• Överbryggningslån

Överbryggningslån – Vad är överbryggningslån och hur fungerar det?

Överbryggningslån eller överbryningskredit används då man köpt en ny bostad men fortfarande har lån på den gamla bostaden. Det är alltså ett tillfälligt lån som används för att täcka den extra kostnaden som uppstår då

 • amortering

Amortering – Vad är amortering och hur fungerar det?

När du tar ett lån, till exempel ett bolån, så betalar du både ränta och amortering. Amorteringen är det belopp du betalar av på själva lånet. Är amorteringsbeloppet lika stort varje månad så betalar du

 • a-skattsedel

A-skattsedel – Så fungerar A-skatt och skattesedlar

A-skattsedel har du normalt sett när du är anställd eller pensionär. Skattesedeln talar om vilken skattetabell som Skatteverket använder för att beräkna din skatt. A-skatt A-skatt eller anställningsskatt är den skatt som du betalar på

 • välkomstbrev

Välkomstbrev till nyanställda – Gratis mall för brev till nya medarbetare

En nyanställd bör alltid välkomnas med ett välkomstbrev som en del av introduktionen på det nya företaget. Dels är det trevligt sätt att välkomna den nya medarbetaren. Men det är även mycket praktiskt att ha

 • representationspolicy mall

Representationspolicy – Ladda ner gratis mall för policy för representation

En representationspolicy är ett viktigt dokument för alla organisationer där representation är tillåtet (eller inte tillåtet). Här ska det tydligt anges när det är tillåtet att representera, hur det är tillåtet och hur det ska

 • medarbetarundersökning frågor mall

Medarbetarundersökning – Gratis mall med frågor för medarbetarenkät

Personalen är företagets viktigaste resurs. Därför är det viktigt att regelbundet göra en medarbetarundersökning för att ta tempen på stämningen hos medarbetarna. En dålig stämning kan göra att nyckelkompetensen slutar på företaget och det kan

 • tidrapport

Tidrapport – Ladda ner gratis mall för rapportering av tid i projekt

Att redovisa tid i projekt är mycket viktigt. Dels för att hålla koll på kostnaden och lönsamheten i projektet men även på grund av bokföringstekniska skäl. Därför bör alla deltagare i ett projekt fylla i

 • flygskatt flygresa

Flygskatt – Så hög är skatten vid flygningar och så fungerar den

Flygskatt infördes i Sverige den 1 april 2018 efter förslag från Miljöpartiet. Tanken med skatten är att minska klimatpåverkan av flyget. Efter att Moderaternas och Kristdemokraternas budget klubbades igenom i Riksdagen i slutet av 2018

 • etf exchange traded fund

ETF – Hur fungerar en börshandlad fond (exchange traded fund)

ETF (Exchange Traded Fond) eller börshandlad fond är en typ av fond som är noterad på börsen och handlas som en vanlig aktie. Det betyder att du kan handla den i realtid med multipla affärer

 • stop-loss

Stop-Loss – Begränsa förlusten med stoploss-tekniken i aktiehandel

Stop-loss är en teknik som ofta används för att begränsa förlusten i aktiehandel vid till exempel en kraftig börsnedgång. Men tekniken kan även användas för att köpa fler aktier vid uppgång och nergång. Eller till

 • bokföringsmall

Bokföringsmall – Ladda ner en gratis mall för bokföring av verifikationer

Här kan du ladda ner en gratis bokföringsmall i Excel som du kan använda för enklare bokföring för ditt företag. Mallen använder dubbel bokföring med debet och kredit samt kontoplan BAS 2018 K1 mini men

 • gap-analys

Gap-analys – Så använder gapanalys-modellen för att nå företagets mål

Gap-analys används då ett företag vill undersöka vad som saknas i nuläget för att nå ett specifikt mål. Man analyserar alltså gapet (engelska: the gap) mellan nuvarande situation och var man vill vara. Gapanalys i

 • härskartekniker

Härskartekniker – Så hanterar du de fem olika härskarteknikerna

Härskartekniker har varit ett begrepp i över 50 år. Det var den norska politikern och partiledaren Berit Åhs som tog fram de fem olika härskarteknikerna som vi pratar om än idag. Fem olika härskartekniker Dubbelbestraffning

 • usp ikea

USP – Så skapar du en unique selling point (proposition) till ditt företag

Att hitta en USP (unique selling point eller unique selling proposition) till ditt företag kan vara den faktor som gör att du slår dina konkurrenter. När konkurrensen är stenhård och produkterna eller tjänsterna påminner om

 • agil hr i praktiken

Agil HR i praktiken – Så introducerar du ett agilt ledarskap

Det agila tankesättet kommer från systemutveckling där olika agila projektmetoder länge varit standard som till exempel Scrum och Kanban. Generellt bygger metoderna på snabb feedback och anpassning efter situationen. Något som lika gärna kan appliceras

Beställ Avdragslexikon

Köp Avdragslexikon
 • Överbryggningslån

Överbryggningslån – Vad är överbryggningslån och hur fungerar det?

Överbryggningslån eller överbryningskredit används då man köpt en ny bostad men fortfarande har lån på den gamla bostaden. Det är alltså ett tillfälligt lån som används för att täcka den extra kostnaden som uppstår då

 • amortering

Amortering – Vad är amortering och hur fungerar det?

När du tar ett lån, till exempel ett bolån, så betalar du både ränta och amortering. Amorteringen är det belopp du betalar av på själva lånet. Är amorteringsbeloppet lika stort varje månad så betalar du

 • a-skattsedel

A-skattsedel – Så fungerar A-skatt och skattesedlar

A-skattsedel har du normalt sett när du är anställd eller pensionär. Skattesedeln talar om vilken skattetabell som Skatteverket använder för att beräkna din skatt. A-skatt A-skatt eller anställningsskatt är den skatt som du betalar på

 • välkomstbrev

Välkomstbrev till nyanställda – Gratis mall för brev till nya medarbetare

En nyanställd bör alltid välkomnas med ett välkomstbrev som en del av introduktionen på det nya företaget. Dels är det trevligt sätt att välkomna den nya medarbetaren. Men det är även mycket praktiskt att ha

 • representationspolicy mall

Representationspolicy – Ladda ner gratis mall för policy för representation

En representationspolicy är ett viktigt dokument för alla organisationer där representation är tillåtet (eller inte tillåtet). Här ska det tydligt anges när det är tillåtet att representera, hur det är tillåtet och hur det ska

 • medarbetarundersökning frågor mall

Medarbetarundersökning – Gratis mall med frågor för medarbetarenkät

Personalen är företagets viktigaste resurs. Därför är det viktigt att regelbundet göra en medarbetarundersökning för att ta tempen på stämningen hos medarbetarna. En dålig stämning kan göra att nyckelkompetensen slutar på företaget och det kan

 • tidrapport

Tidrapport – Ladda ner gratis mall för rapportering av tid i projekt

Att redovisa tid i projekt är mycket viktigt. Dels för att hålla koll på kostnaden och lönsamheten i projektet men även på grund av bokföringstekniska skäl. Därför bör alla deltagare i ett projekt fylla i

 • flygskatt flygresa

Flygskatt – Så hög är skatten vid flygningar och så fungerar den

Flygskatt infördes i Sverige den 1 april 2018 efter förslag från Miljöpartiet. Tanken med skatten är att minska klimatpåverkan av flyget. Efter att Moderaternas och Kristdemokraternas budget klubbades igenom i Riksdagen i slutet av 2018

 • etf exchange traded fund

ETF – Hur fungerar en börshandlad fond (exchange traded fund)

ETF (Exchange Traded Fond) eller börshandlad fond är en typ av fond som är noterad på börsen och handlas som en vanlig aktie. Det betyder att du kan handla den i realtid med multipla affärer

 • stop-loss

Stop-Loss – Begränsa förlusten med stoploss-tekniken i aktiehandel

Stop-loss är en teknik som ofta används för att begränsa förlusten i aktiehandel vid till exempel en kraftig börsnedgång. Men tekniken kan även användas för att köpa fler aktier vid uppgång och nergång. Eller till

 • bokföringsmall

Bokföringsmall – Ladda ner en gratis mall för bokföring av verifikationer

Här kan du ladda ner en gratis bokföringsmall i Excel som du kan använda för enklare bokföring för ditt företag. Mallen använder dubbel bokföring med debet och kredit samt kontoplan BAS 2018 K1 mini men

 • gap-analys

Gap-analys – Så använder gapanalys-modellen för att nå företagets mål

Gap-analys används då ett företag vill undersöka vad som saknas i nuläget för att nå ett specifikt mål. Man analyserar alltså gapet (engelska: the gap) mellan nuvarande situation och var man vill vara. Gapanalys i

 • härskartekniker

Härskartekniker – Så hanterar du de fem olika härskarteknikerna

Härskartekniker har varit ett begrepp i över 50 år. Det var den norska politikern och partiledaren Berit Åhs som tog fram de fem olika härskarteknikerna som vi pratar om än idag. Fem olika härskartekniker Dubbelbestraffning

 • usp ikea

USP – Så skapar du en unique selling point (proposition) till ditt företag

Att hitta en USP (unique selling point eller unique selling proposition) till ditt företag kan vara den faktor som gör att du slår dina konkurrenter. När konkurrensen är stenhård och produkterna eller tjänsterna påminner om

 • agil hr i praktiken

Agil HR i praktiken – Så introducerar du ett agilt ledarskap

Det agila tankesättet kommer från systemutveckling där olika agila projektmetoder länge varit standard som till exempel Scrum och Kanban. Generellt bygger metoderna på snabb feedback och anpassning efter situationen. Något som lika gärna kan appliceras

 • möten

Effektiva möten – Så håller du effektiva och produktiva möten

Har du tröttnat på traditionella möten med Powerpoint, agendor och eviga diskussioner. Här hittar du nya metoder att hålla effektiva möten i din organisation eller projekt. Stå upp-möten Stå upp-möten är vanligt i den agila

 • SMART-mål

SMART-mål – Så sätter du upp smarta målformuleringar

Att sätta mål för en verksamhet eller avdelning kan vara svårt men är viktigt. Ett bra uppsatt mål kan stimulera och sporra de anställda. Att ha något som man gemensamt arbetar och strävar mot kan

 • icke-funktionella krav

Icke-funktionella krav – Så skriver du krav utifrån kvalité

Icke-funktionella krav eller kvalitetskrav är något som ofta glöms bort eller som ges för lite tid i projekt. Men de är minst lika viktiga som de funktionella kraven för att kunna avgöra när ett projekt

 • projekttriangeln

Projekttriangeln – Så visualiserar du prioriteringen i projektet

Projekttriangeln används för att visualisera prioriteringen mellan tid, kostnad och omfattning i projektet. Så använder du projekttriangeln Genom att rita in en punkt någonstans i triangeln så sätts även en prioritering. Det unika med att

 • projektprioritering

Projektprioritering – Så prioriterar du mellan tid, kostnad och omfattning

Att jobba med projektprioritering är projektledarens kanske viktigaste uppgift. Förutom att prioritera själva uppgifterna som ska prioriteras individuellt måste du även prioritera kostnad, tid och omfattning av projektet.  Finns det en obegränsad budget och obegränsat med

 • feedback återkoppling

Feedback – Så ger du konstruktiv återkoppling till dina anställda

Feedback är en av grundstenarna i ett bra ledarskap. Genom att ge kontinuerlig återkoppling till sina anställda låter man dem utveckla sig själva och prestera bättre. Självklart ska även du som chef vara öppen för

 • Räntemarginalen

Räntemarginal – Så mycket tjänar bankerna på räntemarginalen

Räntemarginalen är ett sätt att mäta bankernas lönsamhet. Genom att beräkna fram skillnaden mellan intäkterna för bankens genomsnittliga utlåning och kostnaden för bankens genom snittliga inlåning. Resultatet blir ett procentuellt värde. Så beräknas bankernas räntemarginal

 • raci huki modellen

RACI-modellen – Fördelar ansvar för uppgifterna i projektet med matrisen

RACI-modellen eller RACI-matrisen är en typ av RAM (Responsibility Assignment Matrix) som används för att fördela ansvar för olika uppgifter i ett projekt. Definitionen av RACI-modellen Modellen används för att kunna dokumentera ansvarsfördelningen i projektets absolut

 • Mendelows matris

Mendelows matris – Kartlägg intresse och inflytande i projekt

Mendelows matris (Mendelows matrix) skapades 1991 och bygger på att dela in olika intressenter i ett projekt utifrån deras inflytande och intresse i projektet. Det här är Mendelows matris I Mendelows matris så delas intressenterna

 • intressenter intressentanalys

Intressentanalys – Mall för kartläggning av intressenterna till ditt projekt

Att kommunicera utanför projektet är en viktig del inom projektledningen. Genom en intressentanalys får man fram projektets intressenter (stakeholders) och vilken information som ska delges till vem. Varför en intressentanalys? Ett projekt har vanligtvis ett begränsat

 • effektmål

Effektmål – Så beräknar du effekten av projektet med effektmålen

I ett projekt finns många typer av mål och resultat som kan mätas. Det kan vara allt från mål när det gäller budget, leveranser eller tid. Men det viktigaste målet är projektets effektmål. Det är det

 • swish

Swish: Nu kan du betala skatten med Swish hos Skatteverket

Nu lanserar Skatteverket möjlighet att betala in skatten med Swish efter önskemål från Tjänsten lanseras lagom till att många ska betala in sin kvarskatt 12 november. Fördelarna med att betala skatten med Swish Skatteverket har

 • konflikthantering

Konflikthantering – Så löser du konflikterna på arbetsplatsen

Konflikter på en arbetsplats händer konstant och är inget ovanligt. Att tro att konflikter helt kan undvikas är naivt utan det är bättre att vara förberedd när de händer. Vissa konflikter löser de anställda själva

 • projekt

Projekt – Vad är ett projekt och hur planerar och genomför du det?

Ett projekt är en temporär aktivitet för att uppnå ett resultat som till exempel kan vara en produkt eller tjänst. Det har blivit allt vanliga att en grupp bryts ut från den vanliga linjeorganisationen för

 • Stå-upp-möten

Stå-upp-möten – Konsten att hålla korta möten i projekt

Stå-upp-möten eller stand up-möten är en viktig komponent i många agila ramverk som till exempel Scrum och Kanban men kan användas i alla projektmetoder eller varför inte den dagliga verksamheten. Metoden bygger på den enkla

 • friskvårdsbidrag

Friskvårdsbidrag – Motion och idrott som är skattefri

En arbetsgivare kan erbjuda de anställda att möjlighet till olika former av motion och friskvård i form av friskvårdsbidrag. Dessa aktiviteter är helt skattefria förutsatt att det är en mindre belopp och att de erbjuds

 • sprint

Sprint – Så fungerar en iteration i Scrum

En sprint eller iteration är ett centralt begrepp i det agila ramverket Scrum och är en definierad tidsrymd på vanligtvis 1-4 veckor. Ett projekt består av minst en men oftast flera sprintar. När varje sprint har

 • itil

ITIL – Grunderna till ITIL och IT Service Management

ITIL eller Information Technology Infrastructure Library är det vanligaste ramverket för IT service management. Grunderna i ITIL Grunderna i ITIL är baserade på fyra olika koncept. Värde. Det man skapar på IT-avdelningen ska ha ett

 • agila metoder

Agila metoder – Vad är agile och hur jobbar du agilt?

Agila metoder är en motreaktion på projektmetoden vattenfallsmodellen som ofta har resulterat i misslyckade IT-projekt. Då vattenfallsmetoden fungerar bra inom bygg- och tillverkningsindustrin fungerar den sämre inom system- och mjukvarautveckling där kravet på förändring och

 • projektledning

Projektledning – Råd och tips hur du leder ett projekt

Som projektledare har du ansvar för projektledning, alltså huvudansvaret för att projektet når sitt mål. Du ansvarar för budget, tidsplan, resurser och leveransen. Projektledningens grunder Välj projektmetod Det finns idag ett stort antal projektmetoder eller

 • kick-off

Kick-off – Så genomför du en lyckad kickoff med aktiviteter

En kick-off är ett sätt att starta en aktivitet, ett projekt eller en nystart i ett företag. Genom kick-offen förbereder du teamet för de nya uppgifterna och stärker både medarbetarna och gruppens gemenskap. Du sätter

 • vattenfallsmetoden

Vattenfallsmetoden – Så driver du projekt med vattenfallsmodellen

Vattenfallsmetoden eller vattenfallsmodellen (waterfall method) är en amerikansk metod för mjukvaruutveckling. Den grundandes på 70-talet och var länge en standard för man arbetade med systemutveckling. Vattenfallsmetoden är en strikt metod i sex steg där varje

 • projektledningsverktyg

Projektledningsverktyg – Här är de bästa verktygen för projektledaren

Vissa projektledare föredrar den fysiska kanban- eller scrum-tavlan som projektledningsverktyg. Fördelen är att de är enkla och överskådliga och kräver minimalt med administration. Dessutom är det billigt och kräver inga licenser. Men i och med

 • utträde ur svenska kyrkan

Utträde ur Svenska kyrkan – Gratis mall för att gå ut ur Svenska kyrkan

Utträde ur Svenska kyrkan Här är en blankett som du kan använda vid utträde ur Svenska kyrkan. Det tar vanligtvis cirka en vecka efter att du skickat in blanketten tills du får en bekräftelse från

 • styrgruppsmöte

Styrgruppsmöte – Gratis mall, protokoll och agenda inför styrgruppsmötet

Ett styrgruppsmöte är organet där styrgruppen regelbundet samlas för att ta beslut och få aktuell status för projektet. Det är här som projektledaren rapporterar om tidigare leveranser och hur projektet ligger till i budget och tidsplan.

 • styrgrupp

Styrgrupp – Så fungerar styrgruppen i ett projekt

En styrgrupp är projektets beslutande organ och ska säkerhetsställa att projektets mål och effekter uppnås samt tar beslut rörande övergångarna mellan projektets olika faser. En bra styrgrupp ska i första hand bestå av personer som

 • passiv inkomst

Passiv inkomst – Så blir du rik med passiva intäkter

En passiv inkomst är intäkter du tjänar utan eller med minimal ansträngning och prestation. Till skillnad mot en aktiv inkomst som kräver att du arbetar och utför en tjänst, antingen som anställd eller egen företagare.

 • mvp minimum viable product

MVP (Minimum Viable Product) – Varför ska du utveckla en MVP?

Vad är en MVP? En MVP står för Minimum Viable Product. Det finns ingen vedertagen svensk översättning men många använder till exempel "Minsta livskraftiga produkt" (Limetta) eller "Minsta mätbara förhandstitten" (Crisp). Begreppet används för att

 • scenskräck talarskräck

Scenskräck och talarskräck – Så botar du din skräck att tala inför publik

Att ha talarskräck eller scenskräck är en vanlig fobi som drabbar många människor. Det kan vara extra besvärligt på en arbetsplats där det kan finnas krav på att kunna hålla möten och presentationer. I praktiken

 • Företagsvärdering

Företagsvärdering – Så här värderar du ditt företag

En företagsvärdering kan t ex vid en försäljning bestämmas på olika sätt, med ledning av företagets substans eller framtida beräknade vinster. Företagsvärdering med substansvärdering Det baseras oftast på senaste bokslut, inklusive övervärden och latenta skatter.

