Skillnaden mellan priset man betalar för en verksamhet när den köps och värdet av tillgångarna kallas goodwill. Den behandlas som immateriell tillgång som kan skrivas av på samma sätt som inventarier. Se värdeminskningsavdrag.

goodwillEn annan variant är den som uppstår vid köp av ett aktiebolag då priset för aktierna är högre än kapitalet i det köpta bolaget, så kallad koncerngoodwill. Den är däremot inte avdragsgill. Om företag köps för lägre pris än vad tillgångarna är bokförda till blir skillnaden en negativ goodwill, som blir skattepliktig om den upplöses. I gengäld har tillgångarna fått ett högre avdragsgillt anskaffningsvärde. RÅ 2011 ref 1. Se även näringsverksamhet.

Läs mer om goodwill

Immateriella tillgångar

Sponsoravtal – Ladda ner en gratis mall för sponsoravtal

Immateriella tillgångar

Patent- och registreringsverket