• agil hr i praktiken

Agil HR i praktiken – Så introducerar du ett agilt ledarskap

Det agila tankesättet kommer från systemutveckling där olika agila projektmetoder länge varit standard som till exempel Scrum och Kanban. Generellt bygger metoderna på snabb feedback och anpassning efter situationen. Något som lika gärna kan appliceras

 • möten

Effektiva möten – Så håller du effektiva och produktiva möten

Har du tröttnat på traditionella möten med Powerpoint, agendor och eviga diskussioner. Här hittar du nya metoder att hålla effektiva möten i din organisation eller projekt. Stå upp-möten Stå upp-möten är vanligt i den agila

 • SMART-mål

SMART-mål – Så sätter du upp smarta målformuleringar

Att sätta mål för en verksamhet eller avdelning kan vara svårt men är viktigt. Ett bra uppsatt mål kan stimulera och sporra de anställda. Att ha något som man gemensamt arbetar och strävar mot kan

 • icke-funktionella krav

Icke-funktionella krav – Så skriver du krav utifrån kvalité

Icke-funktionella krav eller kvalitetskrav är något som ofta glöms bort eller som ges för lite tid i projekt. Men de är minst lika viktiga som de funktionella kraven för att kunna avgöra när ett projekt

 • projekttriangeln

Projekttriangeln – Så visualiserar du prioriteringen i projektet

Projekttriangeln används för att visualisera prioriteringen mellan tid, kostnad och omfattning i projektet. Så använder du projekttriangeln Genom att rita in en punkt någonstans i triangeln så sätts även en prioritering. Det unika med att

 • projektprioritering

Projektprioritering – Så prioriterar du mellan tid, kostnad och omfattning

Att jobba med projektprioritering är projektledarens kanske viktigaste uppgift. Förutom att prioritera själva uppgifterna som ska prioriteras individuellt måste du även prioritera kostnad, tid och omfattning av projektet.  Finns det en obegränsad budget och obegränsat med

 • feedback återkoppling

Feedback – Så ger du konstruktiv återkoppling till dina anställda

Feedback är en av grundstenarna i ett bra ledarskap. Genom att ge kontinuerlig återkoppling till sina anställda låter man dem utveckla sig själva och prestera bättre. Självklart ska även du som chef vara öppen för

 • Räntemarginalen

Räntemarginal – Så mycket tjänar bankerna på räntemarginalen

Räntemarginalen är ett sätt att mäta bankernas lönsamhet. Genom att beräkna fram skillnaden mellan intäkterna för bankens genomsnittliga utlåning och kostnaden för bankens genom snittliga inlåning. Resultatet blir ett procentuellt värde. Så beräknas bankernas räntemarginal

 • raci huki modellen

RACI-modellen – Fördelar ansvar för uppgifterna i projektet med matrisen

RACI-modellen eller RACI-matrisen är en typ av RAM (Responsibility Assignment Matrix) som används för att fördela ansvar för olika uppgifter i ett projekt. Definitionen av RACI-modellen Modellen används för att kunna dokumentera ansvarsfördelningen i projektets absolut

 • Mendelows matris

Mendelows matris – Kartlägg intresse och inflytande i projekt

Mendelows matris (Mendelows matrix) skapades 1991 och bygger på att dela in olika intressenter i ett projekt utifrån deras inflytande och intresse i projektet. Det här är Mendelows matris I Mendelows matris så delas intressenterna

 • intressenter intressentanalys

Intressentanalys – Mall för kartläggning av intressenterna till ditt projekt

Att kommunicera utanför projektet är en viktig del inom projektledningen. Genom en intressentanalys får man fram projektets intressenter (stakeholders) och vilken information som ska delges till vem. Varför en intressentanalys? Ett projekt har vanligtvis ett begränsat

 • effektmål

Effektmål – Så beräknar du effekten av projektet med effektmålen

I ett projekt finns många typer av mål och resultat som kan mätas. Det kan vara allt från mål när det gäller budget, leveranser eller tid. Men det viktigaste målet är projektets effektmål. Det är det

 • swish

Swish: Nu kan du betala skatten med Swish hos Skatteverket

Nu lanserar Skatteverket möjlighet att betala in skatten med Swish efter önskemål från Tjänsten lanseras lagom till att många ska betala in sin kvarskatt 12 november. Fördelarna med att betala skatten med Swish Skatteverket har

 • konflikthantering

Konflikthantering – Så löser du konflikterna på arbetsplatsen

Konflikter på en arbetsplats händer konstant och är inget ovanligt. Att tro att konflikter helt kan undvikas är naivt utan det är bättre att vara förberedd när de händer. Vissa konflikter löser de anställda själva

 • projekt

Projekt – Vad är ett projekt och hur planerar och genomför du det?