 • omstrukturering handslag

Omstrukturering – Så omstrukturerar du företaget inför försäljning eller köp

Fission – Så flyttar du tillgångarna till andra bolag vid delningOmstrukturering kan innebära att verksamheter eller bolag flyttas eller delas upp inför en försäljning eller efter ett köp. Det kan också vara omflyttningar inom en

 • CFC-bolag

CFC-bolag – Så här beskattas controlled foreign company

CFC-bolag. Ägare av bolag i lågskatteländer kan under vissa förutsättningar beskattas för sin inkomst i Sverige. [39a kap IL] Se utländskt bolag. Som villkor gäller att ägandet är minst 25 procent av rösterna eller kapitalet.

 • bokföringslagen

Bokföring – Här hittar du bokföringsreglerna för ditt företag

Näringsverksamhet ska normalt inkomstberäknas efter bokföringsmässiga grunder. 14 kap. 2 § IL. Detta innebär att företagets lager och övriga tillgångar ska inventeras och värderas samt att inkomster och utgifter ska tas med i bokföring det

 • medieträning

Medieträning – Gratis tips och råd när du blir intervjuad av press och media

Att kunna prata med journalister och media är en viktig del av chefens arbetsuppgifter. Därför är medieträning en viktig del i utbildningen till att bli chef och ledare. Även om de flesta slipper mediedrev så

 • Bra ledarskap chef ledare

Bra ledarskap – Råd hur du blir en bättre chef och ledare i praktiken

Vi vet alla om den där chefen vi har haft som gjorde alla rätt och fick oss att prestera bättre. Men vad är det som utmärker bra ledarskap är svårt att sätta fingret på. Här

 • 7 goda vanor

7 goda vanor för effektiva människor – Använd seven habits för personlig utveckling

7 goda vanor (The 7 Habits of Highly Effective People) är en bok som publicerades redan 1989 av Stephen Covey. Boken är tänkt att hjälpa dig att bli en mer effektiv och planera sitt liv bättre

 • Digital transformation

Digital transformation – Kom igång med digitala transformationen i praktik

Digital transformation är ett begrepp som i stort sett alla företag pratar om men inte lika många sysslar med i praktiken. Här kommer en definition av begreppet och hur du kommer igång med transformationen i

 • Kommunikationsplan

Kommunikationsplan – Gratis mall med exempel för kommunikationen i företag

En kommunikationsplan  kan hjälpa chefer och ledare att nå ut med rätt information till rätt personer vid rätt tillfälle. I en normal arbetssituation flyter kommunikationen på och fungerar bra. Men i en krissituation kan det

 • Coachande ledarskap verktyg

Coachande ledarskap – Coachning med GROW-modellen

Coach är ett begrepp som är mest känt från idrottsvärlden men används idag även i arbetslivet för att beskriva en ledare som använder coachande ledarskap. Begreppet coach kommer från det engelska ordet för buss eller

 • flygplan Checklista inför resan

Checklista inför resan – planera din packningslista för flygresan utomlands

En packning inför en flygresa utomlands kräver planering och förberedelser. Speciellt om du reser på semester långt bort till ett land som till exempel kräver visum. Då kan det vara bra att börja planeringen redan

 • Checklista anställningsintervju

Checklista anställningsintervju – Tips och råd för arbetsgivaren inför rekryteringen

Att anställa är en viktig del av chefens uppgifter. En felaktig rekrytering kan vara katastrofal för företaget och kosta mycket pengar. Därför är det viktigt att man tar tillvara på anställningsintervjun och ställer rätt frågor

 • Checklista starta eget

Checklista starta eget företag – Tips och råd när du vill driva eget företag

Det finns massor att tänka på när du startar ett eget företag. Det mesta beror på vilken typ av bransch du vill starta företaget i men några beror även på vilken företagstyp du planerar att

 • Checklista inbrottsskydd inbrott tjuv

Checklista inbrott – Så inbrottsskyddar du huset när du reser bort

Ett inbrott i ett hus eller lägenhet drabbar dig inte bara ekonomiskt utan kan vara en traumatisk upplevelse för hela familjen. Därför är det viktigt att du arbetar förebyggande med att förhindra att tjuven kan

 • Checklista vid flyttstädning

Checklista vid flyttstädning – Så städar du villa eller lägenhet vid flytt

Det finns en stor kostnad att spara om man sköter flyttstädningen själv och har tiden att avvara. Men det gäller att du är noga, annars finns det risk att du måste bekosta städningen för köparen

 • Checklista introduktion nyanställd blommor välkommen

Checklista introduktion nyanställd – Så hälsar du den nya medarbetaren välkommen

För att en ny medarbetare ska känna sig välkommen är det viktigt att man satt upp en och en ansvarig för introduktionen. Annars finns det risk att den nyanställde hamnar mellan stolarna i det dagliga

 • checklista vid husköp röd villa

Checklista vid husköp – Råd och tips för dig som ska köpa hus och villa

Ett husköp är troligtvis den största och viktigaste affären man gör i livet. Det finns mycket man måste hålla reda på för att undvika fel som kan drabba en för lång tid framöver. Genom att

 • Checklista vid dödsfall begravningsbyrå

Checklista vid dödsfall – Råd och tips när någon har gått bort

Ett dödsfall är en av de svåraste händelserna i ens liv. Förutom sorgen så är det mycket som ska göras på kort tid. Därför kan det kännas bra att ta hjälp från och få stöd

 • checklista vid bilköp

Checklista vid bilköp – Råd och tips när du köper bil

Att köpa bil är ofta en stor affär och det finns många fallgropar som kan göra köpet dyrt. Men följer man några enkla regler och punkter så minimerar man riskerna att hamna i ett köp

 • brevlåda checklista vid flytt

Checklista vid flytt – Råd och tips när du planerar för att flytta

Att flytta är ofta ett stort projekt som kräver lång planering. Det finns mycket man behöver tänka på och det är lätt att glömma bort viktiga detaljer som kan kosta mycket pengar i slutändan. Därför

 • pengar checklista privatlån

Checklista för privatlån – Så väljer du rätt när du lånar pengar

Att långa pengar till konsumtion är ett stort beslut för de flesta och kan påverka ekonomin för en lång tid framöver. Därför är det viktigt att tänka sig för och stresstesta sin ekonomi innan man

 • flygplats checklista vid flygförsening

Checklista vid flygförsening – Så får du tillbaka pengar då flyget är försenat

I vissa fall har du rätt till ersättning då flyget är försenat, inställt, överbokat eller du har problem med bagaget. Det är vanligt att man missar den ersättningen eller inte vet hur man går tillväga

 • bröllop checklista

Checklista för bröllop – Guiden till hur du planerar bröllopet

Ett bröllop är en av de största händelserna i livet för många och kan bli ett minne för livet både för brudparet och gästerna. Därför är det viktig att vara förbered inför den stora dagen

 • styrelsemöte mötesrum

Styrelsemöte dagordning – Gratis mall för dagordning i styrelsemöte

Styrelsemöten är en viktig del i aktiebolag och föreningar som idrottsföreningar och bostadsrättsföreningar. Inför ett styrelsemöte skickas en kallelse ut med en dagordning. Det är vanligtvis ordföranden som både sammanställer och skickar ut den. Dagordningen

 • offertmall mall för offert

Offertmall – Ladda ner en gratis mall för offert

En offertmall består till stor del av samma komponenter som en fakturamall men det finns några skillnader. En offert ska alltid innehålla giltighetstid. En offert är en färskvara och man vill undvika att kunden kommer

 • Köpekontrakt bil

Köpekontrakt bil – Ladda ner en gratis mall för köpeavtal för fordon

Här kan du ladda ner en gratis mall för köpekontrakt bil. Kontraktet är komplett och följer Konsumentverkets riktlinjer för vad ett avtal för bilköp ska innehålla. Innehåll i köpekontrakt bil Följande uppgifter ska ett köpekontrakt

 • medarbetarsamtal utvecklingssamtal

Medarbetarsamtal – Så håller du utvecklingssamtal med anställda

Medarbetarsamtal eller utvecklingssamtal är en möjlighet för den anställde att påverka sin arbetssituation. Det är också en möjlighet för företaget att utveckla organisationen och förbättra arbetsmiljön. Ett samtal behöver inte följa en mall men det

 • retrospektiv retrospective

Retrospektiv – Exempel på retrospective i ett projekt

Retrospektiv (retrospective på engelska) är en viktig del inom de agila utvecklingsmetoderna som till exempel Scrum. För att kunna förbättra projektet är det viktigt att reflektera vad som gått bra eller dåligt i tidigare sprintar.

 • user story användarfall

User story – Så sköter du kraven med user stories

User story är ett sätt att beskriva en funktion från slutanvändarens perspektiv. Det är mycket vanligt sätt att beskriva krav i flera olika agila metoder som till exempel Scrum. Fördelen med att använda user stories

 • projektverktyg trello

Projektverktyg – Här är 6 gratis verktyg till ditt projekt

Det var länge sedan projekten var lika med post it-lappar på whiteboards. Nu finns det digitala projektverktyg som ersätter nästan alla gamla verktyg. Och många av dem är helt gratis att använda! Här har vi

 • kanban post-it

Kanban – Sätt fart på utvecklingen med kanban-metoden

Kanban har sin bakgrund inom industrin och är likt scrum en agil metod. Metoden kommer från Japan och är del av just-in-time-metodiken (JIT) och ska visualisera brister och flaskhalsar i en process. Inom tillverkningsindustrin används

 • scrum

Scrum – Öka produktiviteten med projektmodellen Scrum

Scrum är den vanligaste agila metoden för att driva projekt. Namnet kommer från rugbytermen med samma namn. Termen betyder att hela laget arbetar med att föra bollen framåt på samma sätt som i ett projekt.

 • product backlog scrum

Backlog – Gratis mall i Excel med exempel för scrum

Här kan du ladda ner en gratis mall i Excel för en backlog som till exempel kan användas i Scrum-metodiken. Mallen innehåller exempel och kan lätt anpassas för egna behov. Vad är en backlog? En

 • blanka aktier wall street

Blanka aktier – Så fungerar blankning i värdepapper

Att blanka ett värdepapper betyder att man lånar ett värdepapper, till exempel en aktie, och sedan säljer den för att sedan köpa tillbaka den innan den lämnas tillbaka. Har aktien gått ned så har du

 • courtage aktier

Courtage – Avgifter och kostnader för handel med aktier

Courtage är de avgifter och kostnader du betalar för att handla aktier och andra värdepapper som till exempel Certifikat Warranter OptionerR Terminer Premieobligationer Företagsobligationer ETF:er (börshandlade fonder) Vanliga fonder saknar oftast en köp- eller säljavgift.

 • Hövding Sverige orderdjup

Orderdjup – Så fungerar orderdjupet eller orderboken

Börsen fungerar som en auktion där säljare och köpare möts. För att presentera till vilket pris som köpare vill köpa och säljare vill sälja använder man orderdjup. Det är två listor med dels antal säljare

 • split aktie

Split – Så fungerar split och omvänd split för aktier

Om en aktie till exempel har stigit eller sjunkit kraftigt den senaste tiden kan bolaget välja att göra en split. Det betyder att aktien delas upp i fler delar men med ett lägre nominellt värde.

 • workshop projekt

Workshop – Så här genomför du en lyckad workshop i ditt projekt

Definitionen på en workshop eller arbetsmöte är ett möte med ett väl definierat mål. Till skillnad mot ett vanligt möte förväntas deltagarna på ett arbetsmöte att delta aktivt i övningar för att arbeta mot att

 • substansvärde aktier analys

Substansvärde – Analysera investmentbolag med aktiens substansvärde

Substansvärde är ett vanligt nyckeltal inom fundamental aktieanalys. Det används generellt för alla bolag men används ofta specifikt då man värderar till exempel investmentbolag eller fastighetsbolag. Nyckeltalet är extra användbart då det finns tydliga tillgångar

 • villa med bolån

Jämför bolån – Här kan du jämföra bolån och hitta bästa boränta

Här kan du jämföra bolån och boräntor från över 10 olika låneinstitut och banker. Du kan bland annat : Välja belåningsgrad i procent Välja bindningstid mellan 3 mån, 1 år, 2 år, 3 år och

 • spara pengar på sparkonton

Jämför sparkonton – Här kan du jämföra sparkonto och sparräntor

Här kan du jämföra sparkonton från nästan 20 olika banker och låneinstitut. Du har möjlighet att välja: Konton med rörlig eller bunden ränta (3 mån, 6 mån, 1 år, 2 år, 3 år, 4 år

 • p/e-tal vinst i företaget

PE-tal – Så värderar du aktien med hjälp av P/E-talet

PE-tal är ett mycket vanligt nyckeltal vid aktieanalys. Det står för aktiekursen/vinsten per aktie (Price/Earnings per share). Vad används P/E-tal till? Nyckeltalet används för att värdera aktien kurs i förhållande till vinsten. Ett högst värde betyder

 • X-datum

X-datum eller X-dag – Då har du rätt till utdelning i aktien

X-datum eller X-dag (på engelska Ex-Dividend day eller X-date )  är den dag då aktien handlas utan rätt till aktieutdelning.  Du måste alltså äga aktien innan den dagen för att kunna få ta del av bolagets

 • Sökmotoroptimering Google Analytics

Sökmotoroptimering för företag – Öka trafiken på din sajt med SEO

Sökmotoroptimering (SEO) är ett effektivt sätt att öka trafiken till din företagssajt. Det finns hundratals sätt att optimera dina webbsidor men som de flesta företagare har du säkert ont om tid. Här har vi samlat

 • fakturamall

Fakturamall – Ladda ner en gratis mall för fakturering

Här kan du ladda ner en gratis fakturamall för fakturering. Mallen är i Excel och det är lätt att anpassa den. Du kan själv fylla i ditt företags uppgifter och lägga till fler fakturarader. Mallen

 • projektplan mall

Projektplan (projektbeskrivning) – Gratis mall för planering av projekt

Här är en gratis projektplan (projektbeskrivning) i Word som du kan ladda ner för din projektplanering. Mallen är anpassad för agil system- och webbutveckling men kan användas i stort sett alla typer av projekt. Projektplanen

 • riskanalys gratis mall excel

Riskanalys – Gratis mall i Excel med exempel för riskhantering i projekt

Här kan du ladda ner en gratis mall i Excel för riskanalys med exempel. Mallen kan både användas för riskhantering (PRM: Project Risk Management) i projekt men även löpande i daglig verksamhet för rapport till ledningsgruppen. Så

 • gantt-schema projektplan projekt planering

Gantt-Schema – Gratis mall i Excel för tidsplan till ditt projekt

Gantt-Schema eller Gantt chart är ett verktyg som vanligtvis används som en tidsplan i projektplanering. Flödesschemat bygger på ett horisontellt stolpdiagram där varje stolpe representerar en händelse med ett start och stop i projektet. I

 • testfall dokumentation testning

Testfall – Gratis mall i Excel med exempel för testspecifikation och acceptanstest

Oavsett om du jobbar med agil utveckling eller den traditionella vattenfallsmetoden behöver du kunna dokumentera dina testfall. Den här mallen hjälper dig att i förväg skriva ner test inför varje user story eller use case.

 • SWOT

SWOT-analys – Så här analyserar du företagets styrka och svagheter

En SWOT-analys är ett vanligt verktyg inom projektledning. Den används för att till exempel göra en strategisk granskning av ett projekt, en ny produkt eller annan satsning. Analysen ska ta fram styrkor, svagheter, möjligheter och

 • Lön i enskild firma pengar

Lön i enskild firma – Så räknar du fram lönen i ditt eget företag

Lön i enskild firma är lika med vinsten Lön i enskild firma. I en enskild firma har du, till skillnad mot ett aktiebolag, ingen lön i vanlig bemärkelse. I ett aktiebolag räknas du som anställd

 • prisutveckling pengar dollar

Prisutveckling – Räkna fram hur mycket pengarna har ökat i värde

Hur stor har prisutvecklingen varit? Vi vet om att priserna stiger men hur stor har Sveriges prisutveckling egentligen varit? SCB (Statistiska Centralbyrån) räknar kontinuerligt fram KPI (KonsumentPrisIndex) som talar om hur prisutveckligen ser ut i

 • Gratis manuell körjournal

Körjournal – Ladda ner en gratis mall för manuell körjournal

Det finns ingen lag på att ett företag ska ha en körjournal. Däremot är det ett viktigt bevismedel vid till exempel en revision från Skatteverket. En körjournal kan se ut på flera olika sätt, den

 • Semesterschema Grekland Semester Resa

Semesterlista 2019 – ladda ner gratis mallar för semesterplanering

Semesterplaneringen är en viktig del av det administrativa arbetet på ett företag. Nyckeln är att börja tidigt med en semesterlista . Börja med att ta in önskemål från de anställda. Tänk på att även ta

 • Deklarera 2018 Dag för deklaration

Deklaration 2018 – Nu är det dags att deklarera

Nu är det snart dags att deklarera. Redan den 8-9 mars får du som har en digital brevlåda deklarationen som en PDF. Du kan sedan börja deklarera 20 mars ända fram till 2 maj då

 • Dataskyddsförordningen GDPR

GDPR – Checklista för dataskyddsförordningen GDPR

Vad innebär GDPR? GDPR (General Data Protection Regulation), den nya dataskyddsförordningen, börjar gälla den 25 maj 201 8 inom hela EU. Den ersätter dessutom gamla PUL (personuppgiftslagen). Vilka omfattas av lagen? Aktiebolag Handelsbolag Kommanditbolag Ekonomisk förening Enskild firma

 • anställningsavtal för VD

Anställningsavtal – Ladda ner en gratis mall för anställningsavtal

Här kan du ladda ner en gratis mall för anställningsavtal med exempel. Avtalet är förifyllt och kan anpassas för att passa ditt behov. Kopiera texten och lägg in i ditt ordbehandlingsprogram för att redigera eller

 • framtidsfullmakt mall blankett exempel
 • framtidsfullmakt mall exempel

Framtidsfullmakt – Ladda hem en gratis mall för framtidsfullmakt

Med en framtidsfullmakt utser du en person som tar hand om dina personliga och ekonomiska angelägenheter om du skulle bli sjuk, får en psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande. Reglerna trädde i kraft 1 juli 2017.

 • aktieöverlåtelseavtal handskakning

Aktieöverlåtelseavtal – Ladda ner en gratis mall för aktieöverlåtelse

Här kan du ladda ner en gratis mall för aktieöverlåtelseavtal. Gratis mall för aktieöverlåtelseavtal # AB och # ab Överlåtelseavtal aktier AVSEENDE aktier i # ab INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1     Bakgrund 2     Föremål och villkor för överlåtelsen

 • generalfullmakt handskakning

Generalfullmakt – Ladda ner en gratis mall för generalfullmakt

Här kan du ladda ner en gratis mall för generalfullmakt. Kopiera texten nedan och klistra in den i ett ordbehandlingsprogram som till exempel Word. Fyll sedan i med dina egna uppgifter och skriv ut blanketten.

