Vilka personer har intresse av ett projekt och hur stort inflytade har dom? Mendelows matris (Mendelows matrix) skapades 1991 och bygger på att dela in olika intressenter i ett projekt utifrån deras inflytande samt intresse i projektet.

Vad är Mendelows matris?

I Mendelows matris så delas intressenterna in hur mycket inflytande och hur stort intresse de har för projektet.

Intresse

Intresse mäter hur stor risk eller möjlighet att en intressent kommer att utöva sin makt att ta beslut om saker som rör projektet. En utvecklare i projektet eller en person på företaget som kommer använda slutprodukten eller tjänsten har till exempel stort intresse i projektet.

Inflytande

Inflytande är ett mått på hur stor påverkan en intressent kan ha på projektet om personen väljer att utöva sin makt. Till exempel kan en finanschef med budgetansvar för företagets projekt har ett stort inflytande och makt över projektet.

Mall för Mendelows matrix

Mendelows matris

Matrisen består av fyra rutor samt två axlar. Den vertikala axeln visar makt och inflytande och den horisontella visar intresse för projektet. Det betyder till exempel att en person med stort inflytande och stort intresse i projektet kräver stort engagemang i projektet. Dessutom ska de här personerna bli informerade löpande och man ska ta besluten nära dem. Men även intressenter med lågt inflyttande och stort intresse, samt stort inflytande men lågt intresse kan sätta käppar i hjulet för projektet.

Exempel på mappning i mendelows matris

Här kommer ett exempel på var i matrisen olika personer eller grupper i projektet ska mappas i mendelows matrisen.

Nyckelpersoner

Du hittar de viktigaste personerna med störst inflytande i projektet i den här gruppen. Det är dessutom de personerna som är grundläggande för att projektet ska gå framåt.

  • Projektledare
  • CIO
  • Program manager

Stort inflytande, lågt intresse

Den här gruppen i mendelows matris innehåller personer som har stor makt över projektet. De har dessutom ofta stort ansvar för andra delar av organisationen och kan inte fokusera 100% på ett projekt.

  • VD
  • CFO

Stort intresse, lågt inflytande

Har du stor påverkan av ett projekt tillhör du troligen den här gruppen. Det kan till exempel vara de personer som ska använda systemet eller utveckla det.

  • Utvecklare
  • Förvaltning

Lågt intresse, lågt inflytande

  • Övriga anställda
  • Kunder
  • Konsulter

Här kan du läsa mer om Mendelows matris och andra intressentanalyser

Intressentanalys – Mall för kartläggning av intressenterna till ditt projekt

Projektplan (projektbeskrivning) – Gratis mall för planering av projekt

Kaplan knowledge bank