Scrum är den vanligaste agila metoden för att driva projekt. Namnet kommer från rugbytermen med samma namn. Termen betyder att hela laget arbetar med att föra bollen framåt på samma sätt som i ett projekt.

Rollerna i Scrum

Produktägare

Produktägaren är kravställaren och kommer vanligtvis från verksamheten men kan även vara en del i IT-organisationen. Produktägare ansvarar för att backlogen är uppdaterad och prioriterad. Hen ansvarar även för att samla in krav från övriga kravställare och ska finnas lättillgänglig för utvecklingsteamet för att kunna svara på frågor om kraven.

scrum

Scrummaster

Scrummastern är utvecklingsteamets coach och har till största ansvarsområde att se till att utvecklingsteamet kan arbeta obehindrat och att processen följs.

Utvecklingsteamet

Utvecklingsteamet består vanligtvis av max 10 personer. Teamet ansvarar själv för leveranser och att rätt kompetens finns inom teamet. Det finns alltså ingen traditionell projektledare som leder arbetet och står till ansvar för leveransen.

Artefakterna i Scrum

Product backlog

Här listas krav och funktioner till produkten som så kallade User stories. Det är produktägarens ansvar att hantera backlogen och prioritera den.

Sprint backlog

Här listas user stories som är med i aktuell sprint.

Processen

Processen består av några viktiga delar som definierar metoden. Dessa delar är:

  • Sprint
  • Sprintplanering
  • Daily scrum
  • Demo
  • Retrospective

Grunden i Scrum är att arbetet och utvecklingen delas upp i olika tidsbestämda delar, så kallade sprintar. Varje sprint kan vara ca 2-4 veckor långa. Innan varje sprint har man en sprintplanering. Då plockar man ur ett antal user stories (krav och funktioner) från product backlog och lägger i sprint backlog. Det är den som definierar vad man ska utveckla under just den sprinten.

När sprinten är definierad så påbörjas den. Varje dag i sprinten börjar med ett daily scrum, ett stå-upp-möte där utvecklingsteamet, scrummastern och ofta produktägaren deltar. Mötet ska vara tidsbestämt, 15 minuter brukar vara lagom. Under mötet ska varje deltagare berätta vad de gjort sedan förra mötet, vad de ska göra under dagen och om personen har några hinder för att genomföra uppgifterna.

Efter varje sprint så har teamet en demo av leveransen. Här har verksamheten möjlighet att följa upp utvecklingen och komma med synpunkter. Förslag till förändringar och buggar läggs i backlogen och prioriteras av produktägaren. Efter varje sprint har teamet även ett retrospektiv där senaste sprinten gås igenom.

Sedan börjar processen igång igen med sprintplanering för nästa sprint.

Fördelar med Scrum

  • Tydligt ramverk
  • Fokus på affärsnytta
  • Flexibelt förändringsarbete (change management)

Nackdelar med Scrum