 • Stockholm överlåtelseavtal hyresrätt

Överlåtelseavtal för bostadsrätt – Gratis mall för försäljning av bostadsrätt

Här kan du ladda ner ett överlåtelseavtal för en bostadsrätt. Kopiera texten nedan och klistra in den i till exempel Word för att redigera texten och anpassa den efter dina behov. Överlåtelseavtal för bostadsrätt 1.

 • stadgar mall bostadrättsförening

Stadgar för bostadsrättsförening – Ladda ner en gratis mall

Stadgar för bostadsrättsförening. Här kan du ladda hem en gratis mall för stadgar till en bostadsrättsförening. Kopiera texten för stadgar nedan och klistra in den i ett eget dokument för att anpassa dina stadgar till

 • sponsring med sponsoravtal

Sponsoravtal – Ladda ner en gratis mall för sponsoravtal

Här kan du ladda ner ett sponsoravtal helt gratis. Kopiera texten i avtalet för sponsring nedan och klistra in i ett eget dokument. Anpassa texten i sponsoravtalet efter ditt behov. Läs mer om hur du

Företagsrekonstruktion – Så undviker du konkurs med rekonstruktion

Företagsrekonstruktion är ett alternativ för den näringsidkare som har betalningssvårigheter och som vill undvika konkurs. [Lag (1996:764) om företagsrekonstruktion] Näringsidkaren själv eller någon fordringsägare kan ansöka att domstolen utser en rekonstruktör. Under rekonstruktionen får inte

 • aktieutdelning graf

Aktieutdelning – Så här fungerar aktieutdelning i aktiebolag

Aktiebolag har möjlighet att dela ut vinsten i form av en aktieutdelning till ägarna. Utdelningen kan ske både periodvis (till exempel varje år eller kvartal) eller vid ett tillfälle. Vem har rätt till aktieutdelning? För att få

 • styrelserum

Styrelsearvoden genom eget bolag

HFD har nu avgjort fallet om beskattning av styrelsearvoden som fakturerades via bolag. Frågan gällde om rättspraxis skulle korrigeras som en följd av den ändring som skedde år 2009. Svaret blev nekande då syftet med

 • riskkapitalist

Även riskkapitalister tjänstebeskattas

Ett stort antal personer verksamma i företag i riskkapitalgrupperna Altor, EQT, IK, Litorina, Nordic Capital, Segulah och Triton har fått skattebeslut om sk carried interest av Kammarrätten i Stockholm. http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Domstolar/kammarrattenistockholm/Domar/2017%20jan-juni/Dom%20i%20m%c3%a5l%20nr%20366_16%20m%20fl.pdf http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Domstolar/kammarrattenistockholm/Domar/2017%20jan-juni/Dom%20i%20m%c3%a5l%20nr%204465-16%20m%20fl.pdf http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Domstolar/kammarrattenistockholm/Domar/2017%20jan-juni/Dom%20i%20m%c3%a5l%20nr%204465-16%20m%20fl.pdf http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Domstolar/kammarrattenistockholm/Domar/2017%20jan-juni/Dom%20i%20m%c3%a5l%20nr%209554-15%20m%20fl.pdf http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Domstolar/kammarrattenistockholm/Domar/2017%20jan-juni/Dom%20i%20m%c3%a5l%20nr%204435-16%20m%20fl.pdf http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Domstolar/kammarrattenistockholm/Domar/2017%20jan-juni/Dom%20i%20m%c3%a5l%20nr%204524-16%20m%20fl.pdf

Vårbudgetens skatteförslag avgörs i höst

I vårändringsbudgeten konkretiseras den stoppregel som infördes fr o m 28 oktober 2016 avseende de sk Kattrumporna. Det gäller överlåtelser av fastighet till juridisk person som har varit en skatteplaneringsåtgärd för ägare av fastighet med lågt anskaffningsvärde

Förslag om avskattning av fastighetsvinster

Paketerade transaktioner med fastigheter kommer inte längre kunna ske skattefritt enligt ett nyligen presenterat förslag. Sådana paketeringar har exempelvis förekommit då bostadsföreningar bildats och tagit över fastigheter. Enligt förslaget ska reglerna träda ikraft 1 juli

Fordonsskatt – ändrade regler 2018

För nya bilar, 2018 och senare, och fr o m 2018 kan det bli följande ändrade regler -          Fordonsskatten bryts ut ur prisbeloppsdelen och läggs till som särskild post, som en konsekvens av omfördelningen mellan fordon

Växa-stödet har växt ut!

Regeringen har beslutat att utvidga växa-stödet till att även gälla inte enbart egenföretagare utan även aktiebolag och handelsbolag. Det beslutet kommer också med all sannolikhet också att bli verklighet under våren. Det tillfälliga växa-stödet innebär att

 • Sveriges Riksdag 3:12-reglerna

3:12-reglerna – väntad höjning av skatten på utdelning och kapitalvinst

Läs mer om hur du sänker skatten i Avdragslexikon. Beställ boken här. Regeringen har i utkast till lagrådsremiss presenterat sitt förslag som i huvuddrag innebär Att skatten höjs till 25 % mot nuvarande

 • nyckeltal

Nyckeltal 2017 och snabbfakta

Läs mer i Avdragslexikon Arbetsresor Bil: 18,50 kr/mil MC, mopedbil: 9 kr/mil, Moped: 4,50 kr/mil. Basbelopp   Inkomstbasbelopp IBB Prisbasbelopp PBB 2015 58 100 44 500 2016 59 300 44 300 2017 61 500 44 800   Bilförmån   Fast belopp, Rörligt

Kan bolag ta hand om styrelsearvodet?

Som företagsform utmärks aktiebolaget av det begränsade personliga ansvar för ägarna, som kan sägas ha ersatts av styrelseledamöternas personliga ansvar för exempelvis bolagets skulder. I skattepraxis anses arvodena av det skälet som personliga inkomster som

 • Riksdagen 3:12-reglerna

Det blåser snålt om 3:12-reglerna

Regeringens skatteförslag får ofta rött ljus och nu kan så bli fallet även med 3:12-reglerna. Genom att höja lägsta kapitalskattenivån från 20 till 25 procent skulle statskassan få in ett antal miljarder. Vad är problemet

 • bostadsrätt stockholm

Har bostadsrätten avyttrats om den ändrar karaktär?

Skatteverket har i ett ställningstagande tagit upp frågan om en bostadsrätt anses avyttrad om det har gjorts väsentliga förändringar, exempelvis utökade utrymmen eller sammanslagningar av lägenheter. Det saknas vägledande praxis med undantag för fall som

 • villa

Ska värdet av tomträtt ingå i markvärdet?

Köpeskillingen för en tomträttsfastighet anses skattemässigt inte till någon del som en kostnad för marken. Tomträtten ses alltså som hyresrätt och tomträttsavgälden som betalning för nyttjandet av marken. En av konsekvens härav är att kostnaden för

 • Skattenyheter 2017

Skattenyheter och nya rättsfall februari 2017

Vad händer med 3:12-reglerna? För närvarande pågår arbetet med att lägga fram delvis nya regler. I det utredningsförslag som ligger till grund för arbetet ingick bl a en höjning av det lägsta skatteuttaget, 20 procent,

 • Deklaration 2017

Deklaration 2017 – Det här granskar Skatteverket extra i deklarationen

Dags för deklaration I årets kontroller inför deklaration ska Skatteverket följa upp de nya reglerna om personaliggare i byggbranschen. På rot- och rutområdet har granskningen ett särskilt fokus på takarbete, flyttjänster och bostadsförsäljningar.  Skatteverket granskar

 • uttagsbeskattning affärsmöte dator

Skatt i enskild firma – Här kan du räkna ut skatten i ditt eget företag

När du beräkna hur mycket skatt i enskild firma du ska betala är det vinsten som avgör den. Vinsten är det som är kvar när du dragit av momsen, dina fasta och rörliga kostnader. Har

 • kontor inventarier

Inventarier – Så gör du avdrag för inventarier som privatperson eller företag

Företag Inventarier skrivs av skattemässigt under fyra till fem år beroende på vilken metod som används. Se värdeminskningsavdrag. Men kan dras av på en gång om värdet är under ett halvt prisbasbelopp. Skatteverket har i

 • idrottsavdrag

Idrottsavdrag – Så gör du avdrag för idrott och gymnastik

Den som har skattepliktiga inkomster av idrottsutövning eller som tränare eller domare får dra av sina utgifter antingen med de faktiska kostnaderna eller med ett schabloniserat idrottsavdrag som är lika stort som bruttoinkomsten, dock högst

 • pågatåg hemresor

Hemresor – Så gör du avdrag för resor från arbetsorten till hemorten

Avdrag för hemresor för den som har bostad på både arbetsort och hemort medges om avståndet mellan hemmet och arbetet är minst fem mil och i regel med en hemresa i veckan och med billigaste

 • Gåva Present Inslagen

Gåva – Så ger du bort hus och fastighet till barn utan att betala skatt

Även om arvs- och gåvoskatten har avskaffats kan en gåva fortfarande ha betydelse för inkomstskatten och även vid bodelning och arvsskiften, exempelvis om en gåva ska vara enskild egendom, förskott på arv eller inte. För

 • skattedeklaration

Grundavdrag 2019 – Beräkna grundavdraget för anställda och pensionärer

När den statliga och den kommunala beskattningsbara inkomsten beräknas ska i regel också avräknas grundavdrag. Grundavdraget är det verktyg som används för att skärpa eller minska skatteuttaget beroende på inkomsten. Jobbskatteavdraget har liknande syfte men

 • dödsbo

Dödsbo – Regler hur du sköter dödsboet på bästa sätt och sänker skatten

Ett dödsbo eller sterbhus beskattas olika beroende på hur gammalt dödsboet är – reglerna är olika beroende på om det är mer eller mindre än fyra år sedan dödsfallet. Näringsverksamhet som ett dödsbo bedriver belastas

 • Stockholm bostadsrätt

Bostadsrätt – Råd och tips för vid beskattning av bostadsrätt

Bostadsrätt är en nyttjanderätt till en lägenhet eller lokal i en fastighet ägd av en bostadsrättsförening (privatbostadsföretag). Om den ägs av en privatperson blir det skattemässigt sett en privatbostadsrätt, i annat fall näringsbostadsrätt. För både

 • arv barnbarn

Arvsrätt – Så fungerar arvsrätten för barn, makar och särkullsbarn

Allmänt om arvsrätt. Arvsskatten har avskaffats för arv, men bouppteckning ska alltid ske efter en avliden, oavsett boets värde, och inom tre månader. Två förrättare ska utses, dock inte någon nära anhörig, för att göra

 • avskattning

Avskattning – Här är fallen du krävs på avskattning

En tillgång kan ändra skattemässig karaktär, t ex en fastighet övergår från att vara näringsfastighet till att vara privatbostad. Se även karaktärsbyte. [41 kap. 6 § IL] Om skiftet på sikt kan leda till fördelar

 • vd-instruktion

VD-instruktion – Ladda ner gratis mall för arbetsordning för VD och styrelse

Här är en gratis mall för arbetsordning för VD och styrelse. VD-instruktion innehåller exempel och kan anpassas för ert behov. VD-instruktion – mall för arbetsordning för VD och styrelse En VD-instruktion måste anpassas till förhållandena i varje

Fission – Så flyttar du tillgångarna till andra bolag vid delning

Fission eller delning Fission eller delning, som är den term som används i aktiebolagslagen, innebär att ett bolag upplöses och verksamheter och tillgångar flyttas över på flera bolag. Se aktiebolag. Ett bolag kan uppdelas även

 • Skalbolag

Skalbolag – Så här fungerar skalbolag och skalbolagsregeln

Med skalbolag menas ett bolag som har avyttrat de verkliga tillgångarna (lager, inventarier mm) och därefter bara innehåller likvida medel. [25a kap. 9-18 § IL]. Skalbolag innehåller ofta en latent eller obetald skatteskuld. Köpare av

 • RUT-avdrag för trädgårdsskötsel

RUT-avdrag för trädgårdsskötsel – Dra av för trädgårdsmästaren

Regeringen har föreslagit att rutavdraget från och med 1 augusti 2016 ska utvidgas med ett större antal trädgårdstjänster. Till exempel ska det vara möjligt att göra RUT-avdrag för beskärning av träd och annan trädgårdsskötsel. RUT-avdrag

Nyheter i korthet 2016

Bilförmån Regeringen har aviserat om att den tidsbegränsade nedsättningen av förmånsvärdet för vissa miljöanpassade bilar förlängs med tre år, dvs. t.o.m. det beskattningsår som slutar den 31 december 2019. Den maximala nedsättningen sänks från 16 000

Intressanta rättsfall 2016

Näringsbetingade andelar i brf? Försäljning av bostadsrätter sker idag ofta genom sk paketering i bolag som kan säljas av skattefritt till bostadsrättsföreningen. Frågan är om också andelarna i bostadsrättsföreningen kan säljas utan omvägen via ett

Nyheter i rutavdraget 2016

Regeringen har föreslagit att rutavdraget fr o m 1 augusti 2016 ska omfatta ett antal nya tjänster, nämligen IT-tjänster Installation, reparation och underhåll av data- och informationsteknisk utrustning, dataprogram och dataförbindelser samt handledning i samband

 • bilförmån

Bilförmån – Allt om skatt och regler för tjänstebil och bilförmån

Bilförmån. Normalvärdet av tjänstebilen är summan av en viss procent av nybilspriset och 31,7 % av prisbasbeloppet. Procentsatsen är nio med tillägg av tre fjärdedelar av statslåneräntan. Normalvärdet ökas, om nybilpriset är större än 7,5

Det här granskar Skatteverket extra i år

I årets skattekontroller ska Skatteverket särskilt granska företag som används för bedrägerier, till exempel felaktiga skatteåterbetalningar och bidragsfusk. Skatteverket kommer även att specialgranska bland annat rot och rut i vissa branscher, momsbedrägerier i fordonshandeln, samt

 • Trängselskatt

Trängselskatt – Så gör du avdrag för trängselavgiften

Trängselskatt finns nu i Stockholm och Göteborg och på mellan 10 och 20 kr beroende på när man kör ut och in i staden. Maximal trängselavgift är 60 kr per dygn. Juli månad är dock

 • Friidrott Sponsring

Så gör du avdrag för sponsring

Sponsring. Ett företag som sponsrar en organisation eller förening ger en gåva, och får som motprestation reklam för sitt företag. Eftersom reklam är avdragsgillt men däremot inte gåvor, så är ibland endast en del av

 • skogsväg skogsavdrag

Skogsavdrag – Så gör du avdrag vid försäljning av skog

Vid försäljning och uttag av skogsprodukter från egen skog får skogsavdrag göras med 30 % av årets intäkter av sådan försäljning och sådant uttag. Vid försäljning av rotpost eller avverkningsrätter får privatpersoner dra av 50

 • rot-avdrag, målare, pensel

Godkända rot- och rutavdrag

ROT-avdrag och RUT-avdrag är förkortningarna för de skattestimulanser som lämnats till reparationer och underhåll på privatbostäder och hushållstjänster. Det går att betala upp till 100 000 kr per år och person i arbetsersättning för privatbostäder

 • arbetsresor

Arbetsresor – Så gör du avdrag för resor till och från arbetet

Endast den del av kostnaderna för arbetsresa (resa till jobbet) som överstiger 10 000 kr är avdragsgill. Även med en månads semester så kan det ofta bli avdrag för tolv månadskort. Halva semestern kan ju

 • reseavdrag flygplan

Reseavdrag – Så gör du avdrag för resor, affärsresor och konferensresor

Reseavdrag. Utgifter för studieresor, affärsresor eller konferensresor får dras av om de varit nödvändiga för intäkternas vidmakthållande eller om arbetsgivaren beordrat resorna. Det gäller både inrikes och utrikes resor. Dyrbara utlandsresor beordras dock sällan av

 • representation

Representation – Så gör du avdrag för representation i företaget

Representation kan vara både extern, vid affärsförhandlingar eller för att knyta kontakter, och intern, t ex personalfester och informationsmöten. Vanliga kostnader för representation är t ex mat, dryck (även vin och sprit), teaterbiljetter, betjäning och

 • husförsäljning

Husförsäljning – Så gör du avdrag vid försäljning av villa, bostadsrätt eller fritidshus

Försäljning av villa, fritidshus och bostadsrätt Vid husförsäljning av privatbostad (villa, fritidshus och bostadsrätt) är den skattepliktiga vinsten lika med den faktiska vinsten. Det vill säga någon hänsyn till inflation tas inte. Skatten är 22

 • parkeringsavgift

Parkeringsavgift – Så gör du avdrag för parkeringen

Parkeringsavgift vid tjänsteuppdrag får dras av med det belopp du betalat och ingår inte i schablonavdraget för bil i tjänsten. Om det inte går att få kvitto bör du föra dagbok över utgifterna. Om parkeringsavgifterna

 • moms

Moms – Råd för avdrag och redovisning av mervärdesskatt

Mervärdesskatt (moms) är en skatt på omsättning av de flesta varor och tjänster och som slutligen hamnar som kostnad hos den slutlige konsumenten. Det blir skattskyldighet i Sverige vid skattepliktig omsättning inom landet av en

 • Kulturarbete med pensel och målarfärg

Kulturarbete – Så får du göra avdrag som kulturarbetare

Avdrag för kulturarbete En litterär, konstnärlig eller därmed jämförlig verksamhet som räknas till aktiv näringsverksamhet ger rätt till avdrag för underskott mot inkomst av tjänst samma år som underskottet uppstår. Det får då ske utan

 • utgifter i arbetet till exempel tidningar

Utgifter i arbetet – Så gör du avdrag för kostnader i yrket

Utgifter i arbetet. Kostnader för inkomsternas förvärvande är i princip avdragsgilla, dock endast till den som kostnaderna överstiger 10 000 kr för resa till jobbet och 5 000 kr för övriga kostnader. Kostnader för tjänsteresor,

 • Konvertibler

Konvertibler – Läs om hur konvertiblerna beskattas och hur du gör avdrag

Konvertibler kan ges ut av aktiebolag. De är räntebärande lån som även kan bytas mot aktier i bolaget till en på förhand bestämd kurs (konverteringskurs). Värdet på konvertibeln är beroende av räntans storlek, löptiden för

 • konkurs

Konkurs – Så gör du avdrag och sänker skatt i konkurser

Ett företag eller en privatperson kan begära sig själv i konkurs. Men även av någon av fordringsägarna (borgenärerna). Tingsrätten ska sedan avgöra om den som begärts i konkurs (gäldenär) är insolvent och därigenom på obestånd. Med

