi, bil och cykel till och från arbetet

Arbetsresor. Endast den del av kostnaderna för resa till jobbet som överstiger 10 000 kr är avdragsgill. Även med en månads semester så kan det ofta bli avdrag för tolv månadskort. Halva semestern kan ju

 • reseavdrag flygplan

Reseavdrag – Så gör du avdrag för resor, affärsresor och konferensresor

Reseavdrag. Utgifter för studieresor, affärsresor eller konferensresor får dras av om de varit nödvändiga för intäkternas vidmakthållande eller om arbetsgivaren beordrat resorna. Det gäller både inrikes och utrikes resor. Dyrbara utlandsresor beordras dock sällan av

 • leasingbil

Leasingbil – Så deklarerar du du leasingbilen privat eller på företaget

Deklarera leasingbil Leasingbil. Hur leasingbilen ska behandlas i deklarationen beror på vem som betalar för bilen: 1. Betald av företaget Om det är en leasingbil, som betalas av företaget, betraktas bilen som en förmånsbil hos

 • bil till jobbet

Bil till jobbet – Så gör du avdrag för egen bil till jobbet och i tjänsten

Schablonavdraget för bil till jobbet med egen bil är lika stort oberoende av hur många mil man kör men måste uppfylla något av kraven enligt nedan. Se Snabbfakta. Avdrag medges även om man har bilförmån,

 • min egen bil

Egen bil i tjänsten – Så drar du av när du kör egen bil i arbetet

Den skattefria milersättningen för den som använder egen bil i tjänsten är lika stort som schablonavdragen för bilavdrag för arbetsresor. Schablonen gäller personbilar med plats för upp till åtta passagerare. Beloppet gäller även för egenföretagare

 • villa med bolån

Jämför bolån – Här kan du jämföra bolån och hitta bästa boränta

Här kan du jämföra bolån och boräntor från över 10 olika låneinstitut och banker. Du kan bland annat : Välja belåningsgrad i procent Välja bindningstid mellan 3 mån, 1 år, 2 år, 3 år och

 • spara pengar på sparkonton

Jämför sparkonton – Här kan du jämföra sparkonto och sparräntor

Här kan du jämföra sparkonton från nästan 20 olika banker och låneinstitut. Du har möjlighet att välja: Konton med rörlig eller bunden ränta (3 mån, 6 mån, 1 år, 2 år, 3 år, 4 år

 • Lön i enskild firma pengar

Lön i enskild firma – Så räknar du fram lönen i ditt eget företag

Lön i enskild firma är lika med vinsten Lön i enskild firma. I en enskild firma har du, till skillnad mot ett aktiebolag, ingen lön i vanlig bemärkelse. I ett aktiebolag räknas du som anställd

 • prisutveckling pengar dollar

Prisutveckling – Räkna fram hur mycket pengarna har ökat i värde

Hur stor har prisutvecklingen varit? Vi vet om att priserna stiger men hur stor har Sveriges prisutveckling egentligen varit? SCB (Statistiska Centralbyrån) räknar kontinuerligt fram KPI (KonsumentPrisIndex) som talar om hur prisutveckligen ser ut i

 • uttagsbeskattning affärsmöte dator

Skatt i enskild firma – Här kan du räkna ut skatten i ditt eget företag

När du beräkna hur mycket skatt i enskild firma du ska betala är det vinsten som avgör den. Vinsten är det som är kvar när du dragit av momsen, dina fasta och rörliga kostnader. Har

 • passiv inkomst

Passiv inkomst – Så blir du rik med passiva intäkter

En passiv inkomst är intäkter du tjänar utan eller med minimal ansträngning och prestation. Till skillnad mot en aktiv inkomst som kräver att du arbetar och utför en tjänst, antingen som anställd eller egen företagare.

 • blanka aktier wall street

Blanka aktier – Så fungerar blankning i värdepapper

Att blanka ett värdepapper betyder att man lånar ett värdepapper, till exempel en aktie, och sedan säljer den för att sedan köpa tillbaka den innan den lämnas tillbaka. Har aktien gått ned så har du

 • courtage aktier

Courtage – Avgifter och kostnader för handel med aktier

Courtage är de avgifter och kostnader du betalar för att handla aktier och andra värdepapper som till exempel Certifikat Warranter OptionerR Terminer Premieobligationer Företagsobligationer ETF:er (börshandlade fonder) Vanliga fonder saknar oftast en köp- eller säljavgift.

