Gratis avtalsmallar inom skatt, företag och familjerätt

Här kan du ladda ner gratis avtalsmallar inom skatt, företag och familjerätt. Varje mall är förifylld med exempeltext för att göra det lättare att fylla i dem. Tänk på att radera all exempeltext innan du använder avtalsmallarna själv.

Avtalsmallar som utskrivbar PDF

gratis avtalsmallarVill du ha våra avtalsmallar på utskrivbar PDF. Köp direkt och ladda ner i vår webbshop.

Så här gör du för att använda våra gratismallar.

 1. Markera texten i avtalet.
 2. PC: Tryck på CTRL  och C för att kopiera texten Mac: Tryck på ⌘ och C för att kopiera texten
 3. Öppna ett textredigeringsprogram till exempel Word.
 4. PC: Tryck på CTRL  och V för att klistra in texten Mac: Tryck på ⌘ och C för att klistra in texten
 5. Ta bort den förifyllda texten och anpassa den för ditt behov.
 6. Spara ner avtalet på din dator.

Tänk på att det är viktigt att kontrollera att mallen passar just dig. Vissa mallar kan behöva anpassas för att passa specifika fall.Skiljeavtal – Gratis mall för optionsutfästelse och skiljeavtal

Här kan du ladda ner ett avtal för optionsutfästelse och skiljeavtal. Kopiera texten nedan och klistra in den i till exempel word. Där kan du redigera texten och anpassa den för ditt behov. OPTIONSUTFÄSTELSE OCH

 • välkomstbrev

Välkomstbrev till nyanställda – Gratis mall för brev till nya medarbetare

En nyanställd bör alltid välkomnas med ett välkomstbrev som en del av introduktionen på det nya företaget. Dels är det trevligt sätt att välkomna den nya medarbetaren. Men det är även mycket praktiskt att ha

 • representationspolicy mall

Representationspolicy – Ladda ner gratis mall för policy för representation

En representationspolicy är ett viktigt dokument för alla organisationer där representation är tillåtet (eller inte tillåtet). Här ska det tydligt anges när det är tillåtet att representera, hur det är tillåtet och hur det ska

 • medarbetarundersökning frågor mall

Medarbetarundersökning – Gratis mall med frågor för medarbetarenkät

Personalen är företagets viktigaste resurs. Därför är det viktigt att regelbundet göra en medarbetarundersökning för att ta tempen på stämningen hos medarbetarna. Till exempel en dålig stämning kan göra att nyckelkompetensen slutar på företaget och

 • tidrapport

Tidrapport – Ladda ner gratis mall för rapportering av tid i projekt

Att redovisa tid i projekt är mycket viktigt. Dels för att hålla koll på kostnaden och lönsamheten i projektet men även på grund av bokföringstekniska skäl. Därför bör alla deltagare i ett projekt fylla i

 • bokföringsmall

Bokföringsmall – Ladda ner en gratis mall för bokföring av verifikationer

Här kan du ladda ner en gratis bokföringsmall i Excel som du kan använda för enklare bokföring för ditt företag. Mallen använder dubbel bokföring med debet och kredit samt kontoplan BAS 2018 K1 mini men

 • utträde ur svenska kyrkan

Utträde ur Svenska kyrkan – Gratis mall för att gå ut ur Svenska kyrkan

Utträde ur Svenska kyrkan Här är en blankett som du kan använda vid utträde ur Svenska kyrkan. När du fyllt i den tar det sedan vanligtvis cirka en vecka efter att du skickat in blanketten

 • Kommunikationsplan

Kommunikationsplan – Gratis mall med exempel för kommunikationen i företag

En kommunikationsplan  kan hjälpa chefer och ledare att nå ut med rätt information till rätt personer vid rätt tillfälle. I en normal arbetssituation flyter kommunikationen på och fungerar bra. Men i en krissituation kan det

 • styrelsemöte mötesrum

Styrelsemöte dagordning – Gratis mall för dagordning i styrelsemöte

Styrelsemöten är en viktig del i aktiebolag och föreningar som idrottsföreningar och bostadsrättsföreningar. Inför ett styrelsemöte skickas en kallelse ut med en dagordning. Det är vanligtvis ordföranden som både sammanställer och skickar ut den. Dagordningen