Ett projekt är en temporär aktivitet för att uppnå ett resultat som till exempel kan vara en produkt eller tjänst. Det har blivit allt vanliga att en grupp bryts ut från den vanliga linjeorganisationen för

Beställ Avdragslexikon

Köp Avdragslexikon
 • Räntemarginalen

Räntemarginal – Så mycket tjänar bankerna på räntemarginalen

Räntemarginalen är ett sätt att mäta bankernas lönsamhet. Genom att beräkna fram skillnaden mellan intäkterna för bankens genomsnittliga utlåning och kostnaden för bankens genom snittliga inlåning. Resultatet blir ett procentuellt värde. Så beräknas bankernas räntemarginal

 • Checklista inbrottsskydd inbrott tjuv

Checklista inbrott – Så inbrottsskyddar du huset när du reser bort

Ett inbrott i ett hus eller lägenhet drabbar dig inte bara ekonomiskt utan kan vara en traumatisk upplevelse för hela familjen. Därför är det viktigt att du arbetar förebyggande med att förhindra att tjuven kan

 • Checklista vid flyttstädning

Checklista vid flyttstädning – Så städar du villa eller lägenhet vid flytt

Det finns en stor kostnad att spara om man sköter flyttstädningen själv och har tiden att avvara. Men det gäller att du är noga, annars finns det risk att du måste bekosta städningen för köparen

 • checklista vid husköp röd villa

Checklista vid husköp – Råd och tips för dig som ska köpa hus och villa

Ett husköp är troligtvis den största och viktigaste affären man gör i livet. Det finns mycket man måste hålla reda på för att undvika fel som kan drabba en för lång tid framöver. Genom att

 • brevlåda checklista vid flytt

Checklista vid flytt – Råd och tips när du planerar för att flytta

Att flytta är ofta ett stort projekt som kräver lång planering. Det finns mycket man behöver tänka på och det är lätt att glömma bort viktiga detaljer som kan kosta mycket pengar i slutändan. Därför

 • Stockholm bostadsrätt

Bostadsrätt – Råd och tips för vid beskattning av bostadsrätt

Bostadsrätt är en nyttjanderätt till en lägenhet eller lokal i en fastighet ägd av en bostadsrättsförening (privatbostadsföretag). Om den ägs av en privatperson blir det skattemässigt sett en privatbostadsrätt, i annat fall näringsbostadsrätt. För både

 • RUT-avdrag för trädgårdsskötsel

RUT-avdrag för trädgårdsskötsel – Dra av för trädgårdsmästaren

Regeringen har föreslagit att rutavdraget från och med 1 augusti 2016 ska utvidgas med ett större antal trädgårdstjänster. Till exempel ska det vara möjligt att göra RUT-avdrag för beskärning av träd och annan trädgårdsskötsel. RUT-avdrag

 • husförsäljning

Husförsäljning – Så gör du avdrag vid försäljning av villa, bostadsrätt eller fritidshus

Försäljning av villa, fritidshus och bostadsrätt Vid husförsäljning av privatbostad (villa, fritidshus och bostadsrätt) är den skattepliktiga vinsten lika med den faktiska vinsten. Det vill säga någon hänsyn till inflation tas inte. Skatten är 22

 • privatbostadsfastighet hus villa gul sverige

Skatteregler för privatbostadsfastighet

Småhus och tomtmark för småhus är antingen privatbostadsfastighet eller näringsfastighet. En bostadsrätt är antingen privatbostad eller tillgång i näringsverksamhet. Uppdelningen har betydelse för skatten på bl a hyresinkomster och kapitalvinst. ÄR DET EN PRIVATBOSTAD? Ja,

 • Lägenhet Bostadsrätt Ägarlägenhet

Vad är en ägarlägenhet?

