admin

/admin

About admin

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
So far admin has created 283 blog entries.

GDPR – Här är din checklista för dataskyddsförordningen för ditt företag

Vad innebär GDPR 2018? Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) träder i kraft 25 maj 2018 inom hela EU och ersätter gamla PUL (personuppgiftslagen). Här hittar du checklistan du behöver pricka av för att se om ditt företag är GDPR-anpassat. Vilka personuppgifter hanterar ni idag? GDPR kräver att man dokumenterar vilka personuppgifter man hanterar och

Anställningsavtal – Ladda ner en gratis mall för anställningsavtal

Här kan du ladda ner en gratis mall för anställningsavtal med exempel. Avtalet är förifyllt och kan anpassas för att passa ditt behov. Kopiera texten och lägg in i ditt ordbehandlingsprogram för att redigera eller skapa en PDF för att skriva ut. Anställningsavtal Mellan A-tion AB, organisationsnummer ………., (nedan kallat Bolaget) och C-son, personnummer ………….,

Framtidsfullmakt – Ladda hem en gratis mall för framtidsfullmakt

Med en framtidsfullmakt utser du en person som tar hand om dina personliga och ekonomiska angelägenheter om du skulle bli sjuk, får en psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande. Reglerna trädde i kraft 1 juli 2017. Nedan hittar du ett exempel på en gratis avtalsmall för en framtidsfullmakt. Kopiera texten i mallen och klistra in den

Aktieöverlåtelseavtal – Ladda ner en gratis mall för aktieöverlåtelse

Ladda ner ett gratis aktieöverlåtelseavtal. Här hittar du fler gratis avtalsmallar. Aktieöverlåtelseavtal # AB och # ab Överlåtelseavtal aktier AVSEENDE aktier i # ab INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1     Bakgrund 2     Föremål och villkor för överlåtelsen 3     Köpeskilling och tillträde 4     Säljarens garantier och åtagande 5     Fullständig reglering och ändringar 6     Tvistlösning BILAGOR: Bilaga 1 Aktieförteckning Bilaga 2

Generalfullmakt – Ladda ner en gratis mall för generalfullmakt

Här kan du ladda ner en gratis mall för generalfullmakt. Generalfullmakt Härmed befullmäktigas [Anders A-son] och [Bertil B-son] att i förening eller var för sig teckna firman för Bolaget AB, org nr #, i enlighet med följande bestämmelser. Fullmakten innefattar behörighet att anhängiggöra och utföra talan inför domstolar, myndigheter och inrättningar samt skiljemän, att mottaga

Överlåtelseavtal – Ladda ner gratis mall för försäljning av bostadsrätt

ÖVERLÅTELSEAVTAL FÖR BOSTADSRÄTT 1. Parter 1.1 [ ], pers nr ….-……, nedan kallad/kallade Köparen/Köparna. 1.2 [ ], pers nr ……….., nedan kallad/kallade Säljaren/Säljarna. 2. Föremål för överlåtelsen m.m. 2.1 Säljaren överlåter till Köparen på de villkor och under de förutsättningar som anges i detta avtal bostadsrätten ## ingående i Bostadsrättsföreningen #, S-stad (”Bostadsrätten”). För Bostadsrätten

Stadgar för bostadsrättsförening – Ladda ner en gratis mall

Här kan du ladda hem en gratis mall för stadgar till en bostadsrättsförening. Kopiera texten nedan och klistra in den i ett eget dokument för att anpassa dina stadgar till din förening. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN XXXX FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 § Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen …………………… Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Sponsoravtal – Ladda ner en gratis mall för sponsoravtal

Här kan du ladda ner ett sponsoravtal helt grattis. Kopiera texten i avtalet för sponsring nedan och klistra in i ett eget dokument. Anpassa texten i sponsoravtalet efter ditt behov. Läs mer om hur du kan göra avdrag för sponsring. SPONSORAVTAL Parter Sponsoravtal mellan # AB, nedan kallat Bolaget, och idrottsföreningen Klubben, nedan kallad Föreningen, har

Aktieutdelning

Aktiebolag har möjlighet att dela ut vinsten i form av en aktieutdelning till ägarna. Utdelningen kan ske både periodvis (till exempel varje år eller kvartal) eller vid ett tillfälle. Vem har rätt till utdelning? För att få ta del av en utdelning måste aktieägaren vara registrerad som aktieägare senast avstämningsdagen. Det betyder att man måste äga aktien innan

Nyckeltal 2017 och snabbfakta

Läs mer i Avdragslexikon Arbetsresor Bil: 18,50 kr/mil MC, mopedbil: 9 kr/mil, Moped: 4,50 kr/mil. Basbelopp   Inkomstbasbelopp IBB Prisbasbelopp PBB 2015 58 100 44 500 2016 59 300 44 300 2017 61 500 44 800   Bilförmån   Fast belopp, Rörligt Lyxbilstillägg, 6-årsbilar 0,317 PBB 9+0,75*SLR 7,5 PBB 4 PBB 2016 14043 9,488 332 250 177 200 2017 14202 9,375 336 000 179 200