Räcker det inte med den vanliga inkomstdeklarationsblanketten INK1? Har du en mer avancerad deklaration kommer du behöva lämna in bilagar. Här hittar du alla deklarationsblanketter för 2020 som du kan använda för att deklarera.

Deklarationsblanketter för inkomst av kapital

För inkomst av kapital så räknar bland annat försäljning av bostäder och försäljning av värdepapper in. Det betyder att om du sålt en bostad eller har sålt värdepapper som inte finns med i deklarationsblanketten INK1 måste du lämna in en bilaga.

K2 Uppskov bostad

Har du ett uppskovsbelopp som ska återföras, överföras eller bli slutligt så använder du deklarationsblankett K2.

Ladda ner K2

K4 Försäljning av värdepapper

K4-blanketten är till för att redovisa försäljning av värdepapper som inte finns i INK1-deklarationen som till exempel aktier. Fonder finns ofta redan redovisade i din deklaration men inte alltid.

Ladda ner K4

K5 Försäljning av småhus

K5-blanketten är till för dig som ska redovisa din försäljning av hus.

Ladda ner K5

K6 Försäljning av bostadsrätt

Har du sålt en bostadsrätt och ska redovisa försäljningen använder du deklarationsblankett K6.

Ladda ner K6

Deklarationsblankett för inkomst av tjänst

I inkomstslaget tjänst ingår bland annat inkomster från lön, pension men även andra inkomster som inte hör till kapital eller näringsverksamhet. Det kan till exempel röra sig om inkomster från hobby. Här hittar du deklarationsblanketter för tjänsteinkomster.

T1 Deklarationsblankett för vissa inkomster av tjänst

T1-bilagan används i fall då du själva ska betala egenavgifter och särskild löneskatt. Det inträffar vid ett stort antal tillfällen. Några av dem är:

  • Arvode
  • Royalties
  • Forskarstipdendium
  • Försäljning av varor utanför näringsverksamet

Ladda ner T1

deklarationsblankett

T2 Deklarationsblankett för tjänsteinkomster från hobby

Inkomster från hobby som inte är den del av näringsverksamhet ska deklareras på T2-bilagan. Här några exempel på inkomster från hobby:

  • Biodling
  • Kulturell verksamhet
  • Trädgårdsodling
  • Hästsport
  • Djuruppfödning
  • Hemslöjd

Ladda ner T2

Läs mer om deklaration 2023

Alla viktiga datum för 2023 års deklaration