Vattenfallsmetoden är en mycket vanlig projektmetod som fortfarande används i många projekt. Här kan du läsa om hur metoden avänds och de olika faserna som ingår i modellen.

Vad är vattenfallsmetoden?

Vattenfallsmetoden eller vattenfallsmodellen (waterfall method) är en amerikansk metod för mjukvaruutveckling. Den är grundad på 70-talet och var länge en standard för man arbetar med systemutveckling.

Vattenfallsmetoden är en strikt metod i sex steg där du avslutar varje steg innan det nya startar. Det betyder att metoden är mycket tydlig men inte särskilt flexibel. Dessutom är varje steg beroende av det andra så resurser och personer blir lätt låsta i projekten.

vattenfallsmetoden

Vattenfallsmetoden: Metodens olika faser

Vattenfallsmetoden är som de flesta andra metoder styrd av olika faser i projektet. Det som dessutom utmärker är att varje fas man måste avsluta varje fas innan man börjar med nästa det här är metoden har fått sitt namn ifrån.

Faserna i vattenfallsmetoden är:

 1. Kravställning av system och programvara

  Här tar man fram kravställningen till projektet och dokumenterar den i kravställningsdokumentationen.

 2. Analys

  Sedan i analysen tar man fram modeller fram och man dokumenterar alla affärsregler.

 3. Design

  I designen tar man fram systemarkitekturen.

 4. Kodning

  Utveckling av själva programvaran eller systemet.

 5. Testning

  System- och användartestning av den utvecklade programvaran eller systemet samt buggrättning.

 6. Drift

  Till slut göra man en release och installation av systemet. Dessutom upprättar man förvaltning och drift.

Alternativa metoder

Under 2000-talet har vattenfallsmetoden fått mycket kritik och ansetts omodern i mjukvaruutveckling. Det beror på att metoden inte tillåter förändringar mitt i projektet och det feedback från slutanvändarna kommer in försent i projektet. Dessutom så sker testning av produkten i slutfasen istället för att vara en löpande process genom hela projektet. Nuförtiden har olika agila metoder blivit vanliga inom projektledning för systemutvecklingsprojekt. En av de vanligaste agila metoderna är Scrum och Kanban. Ett vanlig metod för att snabbt komma ut med en produkt till slutanvändarna är att använda sig av en så kallad MVP istället för en prototyp.

Läs mer om vattenfallsmetoden och andra projektmetoder