Coach är ett begrepp som är mest känt från idrottsvärlden men är även använt idag i arbetslivet för att beskriva en ledare som använder coachande ledarskap. Begreppet coach kommer från det engelska ordet för buss eller vagn. Tanken är att man ska se en coach som någon som tar en person från en punkt till en annan.

Vad innebär coachande ledarskap?

Coachande ledarskap innebär att man fokuserar på att låta medarbetaren lösa sina egna problem och utmaningar för att uppnå sina mål. Man ger inte svaren utan låter personen själv analysera sin situation och själv hitta verktygen för att komma vidare.

När passar det att coacha en medarbetare?

För att en medarbetare ska kunna bli coachad kräver man vissa förutsättningar. Dels måste medarbetare själv kunna styra över sin arbetssituation och kan fatta egna beslut. Som chef måste du även vara beredd på att medarbetare inte väljer den väg som du hade önskat. Ett annat krav är att medarbetare vill ha en förändring.

Det här är coachande ledarskap med GROW-metoden

Grow-modellen togs fram av John Whitmore och baseras på fyra olika steg. Den kan både användas själv eller tillsammans med en coach. Den är mycket användbar då du har ett tydligt mål i ett coachande ledarskap som du kan definiera. Namnet är en akronym men syftar även på att metoden ska användas för att få medarbetaren att växa och utvecklas.

 • Mål (Goal)
 • Verklighet (Reality)
 • Valmöjligheter (Options)
 • Sammanfattning (When, Whom, Will)

Så här kan man använda metoden för ett coachande samtal med en medarbetare.

Mål med coachande ledarskap

Sätt upp ett tydligt mål för det coachande samtalet. Målet ska bli satt av medarbetare och inte av coachen. Exempel på frågor:

 • Vad vill du uppnå?
 • Och vad är det du vill förändra?
 • Vad vill du ska hända efter samtalet?

Verklighet

Hur ser situationen ut just nu för medarbetaren? Vad behöver man förändra för att uppnå målet ? Exempel på frågor för ditt coachande ledarskap :

 • Vad har du för problem idag?
 • Hur ser dina utmaningar ut?
 • Hur känner du för den här situationen?
Coachande ledarskap verktyg

Valmöjligheter

Vilka valmöjligheter finns det för att uppnå målet med ditt coachande ledarskap . Låt medarbetaren tänka fritt och lista allt som personen kan komma på. Även det som kanske är svårteller till och med omöjliga. Se inga hinder för möjligheterna att förändra. Exempel på frågor:

 • Vad har du för förslag på lösningar?
 • Om du ser från ett annat perspektiv, finns det andra lösningar?
 • Hur skulle ditt drömscenario se ut?
 • Vilka möjligheter finns det?
 • Om du har obegränsat med resurser. Vilken lösning skulle du föreslå då?

Sammanfattning

Hur motiverad är medarbetaren på att hitta en lösning? Är medarbetaren inte tillräckligt motiverad måste man fråga personen hur man kan hitta motiveringen. Exempel på frågor:

 • Hur motiverad är du att arbeta med en lösning?
 • Vilken hjälp behöver du?
 • Vad kan du göra till nästa möte?
 • Finns det något hinder för dig att komma igång?

Här kan du läsa mer om coachande ledarskap

Bra ledarskap – Råd hur du blir en bättre chef och ledare i praktiken

Här hittar du fler gratis verktyg för coacher och ledare