Det finns ett stort antal projektmetoder som passar för olika typer av projekt. Här nedan förklarar vi grunderna och begreppen i den agila metoden Scrum.

Vad är Scrum?

Scrum är den vanligaste agila metoden för att driva projekt, speciellt i it-projekt. Namnet ”Scrum” kommer från rugbytermen med samma namn. Med den termen menar man att hela laget ska arbeta med att föra bollen framåt. I ett projekt ska hela teamet arbeta med att föra projektet i mål.

Rollerna i Scrum

Produktägare

Produktägaren är kravställaren och kommer vanligtvis från verksamheten men kan även vara en del i IT-organisationen. Förutom att hålla backlogen uppdaterad så ansvarar produktägare även för att prioritera utvecklingen. Hen är även ansvarig för att samla in krav från övriga kravställare och ska vara lättillgänglig för utvecklingsteamet för att svara på frågor om kraven.

scrum

Scrummaster

Scrummastern är utvecklingsteamets coach och har till största ansvarsområde att se till att utvecklingsteamet kan arbeta obehindrat och att man följer processen.

Utvecklingsteamet

Utvecklingsteamet består vanligtvis av max 10 personer. Teamet ansvarar själv för leveranser och att rätt kompetens finns inom teamet. Det finns alltså ingen traditionell projektledare som leder arbetet och står till ansvar för leveransen.

Artefakterna i Scrum

Product backlog

Här listas krav och funktioner till produkten som så kallade User stories. När backlogen är på plats är det produktägarens ansvar att hantera och prioritera den.

Sprint backlog

Här listas user stories som är med i aktuell sprint.

Processen

Processen består av några viktiga delar som definierar metoden. Dessa delar är:

  • Sprint
  • Sprintplanering
  • Daily scrum
  • Demo
  • Retrospective

Grunden i Scrum är att arbetet och utvecklingen delas upp i olika tidsbestämda delar, så kallade sprintar, där varje sprint kan vara ca 2-4 veckor långa. Innan varje sprint har man en sprintplanering. Då plockar man ur ett antal user stories (krav och funktioner) från product backlog och lägger i sprint backlog. Det är den som definierar vad man ska utveckla under just den sprinten.

Efter att sprinten är definierad så är den redo att starta. Varje dag i sprinten börjar med ett daily scrum, alltså ett stå-upp-möte där utvecklingsteamet, scrummastern och ofta produktägaren deltar. Det mötet ska vara tidsbestämt, 15 minuter brukar vara lagom. Under mötet ska varje deltagare berätta vad de gjort sedan förra mötet, vad de ska göra under dagen och om personen har några hinder för att genomföra uppgifterna.

När varje sprint är slut så har teamet en demo av leveransen. Då har verksamheten möjlighet att följa upp utvecklingen och komma med synpunkter. Det kan till exempel vara förändringar och buggar som man lägger  i backlogen och blir prioriterade av produktägaren. Efter varje sprint har teamet även ett retrospektiv där man går igenom senaste sprinten. När sprinten är klar så börjar man om processen med sprintplanering för nästa sprint.

Fördelar med Scrum

  • Tydligt ramverk
  • Fokus på affärsnytta
  • Flexibelt förändringsarbete (change management)

Nackdelar med Scrum