Ägarlägenhet, denna ägarform för lägenheter innebär att man äger lägenheten och en del fastigheten, till skillnad från vad som är fallet vid ägande av bostadsrätter där man genom en förening, som äger fastigheten, har rätt

 • utlandsfastighet

Utlandsfastigheter – Köp, försäljning och uthyrning av utlandsfastigheter

Utlandsfastigheter räknas som privatbostäder på samma sätt som fastigheter i Sverige. Följande skatteregler gäller: Köp utlandsfastigheter När ett utlandshus köps som permanentbostad i något EU-land eller Island, Norge och Liechtenstein går det numera att få uppskov

 • hyresinkomster

Hyresinkomster – Så sänker du skatten på hyresinkomsterna

Hyresinkomster Hyresinkomster för alla privatbostäder, både villor och bostadsrätter, beskattas i normalfallet med en 30-procentig statlig skatt under »kapital«. Ersättning för upplåtelse av småhus, bostadsrätt och hyreslägenhet är skattefritt upptill 40 000 kr – inklusive

 • Utflyttning från Sverige

Utflyttning – Så förbereder du en lyckad flytt från Sverige

I vilket land du ska betala skatt på inkomster och förmögenhet vid utflyttning beror bl a på hur följande frågor besvaras: Är det tillfälligt utlandsarbete? Är det en långvarig eller i tiden obestämd utflyttning eller

 • villa familj lagfart tomt

Tomt – Så beskattas obebyggda tomter vid försäljning och ägande

Obebyggd tomt påförs fastighetsskatt. Se vidare fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. Det kan därför finnas anledning att uppföra en byggnad på tomten för att undvika fastighetsskatt som kan vara väsentligt högre än den kommunala fastighetsavgiften. Vid

 • småhus

Småhus – skattemässiga beteckningen på en- och tvåfamiljsfastigheter

Småhus är den skattemässiga beteckningen på en- och tvåfamiljsfastigheter samt mangårdsbyggnader på jordbruksfastigheter som fastställs vid fastighetstaxering. Hus och mark bildar en småhusenhet. Till beteckningen kan också höra komplementhus, exempelvis garage eller förråd. Om det

 • bostadsförmån boförmån

Bostadsförmån – Så sänker du skatten på bostadsförmånen

Bostadsförmån. Att bo hyresfritt eller hyresbilligt i en fastighet eller lägenhet som tillhör arbetsgivaren är en skattepliktig löneförmån. Utgångspunkten är marknadsvärdet av bostadsförmån, men kan justeras, exempelvis om bostaden är större till följd av exempelvis

 • bostadsbidrag

Bostadsbidrag – Så här fungerar bostadsbidraget

Det finns två former av bostadsbidrag – ett till barnfamiljer med låg inkomst och ett till pensionärer (BTP). Båda är beroende av inkomstens storlek och bostadskostnaderna. Stödet åt barnfamiljerna blir större ju fler barn som

 • bostadsbeskattning

Bostadsbeskattning – Skatt på privatbostad och näringsfastighet

Bostadsbeskattning. Skattereglerna är olika för privatbostäder och näringsfastigheter. Se privatbostadsfastighet. Som privatbostad räknas i regel småhus, fritidshus, bostadsrätter och även bostad som ingår i ett jordbruk förutsatt att ägaren använder eller avser att använda den

 • flygplan Checklista inför resan

Checklista inför resan – planera din packningslista för flygresan utomlands

En packning inför en flygresa utomlands kräver planering och förberedelser. Speciellt om du reser på semester långt bort till ett land som till exempel kräver visum. Då kan det vara bra att börja planeringen redan

 • checklista vid bilköp

Checklista vid bilköp – Råd och tips när du köper bil

Att köpa bil är ofta en stor affär och det finns många fallgropar som kan göra köpet dyrt. Men följer man några enkla regler och punkter så minimerar man riskerna att hamna i ett köp

 • flygplats checklista vid flygförsening

Checklista vid flygförsening – Så får du tillbaka pengar då flyget är försenat

I vissa fall har du rätt till ersättning då flyget är försenat, inställt, överbokat eller du har problem med bagaget. Det är vanligt att man missar den ersättningen eller inte vet hur man går tillväga

 • pågatåg hemresor

Hemresor – Så gör du avdrag för resor från arbetsorten till hemorten

Avdrag för hemresor för den som har bostad på både arbetsort och hemort medges om avståndet mellan hemmet och arbetet är minst fem mil och i regel med en hemresa i veckan och med billigaste

 • bilförmån

Bilförmån – Alla råd du behöver för din tjänstebil och bilförmån

Bilförmån. Normalvärdet av tjänstebilen är summan av en viss procent av nybilspriset och 31,7 % av prisbasbeloppet. Procentsatsen är nio med tillägg av tre fjärdedelar av statslåneräntan. Normalvärdet ökas, om nybilpriset är större än 7,5

