Praxis för avdrag för arbetsrum som ligger i den egna bostaden är restriktiv (RÅ 1981 1:21, RÅ 1975 ref 114). Avdraget tas upp under övriga kostnader, där endast den del som ligger över 5 000 kr är avdragsgill. Det kan jämföras med att för vanligt kontorsrum medges skäligt belopp, 1 000–4 000 kr.

För att få avdrag under inkomst av tjänst bör samtliga dessa förutsättningar vara uppfyllda:

  • Du har ett klart behov av hemmakontor för att kunna utföra ditt arbete.
  • Arbetsrummet är så möblerat att det inte kan användas som vanligt bostadsrum. Det bör t ex inte finnas en säng i arbetsrummet.
  • Rummet är avskilt från den egna bostaden.
  • Du har en högre kostnad på grund av arbetsrummet än du skulle haft utan arbetsrum.
  • Arbetsrum för arbetsuppgifterna du gör hemma saknas på din arbetsplats.

Om du får dra av för arbetsrummet får du i regel också avdrag för möbler och andra inventarier i rummet.

För lärare kan det gå att få avdrag om arbetsrum på skolan saknas och om man kan visa intyg på att ett arbetsrum är nödvändigt. Men enligt rättsfallet RÅ 1987 ref 23 krävs också att rummet är avskilt från övriga bostaden:

§ Avdrag har godtagits för hemmakontor i friggebod, RÅ 1982 1:77, och för rum på sjukhem, RÅ 1964 not 423.

Arbetsrum som saknar samband med bostaden är alltså lättare att dra av. För arbetsrum som hyrs i en lägenhet godtas ofta avdrag för hela den hyra man betalat för rummet.

Råd för avdrag för arbetsrum

Hyr ut till arbetsgivaren

Ett sätt att komma ifrån de stränga avdragsreglerna för arbetsrum är att låta arbetsgivaren hyra arbetsrummet av dig. I bästa fall får du avdrag med samma belopp eller så beskattas hyresbeloppet med 30 % efter avdrag enligt reglerna för uthyrning.

Schablonavdrag för näringsverksamhet

För den som har inkomst av näringsverksamhet finns ett schablonavdrag om minst 800 timmars arbete utförts i bostaden under ett år.

I antalet timmar får räknas in arbetstid för tillfälligt arbete som har nära samband med rörelsen, men deklareras som tjänsteinkomst. Även anställdas arbetstimmar och i vissa fall också arbetstimmar som utförts av make eller barn får räknas in. Däremot får inte arbetstid som gäller »inkomst av tjänst« tas med.

arbetsrum avdrag

Schablonavdraget är 2 000 kr om arbetet utförts i egen eller makes villa. För lägenheter är det 4 000 kr. Den som har en särskild lokal utanför bostaden får inte avdrag om arbetet lika gärna kunde ha utförts i den lokalen. Se även privatbostadsfastighet.

Arbetsrum när du måste ta upp bostadsförmån som inkomst: Se bostadsförmån.

Råd för arbetsrum

Firma ger avdragsrätt

Den som deklarerar sina inkomster som inkomst av näringsverksamhet och har behov av hemmakontor har i regel alltid rätt till avdrag för arbetsrummet. Verksamheten ska då vara självständig – att man kan välja arbetstid, har egna verktyg, egen arbetslokal och har flera uppdragsgivare. Man behöver däremot inte ha en inregistrerad firma.

Se vidare näringsverksamhet.

Läs mer om avdrag för arbetsrum

Företagarbloggen

Skatteverket