 • offertmall mall för offert

Offertmall – Ladda ner en gratis mall för offert

En offertmall består till stor del av samma komponenter som en fakturamall men det finns några skillnader. Viktigt med giltighetstid i offertmallen En offert ska alltid innehålla giltighetstid. En offert är en färskvara och man

 • Köpekontrakt bil

Köpekontrakt för bil – Mall för köpeavtal för privat försäljning av bil

Här är en gratis mall för köpekontrakt bil. Kontraktet är komplett och följer Konsumentverkets riktlinjer för vad ett avtal för bilköp ska innehålla. Vill du hellre ha mallen som en färdig Word-fil med ifyllda exempel

 • fakturamall

Fakturamall – Ladda ner en gratis mall för fakturering

Här kan du ladda ner en gratis fakturamall för fakturering. Mallen är i Excel och det är lätt att anpassa den. Du kan själv fylla i ditt företags uppgifter och lägga till fler fakturarader. Mallen

 • Gratis manuell körjournal

Körjournal – Ladda ner en gratis mall för manuell körjournal

Det finns ingen lag på att ett företag ska ha en körjournal. Däremot är det ett viktigt bevismedel vid till exempel en revision från Skatteverket. En körjournal kan se ut på flera olika sätt, den

 • Semesterschema Grekland Semester Resa

Semesterlista 2020 – ladda ner gratis mallar för semesterplanering

Semesterplaneringen är en viktig del av det administrativa arbetet på ett företag. Nyckeln är att börja tidigt med en semesterlista . Börja med att ta in önskemål från de anställda. Tänk på att även ta

 • Dataskyddsförordningen GDPR

GDPR – Checklista för dataskyddsförordningen GDPR

Det här är en checklista inför dataskyddsförordningen GDPR. Använd listan nedan som en mall för ert arbete med att skydda data. Vad innebär GDPR? GDPR (General Data Protection Regulation), den nya dataskyddsförordningen, börjar gälla den 25 maj 201

 • anställningsavtal för VD

Anställningsavtal – Ladda ner en gratis mall för anställningsavtal

Här kan du ladda ner en gratis mall för anställningsavtal med exempel. Avtalet är förifyllt och kan anpassas för att passa ditt behov. Kopiera texten och lägg in i ditt ordbehandlingsprogram för att redigera eller

 • framtidsfullmakt mall blankett exempel
 • framtidsfullmakt mall exempel

Framtidsfullmakt – Gratis mall för framtidsfullmakt med exempel

Med en framtidsfullmakt utser du en person som tar hand om dina personliga och ekonomiska angelägenheter om du skulle bli sjuk, får en psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande. De här reglerna för framtidsfullmakter trädde

 • aktieöverlåtelseavtal handskakning

Aktieöverlåtelseavtal – Ladda ner en gratis mall för aktieöverlåtelse

Här kan du ladda ner en gratis mall för aktieöverlåtelseavtal. Gratis mall för aktieöverlåtelseavtal # ABoch# abÖverlåtelseavtal aktierAVSEENDE aktier i # ab INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1     Bakgrund 2     Föremål och villkor för överlåtelsen 3     Köpeskilling och tillträde

 • generalfullmakt handskakning

Generalfullmakt – Ladda ner en gratis mall för generalfullmakt

Här kan du ladda ner en gratis mall för generalfullmakt. Kopiera texten nedan och klistra in den i ett ordbehandlingsprogram som till exempel Word. Fyll sedan i med dina egna uppgifter och skriv ut blanketten.

 • Stockholm överlåtelseavtal hyresrätt

Överlåtelseavtal för bostadsrätt – Gratis mall för försäljning av bostadsrätt

Här kan du ladda ner ett överlåtelseavtal för en bostadsrätt. Kopiera texten nedan och klistra in den i till exempel Word för att redigera texten och anpassa den efter dina behov. Generellt överlåtelseavtal Vill du

 • stadgar mall bostadrättsförening

Stadgar för bostadsrättsförening – Ladda ner en gratis mall

Stadgar för bostadsrättsförening. Här kan du ladda hem en gratis mall för stadgar till en bostadsrättsförening. Kopiera texten för stadgar nedan och klistra in den i ett eget dokument för att anpassa dina stadgar till

