gratis avtalsmallarGratis avtalsmallar inom skatt, företag och familjerätt

Här kan du ladda ner gratis avtalsmallar inom skatt, företag och familjerätt. Varje mall är förifylld med exempeltext för att göra det lättare att fylla i dem. Tänk på att radera all exempeltext innan du använder avtalsmallarna själv.

Så här gör du för att använda mallarna.

 1. Markera texten i avtalet.
 2. PC: Tryck på CTRL  och C för att kopiera texten
  Mac: Tryck på ⌘ och C för att kopiera texten
 3. Öppna ett textredigeringsprogram till exempel Word.
 4. PC: Tryck på CTRL  och V för att klistra in texten
  Mac: Tryck på ⌘ och C för att klistra in texten
 5. Ta bort den förifyllda texten och anpassa den för ditt behov.
 6. Spara ner avtalet på din dator.

Tänk på att det är viktigt att kontrollera att mallen passar just dig. Vissa mallar kan behöva anpassas för att passa specifika fall.


 • utträde ur svenska kyrkan

Utträde ur Svenska kyrkan – Gratis mall för att gå ut ur Svenska kyrkan

Utträde ur Svenska kyrkan Här är en blankett som du kan använda vid utträde ur Svenska kyrkan. Det tar vanligtvis cirka en vecka efter att du skickat in blanketten tills du får en bekräftelse från

 • Kommunikationsplan

Kommunikationsplan – Gratis mall med exempel för kommunikationen i företag

En kommunikationsplan  kan hjälpa chefer och ledare att nå ut med rätt information till rätt personer vid rätt tillfälle. I en normal arbetssituation flyter kommunikationen på och fungerar bra. Men i en krissituation kan det

 • styrelsemöte mötesrum

Styrelsemöte dagordning – Gratis mall för dagordning i styrelsemöte

Styrelsemöten är en viktig del i aktiebolag och föreningar som idrottsföreningar och bostadsrättsföreningar. Inför ett styrelsemöte skickas en kallelse ut med en dagordning. Det är vanligtvis ordföranden som både sammanställer och skickar ut den. Dagordningen

 • offertmall mall för offert

Offertmall – Ladda ner en gratis mall för offert

En offertmall består till stor del av samma komponenter som en fakturamall men det finns några skillnader. En offert ska alltid innehålla giltighetstid. En offert är en färskvara och man vill undvika att kunden kommer

 • Köpekontrakt bil

Köpekontrakt bil – Ladda ner en gratis mall för köpeavtal för fordon

Här kan du ladda ner en gratis mall för köpekontrakt bil. Kontraktet är komplett och följer Konsumentverkets riktlinjer för vad ett avtal för bilköp ska innehålla. Innehåll i köpekontrakt bil Uppgifter om köpare och säljare

 • fakturamall

Fakturamall – Ladda ner en gratis mall för fakturering

Här kan du ladda ner en gratis fakturamall för fakturering. Mallen är i Excel och det är lätt att anpassa den. Du kan själv fylla i ditt företags uppgifter och lägga till fler fakturarader. Mallen

 • Gratis manuell körjournal

Körjournal – Ladda ner en gratis mall för manuell körjournal

Det finns ingen lag på att ett företag ska ha en körjournal. Däremot är det ett viktigt bevismedel vid till exempel en revision från Skatteverket. En körjournal kan se ut på flera olika sätt, den

 • Semesterschema Grekland Semester Resa

Semesterlista – Ladda ner en gratis mall för semesterplanering för 2018

Semesterplaneringen är en viktig del av det administrativa arbetet på ett företag. Nyckeln är att börja tidigt med en semesterlista . Börja med att ta in önskemål från de anställda. Tänk på att även ta

 • Dataskyddsförordningen GDPR

GDPR – Checklista för dataskyddsförordningen GDPR

Vad innebär GDPR? GDPR (General Data Protection Regulation), den nya dataskyddsförordningen, börjar gälla den 25 maj 201 8 inom hela EU. Den ersätter dessutom gamla PUL (personuppgiftslagen). Vilka omfattas av lagen? Aktiebolag Handelsbolag Kommanditbolag Ekonomisk förening Enskild firma

 • anställningsavtal för VD

Anställningsavtal – Ladda ner en gratis mall för anställningsavtal

Här kan du ladda ner en gratis mall för anställningsavtal med exempel. Avtalet är förifyllt och kan anpassas för att passa ditt behov. Kopiera texten och lägg in i ditt ordbehandlingsprogram för att redigera eller

 • framtidsfullmakt mall blankett exempel
 • framtidsfullmakt mall exempel

Framtidsfullmakt – Ladda hem en gratis mall för framtidsfullmakt

Med en framtidsfullmakt utser du en person som tar hand om dina personliga och ekonomiska angelägenheter om du skulle bli sjuk, får en psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande. Reglerna trädde i kraft 1 juli 2017.

 • aktieöverlåtelseavtal handskakning

Aktieöverlåtelseavtal – Ladda ner en gratis mall för aktieöverlåtelse

Här kan du ladda ner en gratis mall för aktieöverlåtelseavtal Gratis mall för aktieöverlåtelseavtal # AB och # ab Överlåtelseavtal aktier AVSEENDE aktier i # ab INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1     Bakgrund 2     Föremål och villkor för överlåtelsen

 • generalfullmakt handskakning

Generalfullmakt – Ladda ner en gratis mall för generalfullmakt

Här kan du ladda ner en gratis mall för generalfullmakt. Kopiera texten nedan och klistra in den i ett ordbehandlingsprogram som till exempel Word. Fyll sedan i med dina egna uppgifter och skriv ut blanketten.

