Att jobba hemifrån har blivit vanligare i och med Corona och många har inrett egna arbetsrum hemma. Många kommer därför också yrka avdrag för hemmakontoret i deklarationen 2022. Men får man göra avdrag för arbetsrum i hemmet? Praxis för avdrag för arbetsrum som ligger i den egna villan eller bostadsrätten är restriktiv (RÅ 1981 1:21, RÅ 1975 ref 114). Avdraget tar man upp under övriga kostnader, där endast den del som ligger över 5 000 kr är avdragsgill. Det kan man jämföra med att för vanligt kontorsrum är ett skäligt belopp för avdrag 1 000–4 000 kr.

Då får du göra avdrag för arbetsrum i hemmet

avdrag för arbetsrum i hemmet

Tid som behövs: 3 minuter

För att få avdrag under inkomst av tjänst bör samtliga dessa förutsättningar vara uppfyllda:

 1. Har du ett behov av ett arbetsrum?

  Du har ett klart behov av hemmakontor för att kunna utföra ditt arbete.

 2. Hur är rummet möblerat?

  Arbetsrummet är så möblerat att man inte kan använda det som vanligt bostadsrum. Det bör till exempel inte finnas en säng i arbetsrummet.

 3. Hur avskilt är rummet?

  Rummet är avskilt från den egna bostaden.

 4. Får du en högre boendekostnad på grund av hemmakontoret?

  Du har en högre kostnad på grund av arbetsrummet än du skulle haft utan arbetsrum.

 5. Saknar du en arbetsplats hos din arbetsgivare?

  Arbetsrum för arbetsuppgifterna du gör hemma finns inte på din arbetsplats.

Om du får dra av för arbetsrummet får du i regel också avdrag för möbler och andra inventarier i rummet.

För lärare kan det gå att få avdrag om arbetsrum på skolan inte finns och om man kan visa intyg på att ett arbetsrum är nödvändigt. Men enligt rättsfallet RÅ 1987 ref 23 kräver man också att rummet är avskilt från övriga bostaden:

§ Godtagna avdrag för hemmakontor i friggebod, RÅ 1982 1:77, och för rum på sjukhem, RÅ 1964 not 423.

Arbetsrum som saknar samband med bostaden är alltså lättare att dra av. För arbetsrum som man hyr i en lägenhet godtar Skatteverket ofta avdrag för hela den hyra man betalat för rummet.

Råd för avdrag för arbetsrum

Hyr ut till arbetsgivaren

Ett sätt att komma ifrån de stränga avdragsreglerna för arbetsrum är att låta arbetsgivaren hyra arbetsrummet av dig. I bästa fall får du avdrag med samma belopp eller blir du beskattad med hyresbeloppet med 30 % efter avdrag enligt reglerna för uthyrning.

Schablonavdrag för näringsverksamhet

För den som har inkomst av näringsverksamhet finns ett schablonavdrag om du utför minst 800 timmars arbete i bostaden under ett år.

I antalet timmar får räknas in arbetstid för tillfälligt arbete som har nära samband med rörelsen, men deklareras som tjänsteinkomst. Även anställdas arbetstimmar och i vissa fall också arbetstimmar som utförts av make eller barn får räknas in. Däremot får inte arbetstid som gäller »inkomst av tjänst« tas med.

Schablonavdraget är 2 000 kr om du utför arbetet i egen eller makes villa. För lägenheter är det 4 000 kr. Den som har en särskild lokal utanför bostaden får inte avdrag om du kunde utföra arbetet lika gärna i den lokalen. Se även privatbostadsfastighet.

Arbetsrum när du måste ta upp bostadsförmån som inkomst: Se bostadsförmån.

Råd för arbetsrum

Firma ger avdragsrätt för hemmakontor

Den som deklarerar sina inkomster som inkomst av näringsverksamhet och har behov av hemmakontor har i regel alltid rätt till avdrag för arbetsrummet. Verksamheten ska då vara självständig – att man kan välja arbetstid, har egna verktyg, egen arbetslokal och har flera uppdragsgivare. Man behöver däremot inte ha en inregistrerad firma. Se vidare näringsverksamhet. Läs mer om råd för din deklaration.

Här kan du läsa mer om avdrag för kontor hemma