 • kapitalunderskott

Kapitalunderskott – Så gör du maximalt avdrag för kapitalunderskottet

Kapitalunderskott uppstår om minusposterna under inkomst av kapital (kapitalförlust och ränteutgifter) är större än plusposterna (kapitalvinst, ränteinkomster och inkomst av uthyrning). 30 % av underskott upp till 100 000 kr dras av som skattereduktion mot

 • Jobbskatteavdrag - Portfölj

Jobbskatteavdrag – Sänk skatten med jobbskatteavdraget

Det här är jobbskatteavdraget Jobbskatteavdrag är en skattereduktion som innebär att skatten reduceras för arbetsinkomster, vilket i sin tur har inneburit att exempelvis pensionärer har ansetts orättvist beskattade. Denna ojämlikhet har minskat då pensionärer har

 • investeraravdrag

Investeraravdrag – Så kan du göra avdrag för investering

Privatpersoner kan få dra av som kapitalutgift med 30 % av halva för förvärv av andelar i onoterade bolag eller vid kapitalökning. Dock högst 650 000 kr per person och år. Det gäller förvärv eller

 • datorutrustning värdeminskningsavdrag

Värdeminskningsavdrag – Så gör du avdrag som privatperson och företag

Värdeminskningsavdrag - Privatpersoner Avdragen under »inkomst av tjänst« sker normalt enligt kontantprincipen – man drar av för de omkostnader man haft under inkomståret. I undantagsfall och för dyrbarare inventarier kan utgiften delas upp på ett

 • vinst

Ränteutgifter – Tips och råd hur du gör avdrag för ränteutgifterna

För privatpersoner är alla ränteutgifter avdragsgilla i inkomstslaget kapital. Ränteutgifter i företag redovisas i näringsverksamhet. Avdragseffekten är normalt 30 %, dvs varje tusenlapp i ränta kostar 700 kr efter skatt. Om kapitalunderskottet är mer än

Sparformer – Här kan du jämföra olika typer av sparformer och sparkonton

Här kan du en jämförelse mellan olika typer av sparformer och sparkonton. Investeringssparkonto Investeringsfond Kapitalförsäkring Direktinvestering Skatt för ägaren Årligen = Statslåneränta × 30 %,Skattefritt i övrigt, vinster, utdelningar, räntor etc Årligen = 0,04 ×

 • gåvobrev

Gåvobrev 2019 – Ladda ner gratis mall för gåvobrev för villa och pengar

I ett gåvobrev kan skrivas in att gåvan ska vara mottagarens enskilda egendom. Det är ett sätt att se till så att mottagaren får behålla hela gåvan vid en eventuell skilsmässa. Det kan finnas fördelar

 • privatbostadsfastighet hus villa gul sverige

Skatteregler för privatbostadsfastighet

Småhus och tomtmark för småhus är antingen privatbostadsfastighet eller näringsfastighet. En bostadsrätt är antingen privatbostad eller tillgång i näringsverksamhet. Uppdelningen har betydelse för skatten på bl a hyresinkomster och kapitalvinst. ÄR DET EN PRIVATBOSTAD? Ja,

 • Arvskifte arv farfar farmor

Arvskifte – Ladda ner gratis mall för arvskiftesavtal och bouppteckning

Här kan du ladda ner en gratis mall för arvskifte. Kopiera texten i mallen och klistra in den i ett ordbehandlingsprogram som till exempel Word. Fyll sedan i den och uppdatera värden för att passa

 • Villa ansökan om lagfart

Lagfartsansökan – Gratis mall för ansökan om lagfart

ANSÖKAN OM LAGFART När du har köpt en fastighet måste du inom tre månader göra en ansökan om lagfart. Det är vanligtvis du som köpare som ansöker. Läs mer om lagfartskostnad och stämpelskatt. Här kan

 • bodelningsavtal Skilsmässa Bodelning

Bodelningsavtal mall – Gratis blankett till bodelning och skilsmässa

Bodelning ska alltid göras vid skilsmässa eller makes död, men kan också göras under bestående äktenskap. En oklar äganderättssituation kan exempelvis klaras ut genom bodelning och bodelningsavtal – och egendom kan bodelas för att makarna

 • Konkurs konkursansökan

Konkursansökan – Ladda ner en gratis mall för konkurs

Här kan du ladda ner en gratis mall för konkursansökan. Mallen innehåller exempeltext för att underlätta när du fyller i mallen. Observera att mallen är generell och kan behöva anpassas för specifika behov. Läs mer

 • hyresavtal lokal öppen

Hyresavtal – Ladda ner en gratis mall för hyreskontrakt för uthyrning av lokal

Här kan du ladda ner en gratis mall för hyresavtal. Avtalet måste anpassas till förhållandena i varje fall. Läs mer om hyreslägenheter och inkomster från hyra. Kopiera texten nedan och klistra in den i ett

Överklaga deklaration – Gratis mall för att överklaga deklarationen

Överklaga deklaration En deklarant har rätt att begära att överklaga deklaration inom fem år efter taxeringsårets utgång. Sådan begäran kan förekomma flera gånger och gälla samma fråga. Omprövning kan också ske om rättspraxis ändrats till

 • Äktenskapsförord Giftermål

Äktenskapsförord – Ladda ner en gratis mall med exempel

Egendom som ägs av två makar är deras gemensamma egendom, giftorättsgods. Men detta kan upphävas med hjälp av ett äktenskapsförord, som gör att hela eller en viss del av egendomen blir var och ens enskilda

 • ägarskifte

Ägarskifte i praktiken – Så förbereder du ägarskiftet i bolaget

Ett ägarskifte sker ofta genom att företagets eget kapital eller framtida vinster används för att finansiera skiftet. Av det skälet blir ofta ett annat bolag en part i själva avtalet, för att underlätta finansieringen och

 • Lägenhet Bostadsrätt Ägarlägenhet

Vad är en ägarlägenhet?

Ägarlägenhet, denna ägarform för lägenheter innebär att man äger lägenheten och en del fastigheten, till skillnad från vad som är fallet vid ägande av bostadsrätter där man genom en förening, som äger fastigheten, har rätt

 • Årsskiftesbetalningar vid nyår och fyrverkeri

Årsskiftesbetalningar

Årsskiftesbetalningar. För inkomst av tjänst gäller att inkomsten ska tas upp det år den betalas eller kan disponeras. Om en ersättning från Försäkringkassan för en sjukperiod i december inte betalas ut förrän under januari året

 • vårdkostnad Sjukhus Stetoskop

Vårdkostnad – Så drar du av kostnader för vård av annan person i hemmet

Om du haft kostnader för vård av annan person i ditt hem kan du få dra av dina utgifter. För att få dra av krävs att: du fått skattepliktig ersättning (fast lön etc). det gäller

 • vinst

Vinstdisponering – 8 skatteplaneringsråd för att skjuta på skatten

Vinstdisponering, exempelvis för ägare av fåmansföretag, går till stor del ut på att skjuta skatten framför sig genom olika avsättningar i bokslutet. Råd om vinstdisponering – Åtta skatteplaneringsråd Avsättning Läs under periodiseringsfond och expansionsfond. Inventarieköp Ett

 • vinstandelslån

Så fungerar vinstandelslån

Vinstandelslån Ett vinstandelslån eller vinstandelsbevis är ett skuldebrev där räntan helt eller delvis är beroende av vinsten eller utdelningen i bolaget (RÅ 1991 not 109). Vinstandelslån kan vara konvertibelt till aktier. Se konvertibler. Innehavaren beskattas

 • euro Låneförbud

Avsätt vinstandelar till en vinstandelsstiftelse

Vinstandelsstiftelse Ett företag kan med avdragsrätt avsätta en del av sin vinst till en vinstandelsstiftelse för senare utdelning till de anställda. Avsättning och avdrag sker för det år på vilket vinstandelen beräknas. Överföringen av medel kan

 • enskild firma skatt

Undvik uttagsbeskattning

Uttagsbeskattning. Om tillgångar i näringsverksamhet tas ut av t ex ägaren för privat bruk för ett lägre pris än marknadspris anses skillnaden vara en inkomst i näringsverksamheten som ska uttagsbeskattas enligt särskilda regler om underprisöverlåtelse.

Utländsk valuta

Utländsk valuta Kursvinster och kursförluster på utländska fordringar och skulder är skattepliktiga som kapitalvinst respektive avdragsgilla som kapitalförlust. En kursförlust är därmed avdragsgill till 70 %. För marknadsnoterade fordringar i svenska kronor behandlas vinster och

 • microsoft utländska aktier skatt

Utländska aktier – Skatt för utdelning på utländska aktier

Skatt för utdelning på utländska aktier Den som är bosatt i Sverige är skattskyldig här även för utdelning på utländska aktier. Skatt på 30 % av den utdelningen tas upp i den svenska deklarationen. Från

Utlandsplaceringar – Så placerar du utomlands

Utlandsplaceringar Det krävs inte något tillstånd för i Sverige bosatta personer att öppna utländska bankkonton. Den som öppnar sådant konto måste dock försäkra sig om att den utländska banken lämnar kontrolluppgifter på räntan till Sverige.

 • utlandsfastighet

Utlandsfastigheter – Köp, försäljning och uthyrning av utlandsfastigheter

Utlandsfastigheter räknas som privatbostäder på samma sätt som fastigheter i Sverige. Följande skatteregler gäller: Köp utlandsfastigheter När ett utlandshus köps som permanentbostad i något EU-land eller Island, Norge och Liechtenstein går det numera att få uppskov

 • Utlandsarbete Stad

Utlandsarbete – Så blir du befriad från svensk skatt vid arbete utomlands

Utlandsarbete. De svenska skattereglerna innehåller en sexmånaders- respektive en ettårsregel för svensk skattebefrielse vid utlandsjobb. Även om man i övrigt anses obegränsat skattskyldig och således bosatt i Sverige. För att få befrielse från svensk skatt

 • hyresinkomster

Hyresinkomster – Så sänker du skatten på hyresinkomsterna

Hyresinkomster Hyresinkomster för alla privatbostäder, både villor och bostadsrätter, beskattas i normalfallet med en 30-procentig statlig skatt under »kapital«. Ersättning för upplåtelse av småhus, bostadsrätt och hyreslägenhet är skattefritt upptill 40 000 kr – inklusive

 • Utflyttning från Sverige

Utflyttning – Så förbereder du en lyckad flytt från Sverige

I vilket land du ska betala skatt på inkomster och förmögenhet vid utflyttning beror bl a på hur följande frågor besvaras: Är det tillfälligt utlandsarbete? Är det en långvarig eller i tiden obestämd utflyttning eller

 • Uppskov av vinst

Uppskov – Så skjuter du upp skatten på inkomst och vinst

Med uppskov vid beskattningen kan avses att en inkomst får flyttas framåt till senare år, se exempelvis periodiseringsfond. Se även stämpelskatt. Vanligtvis åsyftas dock uppskov vid byte av bostad eller aktiebyte, där metoderna kan vara olika antingen

Upphovsmannakonto – Sänk skatten med upphovsmannakonton

Med upphovsmannakonto kan man sprida en tillfälligt mycket hög inkomst så att den beskattas under flera olika år. Inkomsterna sätts då på ett särskilt bankkonto och är skattefria tills pengarna tas från kontot. Av räntan

Ta vara på underskottet med underskottsavdrag

Underskottsavdrag kan för privatpersoner vara av olika slag: Underskottsavdrag av kapital, då skattereduktion får dras av mot andra skatteinkomster och fastighetsavgift. Se kapitalunderskott. Underskottsavdrag av näringsverksamhet, som får sparas till senare år. Se kvittning. Underskottsavdrag av nystartad

 • underprisöverlåtelse

Råd vid underprisöverlåtelse

Underprisöverlåtelse. Reglerna om underprisöverlåtelser anger när ett företag kan sälja tillgångar till ägarna utan att det blir uttagsbeskattning för företaget. Se även den översiktliga beskrivningen av förutsättningarna för vissa vanliga slag av underprisöverlåtelser. Se även

Tävlingsvinster – Skattefria och skattepliktiga vinster från tävlingar

Priser i form av medaljer eller minnesföremål är skattefria och dessutom tävlingsvinster i form av nyttoföremål till ett värde av högst 3 % av prisbasbeloppet. Detta gäller om man för att få priset måste göra

 • traktamente vid utlandsresa

Traktamente – Allt om resekostnader i Sverige och utlandstraktamente

Ökade levnadskostnader vid resor utanför den vanliga verksamhetsorten (tjänstestället) är antingen avdragsgilla eller så täcks kostnaderna av skattefri ersättning (traktamente) från arbetsgivaren. Villkoren är i stort sett lika, dock är reglerna för skattefria traktamenten något

 • villatomt

Så deklarerar du tomträtten

Tomträtt är en rätt att under en viss tid utnyttja mark, som upplåtits av markägaren (kommunen). Hyran kallas för tomträttsavgäld och kan exempelvis vara 3 % av värdet av marken. Skatteregler för tomträtt: Tomträttsavgäld deklareras

 • villa familj lagfart tomt

Tomt – Så beskattas obebyggda tomter vid försäljning och ägande

Obebyggd tomt påförs fastighetsskatt. Se vidare fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. Det kan därför finnas anledning att uppföra en byggnad på tomten för att undvika fastighetsskatt som kan vara väsentligt högre än den kommunala fastighetsavgiften. Vid

 • inkomster av tjänst tjänsteman

Inkomster av tjänst – Här är inkomstlagen som räknas till tjänst

Inkomster av tjänst. Till inkomstslaget tjänst räknas: Inkomster som har samband med en anställning. Olika slag av tillfälliga inkomster, t ex uppdragsinkomster. Inkomst av hobbyverksamhet, en verksamhet som bedrivs självständigt men som inte bedrivs med

Tilläggsersättning – Så kan du minska skatten vid tilläggsersättning

Tilläggsersättning (tilläggsköpeskilling) efter t ex en aktieaffär ska beskattas det året beloppet blir känt till sitt belopp. Om förskott betalas anses beloppet känt till denna del och ska då också beskattas det år förskottsbeloppet betalas.

 • avdrag tillsynsresa skogsbruk

Tillsynsresa – Dra av för resan till jordbruket eller skogsbruket

Den som äger en näringsfastighet eller ett skogsbruk som räknas som näringsverksamhet kan få dra av för tillsynsresa för att sköta tillsynen. Kravet är att den ska ligga minst 2 kilometer från bostaden och du

 • testamente

Testamente – Ladda ner en gratis mall för att upprätta ett testamente för arv

Om man vill upphäva den normala arvsordningen skriver man ett testamente. Det måste vara skriftligt och undertecknas i närvaro av två vittnen. Dessa får inte vara närstående till testator eller till den som får egendomen

 • investeringsfonder affärskvinna

Terminsaffär – Så fungerar terminsaffärer med aktietermin

Att sälja eller köpa t ex aktier för senare leverans och betalning kallas för en terminsaffär. Den som köper en aktietermin förbinder sig alltså att vid en viss tidpunkt köpa aktier till ett överenskommet pris,

Teckningsrätt – Råd och tips för teckningsrätter vid nyemission

Vid nyemission av en aktie får aktieägarna oftast teckningsrätter, som ger rätt att teckna nya aktier till ett förmånligt pris. Varje teckningsrätt ger rätt att teckna en ny aktie till ett bestämt pris. Vid avyttring

 • tantiem

Tantiem – Det här är tantiem och så fungerar skatt och avdrag

Tantiem är en form av bonusersättning till vissa anställda i ett företag. Beloppet fastställs oftast av bolagsstämman och med utgångspunkt från företagets resultat. Tantiem beskattas som vanlig lön för den anställde och medför arbetsgivaravgifter för

Säljarrevers och Skuldebrev – Ladda ner en gratis mall

En säljarrevers (skuldebrev) är en fordran som en säljare kan ha på en ännu obetald del av en ersättning. Om säljaren i sin tur överlåter reversen, får säljaren i regel ett lägre pris än vad

Lagfartskostnad – Så mycket betalar du för stämpelskatten

Lagfartskostnad och stämpelskatt Den som köper en fastighet eller tomträtt måste betala stämpelskatt (lagfartskostnad) av det som är högst, köpesumman eller taxeringsvärdet för samma år. Privatpersoner betalar 1,5 % och bolag (juridiska personer) 4,2 %. Stämpelskatten

Styrelsearvode som näringsverksamhet eller tjänsteinkomst

Styrelsearvode räknas som uppdragsinkomst på samma med sätt som lön. Uppdraget anses som personligt varför ett bolag inte kan stå som mottagare, såvida det inte kan anses ingå i en yrkesmässig verksamhet. Det krävs då

 • Så här gör du för att dra av dina studiekostnader

Studier – Så här gör du för att dra av dina studiekostnader

Avdrag för studier Kostnader för studier går i allmänhet inte att dra av. Om man studerar för att skaffa sig ett annat jobb eller en högre tjänst inom sin egen yrkesgren blir det i regel

 • stipendier priser

Stipendier som är skattefria

Stipendier till någons utbildning är normalt skattefria. Men inte om det finns en koppling till arbete eller uppdrag som utförts eller ska utföras. Exempelvis har stipendier för fackliga kurser (utbildningsbidrag) ansetts skattefria om de har

 • stiftelser

Stiftelser – Så använder du en stiftelse för att sänka skatten

Stiftelser bildas av någon eller några och för ett visst ändamål. Den förmögenhet som finns i stiftelsen tillhör ändamålet, och att ändra ändamålet kräver i regel tillstånd av kammarkollegiet (permutation). Det finns olika former av

 • procent statslåneränta

Statslåneräntan – Vad är Statslåneränta och vad används den till?