 • Stockholm överlåtelseavtal hyresrätt

Överlåtelseavtal för bostadsrätt – Gratis mall för försäljning av bostadsrätt

Här kan du ladda ner ett överlåtelseavtal för en bostadsrätt. Kopiera texten nedan och klistra in den i till exempel Word för att redigera texten och anpassa den efter dina behov. Överlåtelseavtal för bostadsrätt 1.

 • stadgar mall bostadrättsförening

Stadgar för bostadsrättsförening – Ladda ner en gratis mall

Stadgar för bostadsrättsförening. Här kan du ladda hem en gratis mall för stadgar till en bostadsrättsförening. Kopiera texten för stadgar nedan och klistra in den i ett eget dokument för att anpassa dina stadgar till

 • sponsring med sponsoravtal

Sponsoravtal – Ladda ner en gratis mall för sponsoravtal

Här kan du ladda ner ett sponsoravtal helt gratis. Kopiera texten i avtalet för sponsring nedan och klistra in i ett eget dokument. Anpassa texten i sponsoravtalet efter ditt behov. Läs mer om hur du

 • vd-instruktion

VD-instruktion – Ladda ner gratis mall för arbetsordning för VD och styrelse

Här är en gratis mall för arbetsordning för VD och styrelse. VD-instruktion innehåller exempel och kan anpassas för ert behov. VD-instruktion – mall för arbetsordning för VD och styrelse En VD-instruktion måste anpassas till förhållandena i varje

 • gåvobrev

Gåvobrev – Ladda ner gratis mall för gåvobrev med exempel

I ett gåvobrev kan skrivas in att gåvan ska vara mottagarens enskilda egendom. Det är ett sätt att se till så att mottagaren får behålla hela gåvan vid en eventuell skilsmässa. Det kan finnas fördelar

 • Arvskifte arv farfar farmor

Arvskifte – Ladda ner gratis mall för arvskiftesavtal och bouppteckning

Här kan du ladda ner en gratis mall för arvskifte. Mall för arvskifte Arvskiftesavtal – arvskifte och bouppteckning Den X månad 20XX avled Förnamn Efternamn, ÅÅMMDD-NNNN, från Ort. Bouppteckningen efter honom/henne registrerades vid Skatteverket den X

 • Villa ansökan om lagfart

Lagfartsansökan – Gratis mall för ansökan om lagfart

ANSÖKAN OM LAGFART När du har köpt en fastighet måste du inom tre månader göra en ansökan om lagfart. Det är vanligtvis du som köpare som ansöker. Läs mer om lagfartskostnad och stämpelskatt. Här kan

 • bodelningsavtal Skilsmässa Bodelning

Bodelningsavtal mall – Gratis blankett till bodelning och skilsmässa

Bodelning ska alltid göras vid skilsmässa eller makes död, men kan också göras under bestående äktenskap. En oklar äganderättssituation kan exempelvis klaras ut genom bodelning och bodelningsavtal – och egendom kan bodelas för att makarna

 • Konkurs konkursansökan

Konkursansökan – Ladda ner en gratis mall för konkurs

Här kan du ladda ner en gratis mall för konkursansökan. Mallen innehåller exempeltext för att underlätta när du fyller i mallen. Observera att mallen är generell och kan behöva anpassas för specifika behov. Läs mer

 • hyresavtal lokal öppen

Hyresavtal – Ladda ner en gratis mall för hyreskontrakt för uthyrning av lokal

Ladda ner en gratis mall för hyresavtal Hyresavtal måste anpassas till förhållandena i varje fall. Läs mer om hyreslägenheter och inkomster från hyra. HYRESAVTAL Nr: 123 Hyresvärd: Hyresvärden AB, 556000-0000 Ställföreträdare: Adam Adamsson Box 123 123

 • Äktenskapsförord Giftermål

Äktenskapsförord – Ladda ner en gratis mall med exempel

Egendom som ägs av två makar är deras gemensamma egendom, giftorättsgods. Men detta kan upphävas med hjälp av ett äktenskapsförord, som gör att hela eller en viss del av egendomen blir var och ens enskilda

 • testamente

Testamente – Ladda ner en gratis mall för att upprätta ett testamente för arv

Om man vill upphäva den normala arvsordningen skriver man ett testamente. Det måste vara skriftligt och undertecknas i närvaro av två vittnen. Dessa får inte vara närstående till testator eller till den som får egendomen

 • samboavtal

Samboavtal – Ladda ner en gratis mall för samboavtal

Här är ett gratis samboavtal och testamente för sambor. När behövs samboavtal? Med sambor menas personer som lever med varandra under äktenskapsliknande former. En viktig juridisk skillnad mellan sambor och gifta är arvsrätten. Gifta ska

 • köpebrev och köpekontrakt

Köpebrev och köpekontrakt – Ladda ner gratis mallar

Ladda ner gratis mallar för köpebrev och köpekontrakt. Köpekontraktet är dokument som visar att ett bindande avtal om överlåtelse har ägt rum. Exempelvis är ett fastighetsköp giltigt bara om det finns en handling som är

 • kontantkvitto kvitto mall

Kvittomall – Gratis mall för kontantkvitto

Vid kontant betalning är du skyldig att lämna ett kvitto till kunden. Här kan du ladda ner en gratis kvittomall för kontantkvitto. Kvittot kan användas både för betalning av varor och tjänster med eller utan