Använder du arbetskläder i jobbet som du betalt själv? Då kan det eventuellt finnas möjlighet att göra avdrag för arbetskläder i deklarationen.

För avdrag kräver man att kläderna är ett slags skyddsutrustning eller arbetsredskap. Kläderna ska då inte gå att använda privat och du ska ha köpt dem för ett visst ändamål. Det gäller främst skådespelare, musiker, fotomodeller och liknande yrkesgrupper.

Vilka arbetskläder och skor får jag göra avdrag för?

Som arbetskläder godtar man enbart kläder i form av skyddsutrustning. Det här kan du göra avdrag för:

arbetskläder skor avdrag
  • Skyddshjälm
  • Skyddsglasögon
  • Skor med stålhätta
  • Hörselskydd
  • Skottsäker väst och andra skyddsvästar
  • Kläder som skyddar mot frätande ämnen
  • Kläder som skyddar mot mekaniska skador
  • Skyddskläder mot värme eller kyla

Skådespelare kan göra avdrag för scenkläder i vissa fall men det är mycket svårt att få igenom. Dels måste skådespelaren betala scenkläderna själv och dessutom ska du inte kunna använda kläderna utanför teatern. Det rör sig då om så kallade fantasikostymer som avdrag kan bli aktuellt för.

Avdrag för kläder för dansbandsmusiker

Under dansbandens glansdagar kunde musikerna göra avdrag för scenkläderna. De ansågs vara så pass extrema att de inte gick att använda till vardags. För att kunna överleva som band så var alltså medlemmarna tvungna att ha kläder som stack ut. I och med att reglerna blev strängare blev också kläderna diskretare. Idag kan du inte göra avdrag för extrema scenkläder.

Vilka kläder är inte avdragsgilla?

Endast arbetskläder i form av skyddsutrustning som är nödvändiga att ha i ditt yrke men som arbetsgivaren inte ger dig går att dra av. Det betyder att även om du har köpt skyddsutrustning kan du inte göra avdrag för dessa om det inte krävs i ditt arbete.

Du kan aldrig göra avdrag för normala kontorskläder, trots att företaget har en speciell klädkod som du måste uppfylla. Uniformer, teaterkläder och scenkläder (se undantag för fantasikostymer) är inte heller avdragsgilla.

Du kan heller inte göra avdrag för kläder som skyddar mot vanlig kyla till exempel om du arbetar i vanliga utemiljöer som förskola, skola, friluftsguide eller utomhusmarknad.

Vanliga glasögon är inte avdragsgilla.

Läs mer om avdrag för kostnader i jobbet

Här hittar du fler avdrag du kan göra för dina utgifter i arbetet.

Så gör du avdrag för mobiltelefon

Avdrag för kläder för företagare