Vad är RACI-modellen?

RACI-modellen eller RACI-matrisen är en typ av RAM (Responsibility Assignment Matrix) som man oftast använder för att fördela ansvar för olika uppgifter i ett projekt.

Definitionen av RACI-modellen

Modellen använder man för att kunna dokumentera ansvarsfördelningen i projektets absolut minsta beståndsdelar. Det kan till exempel vara för enskilda uppgifter. Genom att dela upp ansvaret i fyra olika grupper är det enkelt att matcha personer eller roller till varje ansvarsområde. De fyra olika grupperna är:

  • raci huki modellenR som i Responsible, alltså den som utför uppgiften.
  • A som i Accountable, alltså den som tar beslutet att uppgiften ska utföras.
  • C som i Consulted, alltså den som konsulteras om uppgiften.
  • I som i Informed, alltså den som ska informeras om uppgiften.

I matrisen låter man varje uppgift få en egen rad medan varje person eller roll få en egen kolumn. För varje uppgift så ska man fylla i alla kolumner. Det finns bara en person som kan vara accountable medan de övriga grupperna kan vara en till flera personer.

Person eller roll?

Det finns finns ingen regel som säger att man ska skriva in personen eller rollen i RACI-matrisen. Det är ett beslut man måste fatta baserat på de förutsättningar som finns i projektet. Det kan till exempel påverka om en person har flera roller eller om det är stor omsättning på personer i projektet.

Exempel på mall för RACI-matrisen

Matrisen bör finnas definierad redan som en avsnitt i projektplanen.

Uppgift Projektledare Systemarkitekt Produktägare Analysansvarig Utvecklare
Projektplan A/R C C C I
Kravställning A C R C I
Tidsplan A/R I I I  C

Använd gärna RACI-matrisen utanför ditt projekt. Den lämpar sig mycket väl att till exempel använda i en vanlig linjeorganisation.

HUKI – RACI på svenska

Vill man använda RACI-matrisen på svenska så finns det en översättning som då heter HUKI.

  • H som i huvudansvarig. Alltså den som tar beslutet att uppgiften ska utföras.
  • U som i utförare, det vill säga den som utför uppgiften.
  • K som i konsulteras, alltså den som ska konsulteras om uppgiften.
  • I som i informeras, personen som alltså ska informeras om uppgiften.

Andra vanliga modeller

Det finns ett stort antal andra liknande modeller som påminner om RACI och bygger på samma princip. Här nedan är några exempel på dessa.

RASIC

I RASIC-modellen lägger man till rollen S som i Support och det är den personen eller gruppen som aktivt arbetar med Responsible att utföra uppgiften.

CAIRO

CAIRO-modellen skiljer sig från RACI på så sätt att man har lagt till rollen O som i Omitted, den personen som är utesluten från ansvar. Det kan till exempel vara bra i projekt där det finns tveksamheter eller konflikter som rör ansvaret. Det betyder att man kan vara tydlig med att en person eller grupp inte har ansvar för en uppgift.

Här kan du läsa mer om RACI och andra modeller för ansvar i projekt

Mendelows matris – Kartlägg intresse och inflytande i projekt

Intressentanalys – Mall för kartläggning av intressenterna till ditt projekt

Fler typer av ansvarsmatriser