Statslåneräntan används i flera sammanhang för att t ex bestämma vad som är marknadsränta vid ränteförmånliga lån och hur stor bilförmånen blir. Statslåneräntan bestäms löpande och motsvarar säljräntan på statens tioåriga obligationslån. Statslåneräntan den 30

 • småhus

Småhus – skattemässiga beteckningen på en- och tvåfamiljsfastigheter

Småhus är den skattemässiga beteckningen på en- och tvåfamiljsfastigheter samt mangårdsbyggnader på jordbruksfastigheter som fastställs vid fastighetstaxering. Hus och mark bildar en småhusenhet. Till beteckningen kan också höra komplementhus, exempelvis garage eller förråd. Om det

 • skattebeskedet

Skattebeskedet – Då kommer den slutliga skatten

Den slutliga skatten framgår av skattebeskedet som i regel sänds ut i juni, augusti eller december. Från den slutliga skatten avräknas de belopp som är inbetalat som preliminärskatt på lön, ränteinkomster etc under inkomståret med

Skönstaxering – Så undviker du att bli skönstaxerad

Den som trots upprepade uppmaningar inte lämnar någon deklaration eller den som lämnar en bristfällig deklaration kan skönstaxeras. Skönstaxering kan t ex ske om det saknas inkomster för någon del av året. Den som på

Skuldsanering – Så fungerar skuldsaneringen

Den som under lång tid inte klarat av att betala sina skulder kan med stöd av lagen få lånen avskrivna enligt skuldsaneringslagen. Kronofogdemyndigheten prövar ansökan om skuldsaneringen och beslutar i ärendet även om en eller

 • skogskonto skog

Skogskonto – Så sänker du skatten med skogskonton

Det går att skjuta upp beskattningen av skogsinkomster genom att sätta in en del av pengarna på skogskonto. Räntan beskattas med en särskild definitiv källskatt som är 15 % av årets ränta. Den betalas in

Skog – Så sänker du skatten med skog

Läs under jordbruk hur skog och ett skogsbruk kan sänka skatten. Inkomster från avverkning på privatbostadsfastighet beskattas som inkomst av kapital. Läs mer om skog Skogsavdrag – Så gör du avdrag vid försäljning Skogskonto –

Skiktgräns

Skiktgränserna över vilken statlig skatt tas ut efter olika procentsatser räknas på beskattningsbar inkomst, alltså inkomsten efter grundavdrag. Skiktgränserna ska normalt höjas med utvecklingen av konsumentprisindex (prisbasbeloppet). Se Snabbfakta och marginalskatt. Läs mer om skiktgräns

Skatteverket – Det här gör Skatteverket

Skatteverket är den gemensamma myndigheten för alla skattekontor. Numera granskas deklarationerna enbart av tjänstemän. Se skatteförfarandelagen. Om deklaranten begär omprövning ska beslutet också granskas av en särskilt kvalificerad person hos skatteverket. Den årliga taxeringen avslutas

Skatteuträkning – Så räknar du ut din skatt på förvärvsinkomsten

Skatteuträkning. Skatten på förvärvsinkomst (tjänst och näringsverksamhet) och kapitalinkomst räknas ut var för sig på detta sätt: Beskattningsbar förvärvsinkomst På den beskattningsbara inkomsten sedan grundavdrag dragits av betalas kommunalskatt och eventuellt statlig skatt (se skatteskala).

Skattetillägg – Så undviker du att betala skattetillägg vid deklaration

Skattetillägg läggs till den vanliga skatten i följande situationer: Oriktig uppgift Om man lämnar oriktig eller ofullständig uppgift. Som leder eller skulle leda till för låg skatt. Oriktiga yrkanden räknas dock inte som oriktig uppgift,

Skatterättsnämndens uppdrag

Förhandsbesked i skattefrågor lämnas av Skatterättsnämnden, www.skatterattsnamnden.se, som består av ledamöter från bl a näringslivet och skatteverket. Se förhandsbesked. Besluten kan överklagas till regeringsrätten. Läs mer om Skatterättsnämnden Omstrukturering – Så omstrukturerar du företaget inför

Skattereduktion – Minska skatten med skattereduktion

När kapitalutgifterna, t ex låneräntorna, är större än kapitalinkomsterna minskas skatten på övriga inkomster genom skattereduktion. 30 % av underskottet får då dras av som skattereduktion. Skattereduktion får i regel göras mot statlig inkomstskatt och

Skatteplanering – Så skatteplanerar du i bolaget legitimt

Skatteplanering är ett laddat ord med ofta dubbla betydelser. Att sänka eller undvika skatt genom skatteplanering kan vara både legitimt och rentav nödvändigt i vissa fall, vilket framgår bl a av de många skattesänkningsråd som

 • skattedeklaration

Skattedeklaration – Sänk skatten vid skatteinbetalningen med skatteavdrag

Reglerna om skattebetalning finns i en särskild skattebetalningslag, som innehåller regler om skattedeklaration, skattsedlar, preliminär självdeklaration, kostnadsräntan på kvarskatt mm. Skattsedlar Det finns olika slags skattsedlar för betalning av preliminär skatt: A-skatt, för löntagare, som

Skatteförfarandelagen – Det här är skatteförfarandelagen

Skatteförfarandelagen Skatteförfarandet har funnits i olika lagar, exempelvis skattebetalningslagen, taxeringslagen samt lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter, som har ersatts med skatteförfarandelagen, prop 2010/11:165. I lagen finns regler för hur beslut ska fattas, hur överklagande kan

 • Pengar och skattefria ersättningar

Skattefria ersättningar – Här är ersättningarna som är skattefria

Långt ifrån alla ersättningar som du får är skattepliktiga. Här är en lista på vanliga skattefria ersättningar. Alla de här är skattefria ersättningar: Flyttningskostnadsersättning. Se flyttning. Understöd från facket vid arbetskonflikt. Utbildning vid personalavveckling. Personalvårdsförmåner

Skattebrottslagen – Felaktiga uppgifter i deklarationen leder skattebrott

Felaktiga uppgifter i deklaration kan förutom skattetillägg även leda till ansvar enligt skattebrottslagen. Skattebrott kan bara dömas den som har haft uppsåt att lämna uppgifter som leder till eller kan leda för låg skatt (NJA

 • skatteavtal

Skatteavtal – Så påverkar skatteavtalen dina inkomster från utlandet

Inkomster från annat land Om en person har inkomster från annat land än där han har hemvist kan det riktas krav på beskattning både från detta land (källstaten) och från landet där han har hemvist (hemviststaten).

Skadestånd – Här är skadestånden som är skattefria

Skadestånd som ersätter bortfallet av en skattepliktig inkomst eller ska täcka avdragsgilla kostnader är normalt skattepliktig. Däremot blir det aldrig mervärdesskatt på ersättningen eftersom det inte ses som skattepliktig omsättning av vara eller tjänst. Som

 • SGI

Så beräknas sjukpenninggrundande inkomst (SGI)

Som sjukpenninggrundande inkomst (SGI) räknas den inkomst som en person antas komma att få för eget arbete de närmaste 12 månaderna. Skattepliktiga kostnadsersättningar eller förmåner, exempelvis bilförmån, inräknas inte. SGI kan inte överstiga 7,5 prisbasbelopp

Sjukpenning – Så beräknas sjukpenningen

Normalt kan man inte vara sjukskriven i mer än ett år. I vissa fall kan det bli 18 månader. Sjukpenningen är ca 77,6 % av inkomsten upp till 7,5 prisbasbelopp. Den som har en sjukförsäkring

 • samboavtal

Samboavtal – Ladda ner en gratis mall för avtal mellan sambor

Här är ett gratis samboavtal och testamente för sambor. När behövs samboavtal? Med sambor menas personer som lever med varandra under äktenskapsliknande former. En viktig juridisk skillnad mellan sambor och gifta är arvsrätten. Gifta ska

Sambeskattning mellan makar och ogifta

Makar och även ogifta sambeskattas om de hade gemensamt barn vid utgången av året före inkomståret och sammanlevt under större delen av inkomståret. I praktiken har sambeskattning inte längre någon betydelse då förmögenhetsbeskattningen har avskaffats.

 • pengar mynt

Räntekompensation – Så sänker du kostnaden för det bundna lånet

Räntekompensation. Vid köp av exempelvis privatobligationer, statsobligationer och andra skuldebrev betalar köparen även den upplupna räntan fram till nästa utdelningsdag. Läs mer om obligationer. Köparen får avdrag för denna kompensation som ränta. Dock först när

Ränteinkomster – Så beskattas du för ränteinkomsterna

Ränteinkomster beskattas normalt i inkomstslaget kapital där skattesatsen är 30 %. För en företagare kan det dock vara en inkomst i näringsverksamhet, om det är ränta på fordringar som hör till näringsverksamheten. Råd Skjut på

Räntefördelning – Sänk skatten med räntefördelningen

Räntefördelning Privatpersoner som deklarerar inkomst av näringsverksamhet kan få en del av inkomsten kapitalbeskattad och då med 30 % så kallad räntefördelning. Syftet är att avkastningen på ägarens kapital i företaget ska beskattas med 30-procentig

Så skattar du för räntefonder

Investeringsfonder, som innehåller räntebärande papper, kallas räntefonder. Långa fonder som innehåller obligationer med långa löptider (kallas också obligationsfonder) är känsligare för ränteförändringar än korta fonder. Som innehåller räntepapper med kortare löptider (kallas också penningmarknadsfonder). Om

Räkenskapsår – så väljer du räkenskapsår för ditt företag

För privatpersoner som redovisar enskild näringsverksamhet och för handelsbolag som ägs av privatpersoner måste räkenskapsår alltid avslutas den 31 december. Däremot kan räkenskapsåret vara längre eller kortare än kalenderår när verksamheten påbörjas eller avslutas, dock

Revisorsplikt – När måste jag ha revisor i mitt bolag?

Revisorsplikt. Privata aktiebolag kan ange i bolagsordningen att bolaget inte ska ha revisor. Nybildade bolag kan ha bestämmelsen från början, medan övriga kan ändra bolagsordningen i början av sitt nästa räkenskapsår. Även om man har

Retroaktivitetsförbud – Det här innebär retroaktivitetsförbudet

Retroaktiv lagstiftning tillåts inte enligt grundlagen, vilket dock inte är att jämföra med exempelvis ändrad rättspraxis som kan drabba retroaktivt. Ofta brukar dock skatteverket se något mildare på sådana fall (RÅ 1998 not 191). Reglerna

Julgåvor – Så drar du av för julgåvor och representationsgåvor

Julgåvor till personal brukar vanligtvis gå att dra av som personalkostnad i ett företag. Även gåvor till klubbar och föreningar, där företagets anställda har ett dominerande inflytande brukar jämställas med personalkostnad för företaget. Läs under

 • reporänta

Reporänta – Det här är reporänta

Reporänta är riksbankens vanligaste styrränta. Den avgör vilken ränta som bankerna betalar vid lån från riksbanken. Den avgör också vilken ränta bankerna betalar när de lånar av varandra och styr till stor del nivån på

Premieobligationer – Så handlar du med premieobligationer

Premieobligationer registreras på VP-konto på samma sätt som aktier. Dragningsvinster från dem är skattefria. Kapitalvinster vid försäljning av premier tas upp under kapital och beskattas med 30 procents skatt. En kapitalförlust är avdragsgill till 70

 • Pengar för riskspridning

Riskspridning – Så sprider du riskerna i ditt sparande

Grundregeln för all placeringsstrategi är att spara i olika sparformer samtidigt  – för att sprida riskerna på flera olika sätt (riskspridning). Man kan då göra en uppdelning i fyra grupper: Svenska aktier. Utländska aktier. Svenska

Periodiskt understöd – Så får du göra avdrag för underhåll

Avdrag medges för s k legala periodiskt understöd, exempelvis understöd till f d maka efter en skilsmässa. Mottagaren tar upp understödet som skattepliktigt inkomst. Avdrag för underhåll till barn får inte göras. Periodiska understöd från allmännyttiga

 • företagsbeskattning

Periodiseringsfonder – Så sänker du skatten med periodiseringsfond

Periodiseringsfonder. Avsättning till periodiseringsfond kan göras årligen och innebär att en del av vinsten får skjutas upp och tas till beskattning ett senare år eller. Om så är fallet, kvittas mot framtida underskott. Periodiseringsfondens storlek

Pension – Så fungerar pensionssystememet och PPM i Sverige

Alla som arbetat och bott i Sverige får allmän pension, som grundas på alla inkomster du betalar skatt för. Det gäller även inkomster som till exempel arbetslöshetsersättning, sjuk- och aktivitetsersättning och föräldrapenning. Det finns också

Pensionsförsäkring – Fördelar och nackdelar med pensionsförsäkringar

Premier för pensionsförsäkring och även individuellt pensionssparande (IPS) dras av som allmänt avdrag mot inkomst av tjänst eller i näringsverksamhet. När pensionspengarna senare betalas ut beskattas de som tjänsteinkomst. Pensionsförsäkringen kan tas med eller utan

Optioner – Så försäkrar du din aktieportfölj med optioner

Optioner är en rättighet att vid en viss tidpunkt köpa eller sälja något till ett visst förutbestämt pris. Någon skyldighet för innehavaren att utnyttja optionen finns inte och binder bara den som utfärdat optionen (utfärdaren),

Obligationer – Så sänker du skatten med obligation

Obligationer innefattar bl a statsobligationer, bankcertifikat, statsskuldsväxlar, förlagslån, företagsobligationer, skuldebrev och vinstandelsbevis. Statsskuldsväxlar, bankcertifikat och privatcertifikat ges ut av staten respektive banker med olika löptider. De löper inte med någon ränta och när tiden löpt

Närstående – När räknas man som närstående

Vissa regler innefattar även närstående bl a för att förhindra olika former av kringgåenden. Se t ex reglerna om räntefria lån, löneförmån, och låneförbud samt fåmansföretag och fåmansföretag 3:12-reglerna. Med närstående när det gäller fåmansföretag

Näringsverksamhet – Allt du behöver veta när du startar företag

Inkomst av näringsverksamhet, som vid sidan om tjänst och kapital utgör lagens samtliga inkomstslag, och utgörs av verksamhet som bedrivs yrkesmässigt, självständigt och i vinstsyfte. För aktiebolag ingår all verksamhet i inkomst av näringsverksamhet. Privatpersoners

 • fabrik

Näringsfastighet – Försäljning och deklaration av näringsfastighet

En fastighet är antingen privatbostadsfastighet eller näringsfastighet. Fastighet som inte är privatbostadsfastighet är därför näringsfastighet. Läs om gränsdragningen under privatbostadsfastighet. Till näringsfastighet räknas exempelvis jordbruk, hyreshus, industrifastigheter samt också småhus som hyrs ut eller används

 • näringsbetingade andelar

Skatteregler för näringsbetingade aktier/andelar

Näringsbetingade andelar Reglerna om näringsbetingade andelar och aktier syftar till att ett bolag inte ska bli beskattad i flera led för utdelning och kapitalvinst på aktieinnehav inom bolagssektorn. I gengäld är inte förluster på sådana aktier avdragsgilla.

Medlemsavgift – Gör avdrag för medlemsavgifter

Medlemsavgifter till olika branschorganisationer får i regel inte dras av. Det gäller även när avgiften ska täcka utgifter som hör samman med verksamheten, t ex gemensam annonsering, information och utbildning. § För att få avdrag

 • medhjälpare

Medhjälpare – Så drar du av kostnaden för din medhjälpare

Om du betalat någon för att få hjälp med ditt arbete får du dra av den kostnaden för medhjälpare. Det kan gälla skrivhjälp, transport av verktyg mm. Men sådana övriga kostnader är avdragsgilla endast till den

Marginalskatt – Så påverkar marginalskatten din inkomst

Marginalskatt är den skatteprocent du får betala på en extra intjänad hundralapp. Den skatteprocent som du betalar på hela din inkomst är ofta betydligt lägre. Se Snabbfakta. Tjänst, näringsverksamhet Marginalskatt för inkomst av tjänst och

Lön till barn

En egenföretagare eller företagsledare i ett fåmansföretag blir själv beskattad för lön som betalas till egna barn som är under 16 år. Om åldersgränsen uppnåtts kommer barnet självt att beskattas för hela inkomsten. Förutsatt att

Löneväxling – Så får du ut mer av din lön med löneväxlingen

Löneväxling innebär att en anställd sänker sin kontantlön och i stället får en förmån som arbetsgivaren bekostar, t ex en tjänstebil (se bilförmån) eller att arbetsgivaren betalar en pensionsförsäkring. Avdragstaket för pensionssparande för privatpersoner är

Löneåterbetalning – Så rättar du din deklaration vid återbetalning av lön

Löneåterbetalning Om man måste lämna tillbaka en del av den lön man tidigare fått kan man skicka in en ny rättad deklaration för det år man fick för mycket lön och arbetsgivaren lämna en ny

Särskild löneskatt – Det här är särskild löneskatt

Förvärvsinkomster som inte till någon del ger rätt till socialförsäkringsförmåner beläggs med en särskild löneskatt. Löneskatt med 24,26 % ska betalas på inkomst av passiv näringsverksamhet och på all näringsverksamhet som drivs av dödsbo. För

 • löneförmån

Löneförmån – Här är löneförmånerna och fringisarna som är skattefria

Löneförmån i jobbet (fringis), exempelvis bil- och bostadsförmåner, värderas och beskattas till marknadsvärde, det vill sägavad det skulle ha kostat att för egen del skaffa motsvarande. Den enda kraftigt skattesubventionerade förmån som finns är en

 • euro Låneförbud

Låneförbud eller förbjudet lån – så fungerar låneförbudsreglerna i ditt bolag

Låneförbud. Ett aktiebolag har inte rätt att lämna lån till delägare, styrelseledamot eller verkställande direktör i bolaget. Förbudet gäller även närstående till dessa personer. Låneförbudet berör inte personer som har enbart konvertibler, optionsrätter o dy

Lotterivinstskatt – Så mycket behöver du betala i skatt för lotterivinsten

Om en tävling bedöms som lotteri krävs tillstånd av lotterinämnden. Om det är fråga om penningvinster krävs tillstånd av regeringen. Om tillstånd lämnas blir skatten 35 %. Om tävlingen anses som lotteri är vinsterna undantagna

 • livränta

Livränta – Avdrag och beskattning av skadeståndslivränta

En privatperson som dömts till att betala skadeståndslivränta får dra av den som periodiskt understöd om det finns en domstolsdom. Avdraget, som är ett allmänt avdrag, får göras oavsett mottagarens ålder. Mottagaren tar upp livräntan

Likvidation

Likvidation innebär att ett företag upplöses och tillgångar och skulder skiftas ut på delägarna. Ett aktiebolag kan upphöra på något av följande sätt: genom konkurs som avslutas med underskott, avveckling eller fusion utan avveckling. Råd

 • leasingbil

Leasingbil – Så deklarerar du du leasingbilen privat eller på företaget

Deklarera leasingbil Leasingbil. Hur leasingbilen ska behandlas i deklarationen beror på vem som betalar för bilen: 1. Betald av företaget Om det är en leasingbil, som betalas av företaget, betraktas bilen som en förmånsbil hos

Leasing – Så fungerar leasing av bilar, maskiner och andra inventarier

Leasing är en form av uthyrning och samtidigt finansiering av bilar, maskiner och andra inventarier. Leasetagaren, nyttjaren, betalar hyra, leasingavgift, till ägaren (leasegivaren). Man skiljer på operationell och finansiell leasing, där den sistnämnda är att

 • laglott

Laglott – Så ärver barn från föräldrarna

Ett barn har alltid rätt att få ärva minst halva arvslotten, laglott, från var och en av föräldrarna. Laglotten kan föräldrarna inte testamentera bort till någon annan. Däremot kan förekomma förmånstagarförordnanden i exempelvis kapitalförsäkringar, som

 • köpebrev och köpekontrakt

Köpebrev och köpekontrakt – Ladda ner gratis mallar

Ladda ner gratis mallar för köpebrev och köpekontrakt. Köpekontraktet är dokument som visar att ett bindande avtal om överlåtelse har ägt rum. Exempelvis är ett fastighetsköp giltigt bara om det finns en handling som är

Källskatt – Så fungerar källskatter

Kupongskatt och särskild inkomstskatt (Sink) är exempel på definitiva källskatter som tas ut och fastställs till ett exakt belopp redan från början – vid källan. Det är alltså utbetalaren, bolaget respektive arbetsgivaren, som svarar för

 • kyrkoavgift

Kyrkoavgift – Det här är kyrkoavgiften

Den som är medlem av Svenska Kyrkan betalar en kyrkoavgift som i regel även inkluderar en begravningsavgift. Den som inte är medlem betalar enbart begravningsavgiften, vilken täcker de faktiska kostnaderna för begravningsväsendet. Även avgifter till

 • Kvittning av vinst

Kvittning – Så utnyttjar du möjligheten att kvitta vinsten maximalt

Kvittning privatpersoner Varje inkomstslag – tjänst, näringsverksamhet och kapital behandlas var för sig och underskott får i princip inte kvittas mot överskott i ett annat inkomstslag. Inom näringsverksamhet får inte heller underskott i en näringsverksamhet dras av

Vem betalar kupongskatt?

