Har bostadsrätten avyttrats om den ändrar karaktär?

Skatteverket har i ett ställningstagande tagit upp frågan om en bostadsrätt anses avyttrad om det har gjorts väsentliga förändringar, exempelvis utökade utrymmen eller sammanslagningar av lägenheter. Det saknas vägledande praxis med undantag för fall som

Ska värdet av tomträtt ingå i markvärdet?

Köpeskillingen för en tomträttsfastighet anses skattemässigt inte till någon del som en kostnad för marken. Tomträtten ses alltså som hyresrätt och tomträttsavgälden som betalning för nyttjandet av marken. En av konsekvens härav är att kostnaden för

  • Skattenyheter 2017

Skattenyheter och nya rättsfall februari 2017

Vad händer med 3:12-reglerna? För närvarande pågår arbetet med att lägga fram delvis nya regler. I det utredningsförslag som ligger till grund för arbetet ingick bl a en höjning av det lägsta skatteuttaget, 20 procent,

  • Deklaration 2017

Deklaration 2017 – Det här granskar Skatteverket extra i deklarationen

Dags för deklaration I årets kontroller inför deklaration ska Skatteverket följa upp de nya reglerna om personaliggare i byggbranschen. På rot- och rutområdet har granskningen ett särskilt fokus på takarbete, flyttjänster och bostadsförsäljningar.  Skatteverket granskar

Nu kan du dra av för trädgårdsmästaren

Regeringen föreslår att även mer avancerade trädgårdstjänster ska ingå i RUT-avdraget. Regeringen har föreslagit att rutavdraget från och med 1 augusti 2016 ska utvidgas med ett större antal trädgårdstjänster. Till exempel ska det

Nyheter i korthet 2016

Bilförmån Regeringen har aviserat om att den tidsbegränsade nedsättningen av förmånsvärdet för vissa miljöanpassade bilar förlängs med tre år, dvs. t.o.m. det beskattningsår som slutar den 31 december 2019. Den maximala nedsättningen sänks från 16 000

Beställ Avdragslexikon 2017

Köp Avdragslexikon 2017

Bodelningsavtal – Ladda hem en gratis mall

Bodelning ska alltid göras vid skilsmässa eller makes död, men kan också göras under bestående äktenskap. En oklar äganderättssituation kan exempelvis klaras ut genom bodelning  och bodelningsavtal – och egendom kan bodelas för att makarna

Äktenskapsförord – Ladda ner en gratis mall med exempel

Äktenskapsförord Egendom som ägs av två makar är deras gemensamma egendom, giftorättsgods. Men detta kan upphävas med hjälp av ett äktenskapsförord, som gör att hela eller en viss del av egendomen blir var och ens

Så skriver du ett testamente

Om man vill upphäva den normala arvsordningen skriver man ett testamente. Det måste vara skriftligt och undertecknas i närvaro av två vittnen. Dessa får inte vara närstående till testator eller till den som får egendomen

Arvsskatt

Den svenska arvsskatten har slopats för dödsfall efter 16 december 2004, men i många andra län- der finns arvsskatten kvar. Svenskar kan därför fortfarande få betala arvsskatt när deras anhöriga äger exempelvis hus i Spanien.

Bodelningsavtal – Ladda hem en gratis mall

Bodelning ska alltid göras vid skilsmässa eller makes död, men kan också göras under bestående äktenskap. En oklar äganderättssituation kan exempelvis klaras ut genom bodelning  och bodelningsavtal – och egendom kan bodelas för att makarna

Äktenskapsförord – Ladda ner en gratis mall med exempel

Äktenskapsförord Egendom som ägs av två makar är deras gemensamma egendom, giftorättsgods. Men detta kan upphävas med hjälp av ett äktenskapsförord, som gör att hela eller en viss del av egendomen blir var och ens

Så skriver du ett testamente

Om man vill upphäva den normala arvsordningen skriver man ett testamente. Det måste vara skriftligt och undertecknas i närvaro av två vittnen. Dessa får inte vara närstående till testator eller till den som får egendomen

Arvsskatt

Den svenska arvsskatten har slopats för dödsfall efter 16 december 2004, men i många andra län- der finns arvsskatten kvar. Svenskar kan därför fortfarande få betala arvsskatt när deras anhöriga äger exempelvis hus i Spanien.

Har bostadsrätten avyttrats om den ändrar karaktär?

Skatteverket har i ett ställningstagande tagit upp frågan om en bostadsrätt anses avyttrad om det har gjorts väsentliga förändringar, exempelvis utökade utrymmen eller sammanslagningar av lägenheter. Det saknas vägledande praxis med undantag för fall som

Ska värdet av tomträtt ingå i markvärdet?

Köpeskillingen för en tomträttsfastighet anses skattemässigt inte till någon del som en kostnad för marken. Tomträtten ses alltså som hyresrätt och tomträttsavgälden som betalning för nyttjandet av marken. En av konsekvens härav är att kostnaden för

Skattenyheter och nya rättsfall februari 2017

Vad händer med 3:12-reglerna? För närvarande pågår arbetet med att lägga fram delvis nya regler. I det utredningsförslag som ligger till grund för arbetet ingick bl a en höjning av det lägsta skatteuttaget, 20 procent,

Deklaration 2017 – Det här granskar Skatteverket extra i deklarationen

Dags för deklaration I årets kontroller inför deklaration ska Skatteverket följa upp de nya reglerna om personaliggare i byggbranschen. På rot- och rutområdet har granskningen ett särskilt fokus på takarbete, flyttjänster och bostadsförsäljningar.  Skatteverket granskar

Räkna ut din skatt i enskild firma

När du beräknar hur mycket skatt du ska betala i din enskilda firma är det vinsten som avgör den.   https://www.verksamt.se/alla-e-tjanster/rakna-ut/rakna-ut-din-skatt http://www.skatteverket.se/webdav/files/servicetjanster/skatteutrakning2016/prelskut16ink1.html  

VD-instruktion – Ladda ner gratis mall

VD-instruktion En VD-instruktion måste anpassas till förhållandena i varje fall. Arbetsordning i bolaget Namn AB Enligt aktiebolagslagen ska styrelsen i ett aktiebolag upprätta en arbetsordning för styrelsearbetet. Vid det konstituerande styrelsesammanträdet tog styrelsen fram