Att anställa är en viktig del av chefens uppgifter. En felaktig rekrytering kan vara katastrofal för företaget och kosta mycket pengar. Därför är det viktigt att man tar tillvara på anställningsintervjun och ställer rätt frågor för att hitta rätt person. Här är en checklista anställningsintervju för arbetsgivare som du kan använda för att rekryteringen ska bli så bra som möjligt.

Checklistan är förstås helt gratis.

Checklista anställningsintervju vid rekrytering

Här är de sex viktigaste punkterna att tänka på som arbetsgivare vid en anställningsintervju.

 1. Checklista anställningsintervjuKom förberedd, läs igenom CV:et ordentligt innan.
 2. Stäng av mobilen.
 3. Sitt i ett eget rum där ni inte blir störda.
 4. Lyssna mer än du pratar.
 5. Ställ öppna frågor där den sökande kan fördjupa sitt svar.
 6. Ställ följdfrågor.

Förberedelser innan intervjun

 • Läs igenom kandidatens CV ordentligt så du är uppdaterad.
 • Skriv ut CV:et och ta med på intervjun.
 • Se till att du är uppdaterad med fakta om egna företaget så du är beredd på den sökandes frågor.
 • Skriv en lista med fördelar med att jobba på företaget.
 • Ta fram vilka förmåner som finns på företaget som till exempel friskvårdsbidrag, pension och flextid.

Under anställningsintervjun

 • Ställ inte ja- eller nej-frågor. Ställ frågor som kräver att den sökande utvecklar sina svar.
 • Frågor att ställa
  • Vad har den sökande för framtidsutsikter? Stämmer de överens med vad företaget kan erbjuda för karriärsmöjligheter?
  • Varför byter den arbetssökande jobb?
  • Hur fungerar samarbetet med tidigare chefer och kollegor.
  • Varför är den sökande intresserad av det här jobbet?
  • Vilka kunskaper tror den sökande att företaget kan ha nytta av?
  • Styrkor och svaghet?
  • Tidigare erfarenheter i arbetslivet?
  • Genomförda projekt och uppgifter senaste året?
  • Fritidsintressen?
  • Har den sökande några frågor till dig?

Efter anställningsintervjun

 • Anteckna intryck så fort som möjligt.
 • Kontakta den sökandes referenser.
 • Kontakta både den sökande som får jobbet och de som inte blir anställda. Förbered dig på att ge feedback om det önskas.

Ska du själv gå på anställningsintervju? Trygghetsrådet listar flera bra tips vad du ska tänka på.

Verktyg för chefer och ledare

Så genomför du en workshop på bästa sätt

Planera projektet med ett gantt-schema

Fler gratis verktyg för chefer och ledare