Den som är begränsat skattskyldig i Sverige och får aktieutdelning från svenska bolag ska betala kupongskatt på utdelningen. Den påförs även om utdelningen är i form av annat än kontanter, exempelvis aktier eller inköpsrätter. Kupongsskatt aktualiseras

Kreditgaranti – Det här är Statens Bostadskreditnämnd

De som ska köpa sin första bostad och inte får låna kan få statlig kreditgaranti. Du kanske inte får låna på vanligt sätt på grund av att du inte har fast anställning, är nyanländ invandrare

 • kostnadsersättning

Kostnadsersättning – Då kan du göra avdrag för kostnadsersättningar

Kostnadsersättning, t ex bilersättning och traktamente, är i princip skattepliktiga, men kan ge avdrag. Detta gäller också statliga och kommunala ersättningar. Se bil i tjänsten och traktamente. Om kostnadsersättningar utbetalats med högst fastställda schablonbelopp eller

Kontrolluppgift – Vilka är skyldiga att lämna kontrolluppgifter?

De uppgifter på inkomster och förmåner som arbetsgivare, banker etc skickar till skatteverket före deklarationen kallas kontrolluppgifter. För arbetsgivare gäller att kontrolluppgift till skatteverket ska lämnas senast den 31 januari för personer som fått lön

Kontantberäkning – Skatteverkets möjlighet till skönstaxering

För att kontrollera om alla inkomster deklarerats gör skatteverket ibland kontantberäkning: Skattepliktiga och skattefria inkomster summeras. Den summan minskas med samtliga utgifter som den skattskyldige och hans familj haft under året – hyra, bilkostnader etc.

Koncern – Så sänker du skatten i koncernen – Rättsfall och skatteregler

Begreppet koncern Med koncern avses vanligtvis en bolagsgrupp som enligt aktiebolagslagen går under begreppet koncern. I regel uppstår koncerntillhörighet när ett bolag har röstmajoritet i ett annat. Även skattereglerna använder sig av detta koncernbegrepp, men

Kommunalskatt – Så fungerar kommunalskatten

Den del av skatten som går till den kommun där man är skriven kallas kommunalskatt. Även skatten till landstinget ingår i det som till vardags kallas kommunalskatt. Skatten tas ut på inkomst av tjänst och

Kommunal fastighetsavgift – Så fungerar den nya fastighetsskatten

Fastighetsskatten på småhus och bostadsdelen av hyreshus har ersatts av en kommunal fastighetsavgift. Fastighetsavgift påförs även för fastigheter som är bebyggda med småhus som saknar byggnadsvärde och för småhus på ofri grund. Avgiften ska betalas

Kommanditbolag – Fördelar och nackdelar med kommanditbolaget

I ett kommanditbolag behöver, till skillnad från i handelsbolag, inte samtliga delägare vara fullt ansvariga för bolagets åtaganden. De som har ett begränsat ansvar kallas kommanditdelägare. Det räcker att det finns en ägare som har

Karaktärsbyte

Karaktärsbyte betecknar att en tillgång (fastighet, aktie) ska redovisas i ett nytt inkomstslag, exempelvis näringsverksamhet, efter att tidigare ha beskattats i ett annat inkomstslag, exempelvis kapital. Karaktärsbyte kan också vara att en tillgång i samma

 • kapitalvinst

Kapitalvinst – Sänk kapitalvinstskatten på aktier

Kapitalvinst För kapitalvinst på aktier finns följande regler som är gemensamma för både privatpersoner och företag: När blir det beskattning? Hur beräknas anskaffningsutgifter (genomsnittsmetod, schablonregel)? Reglerna för aktier i egna bolag, fåmansföretag, finns under fåmansföretag

 • Kapitaltillskott

Kapitaltillskott – Tillskott av kapital till företag och bostadsrättsföreningar

Kapitaltillskott är vad ägarna i ett företag tillskjutit som eget kapital utan att ställa några krav på löpande ränta. Kapitaltillskottet är därför en del av anskaffningsutgiften för aktierna eller andelarna. När vinst vid försäljningen av

 • kapitalpension

Kapitalpension – Så fungerar kapitalpensionen

Kapitalpension kallades den försäkringsform som var ett mellanting mellan pensions- och kapitalförsäkring och som uppstod som en konsekvens av att avdrag tidigare inte medgavs för premier till utländska pensionsförsäkringsbolag. Reglerna har nu ändrats och möjligheten

 • kapitallivränta

Kapitallivränta – Det här är kapitallivränta och så fungerar den

Kapitallivränta är en typ av kapitalförsäkring som fungerar på detta sätt: Ett engångsbelopp betalas in till försäkringsbolaget. Försäkringsbolaget kan sedan direkt börja återbetala beloppet, inklusive värdetillväxt, varje månad under de kommande tio åren. Seniorlån Det

 • kapitalinkomster

Kapitalinkomst – Sänk skatten på kapitalinkomster

Med kapitalinkomst avses sådana inkomster som ska deklareras i inkomstslaget kapital som är ett av de tre inkomstslagen. Skatten, som är 30 %, beräknas på skillnaden mellan inkomsterna och utgifterna. Hit hör vinst vid försäljning

 • kapitalförsäkring

Kapitalförsäkring – Fördelar och nackdelar med kapitalförsäkringen

Kapitalförsäkring (k-försäkring) är en form av sparande hos försäkringsbolag med ett mycket litet försäkringsinslag (ofta endast 1 %, alltså utbetalning av 101 000 kr vid dödsfall när 100 000 kr sätts in). Sedan förmögenhetsskatten avskaffats

 • kapitalförlust, börsen, aktier

Kapitalförlust aktier – Kvitta vinsten mot kapitalförlusten och sänk skatten

Kapitalförlust. Kapitalförluster på aktier (delägarrätter) eller aktiefonder (även warranter) får kvittas fullt ut mot vinster på sådana värdepapper. Avdragseffekten kan variera mellan 0 och 30 % för aktier och aktiefonder (även blandfonder): I nedanstående siffror

 • Deklarera 2018 Dag för deklaration

Jämkning – Här är råden då du ska jämka skatten

Den som ser att för hög preliminärskatt dras och därför räknar med att få överskjutande skatt kan under inkomståret begära särskild beräkning av A-skatten (jämkning). Det kan bero på att ränteavdrag, kapitalförluster eller avdrag för

 • jordbruk sänka skatt

Jordbruk och skogsbruk – Så sänker du skatten på gården

Jordbruk och skogsbruk redovisas som inkomst av näringsverksamhet. Mangårdsbyggnaden räknas dock som privatbostadsfastighet, om den bebos eller är avsedd att bebos av ägaren eller närstående till ägaren. Se privatbostadsfastighet. Det går därför inte att dra

 • Investmentföretag

Investmentföretag – Definitionen av investmentföretag

Investmentföretag är aktiebolag som så gott som uteslutande har till uppgift att förvalta värdepapper. Aktieportföljen ska vara väl fördelad på olika aktieinnehav och aktieägandet ska vara spritt på ett stort antal aktieägare (RÅ 2009 ref

 • investeringssparkonto ISK

Investeringssparkonto ISK – Sänk skatten med investeringssparkonton

Investeringssparkonto, ISK, Investeringssparkonto, ISK, ett sparande för privatpersoner av aktier och andra värdepapper på ett enkelt och skatteeffektivt sätt. Skatten tas ut genom en årlig schabloninkomst på värdet på samma sätt som en ränta. Genomsnittsvärdet

 • investeringsfonder affärskvinna

Investeringsfonder – Det här är en investeringsfond

Investeringsfonder kan användas av privatpersoner och bolag för sparande av värdepapper, såsom aktier, obligationer, optioner. En fond kan också placera i andra fonder (fond-i-fond). Ett fondbolag svarar för administration, placeringsbeslut mm i den investeringsfond, som

 • skatterådgivning

Skatterådgivning – Gör avdrag för skatterådgivning

§ Det går att dra av för skatterådgivning vid t ex en fastighets- eller företagsförsäljning, men i regel inte för hjälp med deklaration och överklagande. Rättsfall om avdrag för skatterådgivning RÅ 1947 fi 770 RÅ

 • Intern aktieöverlåtelse

Intern aktieöverlåtelse – Så fungerar intern aktieöverlåtelse

Med intern aktieöverlåtelse menas oftast den situationen att aktierna i ett bolag säljs till ett bolag som också det ägs av säljaren själv eller någon närstående till säljaren. Säljaren kommer alltså att äga aktierna inte

 • inteckning fastighet

Inteckning – Inteckning för fastighet och företag som säkerhet för lån

Genom att inteckna en fastighet kan den användas som säkerhet för lån. I fastighetsregistret finns endast uppgift om att inteckning tagits ut och med vilket belopp. Däremot registreras inte själva lånet. Genom att begära gravationsbevis

 • Inlösenrätter

Inlösenrätter – Så minskar du skatten på inlösenrätten

Bolag kan lösa in en del av aktieägarnas aktier (t ex var tionde aktie) till ett bestämt pris, som brukar ligga något över den noterade kursen. Inlösenrätter och inlösenaktier kan säljas och köpas på samma

Inköpsrätter – Så fungerar en inköpsrätt

Inköpsrätter är vad aktieägare kan få om bolaget ska sälja ut exempelvis aktierna i ett dotter- eller intressebolag till ett visst pris. Den rätten, inköpsrätten, har ett värde om de utköpta aktierna kan förväntas stiga.

Inkomstslag – De tre inkomstslagen

Det finns tre inkomstslag: Tjänst. Hit hör exempelvis löneinkomster och pensioner samt också alla andra ersättningar som man får på grund av egen prestation eller verksamhet och inte ska redovisas som inkomst av kapital eller

 • Inkomstfördelning

Inkomstfördelning – Så sänker ni skatten genom att fördela inkomsten

Skatteskalan för statlig tjänsteinkomst är progressiv. Det kan därför löna sig för två makar att försöka omfördela inkomsten. Exempelvis genom löneuttag från egna bolaget eller minska respektive öka arbetstiden för att försöka komma under skiktgränsen

 • Inkomstbasbelopp

Inkomstbasbelopp – Så används inkomstindexet för beräkning av pension

Genom pensionssystemet med inkomstgrundad ålderspension infördes begreppet inkomstbasbelopp, som är ett inkomstindex som följer löneutvecklingen i Sverige. Inkomstbasbeloppet fastställs årligen av regeringen. Se Snabbfakta. Inkomstbasbeloppet används bland annat för beräkning av högsta möjliga pensionsgrundande inkomst

 • Inflyttning

Inflyttning till Sverige – Så beskattas utländsk arbetskraft i Sverige

För utlänningar som gör en inflyttning till Sverige finns en 183-dagarsregel. Det innebär att den som har hemvist i annat land kan beskattas i Sverige bara om vistelsen här är eller planeras vara mer än

Individuellt pensionssparande (IPS)

Individuellt pensionssparande (IPS) är en sparprodukt men skattemässigt jämförbart med pensionsförsäkring, dock utan riskinslag. Avdragsreglerna är lika med sparande genom pensionsförsäkringar. I IPS-sparandet, som bankerna har, kan man när som helst byta mellan följande sparformer:

 • indirekta skatter

Indirekta skatter – Det här är det indirekt skatterna

Mervärdesskatt, energiskatt, bensinskatt och spritskatt är de vanligaste typerna av indirekta skatter. Vanlig kommunalskatt och statlig inkomstskatt kallas direkta skatter. Se även punktskatter. Läs mer om indirekta skatter Skatt i enskild firma – Här kan

 • Immateriella tillgångar

Immateriella tillgångar – Det här är de immateriella tillgångarna i företaget

Som immateriella tillgångar i ett företag räknas Patent Hyresrätt Upphovsrätt Mönsterskydd och också sådan goodwill, som förvärvats vid övertagande av verksamhet. Immateriella tillgångar är att jämställa med inventarier, exempelvis får anskaffningsutgiften skrivas av skattemässigt på

Hyreslägenhet – Sälj din hyresrätt vid köp av bostadsrätt eller villa

Den som säljer ett småhus eller en bostadsrätt kan av köparen erbjudas en hyreslägenhet. Värdet av hyreslägenheten ses inte som någon ersättning som ska påverka vinstberäkningen. Om värdet är så stort så att det blir

 • Hobby Tävlingshäst

Hobby – Så betalar du mindre skatt och tjänar mer pengar på din hobby

Råd för inkomster från hobby Självständig och varaktig men utan egentligt vinstsyfte anger vad som är hobby till skillnad från övrig näringsverksamhet. Den behöver heller inte deklareras om den är av begränsad omfattning, exempelvis lite

 • hemortskommun

Hemortskommun – Då ska du vara folkbokför på din nya adress

Den kommun som du var mantalsskriven i under inkomståret kallas hemortskommun. Det är förhållandena den 1 november året före inkomståret som är avgörande för var man ska anses mantalsskriven för inkomståret – 1/11 år 1

 • handelsbolag, affärskvinna, dator, företagare

Handelsbolag – Råd och tips för dig som startar handelsbolag

Handelsbolagets inkomster beskattas hos delägarna och inte av bolaget självt, däremot ska handelsbolag redovisa och betala mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter. Bolaget kan träffa egna avtal, som dock delägarna också får ansvara om det inte begränsas för

Grupplivförsäkringar – Så beskattas tjänstegrupplivförsäkringar

Skatt på grupplivförsäkringar Försäkringsbolagen betalar en särskild skatt på tjänstegrupplivförsäkringar som i princip täcker den skatt som annars hade påförts den anställde och företaget. Det innebär att den anställde slipper betala skatt för premierna och

 • goodwill

Goodwill – Så gör du avdrag för goodwill i företaget

Skillnaden mellan priset man betalar för en verksamhet när den köps och värdet av tillgångarna kallas goodwill. Den behandlas som immateriell tillgång som kan skrivas av på samma sätt som inventarier. Se värdeminskningsavdrag. En annan

 • Äktenskapsförord Giftermål

Giftermål – Lättare få avdrag vid giftermål

Giftermål kan vara avgörande vid beskattningen och man räknas som gift så länge man sammanlever. Även de som inte är gifta behandlas i deklarationen som gifta om de sammanlever och har eller har haft gemensamt

 • genomsyn, Skatteverket, penna, miniräknare

Genomsyn – Råd vid genomsyn från Skatteverket

Genomsyn. Aktioner som anses avvika från vad som är den verkliga innebörden av ett avtal och används som en form av komplement till reglerna om skatteflykt. Skatteverket brukar då beräkna skatten till vad resultatet skulle

 • generationsskifte

Generationsskifte genom gåva, bodelning försäljning eller arv

Att överlåta fastighet, jordbruk eller ett företag till sina barn eller anställda, generationsskifte, kan ske genom gåva eller försäljning. Effekterna kan variera beroende på om det är gåva, bodelning, försäljning eller arv. Även företagsformen har

 • skatteflykt

Skatteflykt – Så fungerar reglerna för generalklausulen

Med hänvisning till reglerna om skatteflykt (generalklausulen), kan Skatteverket få vissa slag av transaktioner skattemässigt underkända. Se även retroaktivitetsförbud. För att en transaktion ska kunna underkännas med stöd av generalklausulen krävs: Att transaktionen ingår i

 • gemensamhetsanläggning

Gemensamhetsanläggning – tips och råd för gemensamma anläggningar

Det är vanligt att fastigheter har en så kallad gemensamhetsanläggning. Det kan till exempel innebära gemensamma markområden, garage, förråd och andra gemensamhetsanläggningar, som ägs och administreras av en särskild förening – vägförening, samfällighetsförening etc. Föreningens

 • förvaltningsutgift

Förvaltningsutgift – Här är alla avdragsgilla utgifter vid förvaltning

Förvaltningsutgift, som dras av i inkomstslaget kapital, är bara avdragsgilla om utgifterna överstiger 1 000 kr. Om utgifterna är större än 1 000 kr får bara den del som överstiger 1 000 kr dras av.

 • förtidsåterbetalning

Förtidsåterbetalning – Så får du tillbaka pengarna från skatten snabbare

Den som förväntar sig att få skattepengar tillbaka kan begära att få förtidsåterbetalning av pengarna. Reglerna är generösare om ansökan lämnas in innan inkomståret är slut än om man gör det först efter årsskiftet: Om

Försäkringar – Så beskattas olika typer av försäkringar

Det finns vid beskattningen två huvudformer av försäkringar: K­försäkringar (livförsäkringar, olycksfallsförsäkringar, sjukförsäkringar och sakförsäkringar). Se kapitalförsäkring. Belopp som betalas ut på dessa försäkringar är skattefria. Därför är inte premien avdragsgill. En privatperson som får ut

Förskottsränta

Avdrag för förskottsränta medges bara för en månad efter utgången av inkomståret. Ränta som betalas år 1 men gäller för tiden t o m 31 januari år 2 får alltså dras av i deklarationen år

 • förseningsavgift

Förseningsavgift – Så mycket kostar det att lämna in deklarationen försent

För deklaration som inte lämnats in senast den sista inlämningsdagen, deklarationstidpunkten, påförs en förseningsavgift på 1 000 kr för privatpersoner och 5 000 kr för aktiebolag. Om någon deklaration inte lämnas kan det bli skönstaxering.

Förmögenhetsskatt

Förmögenhetsskatten avskaffades fr o m deklarationen 2008. Sveriges rikaste människor och de största inkomsterna

Förhandsbesked – Förhandsbesked för inkomstskatt och mervärdesskatt

Genom bindande förhandsbesked kan skattskyldiga och även skatteverket få besked i frågor som gäller inkomstskatt och mervärdesskatt. En sådan ansökan kan dock avvisas om det inte är av vikt för den skattskyldige eller om det

 • företagsformer

Företagsformer – Vilken företagsform ska jag välja till nya företaget?

