Här hittar du avdrag för privatpersoner och företag. Alla avdragen har både utförliga råd samt hänvisningar till rättsfall.

avdrag deklaration

Avdrag för privatpersoner

Endast kostnader som krävs för att du ska kunna göra ditt arbete är tillåtna. Det betyder att inga avdrag får göras för privata levnadskostnader. Däremot har du möjlighet att göra ett flertal avdrag vid till exempel försäljning och köp av bostad.

Exempel på avdrag

 • Resor till och från arbetet
 • Avdrag för förbättringsutgifter vid försäljning av fastighet
 • Avdrag för dubbel bosättning

Avdrag för företag

Kostnader som krävs för din verksamhet kan oftast dras av direkt med hela summan. I viss fall krävs att summan delas upp över flera år.

Exempel på avdrag

 • Inventarier
 • Lokalkostnader
 • Dator
 • Representation
 • Anställdas löner

 

 • Friidrott Sponsring

Så gör du avdrag för sponsring

 • rot-avdrag, målare, pensel

Godkända rot- och rutavdrag

 • Årsskiftesbetalningar vid nyår och fyrverkeri

Årsskiftesbetalningar

 • vinstandelslån

Så fungerar vinstandelslån

 • enskild firma skatt

Undvik uttagsbeskattning

Utländsk valuta

 • underprisöverlåtelse

Råd vid underprisöverlåtelse

 • villatomt

Så deklarerar du tomträtten

 • villa familj lagfart tomt

Skatt på tomt

 • inkomster av tjänst tjänsteman

Inkomster av tjänst

 • stipendier priser

Stipendier som är skattefria

Undvik skönstaxering

Skiktgräns

Skatterättsnämndens uppdrag

Så skatteplanerar du legitimt

 • skatteavtal

Reglering genom skatteavtal

Så skattar du för räntefonder

Periodiskt understöd

Obligationer

Lön till barn

Lotterivinstskatt

Likvidation

Laglott

Vem betalar kupongskatt?

Koncern

Karaktärsbyte

 • Deklarera 2018 Dag för deklaration

När begära jämkning av skatten?

Gör avdrag för skatterådgivning

Inteckning som säkerhet för lån

Inlösenrätter

Inkomstslag – De tre inkomstslagen

Inflyttning

Individuellt pensionssparande (IPS)

Grupplivförsäkringar

 • Äktenskapsförord

Lättare få avdrag vid giftermål

 • genomsyn, Skatteverket, penna, miniräknare

Genomsyn

Försäkringar

Förskottsränta

Förmögenhetsskatt

 • husbygge bygga hus

Förbättringsutgift

Klara fusionen i fem steg

 • f-skatt

Så betalar du rätt F-skatt

Fri skatt

Fondemission

Fastighetsbeskattning

Dubbelbeskattning

Deklarationsplikt

Dagbarn