ffär blblUtgifter för affärsresor, konferensresor, studieresor och kick-off får man dra av om de varit nödvändiga för intäkternas vidmakthållande eller om arbetsgivaren beordrat resorna. Det gäller både inrikes och utrikes resor. Dyrbara utlandsresor beordrar dock sällan arbetsgivaren. Och kan därför vara svåra att få dra av.

För avdrag kräver man därför – förutom att resan är nödvändig – att arbetsgivaren betalat full lön under resan och dessutom ersatt den anställde för reseutgifterna. Vanligtvis brukar i så fall arbetsgivaren betala samtliga utgifter för resan. För arbetsgivaren är sådana utgifter avdragsgilla som personalomkostnad. Av praktiska skäl vägrar man ofta företaget avdrag. Även om resan har inslag av förmånsresa som därför i stället borde vara beskattad hos den anställde.

Affärsresa eller semesterresa?

konferensresor affärsresor kick-off

Om resan som arbetsgivaren betalat är förtäckt semesterresa är den skattepliktig för den anställde. Det gäller även om resan är betald av arbetsgivarens leverantörer eller kunder.

Men var går då gränsen mellan en förtäckt semesterresa och en studieresa, affärsresa eller konferensresa? Det är inslaget av rekreation, nöjen och vila som är avgörande. Om detta inslag är stort, till exempel om en väsentlig del av tiden går åt för utflykter är resan en skattepliktig förmån.

Innehåller resan en blandning av affärer och nöjen kan en del av resans värde få tas upp som skattepliktig förmån. Om den anställdes make också blir bjuden på resan är kostnaden för makens resa i princip alltid en skattepliktig förmån för den anställde.

Rättsfall om affärsresor. Skatteverket tolererar vissa nöjesinslag.

  • RÅ 1988 ref 30
  • RÅ 1988 ref 99
  • RÅ 1970 not 1505
  • RÅ 1979 1:10
  • RRK R79 1:10

Reseavdrag för konferensresor

För avdrag för konferensresor och kongresser krävs att den anställde haft lön under tiden. Men även att konferensen behandlar ett visst specialistområde och att det inte är vidareutbildning utan ett sätt att ta del av nya rön inom sitt yrke. RRK R73 1:4.

Råd för avdrag för affärsresor och konferensresor

Sådan ska konferensen vara

För att vara säker på att deltagare i utlandskonferenser inte behöver skatta för en konferensresa på företagets bekostnad bör en sådan resa innebära minst 30 timmars konferenstid på en veckoresa och minst sex timmars effektivt arbete varje dag.

Se vidare traktamente och utlandsarbete. Du kan läsa mer under kulturarbete om hur kulturarbetare kan ha lättare att få avdrag för resor.

Allt om avdrag för affärsresor och resor i jobbet

Så genomför du en lyckad kick-off

Skatteverket