I valet mellan företagsformer aktiebolag, handelsbolag och enskild firma ställs ofta enkelheten med enskilda firman mot det begränsade personliga betalningsansvaret, som det blir med aktiebolag eller kommanditbolag (variant av handelsbolag). I ett aktiebolag och för

 • företagsbeskattning

Företagsbeskattning – Så beräknar du skatten i ditt företag

Företagsbeskattning. Företagets skattepliktiga inkomst och därmed också skatten baseras dels på redovisningen, dels på de skatteregler som tillämpas för bl a de olika företagsformerna. Om det inte finns uttryckliga skatteregler, blir god redovisningssed oftast avgörande

 • föreningar fotboll fotbollslag

Skatteregler för ideella föreningar – Så beskattas inkomster till föreningar

Föreningar kan vara av olika slag: Ideella föreningar (bl a idrottsföreningar). Vägföreningar, samfällighetsföreningar. Se gemensamhetsanläggning. Ekonomiska föreningar. Beskattas ungefär som aktiebolag. Se företagsformer. Ideella föreningar Ideella föreningar är liksom stiftelser och religiösa trossamfund skattegynnade,»inskränkt skattskyldiga«

 • husbygge bygga hus

Förbättringsutgift – Här är avdragen för förbättringsutgifter vid försäljning

Förbättringsutgift för fastigheten eller bostadsrätten kan läggas till anskaffningskostnaden och minskar på så sätt den skattepliktiga kapitalvinsten vid en framtida försäljning. Men endast om utgifterna överstigit 5 000 kr under respektive år. Se vidare privatbostadsfastighet

 • 3:12-reglerna

3:12-reglerna – Så hanterar du reglerna i ditt fåmansföretag

Omstridda regler 3:12-reglerna, som rör skatten på utdelning i fåmansföretag, har kritiserats. Exempelvis genom att kraftigt gynna tjänsteföretag med många anställda. Delägarna har kunnat beräkna höga gränsbelopp för utdelningar med lägsta skattesats, 20 %. Stora

 • Fåmansföretag

Fåmansföretag – Så sänker du skatten med reglerna för fåmansföretag

Företag med ett fåtal personer anses genom intressegemenskapen mellan ägaren och företaget ha stora möjligheter att utnyttja vissa regler. Exempelvis har valfriheten mellan lön och värdetillväxt inneburit att vinst och utdelning kan behandlas som om

 • fusion

Fusion – Så här genomför du fusionen i aktiebolaget i fem steg

Fusion innebär att ett aktiebolag upplöses genom att gå upp i ett annat aktiebolag, vanligtvis ett dotterbolag som går ihop med sitt moderbolag. Samtliga tillgångar och skulder i ett aktiebolag överförs i sin helhet till

 • f-skatt

F-skatt – Så här sänker du F-skatten och förbättrar din likviditet

F-skatt utfärdas efter ansökan för den som driver eller ska driva näringsverksamhet. Ansökan om F-skatt görs på skatteverkets blankett Skatte- och avgiftsanmälan. F-skatten är normalt 10 % högre än föregående års slutliga skatt såvida den

 • frivillig rättelse deklaration

Frivillig rättelse – Så rättar du din deklaration

Frivillig rättelse innebär att deklarationer för tidigare år kompletteras med uppgifter som har utelämnats eller glömts bort. Det blir inte något skattetillägg, däremot blir det skatt och kostnadsränta som om deklarationen hade varit komplett från

 • sommarstuga fritidshus

Fritidshus – Så sänker du skatten med din sommarstuga

Fritidshus beskattas vid försäljning på samma sätt som andra småhus som används för bostadsändamål. Se privatbostadsfastighet – försäljning. Läs under uthyrning, tillsynsresa och privatbostadsfastighet om reglerna vid uthyrning av fritidshus. Uppskov med kapitalvinstskatt gäller ej

Fri skatt

Om arbetsgivaren betalar ut en nettolön och dessutom ska betala alla skatter och avgifter räknas det som en skattepliktig förmån. Rättsfall Nettolön, RÅ 1997 ref 67, RÅ 1991 not 53, beräknas på bruttolönen, före grundavdrag

 • fordringsrätter

Fordringsrätter – Skatteregler vid förlust och vinst på fordringar

Fordringar (fordringsrätter) kan vara t ex obligationer, säljarreverser och förlagslån. Ränta och vinster på fordringar beskattas hos privatpersoner i inkomstslaget kapital som ränta och kapitalvinst. För avdrag av förlust krävs att fordran har avyttrats. För

Fondemission

En fondemission i ett bolag på t ex 1:5 betyder att aktieägaren får en ny aktie för varje femtal gamla aktier. Innehavstiden för de nya aktierna är den- samma som för de gamla. Om aktieägaren

 • flyttkostnader

Flyttkostnader – Så gör du avdrag för flytt

Ersättning eller bidrag från arbetsgivaren eller t ex arbetsförmedling för flyttkostnader är skattefri. Med flyttkostnader avses följande kostnader: Packning, emballering, uppackning samt transport av bohag mm. Ersättning för transport av familjen till nya bostadsorten är

 • fastighetstaxering

Fastighetstaxering – Så ofta sker fastighetstaxeringen

Taxeringsvärdena för småhus grundar sig på en allmän fastighetstaxering, senast 2018 då det var en förenklad taxering av Sveriges alla småhus, och därefter har endast skett en upp- eller nedskrivning av värdena beroende prisutvecklingen. Nästa

 • fastighetsskatten

Fastighetsskatt – I vilka fall finns fastighetsskatten fortfarande kvar?

Fastighetsskatt på småhus och bostadsdelen av hyreshus har ersatts med en kommunal fastighetsavgift och har slopats helt för utländska bostäder. Fastighetsskatten finns dock kvar för småhus och lantbruksenheter, som saknar byggnad eller är under byggnad,

Fastighetsbeskattning

Vid inkomstbeskattningen görs åtskillnad mellan privatbostadsfastighet och näringsfastighet. Vid fastighetstaxering och kommunal fastighetsavgift förekommer annan uppdelning. Se näringsfastighet om skillnaden mellan att äga en hyresfastighet genom ett bolag och att äga den privat. Läs under

 • Expropriation

Expropriation – tvångsförsäljning av fastighet

Stat och kommun samt myndigheter kan i vissa fall tvinga en fastighetsägare att sälja sin fastighet. Det kallas expropriation. Fastigheten anses då avyttrad vid tillträdet av fastigheten. Skattereglerna är i princip desamma som vid frivillig

 • Expatriater

Expatriater – Så fungerar skattereglerna

Med uttrycket expatriater avses utlänningar som under begränsad tid tjänstgör i Sverige som anställda i svenska eller utländska företag. Kvalificerade forskare, experter och nyckelpersoner kan efter beslut medges lättnader under tre år så att bara

 • expansionsfond till pension

Expansionsfond – Så avsätter till expansionsfonden och sänker skatten

Privatpersoner som har inkomst av näringsverksamhet antingen direkt eller indirekt genom exempelvis handelsbolag kan genom ett avdrag i deklarationen låta inkomsterna stanna i företaget. Och då betala expansionsfondsskatt på inkomsten och resterande skatt när pengarna

 • egenavgifter

Egenavgifter – Egenavgiften för privatpersoner och företag

Egenavgifter privatpersoner Privatpersoner betalar en allmän pensionsavgift och inte egenavgifter, som tas ut på förvärvsinkomster som ger pensionsrätt och dras automatiskt av från inkomsterna vid uträkningen av den slutliga skatten i samband med deklarationen Egenavgifter

 • dubbel bosättning

Dubbel bosättning – Tillfälligt arbete och flytt till nytt arbete

Dubbel bosättning vid tillfälligt arbete. Vid tillfälliga och kortvariga arbeten minst fem mil hemifrån kan det bli avdrag vid övernattning, även om det inte är fråga om tjänsteresa. Med tillfälligt arbete avses arbete som i

 • dubbelbeskattning

Dubbelbeskattning – Så undviker du att inkomsten beskattas två gånger

Dubbelbeskattning används i två sammanhang. Dels för att beskriva att bolagsinkomster beskattas två gånger, dels då inkomster riskerar att beskattas i mer än ett land. Vinster i aktiebolag och ekonomiska föreningar påförs först bolagsskatt och

 • dold äganderätt

Dold äganderätt – Så här fungerar dold äganderätt

Vid försäljning av en villa eller bostadsrätt kan det vara bättre om två makar eller sambor räknas som ägare än om bara en gör det. Det gäller främst då det blir en förlust och underskott

 • dolt fel hus fastighet

Dolt fel – Här är reglerna för dolda fel vid köp av hus

Dolt fel i fastighet är en vanlig fråga vid förvärv av fastighet. Det finns en undersökningsplikt för köparen. Om felet inte bort upptäckas vid köparens undersökning och inte avhandlats mellan parterna, läggs alltså avgörande vikt

 • Direktpension pensionär pension

Direktpension – När är direktpensionen ett bra val för mig?

För en företagare som driver aktiebolag är direktpension utan försäkring ett bra alternativ till pensionsförsäkring och kapitalförsäkring. Pengar som bolaget betalat bolagsskatt på placeras då direkt i fonder eller andra placeringar med full handlingsfrihet. En

Delägarrätter – Så får du göra kvitta förlust mot vinst i delägarrätt

Från skattesynpunkt har det betydelse om ett värdepapper är en fordringsrätt, t ex obligation eller andel i räntefond, eller är det delägarrätter. Reglerna för delägarrätter skiljer sig från reglerna för fordringsrätter, exempelvis rätten till kvittning

Delrätter – Så här fungerar en delrätt vid en fondemission

När ett aktiebolag gör en fondemission, delar ut gratisaktier, kan aktieägarna få delrätter eller delbevis (fondaktierätter) på sina aktier och om emissionen är 1:5, så får man en ny aktie för fem rätter. Eventuellt överskjutande

Deklarationssystem – Så kan du ändra och lämna in din deklaration

Deklarationssystem. För privatpersoner finns en tvåsidig huvudblankett, som skickas ut i en förtryckt version till de flesta som måste deklarera. Följande kontrolluppgifter är förtryckta i din deklaration: Löneinkomster, inkomsträntor, skuldräntor, pensionssparande och tomträttsavgäld. Bankernas och

Deklarationsplikt – Då måste du som privatperson eller företag deklarera

Deklarationsplikt privatpersoner Privatpersoner har deklarationsplikt och måste lämna deklaration senast den 2 maj i följande fall: Förvärvsinkomst eller pension på minst 42,3 % av prisbasbeloppet och bosatt i Sverige hela året Inkomst på minst 100

 • avdrag dator

Avdrag för dator – Så drar du av för datorn och datorprogram hemma

Så här fungerar avdrag för dator och datorprogram. Avdrag för inköp av datorprogram Datorprogram kan oftast dras av på en gång, då de anses ha mycket kort livslängd. Se värdeminskningsavdrag. Avdrag för dator Då de

 • dagbarn

Dagbarn – Det gäller för avdrag för dagbarn

De flesta kommunala dagbarnvårdare får sin ersättning uppdelad på lön och en omkostnadsersättning, som ska täcka normala kostnader. Kostnadsersättningarna för dagbarn och fosterbarn som bestäms efter rekommendationer är skattefria. I gengäld medges inte något avdrag.

 • bärplockning, blåbär, bär

Bärplockning – Så säljer du bär, svamp och kottar utan att betala skatt

Inkomster av bärplockning, svamp och kottar på upp till 12 500 kr per person och år är skattefria. Råd om bärplockning Plocka ut 50 000kr skattefritt Om alla i en familj på exempelvis fyra personer har

Byte – Då beskattas ett byte som en avyttring

Byte är jämförbart med avyttring och behandlas i skattesammanhang på samma sätt. Ett aktiebyte kan dock ge rätt till framskjuten beskattning eller uppskov. Vid byte räknas avyttringspriset och därmed kapitalvinsten efter den tillbytta egendomens värde.

 • brottslig verksamhet

Brottslig verksamhet – Då får du avdrag vid brott

Även brottslig verksamhet kan vara skattepliktig för utövaren, men inte alltid. Brottslig verksamhet i taxirörelse § Skattefri förskingring RÅ 1991 ref 6, RÅ 1992 not 327, skattepliktig taxirörelse som saknade tillstånd, RÅ 2005 ref 14.

Bosättning – Så påverkas din hemvist hur mycket du betalar i skatt

Bosättning. Var en person är bosatt har betydelse för i vilken kommun man ska betala skatt, hemortskommun, respektive om man ska anses i bosatt i Sverige eller inte, hemvist. Skatt betalas till den kommun där

 • bostadsförmån boförmån

Bostadsförmån – Så sänker du skatten på bostadsförmånen

Bostadsförmån. Att bo hyresfritt eller hyresbilligt i en fastighet eller lägenhet som tillhör arbetsgivaren är en skattepliktig löneförmån. Utgångspunkten är marknadsvärdet av bostadsförmån, men kan justeras, exempelvis om bostaden är större till följd av exempelvis

 • bostadsbidrag

Bostadsbidrag – Så här fungerar bostadsbidraget

Det finns två former av bostadsbidrag – ett till barnfamiljer med låg inkomst och ett till pensionärer (BTP). Båda är beroende av inkomstens storlek och bostadskostnaderna. Stödet åt barnfamiljerna blir större ju fler barn som

 • bostadsbeskattning

Bostadsbeskattning – Skatt på privatbostad och näringsfastighet

Bostadsbeskattning. Skattereglerna är olika för privatbostäder och näringsfastigheter. Se privatbostadsfastighet. Som privatbostad räknas i regel småhus, fritidshus, bostadsrätter och även bostad som ingår i ett jordbruk förutsatt att ägaren använder eller avser att använda den

 • bolagsskatt

Bolagsskatt – Så sänker du skatten i ditt bolag

På den inkomst som blir kvar i ett aktiebolag sedan alla avdrag och avsättningar gjorts betalas statlig bolagsskatt. Se Snabbfakta. Den effektiva skatten kan vara lägre än den nominella, beroende på möjligheterna till olika former

 • blandat fång

Blandat fång – Så sänker du skatten vid överlåtelse under marknadsvärdet

Blandat fång är en överlåtelse som till en del räknas som köp och i övrigt som gåva. Så blir det om t ex aktier eller en bostadsrätt överlåts mot ersättning som ligger under marknadsvärdet. Om

 • bil till jobbet

Bil till jobbet – Så gör du avdrag för egen bil till jobbet och i tjänsten

Schablonavdraget för bil till jobbet med egen bil är lika stort oberoende av hur många mil man kör men måste uppfylla något av kraven enligt nedan. Se Snabbfakta. Avdrag medges även om man har bilförmån,

 • min egen bil

Egen bil i tjänsten – Så drar du av när du kör egen bil i arbetet

Den skattefria milersättningen för den som använder egen bil i tjänsten är lika stort som schablonavdragen för bilavdrag för arbetsresor. Schablonen gäller personbilar med plats för upp till åtta passagerare. Beloppet gäller även för egenföretagare

 • betalningsansvar

Betalningsansvar – Gör avdrag för räntor som betalningsansvarig

Med betalningsansvar menas bland annat att man är betalningsskyldig för lån, som kan få betydelse för rätten till avdrag för räntan. Det kan också innebära ansvar genom delägarskap i handelsbolag eller som företrädare för företag.

 • Beskattningsår

Beskattningsår – välj rätt inkomstår för redovisning av inkomster och utgifter

Beskattningsår (inkomstår) är det år för vilket man ska redovisa och skatta för inkomster och utgifter. Året efter beskattningsåret, som tidigare kallades för taxeringsår, är det år då deklarationen ska lämnas. Se deklarationsplikt. Beskattningsår är

 • beskattningstidpunkt, deklaration

Beskattningstidpunkt

När inkomster och utgifter ska redovisas i deklarationen följer följande principer för beskattningstidpunkt: Beskattningstidpunkt Kontantprincipen, som tillämpas för inkomstslaget tjänst, lön mm, och beskrivs under kontantprincipen och årsskiftesbetalningar. Bokföringsmässiga grunder för bl a i inkomstslaget

Beskattningsbar inkomst – Så beräknas den beskattningsbara inkomsten

Det är den inkomst, som återstår sedan allmänna avdrag och grundavdrag räknats bort, och på vilken skatten beräknas, alltså beskattningsbar inkomst. Grundavdraget görs både statligt och kommunalt. Eftersom grundavdragets storlek varierar, påverkas också marginalskatten, framförallt

 • basbelopp

Basbelopp 2019 – Här hittar du allt om prisbasbelopp och andra basbelopp

Basbelopp används för att beräkna olika belopp inom till exempel pension och sjukförsäkring. Basbelopp 2019 Prisbasbeloppet för 2019 är 46 500 kronor. Basbelopp 2018 Prisbasbeloppet för 2019 är 45 500 kronor. Det finns tre olika och

Barns pengar – Så skyddar du barnens pengar

För omyndiga barns pengar finns särskilda skyddsregler och regler om tillstånd av den överförmyndare som finns i varje kommun. En årsräkning över ett barns tillgångar och skulder ska lämnas in till överförmyndaren om tillgångarna överstiger

 • barnpension

Barnpension – Råd och tips om pengar till barn och barnpension

För att ungdomar med barnpension inte ska drabbas av skatt på kortare feriearbete är pension upp till 40 % av ett prisbasbelopp skattefri vid pension från en förälder – det skattefria beloppet är dubbelt så

Barnkostnad – Här är kostnaderna för barn du får göra avdrag för

Barnkostnad Inkomsten för vård av andras barn är skattepliktig och utgifterna för vården får därför dras av. Se vidare dagbarn, fosterbarn och vårdkostnad. Däremot är vård av egna barn personliga levnadskostnader som inte får dras

Avtalsförsäkringar – Så beskattas din avtalsförsäkring

Ersättningar som betalas ut för de kollektiva försäkringarna (avtalsförsäkringar) AGB (försäkring om avgångsbidrag). AGS (avtalsgruppsjukförsäkring). TFA (trygghetsförsäkring vid arbetsskada) beskattas som löneinkomst. Så beskattas avtalsförsäkringar På utbetalda avgångsbidrag enligt AGB påförs löneskatt, som betalas av

 • Avknoppning

Avknoppning – Så hanterar du avknoppningen

Avknoppning innebär att ett företag delar ut ett dotterföretag till sina aktieägare. Skattemässigt kan en avknoppning behandlas på ett av dessa två sätt: Utdelning. Värdet av de utdelade aktierna är skattepliktig utdelningsinkomst (se aktier –

Avkastningsskatt – Så sänker du avkastningsskatten

Avkastningsskatt är en skatt på pensionsförsäkringar, kapitalpension och kapitalförsäkringar. Den betalas av svenska livförsäkringsföretag, understödsföreningar med livförsäkringsverksamhet, utländska livförsäkringsföretag med försäkringsrörelse i Sverige, pensionsstiftelser och arbetsgivare som i sin balansräkning redovisar skuld under rubriken »Avsatt

 • arvsskatt

Arvsskatt – Så undviker du betala utländsk arvsskatt

Den svenska arvsskatten har slopats för dödsfall efter 16 december 2004, men i många andra länder finns arvsskatten kvar. Svenskar kan därför fortfarande få betala arvsskatt när deras anhöriga äger exempelvis hus i Spanien. Arvsskatt

 • arbetsrum

Arbetsrum – så gör du avdrag för ditt kontor hemma

Praxis för avdrag för arbetsrum som ligger i den egna bostaden är restriktiv (RÅ 1981 1:21, RÅ 1975 ref 114). Avdraget tas upp under övriga kostnader, där endast den del som ligger över 5 000

