Har du köpt böcker och tidningar som behövs i ditt arbete? I så fall kan det finnas möjlighet att göra avdrag för tidningar och böcker i vissa fall.

Som privatperson är möjligheten för avdrag för tidskrifter och litteratur mycket begränsad. Men det kan finnas möjligheter till avdrag.

Gränsen mellan avdragsgill och inte avdragsgill facklitteratur är svår att dra. Vilka böcker som räknas som facklitteratur växlar från yrke till yrke. För att det ska bli avdrag krävs oftast att böckerna ska vara nödvändiga för att man ska klara sitt jobb och att de inte finns att tillgå på arbetsplatsen. Den som på grund av sitt yrke måste köpa extremt många tidningar brukar också kunna få dra av en del av sina tidningskostnader. Det kan gälla t ex journalister och författare.

Avdrag för facklitteratur

Generellt är Skatteverket mycket hårda när det gäller avdrag för litteratur. Som privatperson kan du bara göra avdrag för facklitteratur som krävs för att du ska kunna göra ditt jobb. Du måste kunna specificera varför du behöver litteraturen och kunna uppvisa kvitton.

Kostnader för litteratur för studier och vidareutbildning är inte avdragsgilla utan räknas som privata utgifter.

tidningar böcker avdrag

Som företagare är facklitteratur avdragsgill om den krävs för att driva verksamheten. Skönlitteratur och allmänna uppslagsböcker är inte avdragsgill om det inte finns en stark koppling till din verksamhet.

Avdrag för tidningar och tidskrifter

Morgon- och kvällstidningar

Skatteverket godtar inte avdrag för vanliga nyhetstidningar, dagstidningar och kvällstidningar. De räknas i princip alltid som en personlig kostnad och får inte dras av.

Är du däremot frilansande journalist kan en dagstidning eventuellt vara avdragsgill i företaget.

Avdrag för facktidskrifter och tidningar

Möjligheten att göra avdrag för facktidskrifter är mycket begränsad för privatpersoner. Du måste kunna bevisa att du behöver tidningen eller tidskriften för att kunna utföra ditt arbete.

Som företagare kan du göra avdrag för tidningar och facktidskrifter som är kopplade till ditt arbete och din verksamhet.

Avdrag för aktielitteratur och börstidningar

Tidigare gick det att göra avdrag för förvaltningsutgifter och då göra avdrag för litteratur och tidskrifter om aktier, börsen och placeringar. Nu är avdraget borttaget och inga avdrag medges längre.

Läs mer om avdrag

Missa inte avdrag som du kan göra som privatperson.

Så gör du avdrag för studier

Avdrag för arbetskläder