Kvalitetskrav eller icke-funktionella krav eller är något som ofta glöms bort eller som ges för lite tid i projekt. Men de är minst lika viktiga som de funktionella kraven för att kunna avgöra när ett projekt är klart att leverera. Ofta är det krav som tas som självklara från beställaren men som inte är lika uppenbara för de som ska utföra arbetet. Kvalitetskrav är dessutom dyra att implementera i efterhand. Det kan vara extra viktigt att tänka på när man beställer arbetet från en extern leverantör. En tydlig kravställning från start ger inga otrevliga överraskningar när det gäller tid, kostnad eller kvalité i slutet av projektet.

Definitionen av icke-funktionella krav

Icke-funktionella krav beskriver kvalitén på leverans och inte funktioner som användaren ska kunna göra. Genom att sätta dessa krav kan man få in en generell kvalité genom hela projektet som underlättar arbetet med att hitta rätt nivå på leveransen. Dessa krav beskriver hur systemet fungerar.

icke-funktionella krav

Hur skriver man icke-funktionella krav?

Icke-funktionella krav skiljer sig inte nämnvärt från funktionella krav och det går oftast bra att blanda de olika kravtyperna. En viktig egenskap är att dessa krav ska vara så kallade SMART-mål alltså smart, mätbart, accepterat och tidsstyrt.

Ett exempel är laddningstiden för en webbsida. Ett odefinierat krav är att sidan ska laddas snabbt. Det är otydligt och går inte att mäta på ett objektivt sätt. Sätter man däremot en definitiv laddtid är det det mätbart och enklare att testa och se när kravet är uppfyllt.

Exempel

Företaget X ska leverera en webbshop. Bland de funktionella kraven finns att kunderna ska kunna filtrera och söka produkter och kunna betala med både Swish, kreditkort och faktura. Men för att få en bra upplevelse vill man även lagt till ett antal kvalitetskrav. Alltså icke-funktionella krav:

  • Alla webbsidor ska vara laddade inom 2 sekunder
  • Sajten ska ha en upptid på 99,99%
  • All trafik ska vara krypterad

Dessa kvalitetskrav beskriver alltså inte en funktion utan en egenskap som produkten eller tjänsten har.

Här kan du läsa mer om kravhantering

Här kan du läsa mer om icke-funktionella krav och kravhantering.

User story – Så sköter du kraven med user stories

Backlog – Gratis mall i Excel med exempel för scrum