Avdrag för böcker & tidningar – Då kan du dra av för litteratur och tidskrifter

Hem/Avdrag/Avdrag för böcker & tidningar – Då kan du dra av för litteratur och tidskrifter

Har du köpt böcker och tidningar som behövs i ditt arbete? I så fall finns det möjlighet att göra avdrag för tidningar och böcker i deklarationen i vissa fall.

 

Som privatperson är möjligheten för avdrag för tidskrifter, tidningar och litteratur mycket begränsad. Men det kan finnas möjligheter till avdrag.

 

Gränsen mellan avdragsgill och inte avdragsgill facklitteratur är svår att dra. Det kan till exempel vara vilka böcker som man räknar som facklitteratur som växlar från yrke till yrke. För att det ska bli avdrag kräver man ofta att böckerna ska vara nödvändiga för att man ska klara sitt jobb och att de inte finns att tillgå på arbetsplatsen. Den som på grund av sitt yrke måste köpa extremt många tidningar brukar också kunna få dra av en del av sina tidningskostnader. Det kan gälla till exempel journalister och författare som behöver tidningar och annan litteratur i sitt arbete.

 

Avdrag för facklitteratur

 

Generellt är Skatteverket mycket hårda när det gäller avdrag för litteratur. Som privatperson kan du bara göra avdrag för facklitteratur om ditt jobb kräver det. Du måste kunna specificera varför du behöver litteraturen och kunna uppvisa kvitton. Kostnader för litteratur för studier och vidareutbildning är inte avdragsgilla utan de räknar man som privata utgifter.

 

tidningar böcker avdrag

 

Som företagare är facklitteratur avdragsgill om din verksamhet kräver det för att driva den vidare. Men skönlitteratur och allmänna uppslagsböcker är inte avdragsgill om det inte finns en stark koppling till din verksamhet.

 

Avdrag för tidningar och tidskrifter

 

Morgon- och kvällstidningar

 

Skatteverket godtar inte avdrag för vanliga nyhetstidningar, dagstidningar och kvällstidningar. De räknas i princip alltid som en personlig kostnad och får inte dras av.

 

Är du däremot frilansande journalist kan en dagstidning eventuellt vara avdragsgill i företaget.

 

Avdrag för facktidskrifter och tidningar

 

Möjligheten att göra avdrag för facktidskrifter är mycket begränsad för privatpersoner. Du måste kunna bevisa att du behöver tidningen eller tidskriften för att kunna utföra ditt arbete.

 

Som företagare kan du göra avdrag för tidningar och facktidskrifter som är kopplade till ditt arbete och din verksamhet.

 

Avdrag för aktielitteratur och börstidningar

 

Tidigare gick det att göra avdrag för förvaltningsutgifter och då göra avdrag för tidningar, litteratur och tidskrifter om aktier, börsen och placeringar. Men nu är avdraget borttaget och inga avdrag är längre möjliga.

 

Läs mer om avdrag

 

Missa inte avdrag som du kan göra som privatperson.

 

 

Vanliga frågor och svar om avdrag för tidningar och böcker

Hur gör jag avdrag för min kurslitteratur?2023-03-12T21:24:40+01:00
Du kan göra avdrag för studielitteratur om du måste gå till utbildning för att behålla ditt jobb. Kravet är även att du har en lön under utbildning. Kurslitteratur i övriga fall är inte avdragsgill.
Får jag göra avdrag för böcker och annan litteratur?2023-03-12T21:20:28+01:00

Speciallitteratur som krävs för att du ska kunna utföra ditt jobb är avdragsgillt. Men du måste kunna redovisa varför och uppvisa kvitton på inköpet. Kurs- och studentlitteratur är inte avdragsgill.

Kan jag dra av för min tidning eller tidskrift?2023-03-12T21:07:16+01:00

Skatteverket godkänner normalt inte avdrag för en dagstidning eller tidskriftsprenumeration. Men är tidningen eller tidskriften tillräckligt specifik och du behöver den för att kunna göra ditt arbete kan det gå att göra avdrag. Det kan till exempel vara en branschtidning som inte har ett allmänintresse.

2023-03-26T12:35:38+02:00
Till toppen