Mendelows matris (Mendelows matrix) skapades 1991 och bygger på att dela in olika intressenter i ett projekt utifrån deras inflytande och intresse i projektet.

Det här är Mendelows matris

I Mendelows matris så delas intressenterna in hur mycket inflytande och hur stort intresse de har för projektet.

Intresse

Intresse mäter hur stor risk eller möjlighet att en intressent kommer att utöva sin makt att ta beslut om saker som rör projektet. En utvecklare i projektet eller en person på företaget som kommer använda slutprodukten eller tjänsten har till exempel stort intresse i projektet.

Inflytande

Inflytande är ett mått på hur stor påverkan en intressent kan ha på projektet om personen väljer att utöva sin makt. En finanschef med budgetansvar för företagets projekt har ett stort inflytande och makt över projektet.

Mall för Mendelows matrix

Mendelows matris

Matrisen består av fyra rutor samt två axlar. Den vertikala axeln visar makt och inflytande och den horisontella visar intresse för projektet. En person med stort inflytande och stort intresse i projektet kräver stort engagemang i projektet. Besluten ska fattas nära dessa personer och informeras löpande. Men även intressenter med lågt inflyttande och stort intresse, samt stort inflytande men lågt intresse kan sätta käppar i hjulet för projektet.

Exempel på mappning i mendelows matris

Här kommer ett exempel på var i matrisen olika personer eller grupper i projektet ska mappas i mendelows matrisen.

Nyckelpersoner

  • Projektledare
  • CIO
  • Program manager

Stort inflytande, lågt intresse

  • VD
  • CFO

Stort intresse, lågt inflytande

  • Utvecklare
  • Förvaltning

Lågt intresse, lågt inflytande

  • Övriga anställda
  • Kunder
  • Konsulter

Läs mer om Mendelows matris och andra intressentanalyser

Intressentanalys – Mall för kartläggning av intressenterna till ditt projekt

Projektplan (projektbeskrivning) – Gratis mall för planering av projekt

Kaplan knowledge bank