Betygsätt sidan

Vattenfallsmetoden eller vattenfallsmodellen (waterfall method) är en amerikansk metod för mjukvaruutveckling. Den grundandes på 70-talet och var länge en standard för man arbetade med systemutveckling.

Vattenfallsmetoden är en strikt metod i sex steg där varje steg måste avslutas för att nästa ska påbörjas. Det betyder att metoden är mycket tydlig men inte särskilt flexibel. Dessutom är varje steg beroende av det andra så resurser och personer blir lätt låsta i projekten.

vattenfallsmetoden
Vattenfallsmetoden: Metodens olika faser

Vattenfallsmetoden är som de flesta andra metoder styrd av olika faser i projektet. Det som utmärker är att varje fas måste avslutas innan nästa påbörjas och det här är metoden har fått sitt namn ifrån.

Faserna i vattenfallsmetoden är:

  1. Kravställning av system och programvara: Här tas kravställningen fram till projektet och dokumenteras i kravställningsdokumentationen.
  2. Analys: I analysen tas modeller fram och man dokumenterar alla affärsregler.
  3. Design: I designen tas själva systemarkitekturen fram.
  4. Kodning: Utveckling av själva programvaran eller systemet.
  5. Testning: System- och användartestning av den utvecklade programvaran eller systemet samt buggrättning.
  6. Drift: Installation och upprättande av förvaltning av programvaran.

Alternativa metoder

Under 2000-talet har vattenfallsmetoden fått mycket kritik och ansetts omodern i mjukvaruutveckling. Det beror på att metoden inte tillåter förändringar mitt i projektet och det feedback från slutanvändarna kommer in försent i projektet. Dessutom så sker testning av produkten i slutfasen istället för att vara en löpande process genom hela projektet. Nuförtiden har olika agila metoder blivit vanliga inom projektledning för systemutvecklingsprojekt. En av de vanligaste agila metoderna är Scrum och Kanban. Ett vanlig metod för att snabbt komma ut med en produkt till slutanvändarna är att använda sig av en så kallad MVP istället för en prototyp.

Läs mer om vattenfallsmetoden och andra projektmetoder

Retrospektiv – Exempel på retrospective i ett projekt
Projektplan – Ladda ner gratis mall i Word för planering av projekt
University of Missouri-St. Louis