 • arbetslös

Arbetslöshet – Det här får du göra avdrag som arbetslös

Arbetslöshet. Om du är arbetslös och har fått arbetslöshetsersättning från A-kassa får du avdrag för resor till arbetsförmedlingen. Du har också rätt till avdrag för resor och andra utgifter som du haft i samband med

 • Arbetsgivaravgifter

Arbetsgivaravgifter – Så sänker du kostnaderna för arbetsgivaravgifterna

Den som ersätter någon för arbete med minst 1 000 kr ska normalt också betala arbetsgivaravgifter, såvida inte mottagaren har F-skatt. Om utbetalaren är en fysisk person och utbetalningen inte är en kostnad i näringsverksamhet

 • ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkring – Då ska du teckna en ansvarsförsäkring

Den som i sitt arbete riskerar att få betala skadestånd kan teckna en ansvarsförsäkring. Denna utgift får dras av som omkostnad. Det kan exempelvis gälla läkare, advokater och revisorer. Vanligtvis sker avdraget i näringsverksamhet men

 • anstånd med skatten

Anstånd med skatten – Så får du anstånd med din skatteinbetalning

Det går i följande fall att få anstånd med att betala skatten om man har begärt omprövning av beslutet eller överklagat beslutet och det är tveksamt att skatten ska betalas. Säkerhet kan behövas, såvida detta

 • Anskaffningsutgift

Anskaffningsutgift – Så beräknar du din anskaffningsutgift

Anskaffningsutgift är tillsammans med förbättringsutgifter vad som får dras av vid vinstberäkningen, omkostnadsbeloppet, vid en försäljning av exempelvis aktier, bostadsrätt eller fastighet. Oftast används den faktiska anskaffningsutgiften, men schablonregler finns också. Exempelvis 20 % av

 • Grekisk andelslägenhet i Medelhavet

Andelslägenhet – Tips och råd för ägande av andelslägenheter

Flerfamiljshus som ägs gemensamt eller genom handelsbolag av de boende kallas andelslägenhet eller andelshus. Andelsägaren äger alltså inte själva lägenheten utan en andel i fastigheten, till skillnad från exempelvis ägarlägenheter, då var och äger sin

 • aktieägartillskott

Aktieägartillskott – Så tillför du mer kapital i bolaget

Ägarna i ett aktiebolag kan bli ansvariga för bolagets skulder om åtgärder inte vidtas så snart bolagets egna kapital sjunker till under halva det nominella aktiekapitalet. Bolaget ska då upprätta en kontrollbalansräkning och ägarna se

 • kontantkvitto kvitto mall

Kvittomall – Gratis mall för kontantkvitto

Vid kontant betalning är du skyldig att lämna ett kvitto till kunden. Här kan du ladda ner en gratis kvittomall för kontantkvitto. Kvittot kan användas både för betalning av varor och tjänster med eller utan

 • Aktiesparklubb

Aktiesparklubb – Så startar du en egen aktiesparklubb

När två eller flera privatpersoner går samman för att värdepappersaffärer kallas det ofta aktiesparklubb. Enklast är då att öppna en depå, enkelt bolag, än att bilda aktiebolag eller handelsbolag. När bolag går samman kallas det

 • utdelning

Utdelning – Så här sänker du skatten på dina aktiers utdelning

Utdelning för privatpersoner Skattesatsen kan variera mellan 20 och ca 57 % för utdelning. För noterade aktier är skattesatsen i regel 30 %. För onoterade aktier, som inte kvalificerade, är den 25 %. För kvalificerade

 • Aktieindexobligationer aktiefonder

Aktieindexobligationer – Så fungerar em aktieindexobligation

Aktieindexobligationer utgörs av en obligation, där räntan i stället ersatts med ett derivatinstrument (optioner och terminer). Exempel för aktieindexobligationer Du investerar 100 000 kr i en aktieindexobligation som ska lösas in om fyra år. 90

 • Aktieindexobligationer aktiefonder

Aktiefonder – För- och nackdelar med aktiefond

Aktiefonder eller investeringsfonder, som är den legala beteckningen, är ett alternativ för både privatpersoner och företag att spara direkt i aktier och liknande värdepapper. Se även investeringssparkonto, som är ett sparande för privatpersoner som är

 • Aktiebyte

Aktiebyte – Så kan du ta bort kapitalvinsten på aktier vid aktiebyte

Aktiebyte innebär utbyte av aktier i ett företag mot aktier i ett annat företag och uppskov kan ske på två sätt: Framskjuten beskattning, då de tillbytta aktierna övertar de utbytta aktiernas anskaffningsutgift och vinst eller

 • Så startar du aktiebolag

Så startar du aktiebolag – Skatteregler och råd när du startar aktiebolaget

Med aktiebolag kan ägandet spridas och kapital anskaffas utan att ägarna behöver bli personligt ansvariga. Till fördelarna med aktiebolag är att en företagare kan resultatutjämna över åren och mellan olika verksamheter samt även ackumulera kapital

 • advokatkostnad

Advokatkostnad – så drar du av för juridisk hjälp och rättegångskostnader

Advokatkostnad, kostnad för juridisk hjälp och rättegångskostnad får dras av om kostnaderna varit nödvändiga för den inkomst man deklarerar. Det kan vara förhandlingar om avgångsvederlag vid uppsägning eller andra tvister där frågan har gällt rätten

 • Ackumulerad inkomst

Ackumulerad inkomst – Så fördelar du inkomsten och sänker skatten

En inkomst som intjänats under flera år kallas ackumulerad inkomst och kan i deklarationen fördelas lika på flera år. Detta kan sänka den statliga skatten, däremot inte den kommunala skatten och inte heller pensionsavgiften. Vilka

 • ackord

Ackord – Så skrivs skulden för att undvika konkurs

Ett ackord innebär att en fordringsägare, borgenären, skriver av en del av sin fordran, mot att gäldenären undviker konkurs och också kan vara beredd att betala en större del av fordran. Ackord kan också träffas

sendgrid

sendgrid

Sveriges rikaste människor och de största inkomsterna

Sveriges rikaste människor De 25 största förmögenheterna i Sverige Här är en lista med de personer med de rikaste personerna i Sverige. Listan baseras på den senaste inrapporterade förmögenheten till Skatteverket 2007. 1 Lundberg Fredrik,

 • flygplan Checklista inför resan

Checklista inför resan – planera din packningslista för flygresan utomlands

En packning inför en flygresa utomlands kräver planering och förberedelser. Speciellt om du reser på semester långt bort till ett land som till exempel kräver visum. Då kan det vara bra att börja planeringen redan

 • checklista vid bilköp

Checklista vid bilköp – Råd och tips när du köper bil

Att köpa bil är ofta en stor affär och det finns många fallgropar som kan göra köpet dyrt. Men följer man några enkla regler och punkter så minimerar man riskerna att hamna i ett köp

 • flygplats checklista vid flygförsening

Checklista vid flygförsening – Så får du tillbaka pengar då flyget är försenat

I vissa fall har du rätt till ersättning då flyget är försenat, inställt, överbokat eller du har problem med bagaget. Det är vanligt att man missar den ersättningen eller inte vet hur man går tillväga

 • reseavdrag flygplan

Reseavdrag – Så gör du avdrag för resor, affärsresor och konferensresor

Reseavdrag. Utgifter för studieresor, affärsresor eller konferensresor får dras av om de varit nödvändiga för intäkternas vidmakthållande eller om arbetsgivaren beordrat resorna. Det gäller både inrikes och utrikes resor. Dyrbara utlandsresor beordras dock sällan av

 • leasingbil

Leasingbil – Så deklarerar du du leasingbilen privat eller på företaget

Deklarera leasingbil Leasingbil. Hur leasingbilen ska behandlas i deklarationen beror på vem som betalar för bilen: 1. Betald av företaget Om det är en leasingbil, som betalas av företaget, betraktas bilen som en förmånsbil hos

 • bil till jobbet

Bil till jobbet – Så gör du avdrag för egen bil till jobbet och i tjänsten

Schablonavdraget för bil till jobbet med egen bil är lika stort oberoende av hur många mil man kör men måste uppfylla något av kraven enligt nedan. Se Snabbfakta. Avdrag medges även om man har bilförmån,

 • min egen bil

Egen bil i tjänsten – Så drar du av när du kör egen bil i arbetet

Den skattefria milersättningen för den som använder egen bil i tjänsten är lika stort som schablonavdragen för bilavdrag för arbetsresor. Schablonen gäller personbilar med plats för upp till åtta passagerare. Beloppet gäller även för egenföretagare

 • villa med bolån

Jämför bolån – Här kan du jämföra bolån och hitta bästa boränta

Här kan du jämföra bolån och boräntor från över 10 olika låneinstitut och banker. Du kan bland annat : Välja belåningsgrad i procent Välja bindningstid mellan 3 mån, 1 år, 2 år, 3 år och

 • spara pengar på sparkonton

Jämför sparkonton – Här kan du jämföra sparkonto och sparräntor

Här kan du jämföra sparkonton från nästan 20 olika banker och låneinstitut. Du har möjlighet att välja: Konton med rörlig eller bunden ränta (3 mån, 6 mån, 1 år, 2 år, 3 år, 4 år

 • Lön i enskild firma pengar

Lön i enskild firma – Så räknar du fram lönen i ditt eget företag

Lön i enskild firma är lika med vinsten Lön i enskild firma. I en enskild firma har du, till skillnad mot ett aktiebolag, ingen lön i vanlig bemärkelse. I ett aktiebolag räknas du som anställd

 • prisutveckling pengar dollar

Prisutveckling – Räkna fram hur mycket pengarna har ökat i värde

Hur stor har prisutvecklingen varit? Vi vet om att priserna stiger men hur stor har Sveriges prisutveckling egentligen varit? SCB (Statistiska Centralbyrån) räknar kontinuerligt fram KPI (KonsumentPrisIndex) som talar om hur prisutveckligen ser ut i

 • uttagsbeskattning affärsmöte dator

Skatt i enskild firma – Här kan du räkna ut skatten i ditt eget företag

När du beräkna hur mycket skatt i enskild firma du ska betala är det vinsten som avgör den. Vinsten är det som är kvar när du dragit av momsen, dina fasta och rörliga kostnader. Har

 • etf exchange traded fund

ETF – Hur fungerar en börshandlad fond (exchange traded fund)

ETF (Exchange Traded Fond) eller börshandlad fond är en typ av fond som är noterad på börsen och handlas som en vanlig aktie. Det betyder att du kan handla den i realtid med multipla affärer

 • stop-loss

Stop-Loss – Begränsa förlusten med stoploss-tekniken i aktiehandel

Stop-loss är en teknik som ofta används för att begränsa förlusten i aktiehandel vid till exempel en kraftig börsnedgång. Men tekniken kan även användas för att köpa fler aktier vid uppgång och nergång. Eller till

 • passiv inkomst

Passiv inkomst – Så blir du rik med passiva intäkter

En passiv inkomst är intäkter du tjänar utan eller med minimal ansträngning och prestation. Till skillnad mot en aktiv inkomst som kräver att du arbetar och utför en tjänst, antingen som anställd eller egen företagare.

 • blanka aktier wall street

Blanka aktier – Så fungerar blankning i värdepapper

Att blanka ett värdepapper betyder att man lånar ett värdepapper, till exempel en aktie, och sedan säljer den för att sedan köpa tillbaka den innan den lämnas tillbaka. Har aktien gått ned så har du

 • courtage aktier

Courtage – Avgifter och kostnader för handel med aktier

Courtage är de avgifter och kostnader du betalar för att handla aktier och andra värdepapper som till exempel Certifikat Warranter OptionerR Terminer Premieobligationer Företagsobligationer ETF:er (börshandlade fonder) Vanliga fonder saknar oftast en köp- eller säljavgift.

 • Hövding Sverige orderdjup

Orderdjup – Så fungerar orderdjupet eller orderboken

Börsen fungerar som en auktion där säljare och köpare möts. För att presentera till vilket pris som köpare vill köpa och säljare vill sälja använder man orderdjup. Det är två listor med dels antal säljare

 • split aktie

Split – Så fungerar split och omvänd split för aktier

Om en aktie till exempel har stigit eller sjunkit kraftigt den senaste tiden kan bolaget välja att göra en split. Det betyder att aktien delas upp i fler delar men med ett lägre nominellt värde.

 • substansvärde aktier analys

Substansvärde – Analysera investmentbolag med aktiens substansvärde

Substansvärde är ett vanligt nyckeltal inom fundamental aktieanalys. Det används generellt för alla bolag men används ofta specifikt då man värderar till exempel investmentbolag eller fastighetsbolag. Nyckeltalet är extra användbart då det finns tydliga tillgångar

 • p/e-tal vinst i företaget

PE-tal – Så värderar du aktien med hjälp av P/E-talet

PE-tal är ett mycket vanligt nyckeltal vid aktieanalys. Det står för aktiekursen/vinsten per aktie (Price/Earnings per share). Vad används P/E-tal till? Nyckeltalet används för att värdera aktien kurs i förhållande till vinsten. Ett högst värde betyder

 • X-datum

X-datum eller X-dag – Då har du rätt till utdelning i aktien

X-datum eller X-dag (på engelska Ex-Dividend day eller X-date )  är den dag då aktien handlas utan rätt till aktieutdelning.  Du måste alltså äga aktien innan den dagen för att kunna få ta del av bolagets

 • Överbryggningslån

Överbryggningslån – Vad är överbryggningslån och hur fungerar det?

Överbryggningslån eller överbryningskredit används då man köpt en ny bostad men fortfarande har lån på den gamla bostaden. Det är alltså ett tillfälligt lån som används för att täcka den extra kostnaden som uppstår då

 • amortering

Amortering – Vad är amortering och hur fungerar det?

När du tar ett lån, till exempel ett bolån, så betalar du både ränta och amortering. Amorteringen är det belopp du betalar av på själva lånet. Är amorteringsbeloppet lika stort varje månad så betalar du

 • a-skattsedel

A-skattsedel – Så fungerar A-skatt och skattesedlar

A-skattsedel har du normalt sett när du är anställd eller pensionär. Skattesedeln talar om vilken skattetabell som Skatteverket använder för att beräkna din skatt. A-skatt A-skatt eller anställningsskatt är den skatt som du betalar på

 • välkomstbrev

Välkomstbrev till nyanställda – Gratis mall för brev till nya medarbetare

En nyanställd bör alltid välkomnas med ett välkomstbrev som en del av introduktionen på det nya företaget. Dels är det trevligt sätt att välkomna den nya medarbetaren. Men det är även mycket praktiskt att ha

 • representationspolicy mall

Representationspolicy – Ladda ner gratis mall för policy för representation

En representationspolicy är ett viktigt dokument för alla organisationer där representation är tillåtet (eller inte tillåtet). Här ska det tydligt anges när det är tillåtet att representera, hur det är tillåtet och hur det ska

 • medarbetarundersökning frågor mall

Medarbetarundersökning – Gratis mall med frågor för medarbetarenkät

Personalen är företagets viktigaste resurs. Därför är det viktigt att regelbundet göra en medarbetarundersökning för att ta tempen på stämningen hos medarbetarna. En dålig stämning kan göra att nyckelkompetensen slutar på företaget och det kan

 • tidrapport

Tidrapport – Ladda ner gratis mall för rapportering av tid i projekt

Att redovisa tid i projekt är mycket viktigt. Dels för att hålla koll på kostnaden och lönsamheten i projektet men även på grund av bokföringstekniska skäl. Därför bör alla deltagare i ett projekt fylla i

 • flygskatt flygresa

Flygskatt – Så hög är skatten vid flygningar och så fungerar den

Flygskatt infördes i Sverige den 1 april 2018 efter förslag från Miljöpartiet. Tanken med skatten är att minska klimatpåverkan av flyget. Efter att Moderaternas och Kristdemokraternas budget klubbades igenom i Riksdagen i slutet av 2018

 • etf exchange traded fund

ETF – Hur fungerar en börshandlad fond (exchange traded fund)

ETF (Exchange Traded Fond) eller börshandlad fond är en typ av fond som är noterad på börsen och handlas som en vanlig aktie. Det betyder att du kan handla den i realtid med multipla affärer

 • stop-loss

Stop-Loss – Begränsa förlusten med stoploss-tekniken i aktiehandel

Stop-loss är en teknik som ofta används för att begränsa förlusten i aktiehandel vid till exempel en kraftig börsnedgång. Men tekniken kan även användas för att köpa fler aktier vid uppgång och nergång. Eller till

 • Checklista vid dödsfall begravningsbyrå

Checklista vid dödsfall – Råd och tips när någon har gått bort

Ett dödsfall är en av de svåraste händelserna i ens liv. Förutom sorgen så är det mycket som ska göras på kort tid. Därför kan det kännas bra att ta hjälp från och få stöd

 • pengar checklista privatlån

Checklista för privatlån – Så väljer du rätt när du lånar pengar

Att långa pengar till konsumtion är ett stort beslut för de flesta och kan påverka ekonomin för en lång tid framöver. Därför är det viktigt att tänka sig för och stresstesta sin ekonomi innan man

 • bröllop checklista

Checklista för bröllop – Guiden till hur du planerar bröllopet

Ett bröllop är en av de största händelserna i livet för många och kan bli ett minne för livet både för brudparet och gästerna. Därför är det viktig att vara förbered inför den stora dagen

 • Gåva Present Inslagen

Gåva – Så ger du bort hus och fastighet till barn utan att betala skatt

Även om arvs- och gåvoskatten har avskaffats kan en gåva fortfarande ha betydelse för inkomstskatten och även vid bodelning och arvsskiften, exempelvis om en gåva ska vara enskild egendom, förskott på arv eller inte. För

 • dödsbo

Dödsbo – Regler hur du sköter dödsboet på bästa sätt och sänker skatten

Ett dödsbo eller sterbhus beskattas olika beroende på hur gammalt dödsboet är – reglerna är olika beroende på om det är mer eller mindre än fyra år sedan dödsfallet. Näringsverksamhet som ett dödsbo bedriver belastas

 • arv barnbarn

Arvsrätt – Så fungerar arvsrätten för barn, makar och särkullsbarn

Allmänt om arvsrätt. Arvsskatten har avskaffats för arv, men bouppteckning ska alltid ske efter en avliden, oavsett boets värde, och inom tre månader. Två förrättare ska utses, dock inte någon nära anhörig, för att göra

 • Äktenskapsförord Giftermål

Giftermål – Lättare få avdrag vid giftermål

Giftermål kan vara avgörande vid beskattningen och man räknas som gift så länge man sammanlever. Även de som inte är gifta behandlas i deklarationen som gifta om de sammanlever och har eller har haft gemensamt

 • arvsskatt

Arvsskatt – Så undviker du betala utländsk arvsskatt

Den svenska arvsskatten har slopats för dödsfall efter 16 december 2004, men i många andra länder finns arvsskatten kvar. Svenskar kan därför fortfarande få betala arvsskatt när deras anhöriga äger exempelvis hus i Spanien. Arvsskatt