 • Trängselskatt

Trängselskatt – Så gör du avdrag för trängselavgiften

Trängselskatt finns nu i Stockholm och Göteborg och på mellan 10 och 20 kr beroende på när man kör ut och in i staden. Maximal trängselavgift är 60 kr per dygn. Juli månad är dock

 • arbetsresor

Arbetsresor – Så gör du avdrag för resor med taxi, bil och cykel till och från arbetet

Arbetsresor. Endast den del av kostnaderna för resa till jobbet som överstiger 10 000 kr är avdragsgill. Även med en månads semester så kan det ofta bli avdrag för tolv månadskort. Halva semestern kan ju

 • reseavdrag flygplan

Reseavdrag – Så gör du avdrag för resor, affärsresor och konferensresor

Reseavdrag. Utgifter för studieresor, affärsresor eller konferensresor får dras av om de varit nödvändiga för intäkternas vidmakthållande eller om arbetsgivaren beordrat resorna. Det gäller både inrikes och utrikes resor. Dyrbara utlandsresor beordras dock sällan av

 • leasingbil

Leasingbil – Så deklarerar du du leasingbilen privat eller på företaget

Deklarera leasingbil Leasingbil. Hur leasingbilen ska behandlas i deklarationen beror på vem som betalar för bilen: 1. Betald av företaget Om det är en leasingbil, som betalas av företaget, betraktas bilen som en förmånsbil hos

 • bil till jobbet

Bil till jobbet – Så gör du avdrag för egen bil till jobbet och i tjänsten

Schablonavdraget för bil till jobbet med egen bil är lika stort oberoende av hur många mil man kör men måste uppfylla något av kraven enligt nedan. Se Snabbfakta. Avdrag medges även om man har bilförmån,

 • min egen bil

Egen bil i tjänsten – Så drar du av när du kör egen bil i arbetet

Den skattefria milersättningen för den som använder egen bil i tjänsten är lika stort som schablonavdragen för bilavdrag för arbetsresor. Schablonen gäller personbilar med plats för upp till åtta passagerare. Beloppet gäller även för egenföretagare

 • villa med bolån

Jämför bolån – Här kan du jämföra bolån och hitta bästa boränta

Här kan du jämföra bolån och boräntor från över 10 olika låneinstitut och banker. Du kan bland annat : Välja belåningsgrad i procent Välja bindningstid mellan 3 mån, 1 år, 2 år, 3 år och

 • spara pengar på sparkonton

Jämför sparkonton – Här kan du jämföra sparkonto och sparräntor

Här kan du jämföra sparkonton från nästan 20 olika banker och låneinstitut. Du har möjlighet att välja: Konton med rörlig eller bunden ränta (3 mån, 6 mån, 1 år, 2 år, 3 år, 4 år

 • Lön i enskild firma pengar

Lön i enskild firma – Så räknar du fram lönen i ditt eget företag

Lön i enskild firma är lika med vinsten Lön i enskild firma. I en enskild firma har du, till skillnad mot ett aktiebolag, ingen lön i vanlig bemärkelse. I ett aktiebolag räknas du som anställd

 • prisutveckling pengar dollar

Prisutveckling – Räkna fram hur mycket pengarna har ökat i värde

Hur stor har prisutvecklingen varit? Vi vet om att priserna stiger men hur stor har Sveriges prisutveckling egentligen varit? SCB (Statistiska Centralbyrån) räknar kontinuerligt fram KPI (KonsumentPrisIndex) som talar om hur prisutveckligen ser ut i

 • uttagsbeskattning affärsmöte dator

Skatt i enskild firma – Här kan du räkna ut skatten i ditt eget företag

När du beräkna hur mycket skatt i enskild firma du ska betala är det vinsten som avgör den. Vinsten är det som är kvar när du dragit av momsen, dina fasta och rörliga kostnader. Har

 • passiv inkomst

Passiv inkomst – Så blir du rik med passiva intäkter

En passiv inkomst är intäkter du tjänar utan eller med minimal ansträngning och prestation. Till skillnad mot en aktiv inkomst som kräver att du arbetar och utför en tjänst, antingen som anställd eller egen företagare.

