Digital transformation är ett begrepp som i stort sett alla företag pratar om men inte lika många sysslar med i praktiken. Här kommer en definition av begreppet och hur du kommer igång med transformationen i praktiken.

Definition av digital transformation

Digital transformation

Digital transformation handlar inte enbart om teknik utan hur man integrerar digital teknik i alla företagets delar för att generera större värde för kunderna. Det kan handla om att förbättra logistik, effektivisera marknadsföringen, ta bort långsamma manuella processer och ge en bättre upplevelse för kunden. Transformeringen gäller inte bara tekniken utan även hur medarbetarna arbetar och tänker. Den kanske största utmaningen med digital transformation är att få med hela företaget på tåget.

Kom igång

Pontus Staunstrup skriver om 5 sätt att få igång digitaliseringsprocessen i ett företag. Här kommer en sammanfattning hur du kommer igång med digital transformation:

  • Få med hela företaget i processen. Se till att alla i företaget börjar prata digitalisering. Det är inte en fråga som ska ägas av företaget utan ska delas av alla medarbetare.
  • Få högsta ledningen att engagera sig. Digitaliseringen kommer kosta mycket pengar så det är viktigt att förändringsarbetet är förankrat i högsta ledningen. Risken finns dock att kompetensen saknas där.
  • Höj den digitala kompetensen i företaget. Utbilda personalen i de digitala frågorna. Intresset för digitaliseringen och digital transformation kan skilja sig från medarbetare till medarbetare men det är viktigt att höja kunskapsnivån generellt.
  • Börja använda data konkret. Det finns troligen redan mycket data i företaget redan. Det kan vara undersökning och analyser. Börja använd och analysera datan konkret tidigt i processen så det blir en naturlig del av arbetet.
  • Hitta samarbeten. Den nya tekniken har skapat nya möjligheter för företagen att samarbeta. Kanske har du en bil som faktiskt även är en telefon. Eller ett kylskåp som även är en webbläsare.

Digital transformation i praktiken

När företaget är med på förändringen är det dags för det praktiska arbetet.

  1. Sätt upp en strategi för transformationen. Den digitala strategin måste vara förankrad i hela ledningen för att den ska få förtroende i organisationen.
  2. Sätt upp mätbara mål. Dela målen med verksamheten och följ upp dem.
  3. Anställ rätt kompetens. Saknas kompetensen så anställ den. Men glöm inte att utbilda personalen.
  4. Samarbeta mellan avdelningarna. Den digitala omställningen rör alla avdelningar. Kanske finns det synergier om man samarbetar mellan avdelningarna. Det kan även öka motivationen och skapa en positivare upplevelse av transformationen.
  5. Utnyttja existerande kanaler och teknik. Börja inte med att investera i teknik. Använd de digitala kanaler, sociala medier och system ni redan har och optimera dem.

Det viktigaste i digital transformation är att se den som en kontinuerlig process och inte som ett projekt med start och stop. Våga utmana och testa nya saker. Se det inte som ett nödvändigt ont utan en möjlighet att förbättra företaget och skapa nya upplevelser för kunderna.

Fler gratis verktyg för digital transformation företag och organisationer

Sökmotoroptimering för företag – Öka trafiken på din sajt med SEO

Grunderna till ITIL

Här hittar du fler gratis verktyg för företag och organisationer