Sprint är ett vanligt begrepp inom agil projektledning. Här kan du läsa om vad en sprint är samt hur man arbetar med den.

Vad är en sprint?

sprint

En sprint eller iteration är ett centralt begrepp i det agila ramverket Scrum och är en definierad tidsrymd på vanligtvis 1-4 veckor. Det är under den tiden som planeringen, utveckling och utvärderingen pågår. Vanligtvis består ett projekt av minst en men oftast flera sprintar. När varje sprint har tagit slut börjar nästa.

Fördelen med en sprint är att teamet får möjlighet att leverera och pröva en leverans tidigt. Det ger även ett ramverk för att få feedback från verksamheten och kunder regelbundet samt en kontinuerlig förbättringsprocess.

Vad innehåller en sprint?

Varje sprint innehåller följande steg.

 1. Planering

  Under en sprintplanering går produktägaren, scrummastern och teamet igenom projektets backlog och bestämmer vad man tar med i sprinten. Teamet får även möjlighet att diskutera de krav i form av user stories som produktägaren väljer ut. Vanligtvis sker även en grov estimering av varje user story. Resultatet från sprintplaneringen är en sprintbacklog.

 2. Utvecklingen

  Efter sprintplaneringen börjar själva utvecklingen av de user stories som man tog fram till sprintbacklogen. En story är klar då den uppfyller kraven i ”Definition Of Done” som är ett dokument med regler som teamet har tagit fram. Dokumentet har som syfte att få en jämn kvalité på utvecklingen. Varje dag under sprinten börjar med ett så kallat daily scrum, ett stå-upp-möte där varje deltagare svarar på frågorna:
  * Vad har jag gjort sedan igår?
  * Vad ska jag göra idag?
  * Är det något som hindrar mig att utföra mina arbetsuppgifter?

 3. Utvärdering

  När sprintdemom och releasen är klar så samlar man teamet med scrummaster samt produktägare för att gå igenom vad som var bra och vad man kan förbättra i projektet. Man brukar kalla ett sådant förbättringsmöte kallas för retrospective. Det är lätt att man väljer att hoppa över det här steget men man göra det till rutin att köra ett retro för att kunna förbättra utvecklingen. Efter retrot är det sedan dags att börja om med nästa sprint

Här kan du läsa mer om andra agila begrepp