Betygsätt sidan

Retrospektiv (retrospective på engelska) är en viktig del inom de agila utvecklingsmetoderna som till exempel Scrum. För att kunna förbättra projektet är det viktigt att reflektera vad som gått bra eller dåligt i tidigare sprintar. Det här är som retrospektivet blir en viktig pusselbit i projektet och där projektdeltagarna kan dela med sig om vad som kan förbättras och vad som fungerar bra. Förslag till förbättringar tas vidare till nästa sprint.

Grunderna i ett retrospektiv

Det finns tre grundläggande frågor som är grunden i ett retrospektiv. Dessa frågor är agendan för mötet och tas vidare till nästa sprint.

Agenda för retro

  • Vad gick gick bra?
  • Vad kan vi förbättra?
  • Vilka åtgärdspunkter ska vi ta med oss till nästa sprint?

Exempel på ett retrospektiv

Grundreglerna

Börja med att sätta grundreglerna (ground rules på engelska) för mötet. Det är regler som alla deltagare ska committa sig till. Här är några exempel på regler:

  • Inga mobiltelefoner
  • Kritisera handlingar inte personer
  • Låt deltagarna prata till punkt
  • Visa respekt

Deltagarna

retrospektiv retrospective

Obligatoriska deltagare är utvecklingsteamet och scrum master. Produktägaren kan delta men det är viktig att hen inte tar över mötet utan förstår syftet med mötet. En person bör vara utsedd som facilitator. Vanligtvis är det scrum mastern men kan även vara annan projektdeltagare men även en extern person.

Vad gick bra?

Börja retrospektivet med att diskutera vad som gick bra. I många fall räcker det med en diskussion där facilitatorn samlar all input på en whiteboard. Men finns det konflikter eller deltagare som har svårt att dela med sig kan det vara bra att använda post it-lappar. Då vår varje deltagare skriva upp synpunkter på lapparna och klistra upp på tavlan. Läs mer om konflikthantering och hur du löser konflikter på arbetsplatsen.

Tidsåtgång: ca 10 min

Vad gick dåligt?

Här kan du använda samma princip som föregående punkt.

Tidsåtgång: 10 min

Vilka åtgärdspunkter ska vi ta med oss från retrospektivet till nästa sprint?

Här kan ni ha en öppen diskussion och prioritera vad ni behöver åtgärda till nästa sprint. Det är viktigt att alla är med på nettolistan för att få teamet dedikerat till förändringarna.

Sammanställ listan och ta med den till nästa sprint. Gå gärna igenom den till nästa retrospektiv.

Läs mer om retrospektiv och agila metoder

Agila metoder – Vad är agile och hur jobbar du agilt?

Kanban – Visualisera processen på tavla med agila metoden

Scrum – Öka produktiviteten med projektmodellen Scrum

User story – Vad är en user story eller användarfall?

Projektverktyg – Här är 6 gratis verktyg till ditt projekt

MVP (Minimum Viable Product) definition – Det här betyder MVP

Här hittar du fler verktyg

Fler verktyg för ledare och chefer

Läs mer om retrospektiv

Läs mer hos Citerus

Läs mer hos Valtech