admin

/admin

About admin

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
So far admin has created 373 blog entries.

Agil HR i praktiken – Så introducerar du ett agilt ledarskap

Det agila tankesättet kommer från systemutveckling där olika agila projektmetoder länge varit standard som till exempel Scrum och Kanban. Generellt

Effektiva möten – Så håller du effektiva och produktiva möten

Har du tröttnat på traditionella möten med Powerpoint, agendor och eviga diskussioner. Här hittar du nya metoder att hålla effektiva

SMART-mål – Så sätter du upp smarta målformuleringar

Att sätta mål för en verksamhet eller avdelning kan vara svårt men är viktigt. Ett bra uppsatt mål kan stimulera

Icke-funktionella krav – Så skriver du krav utifrån kvalité

Icke-funktionella krav eller kvalitetskrav är något som ofta glöms bort eller som ges för lite tid i projekt. Men de

Projekttriangeln – Så visualiserar du prioriteringen i projektet

Projekttriangeln används för att visualisera prioriteringen mellan tid, kostnad och omfattning i projektet. Så använder du projekttriangeln Genom att rita

Projektprioritering – Så prioriterar du mellan tid, kostnad och omfattning

Att jobba med projektprioritering är projektledarens kanske viktigaste uppgift. Förutom att prioritera själva uppgifterna som ska prioriteras individuellt måste du

Feedback – Så ger du konstruktiv återkoppling till dina anställda

Feedback är en av grundstenarna i ett bra ledarskap. Genom att ge kontinuerlig återkoppling till sina anställda låter man dem

Räntemarginal – Så mycket tjänar bankerna på räntemarginalen

Räntemarginalen är ett sätt att mäta bankernas lönsamhet. Genom att beräkna fram skillnaden mellan intäkterna för bankens genomsnittliga utlåning och

RACI-modellen – Fördelar ansvar för uppgifterna i projektet med matrisen

RACI-modellen eller RACI-matrisen är en typ av RAM (Responsibility Assignment Matrix) som används för att fördela ansvar för olika uppgifter i

Mendelows matris – Kartlägg intresse och inflytande i projekt

Mendelows matris (Mendelows matrix) skapades 1991 och bygger på att dela in olika intressenter i ett projekt utifrån deras inflytande