admin

About admin

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
So far admin has created 278 blog entries.

Nyckeltal 2017 och snabbfakta

Läs mer i Avdragslexikon Arbetsresor Bil: 18,50 kr/mil MC, mopedbil: 9 kr/mil, Moped: 4,50 kr/mil. Basbelopp   Inkomstbasbelopp IBB Prisbasbelopp PBB 2015 58 100 44 500 2016 59 300 44 300 2017 61 500 44 800   Bilförmån   Fast belopp, Rörligt Lyxbilstillägg, 6-årsbilar 0,317 PBB 9+0,75*SLR 7,5 PBB 4 PBB 2016 14043 9,488 332 250 177 200 2017 14202 9,375 336 000 179 200  

Skattenyheter och nya rättsfall februari 2017

Vad händer med 3:12-reglerna? För närvarande pågår arbetet med att lägga fram delvis nya regler. I det utredningsförslag som ligger till grund för arbetet ingick bl a en höjning av det lägsta skatteuttaget, 20 procent, med 5 procentenheter till 25 procent. Andra regler som kan komma att ändras är begreppet kvalificerade aktier, dvs de som

Deklaration 2017 – Det här granskar Skatteverket extra i deklarationen

Dags för deklaration I årets kontroller inför deklaration ska Skatteverket följa upp de nya reglerna om personaliggare i byggbranschen. På rot- och rutområdet har granskningen ett särskilt fokus på takarbete, flyttjänster och bostadsförsäljningar.  Skatteverket granskar också den digitala ekonomin samt skattefusk i samband med grov ekonomisk brottslighet och vid utlandstransaktioner. – De allra flesta vill göra

Räkna ut din skatt i enskild firma

När du beräknar hur mycket skatt du ska betala i din enskilda firma är det vinsten som avgör den.   https://www.verksamt.se/alla-e-tjanster/rakna-ut/rakna-ut-din-skatt http://www.skatteverket.se/webdav/files/servicetjanster/skatteutrakning2016/prelskut16ink1.html  

VD-instruktion – Ladda ner gratis mall

VD-instruktion En VD-instruktion måste anpassas till förhållandena i varje fall. Arbetsordning i bolaget Namn AB Enligt aktiebolagslagen ska styrelsen i ett aktiebolag upprätta en arbetsordning för styrelsearbetet. Vid det konstituerande styrelsesammanträdet tog styrelsen fram detta dokument som ska gälla som arbetsordning för styrelsen i Namn AB under mandatperioden 2005–2006. VD-instruktion är ett viktigt

Nu kan du dra av för trädgårdsmästaren

Regeringen föreslår att även mer avancerade trädgårdstjänster ska ingå i RUT-avdraget. Regeringen har föreslagit att rutavdraget från och med 1 augusti 2016 ska utvidgas med ett större antal trädgårdstjänster. Till exempel ska det vara möjligt att göra RUT-avdrag för beskärning av träd. Tidigare har RUT-avdraget omfattat häck- och gräsklippning samt krattning och ogräsrensning.

Nyheter i korthet 2016

Bilförmån Regeringen har aviserat om att den tidsbegränsade nedsättningen av förmånsvärdet för vissa miljöanpassade bilar förlängs med tre år, dvs. t.o.m. det beskattningsår som slutar den 31 december 2019. Den maximala nedsättningen sänks från 16 000 till 10 000 kronor per år. Se vidare avdragslexikon, Bilförmån.   Representation Kostnader för representation vid måltider och annan förtäring

Intressanta rättsfall 2016

Näringsbetingade andelar i brf? Försäljning av bostadsrätter sker idag ofta genom sk paketering i bolag som kan säljas av skattefritt till bostadsrättsföreningen. Frågan är om också andelarna i bostadsrättsföreningen kan säljas utan omvägen via ett bolag. Domstolen svarar inte då ärendet avvisas. Eventuellt kommer något svar inte att ges före de besked som kan komma

Nyheter i rutavdraget 2016

Regeringen har föreslagit att rutavdraget fr o m 1 augusti 2016 ska omfatta ett antal nya tjänster, nämligen IT-tjänster Installation, reparation och underhåll av data- och informationsteknisk utrustning, dataprogram och dataförbindelser samt handledning i samband med sådant arbete ska omfattas av RUT-avdraget. Arbetet ska utföras i eller i nära anslutning till bostaden. Kommentar: Krävs att

Det här granskar Skatteverket extra i år

I årets skattekontroller ska Skatteverket särskilt granska företag som används för bedrägerier, till exempel felaktiga skatteåterbetalningar och bidragsfusk. Skatteverket kommer även att specialgranska bland annat rot och rut i vissa branscher, momsbedrägerier i fordonshandeln, samt hur de nya reglerna om personalliggare i byggbranschen följs. – Våra undersökningar visar att förtroendet för Skatteverket fortsätter vara högt