admin

Hem/admin

Om admin

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har admin skapat 449 blogginlägg för.

Snabbfakta för företagare 2020/2021

Om inget annat anges, gäller samma belopp båda åren Förkortningar: ABL=Aktiebolagslagen, IBB=Inkomstbasbelopp, IL=Inkomstskattelagen PBB=Prisbasbelopp, SLR=Statslåneränta.   Arbetsgivar- och egenavgifter/ särskild

Snabbfakta för privatpersoner

Uppgifter för inkomståren 2020/21 Förkortningar: IBB=Inkomstbasbelopp, IL=Inkomstskattelagen, PBB=Prisbasbelopp, SLR=Statslåneränta, HFD=Högsta förvaltningsdomstolen, SRN=Skatterättsnämnden, RÅ=Regeringsrättens Årsbok. Skadestånd enligt LAS, RÅ 1981 1:48,

Familjen och företaget

Familjeföretag förekommer inte som begrepp vare sig i skatterätten eller i annan lagstiftning. Det används däremot oftast i dagligt