 • Hövding Sverige orderdjup

Orderdjup – Så fungerar orderdjupet eller orderboken

Börsen fungerar som en auktion där säljare och köpare möts. För att presentera till vilket pris som köpare vill köpa och säljare vill sälja använder man orderdjup. Det är två listor med dels antal säljare

 • split aktie

Split – Så fungerar split och omvänd split för aktier

Om en aktie till exempel har stigit eller sjunkit kraftigt den senaste tiden kan bolaget välja att göra en split. Det betyder att aktien delas upp i fler delar men med ett lägre nominellt värde.

 • substansvärde aktier analys

Substansvärde – Analysera investmentbolag med aktiens substansvärde

Substansvärde är ett vanligt nyckeltal inom fundamental aktieanalys. Det används generellt för alla bolag men används ofta specifikt då man värderar till exempel investmentbolag eller fastighetsbolag. Nyckeltalet är extra användbart då det finns tydliga tillgångar

 • p/e-tal vinst i företaget

PE-tal – Så värderar du aktien med hjälp av P/E-talet

PE-tal är ett mycket vanligt nyckeltal vid aktieanalys. Det står för aktiekursen/vinsten per aktie (Price/Earnings per share). Vad används P/E-tal till? Nyckeltalet används för att värdera aktien kurs i förhållande till vinsten. Ett högst värde betyder

 • X-datum

X-datum eller X-dag – Då har du rätt till utdelning i aktien

X-datum eller X-dag (på engelska Ex-Dividend day eller X-date )  är den dag då aktien handlas utan rätt till aktieutdelning.  Du måste alltså äga aktien innan den dagen för att kunna få ta del av bolagets

 • aktieutdelning graf

Aktieutdelning – Så här fungerar aktieutdelning i aktiebolag

Aktiebolag har möjlighet att dela ut vinsten i form av en aktieutdelning till ägarna. Utdelningen kan ske både periodvis (till exempel varje år eller kvartal) eller vid ett tillfälle. Vem har rätt till aktieutdelning? För att få

Sparformer – Här kan du jämföra olika typer av sparformer och sparkonton

Här kan du en jämförelse mellan olika typer av sparformer och sparkonton. Investeringssparkonto Investeringsfond Kapitalförsäkring Direktinvestering Skatt för ägaren Årligen = Statslåneränta × 30 %,Skattefritt i övrigt, vinster, utdelningar, räntor etc Årligen = 0,04 ×

 • konflikthantering

Konflikthantering – Så löser du konflikterna på arbetsplatsen

Konflikter på en arbetsplats händer konstant och är inget ovanligt. Att tro att konflikter helt kan undvikas är naivt utan det är bättre att vara förberedd när de händer. Vissa konflikter löser de anställda själva

 • sprint

Sprint – Så fungerar en iteration i Scrum

En sprint eller iteration är ett centralt begrepp i det agila ramverket Scrum och är en definierad tidsrymd på vanligtvis 1-4 veckor. Ett projekt består av minst en men oftast flera sprintar. När varje sprint har

 • itil

ITIL – Grunderna till ITIL och IT Service Management

ITIL eller Information Technology Infrastructure Library är det vanligaste ramverket för IT service management. Grunderna i ITIL Grunderna i ITIL är baserade på fyra olika koncept. Värde. Det man skapar på IT-avdelningen ska ha ett

 • agila metoder

Agila metoder – Vad är agile och hur jobbar du agilt?

Agila metoder är en motreaktion på projektmetoden vattenfallsmodellen som ofta har resulterat i misslyckade IT-projekt. Då vattenfallsmetoden fungerar bra inom bygg- och tillverkningsindustrin fungerar den sämre inom system- och mjukvarautveckling där kravet på förändring och

 • projektledning

Projektledning – Råd och tips hur du leder ett projekt

Som projektledare har du ansvar för projektledning, alltså huvudansvaret för att projektet når sitt mål. Du ansvarar för budget, tidsplan, resurser och leveransen. Projektledningens grunder Välj projektmetod. Det finns idag ett stort antal projektmetoder eller