 • blanka aktier wall street

Blanka aktier – Så fungerar blankning i värdepapper

Att blanka ett värdepapper betyder att man lånar ett värdepapper, till exempel en aktie, och sedan säljer den för att sedan köpa tillbaka den innan den lämnas tillbaka. Har aktien gått ned så har du

 • courtage aktier

Courtage – Avgifter och kostnader för handel med aktier

Courtage är de avgifter och kostnader du betalar för att handla aktier och andra värdepapper som till exempel Certifikat Warranter OptionerR Terminer Premieobligationer Företagsobligationer ETF:er (börshandlade fonder) Vanliga fonder saknar oftast en köp- eller säljavgift.

 • Hövding Sverige orderdjup

Orderdjup – Så fungerar orderdjupet eller orderboken

Börsen fungerar som en auktion där säljare och köpare möts. För att presentera till vilket pris som köpare vill köpa och säljare vill sälja använder man orderdjup. Det är två listor med dels antal säljare

 • split aktie

Split – Så fungerar split och omvänd split för aktier

Om en aktie till exempel har stigit eller sjunkit kraftigt den senaste tiden kan bolaget välja att göra en split. Det betyder att aktien delas upp i fler delar men med ett lägre nominellt värde.

 • substansvärde aktier analys

Substansvärde – Analysera investmentbolag med aktiens substansvärde

Substansvärde är ett vanligt nyckeltal inom fundamental aktieanalys. Det används generellt för alla bolag men används ofta specifikt då man värderar till exempel investmentbolag eller fastighetsbolag. Nyckeltalet är extra användbart då det finns tydliga tillgångar

 • p/e-tal vinst i företaget

PE-tal – Så värderar du aktien med hjälp av P/E-talet

PE-tal är ett mycket vanligt nyckeltal vid aktieanalys. Det står för aktiekursen/vinsten per aktie (Price/Earnings per share). Vad används P/E-tal till? Nyckeltalet används för att värdera aktien kurs i förhållande till vinsten. Ett högst värde betyder

 • X-datum

X-datum eller X-dag – Då har du rätt till utdelning i aktien

X-datum eller X-dag (på engelska Ex-Dividend day eller X-date )  är den dag då aktien handlas utan rätt till aktieutdelning.  Du måste alltså äga aktien innan den dagen för att kunna få ta del av bolagets

 • aktieutdelning graf

Aktieutdelning – Så här fungerar aktieutdelning i aktiebolag

Aktiebolag har möjlighet att dela ut vinsten i form av en aktieutdelning till ägarna. Utdelningen kan ske både periodvis (till exempel varje år eller kvartal) eller vid ett tillfälle. Vem har rätt till aktieutdelning? För att få

Sparformer – Här kan du jämföra olika typer av sparformer och sparkonton

Här kan du en jämförelse mellan olika typer av sparformer och sparkonton. Investeringssparkonto Investeringsfond Kapitalförsäkring Direktinvestering Skatt för ägaren Årligen = Statslåneränta × 30 %,Skattefritt i övrigt, vinster, utdelningar, räntor etc Årligen = 0,04 ×

 • agil hr i praktiken

Agil HR i praktiken – Så introducerar du ett agilt ledarskap

Det agila tankesättet kommer från systemutveckling där olika agila projektmetoder länge varit standard som till exempel Scrum och Kanban. Generellt bygger metoderna på snabb feedback och anpassning efter situationen. Något som lika gärna kan appliceras

 • möten

Effektiva möten – Så håller du effektiva och produktiva möten

Har du tröttnat på traditionella möten med Powerpoint, agendor och eviga diskussioner. Här hittar du nya metoder att hålla effektiva möten i din organisation eller projekt. Stå upp-möten Stå upp-möten är vanligt i den agila

 • SMART-mål

SMART-mål – Så sätter du upp smarta målformuleringar

Att sätta mål för en verksamhet eller avdelning kan vara svårt men är viktigt. Ett bra uppsatt mål kan stimulera och sporra de anställda. Att ha något som man gemensamt arbetar och strävar mot kan

 • icke-funktionella krav

Icke-funktionella krav – Så skriver du krav utifrån kvalité

Icke-funktionella krav eller kvalitetskrav är något som ofta glöms bort eller som ges för lite tid i projekt. Men de är minst lika viktiga som de funktionella kraven för att kunna avgöra när ett projekt

 • projekttriangeln

Projekttriangeln – Så visualiserar du prioriteringen i projektet

Projekttriangeln används för att visualisera prioriteringen mellan tid, kostnad och omfattning i projektet. Så använder du projekttriangeln Genom att rita in en punkt någonstans i triangeln så sätts även en prioritering. Det unika med att

