Avdrag – Hundratals avdrag för privatpersoner och företag

/Avdrag – Hundratals avdrag för privatpersoner och företag

Avdragslexikon är Sveriges största skattebok och har getts ut i över 30 år. I boken hittar du hundratals avdrag, skatteregler råd och rättsfall för både privatpersoner och företag.

Läs mer om avdrag under varje kategori

 

 

Överklaga deklaration – Gratis mall för att överklaga deklarationen

Överklaga deklaration En deklarant har rätt att begära att överklaga deklaration inom fem år efter taxeringsårets utgång. Sådan begäran kan förekomma flera gånger och gälla samma fråga. Omprövning kan också ske om rättspraxis ändrats till den skattskyldiges fördel. Det spelar då ingen roll att beslutet tidigare avgjorts av en skattedomstol. Skatteverket får inom fem år

Äktenskapsförord – Ladda ner en gratis mall med exempel

Äktenskapsförord Egendom som ägs av två makar är deras gemensamma egendom, giftorättsgods. Men detta kan upphävas med hjälp av ett äktenskapsförord, som gör att hela eller en viss del av egendomen blir var och ens enskilda egendom. Mall för äktenskapsförord Vi, (namn, personnummer) och (namn, personnummer), avtalar härmed om följande äktenskapsförord. All egendom som någon

Förbered ägarskifte i bolaget

Ett ägarskifte sker ofta genom att företagets eget kapital eller framtida vinster används för att finansiera skiftet. Av det skälet blir ofta ett annat bolag en part i själva avtalet, för att underlätta finansieringen och minska skattebelastningen. Kapitalet från det köpta bolaget kan flyttas mellan bolagen genom skattefria utdelningar. Framtida vinster i det

Vad är en ägarlägenhet?

Ägarlägenhet, denna ägarform för lägenheter innebär att man äger lägenheten och en del fastigheten, till skillnad från vad som är fallet vid ägande av bostadsrätter där man genom en förening, som äger fastigheten, har rätt att nyttja lägenheten. För ägarlägenheter gäller samma regler som för villor och bostadsrätter. De regler som gäller fastigheter tillämpas också

Årsskiftesbetalningar

Årsskiftesbetalningar. För inkomst av tjänst gäller att inkomsten ska tas upp det år den betalas eller kan disponeras. Om en ersättning från Försäkringkassan för en sjukperiod i december inte betalas ut förrän under januari året efter, ska den deklareras först året efter det år utbetalningen skedde. Kapitalvinster, exempelvis aktie- och fastighetsförsäljningar, deklareras däremot då avtalet

Värdeminskningsavdrag – Så gör du avdrag som privatperson och företag

Värdeminskningsavdrag - Privatpersoner Avdragen under »inkomst av tjänst« sker normalt enligt kontantprincipen – man drar av för de omkostnader man haft under inkomståret. I undantagsfall och för dyrbarare inventarier kan utgiften delas upp på ett visst antal år och dras sedan av med lika stort belopp per år. Men det är inte heller säkert att

Dra av vårdkostnaden

Om du haft kostnader för vård av annan person i ditt hem kan du få dra av dina utgifter. För att få dra av krävs att: du fått skattepliktig ersättning (fast lön etc). det gäller vård av annan person än eget barn eller familjemedlem. RÅD Ge ersättning till den vårdade I skattepraxis godkänns inte avdrag

Vinstdisponering – 8 skatteplaneringsråd för vinstdisponering

Vinstdisponering, exempelvis för ägare av fåmansföretag, går till stor del ut på att skjuta skatten framför sig genom olika avsättningar i bokslutet. Råd om vinstdisponering Åtta skatteplaneringsråd Avsättning Läs under periodiseringsfond och expansionsfond. Inventarieköp Ett sätt att få ned skatten är att köpa inventarier just innan bokföringsåret tar slut. Om en maskin köps före bokslutet dras

Så fungerar vinstandelslån

Ett vinstandelslån eller vinstandelsbevis är ett skuldebrev där räntan helt eller delvis är beroende av vinsten eller utdelningen i bolaget (RÅ 1991 not 109). Vinstandelslån kan vara konvertibelt till aktier. Se konvertibler. Innehavaren beskattas för kapitalvinst och ränta på lånet efter samma regler som gäller för aktier. Se även generalklausulen. § Vinstandelsränta måste vara kopplad

Avsätt vinstandelar till en vinstandelsstiftelse

Vinstandelsstiftelse. Ett företag kan med avdragsrätt avsätta en del av sin vinst till en vinstandelsstiftelse för senare utdelning till de anställda. Avsättning och avdrag sker för det år på vilket vinstandelen beräknas. Överföringen av medel kan ske senare (RÅ 2004 ref 10). Vad som betalas från stiftelsen till den anställde beskattas som inkomst av tjänst och