Checklista introduktion nyanställd blommor välkommen

Hur ger man en bra introduktion av nyanställda? Ett bra bemötande den första tiden på jobbet är viktig för att man ska få en bra känsla för företaget. Därför är det viktigt att man planerar introduktionen noga. Här hittar du bra råd samt en checklista hur en introduktion kan gå till.

Hur välkomnar man en nyanställd?

För att en ny medarbetare ska känna sig välkommen är det viktigt att man satt upp en och en ansvarig för introduktionen av den nyanställde. Annars finns det risk att den nyanställde hamnar mellan stolarna i det dagliga arbetet. Dessutom blir konsekvensen att man få en missnöjd medarbetare som inte blir insatt i arbetet som hen ska utföra. Blir den nya arbetskamraten aldrig riktigt introducerad kan det sluta med att personen säger upp sig och då kan dessutom hela rekryteringsprocessen får göras om. Men använder du vår checklista introduktion nyanställd så minimerar du risken att ge din nya kollega en dålig introduktion.

Här är en checklista introduktion nyanställd som du kan använda för de viktigaste punkterna i introduktionen.

Checklista för introduktion av nyanställd

Hur kan man lägga upp en introduktion av en nyanställ? Här är åtta punkter man kan använda som en mall.

 1. Ansvarig

  Välj en person som har huvudansvaret för den nya medarbetarens introduktion och som ska fungera som mentor. Det är viktigt att den personen har möjlighet att ta sig tid till den nya kollegan.

 2. Information till övriga anställda

   Informera i god tid organisationen om den nya medarbetaren och tidsplan.

 3. Praktiska förberedelser

  Beställ i god tid telefon, dator, arbetskläder, nycklar, passerkort, användarkonton och andra praktiska detaljer.

 4. Välkomstbrev

  Skriv ett välkomstbrev och lägg på den anställdes arbetsplats. Ställ i ordning platsen och köp gärna en blomma. Använd gärna den här mallen för välkomstbrev.

 5. Första dagen.

  Välkomna den nya kollegan i dörren och gå runt och hälsa på alla kollegor.
  Kör ett introduktionsmöte där du berättar om praktiska detaljer som arbetstid, larm och rutiner.
  Gå en runda och visa toaletter, kopieringsrum, fika- och lunchrum, m.m.
  Ta med den nya arbetskamraten på lunch tillsammans med kollegorna.

 6. Andra dagen

  Ta med den nya kollegan på de första jobbmötena.
  Börja introducera arbetsuppgifterna. Sitt tillsammans i början.
  Gå igenom företags policys och säkerhetsrutiner.

 7. Första veckan

  Fortsatt introduktion till arbetsuppgifter.
  Besök andra delar av företaget.

 8. Efter någon månad

  Följ upp introduktionen och se om arbetsuppgifterna och jobbet motsvarar den nyanställdes förväntan. Finns det något som kan förbättras till nästa introduktion?

Till dig som är nyanställd har Arbetsmiljöverket samlat viktig information.

Fler verktyg för chefer

Gratis avtalsmallar

Här hittar du gratis mallar för chefer och ledare