 • sponsring med sponsoravtal

Sponsoravtal – Ladda ner en gratis mall för sponsoravtal

Här är en gratis mall för sponsoravtal mellan ett företag och en idrottsförening. Sponsoravtal som redigerbar Word-fil Vill du ha mallen som en färdig Word-fil med exempel på avtal? Köp och hämta direkt i vår

 • vd-instruktion

VD-instruktion – Ladda ner gratis mall för arbetsordning för VD och styrelse

Här är en gratis mall för arbetsordning för VD och styrelse. VD-instruktion innehåller exempel och kan anpassas för ert behov. VD-instruktion – mall för arbetsordning för VD och styrelse En VD-instruktion måste anpassas till förhållandena i varje

 • gåvobrev

Gåvobrev 2020 mall – Gratis mall för gåvobrev för fastighet och pengar

Ett gåvobrev används föra en gåva som ska vara mottagarens enskilda egendom. Det är ett sätt att se till så att mottagaren får behålla hela gåvan vid en eventuell skilsmässa. Det kan finnas fördelar med

 • Arvskifte arv farfar farmor

Arvskifte – Ladda ner gratis mall för arvskiftesavtal och bouppteckning

När en person dör gör man en bouppteckning. Efter bouppteckning är klar så gör man sedan ett arvskifte för att fördela arvet mellan arvingarna. Men även en reglering av skulderna. Ett arvskiftesavtal är en handling

 • Villa ansökan om lagfart

Lagfartsansökan – Gratis mall för ansökan om lagfart

ANSÖKAN OM LAGFART När du har köpt en fastighet måste du inom tre månader göra en ansökan om lagfart. Det är vanligtvis du som köpare som ansöker. Läs mer om lagfartskostnad och stämpelskatt. Här kan

 • bodelningsavtal Skilsmässa Bodelning

Bodelningsavtal mall – Gratis blankett till bodelning och skilsmässa

Du ska alltid göra en bodelning vid skilsmässa eller makes död, men du kan också göra den under bestående äktenskap. Man kan reda ut en oklar äganderättssituation genom bodelning och bodelningsavtal – och man kan

 • Konkurs konkursansökan

Konkursansökan – Ladda ner en gratis mall för konkurs

Här kan du ladda ner en gratis mall för konkursansökan. Mallen innehåller exempeltext för att underlätta när du fyller i mallen. Observera att mallen är generell och kan behöva anpassas för specifika behov. Läs mer

 • hyresavtal lokal öppen

Gratis hyresavtal – Mall för hyreskontrakt för uthyrning av fastighet

Mallar för hyreskontrakt av fastighet och bostadsrätt Här hittar du mallar för uthyrning av bostäder och fastighet. Mall för andrahandsuthyrning av bostadsrätt Vill du ha en mall för hyresavtal för andrahandsuthyrning av bostadsrätt? Besök vår

 • Äktenskapsförord Giftermål

Äktenskapsförord mall – Ladda ner en gratis mall med exempel

Äktenskapsförord är ett avtal mellan två personer som är gifta eller är på väg att gifta sig.  Vad innebär ett äktenskapsförord? Egendom som ägs av två makar är deras gemensamma egendom, giftorättsgods. Men detta kan

 • testamente pensionärer

Testamente mall – Gratis mall för att upprätta ett testamente för arv

Om man vill upphäva den normala arvsordningen skriver man ett testamente. Det måste vara skriftligt och undertecknas i närvaro av två vittnen. Dessa får inte vara närstående till testator eller till den som får egendomen

 • samboavtal

Samboavtal – Ladda ner en gratis mall för avtal mellan sambor

Här är ett gratis samboavtal och testamente för sambor. Vad är sambor? Enligt sambolagen avses sambor som två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. När behövs samboavtal? En viktig juridisk

 • köpebrev och köpekontrakt

Köpebrev – Skillnad mellan köpebrev och köpekontrakt –Gratis mallar

Här kan du ladda ner gratis mall för köpebrev och lära dig skillnaden mellan köpebrev och köpekontrakt. Vad är skillnaden mellan köpekontrakt och köpebrev? Köpekontraktet är dokument som visar att ett bindande avtal om överlåtelse

 • kontantkvitto kvitto mall

Kvittomall – Gratis mall för kontantkvitto

Vid kontant betalning är du skyldig att lämna ett kvitto till kunden. Här kan du ladda ner en gratis kvittomall med 2019 års regler för kontantkvitto. Du kan använda kvittomallen både för betalning av varor