Här hittar du avdrag för privatpersoner och företag. Alla avdragen har både utförliga råd samt hänvisningar till rättsfall.

avdrag deklaration

Avdrag för privatpersoner

Endast kostnader som krävs för att du ska kunna göra ditt arbete är tillåtna. Det betyder att inga avdrag får göras för privata levnadskostnader. Däremot har du möjlighet att göra ett flertal avdrag vid till exempel försäljning och köp av bostad.

Exempel på avdrag

 • Resor till och från arbetet
 • Avdrag för förbättringsutgifter vid försäljning av fastighet
 • Avdrag för dubbel bosättning

Avdrag för företag

Kostnader som krävs för din verksamhet kan oftast dras av direkt med hela summan. I viss fall krävs att summan delas upp över flera år.

Exempel på avdrag

 • Inventarier
 • Lokalkostnader
 • Dator
 • Representation
 • Anställdas löner

Här är alla avdragen för privatpersoner och företag

 • Friidrott Sponsring

Så gör du avdrag för sponsring

 • rot-avdrag, målare, pensel

Godkända rot- och rutavdrag

 • Årsskiftesbetalningar vid nyår och fyrverkeri

Årsskiftesbetalningar

 • Sjukhus Stetoskop

Dra av vårdkostnaden

 • vinstandelslån

Så fungerar vinstandelslån

 • enskild firma skatt

Undvik uttagsbeskattning

Utländsk valuta

Så placerar du utomlands

Sänk skatten med upphovsmannakonto

Råd vid underprisöverlåtelse

 • villatomt

Så deklarerar du tomträtten

 • villa familj lagfart tomt

Skatt på tomt

Inkomster av tjänst

Så skattar du tilläggsersättning

Dra av din tillsynsresa

Det här är en terminsaffär

Stipendier som är skattefria

Vad är statslåneränta?

Då kommer den slutliga skatten

Undvik skönstaxering

Skog

Skiktgräns

Myndigheten Skatteverket

Skatterättsnämndens uppdrag

Minska skatten med skattereduktion

Så skatteplanerar du legitimt

Skattebetalning med skattekonto

Skattefria ersättningar

Reglering genom skatteavtal

Så beräknas sjukpenningen

Skatteråd vid räntekompensation

Så skattar du för räntefonder

Retroaktivitetsförbud

Så drar du av för julgåvor

Det här är reporänta

Premieobligationer

Periodiskt understöd

Pensionssystem

Pensionsförsäkring

Obligationer

Skatteregler kring medlemsavgift

Medhjälpare

Lön till barn

Löneåterbetalning

Särskild löneskatt

Lotterivinstskatt

Livränta

Likvidation

Så fungerar leasing

Laglott

Källskatt

Kyrkoavgift

Kvittning – Så kvittar du vinsten

Vem betalar kupongskatt?

Kreditgaranti

Kostnadsersättning

Kontantberäkning

Koncern

Kommunalskatt

Kommunal fastighetsavgift

Karaktärsbyte

Kapitaltillskott

Kapitalpension

Kapitallivränta

När begära jämkning av skatten?

Investmentföretag

Gör avdrag för skatterådgivning

Intern aktieöverlåtelse

Inteckning som säkerhet för lån

Inlösenrätter

Inköpsrätter

De tre inkomstslagen

Inkomstfördelning

Inkomstbasbelopp

Inflyttning

Individuellt pensionssparande (IPS)

indirekta skatter

Immateriella tillgångar

Hyreslägenhet

Hemortskommun

Handelsbolag

Grupplivförsäkringar

Goodwill

 • Äktenskapsförord

Lättare få avdrag vid giftermål

Genomsyn

Gemensamhetsanläggning

Förtidsåterbetalning

Försäkringar

Förskottsränta

Förseningsavgift

Förmögenhetsskatt

Förhandsbesked

Företagsformer

Företagsbeskattning

Föreningar

Förbättringsutgift

Klara fusionen i fem steg

Så betalar du rätt F-skatt

Fri skatt

Förlust och vinst på fordringar

Fondemission

Flyttning

Fastighetstaxering

Fastighetsbeskattning

Avsättning till expansionsfond

Egenavgifter