Tomträtt är en rätt att under en viss tid utnyttja mark, som upplåtits av markägaren (kommunen). Hyran kallas för tomträttsavgäld och kan exempelvis vara 3 % av värdet av marken.

Så deklarerar du tomträtt

tomträtt
  • Tomträttsavgäld deklareras som en räntekostnad under kapital. Se ränteutgifter.
  • Värdet av tomträtten tas däremot med i underlaget när fastighetsavgiften ska beräknas.

§ Delat ägande, RÅ 1979 1:76, arrendeavgifter RÅ1993 ref 63, RÅ 1967 fi 376, RÅ1961:770.

Deklaration 2023

Viktiga datum för deklarationen 2023

Läs mer om deklaration av bostäder och fastigheter

Lagfartskostnad – Så mycket betalar du för stämpelskatten

Deklarationssystem – Så kan du ändra och lämna in din deklaration