 • kick-off

Kick-off – Så genomför du en lyckad kickoff med aktiviteter

En kick-off är ett sätt att starta en aktivitet, ett projekt eller en nystart i ett företag. Genom kick-offen förbereder du teamet för de nya uppgifterna och stärker både medarbetarna och gruppens gemenskap. Du sätter

 • vattenfallsmetoden

Vattenfallsmetoden – Så driver du projekt med vattenfallsmodellen

Vattenfallsmetoden eller vattenfallsmodellen (waterfall method) är en amerikansk metod för mjukvaruutveckling. Den grundandes på 70-talet och var länge en standard för man arbetade med systemutveckling. Vattenfallsmetoden är en strikt metod i sex steg där varje

 • projektledningsverktyg

Projektledningsverktyg – Här är de bästa verktygen för projektledaren

Vissa projektledare föredrar den fysiska kanban- eller scrum-tavlan som projektledningsverktyg. Fördelen är att de är enkla och överskådliga och kräver minimalt med administration. Dessutom är det billigt och kräver inga licenser. Men i och med

 • styrgruppsmöte

Styrgruppsmöte – Gratis mall, protokoll och agenda inför styrgruppsmötet

Ett styrgruppsmöte är organet där styrgruppen regelbundet samlas för att ta beslut och få aktuell status för projektet. Det är här som projektledaren rapporterar om tidigare leveranser och hur projektet ligger till i budget och tidsplan.

 • styrgrupp

Styrgrupp – Så fungerar styrgruppen i ett projekt

En styrgrupp är projektets beslutande organ och ska säkerhetsställa att projektets mål och effekter uppnås samt tar beslut rörande övergångarna mellan projektets olika faser. En bra styrgrupp ska i första hand bestå av personer som

 • Gåva Present Inslagen

Gåva – Så ger du bort hus och fastighet till barn utan att betala skatt

Även om arvs- och gåvoskatten har avskaffats kan en gåva fortfarande ha betydelse för inkomstskatten och även vid bodelning och arvsskiften, exempelvis om en gåva ska vara enskild egendom, förskott på arv eller inte. För

 • dödsbo

Dödsbo – Så här tar du hand om ditt dödsbo

Ett dödsbo eller sterbhus beskattas olika beroende på hur gammalt dödsboet är – reglerna är olika beroende på om det är mer eller mindre än fyra år sedan dödsfallet. Näringsverksamhet som ett dödsbo bedriver belastas

 • arv barnbarn

Arvsrätt – Så fungerar arvsrätten för barn, makar och särkullsbarn

Allmänt om arvsrätt. Arvsskatten har avskaffats för arv, men bouppteckning ska alltid ske efter en avliden, oavsett boets värde, och inom tre månader. Två förrättare ska utses, dock inte någon nära anhörig, för att göra

 • bodelningsavtal Skilsmässa Bodelning

Bodelningsavtal mall – Gratis blankett till bodelning och skilsmässa

Bodelning ska alltid göras vid skilsmässa eller makes död, men kan också göras under bestående äktenskap. En oklar äganderättssituation kan exempelvis klaras ut genom bodelning och bodelningsavtal – och egendom kan bodelas för att makarna

 • Äktenskapsförord

Äktenskapsförord – Ladda ner en gratis mall med exempel

Egendom som ägs av två makar är deras gemensamma egendom, giftorättsgods. Men detta kan upphävas med hjälp av ett äktenskapsförord, som gör att hela eller en viss del av egendomen blir var och ens enskilda

 • samboavtal

Samboavtal – Ladda ner en gratis mall för samboavtal

Här är ett gratis samboavtal och testamente för sambor. När behövs samboavtal? Med sambor menas personer som lever med varandra under äktenskapsliknande former. En viktig juridisk skillnad mellan sambor och gifta är arvsrätten. Gifta ska

 • Äktenskapsförord

Lättare få avdrag vid giftermål

Giftermålet kan vara avgörande vid beskattningen och man räknas som gift så länge man sammanlever. Även de som inte är gifta behandlas i deklarationen som gifta om de sammanlever och har eller har haft gemensamt

 • arvsskatt

Arvsskatt

Den svenska arvsskatten har slopats för dödsfall efter 16 december 2004, men i många andra länder finns arvsskatten kvar. Svenskar kan därför fortfarande få betala arvsskatt när deras anhöriga äger exempelvis hus i Spanien. Arvsskatt