 • projektprioritering

Projektprioritering – Så prioriterar du mellan tid, kostnad och omfattning

Att jobba med projektprioritering är projektledarens kanske viktigaste uppgift. Förutom att prioritera själva uppgifterna som ska prioriteras individuellt måste du även prioritera kostnad, tid och omfattning av projektet.  Finns det en obegränsad budget och obegränsat med

 • feedback återkoppling

Feedback – Så ger du konstruktiv återkoppling till dina anställda

Feedback är en av grundstenarna i ett bra ledarskap. Genom att ge kontinuerlig återkoppling till sina anställda låter man dem utveckla sig själva och prestera bättre. Självklart ska även du som chef vara öppen för

 • Räntemarginalen

Räntemarginal – Så mycket tjänar bankerna på räntemarginalen

Räntemarginalen är ett sätt att mäta bankernas lönsamhet. Genom att beräkna fram skillnaden mellan intäkterna för bankens genomsnittliga utlåning och kostnaden för bankens genom snittliga inlåning. Resultatet blir ett procentuellt värde. Så beräknas bankernas räntemarginal

 • raci huki modellen

RACI-modellen – Fördelar ansvar för uppgifterna i projektet med matrisen

RACI-modellen eller RACI-matrisen är en typ av RAM (Responsibility Assignment Matrix) som används för att fördela ansvar för olika uppgifter i ett projekt. Definitionen av RACI-modellen Modellen används för att kunna dokumentera ansvarsfördelningen i projektets absolut

 • Mendelows matris

Mendelows matris – Kartlägg intresse och inflytande i projekt

Mendelows matris (Mendelows matrix) skapades 1991 och bygger på att dela in olika intressenter i ett projekt utifrån deras inflytande och intresse i projektet. Det här är Mendelows matris I Mendelows matris så delas intressenterna

 • Checklista vid dödsfall begravningsbyrå

Checklista vid dödsfall – Råd och tips när någon har gått bort

Ett dödsfall är en av de svåraste händelserna i ens liv. Förutom sorgen så är det mycket som ska göras på kort tid. Därför kan det kännas bra att ta hjälp från och få stöd

 • pengar checklista privatlån

Checklista för privatlån – Så väljer du rätt när du lånar pengar

Att långa pengar till konsumtion är ett stort beslut för de flesta och kan påverka ekonomin för en lång tid framöver. Därför är det viktigt att tänka sig för och stresstesta sin ekonomi innan man

 • bröllop checklista

Checklista för bröllop – Guiden till hur du planerar bröllopet

Ett bröllop är en av de största händelserna i livet för många och kan bli ett minne för livet både för brudparet och gästerna. Därför är det viktig att vara förbered inför den stora dagen

 • Gåva Present Inslagen

Gåva – Så ger du bort hus och fastighet till barn utan att betala skatt

Även om arvs- och gåvoskatten har avskaffats kan en gåva fortfarande ha betydelse för inkomstskatten och även vid bodelning och arvsskiften, exempelvis om en gåva ska vara enskild egendom, förskott på arv eller inte. För

 • dödsbo

Dödsbo – Så här tar du hand om ditt dödsbo

Ett dödsbo eller sterbhus beskattas olika beroende på hur gammalt dödsboet är – reglerna är olika beroende på om det är mer eller mindre än fyra år sedan dödsfallet. Näringsverksamhet som ett dödsbo bedriver belastas

 • arv barnbarn

Arvsrätt – Så fungerar arvsrätten för barn, makar och särkullsbarn

Allmänt om arvsrätt. Arvsskatten har avskaffats för arv, men bouppteckning ska alltid ske efter en avliden, oavsett boets värde, och inom tre månader. Två förrättare ska utses, dock inte någon nära anhörig, för att göra

 • Äktenskapsförord Giftermål

Giftermål – Lättare få avdrag vid giftermål

Giftermål kan vara avgörande vid beskattningen och man räknas som gift så länge man sammanlever. Även de som inte är gifta behandlas i deklarationen som gifta om de sammanlever och har eller har haft gemensamt

 • arvsskatt

Arvsskatt – Så undviker du betala utländsk arvsskatt

Den svenska arvsskatten har slopats för dödsfall efter 16 december 2004, men i många andra länder finns arvsskatten kvar. Svenskar kan därför fortfarande få betala arvsskatt när deras anhöriga äger exempelvis hus i Spanien. Arvsskatt