Det finns ofta ett stort antal projektroller i ett projekt. Vissa av dessa är vanligare än andra medan vissa kan saknas helt i ett projekt. Det kan till exempel vara rollen projektledare som är vanligt förekommande i traditionella projekt som vattenfallsprojekt medan saknas helt i till exempel projektmetoden Scrum.

Man kan dela in projektrollerna i tre grupper. Beslutsgruppen, arbetsgruppen och projektledningsgruppen.

Vanliga projektroller

projektroller
Ett projekt har ofta många olika projektroller

Projektbeställaren

Projektbeställaren är en viktig projektroll som är en del av beslutsgruppen och den som är ytterst ansvarig för projektet. Det är även den rollen som tar fram projektets mål och effekter. Projektbeställaren kommer i stort sett alltid från verksamheten och har en högre chefsposition.

Styrgruppen

Projektets styrgrupp är en del av beslutsgruppen. Det är den projektroll som tar beslut om förändringar i projektets tidsplan, budget eller mål. Projektbeställaren är i stort sett alltid en del av styrgruppen.

Projektledaren

Projektledaren är en del av projektledningsgruppen (ofta ensam i den gruppen) och den projektroll som har det operativa ansvaret. Det är den rollen som ser till att arbetet utförs inom den angivna tidsramen och budgeten. Projektledaren rapporterar till projektbeställaren och styrgruppen.

Projektgrupp eller teamgrupp

Det är i projektgruppen som själva arbetet utförs i projektet. Här kan det finnas ett stort antal olika projektroller. I ett IT-projekt kan det till exempel finnas utvecklare och UX-designers medan i byggprojekt finns det till exempel snickare, förman och elektriker. I ett agilt projekt kan det tillkomma projektroller som scrum master och produktägare. Så här sätter du samman en bra projektgrupp.

I större projekt kan det finnas mindre team där varje grupp har sin egen projektledare.

Referensgrupp

Referensgruppen är en del av arbetsgruppen och består ofta av ett antal personer från organisationen som har stor kunskap inom det som projektet levererar. Den kan även bestå av personer som har stort beroende av resultatet av projektet. Till exempel användare av ett system som ska levereras.

Gruppen syfte är att bevaka att användarnas intresse tas tillvara och projektet levererar rätt värde till dem. Därför är referensgruppen viktig att bjuda in till regelbundna demos och workshops för till exempel kravställning.

Fler projektroller

Det finns förstås ett stort antal fler roller i projekt som är vanliga. Det kan till exempel vara:

  • Systemarkitekt
  • Resursägare
  • Agil coach
  • Testare
  • Compliance

Läs mer om projektroller och projektorganisation

RACI – Så fördelar du ansvaret mellan roller i projektet