Vad är kanban?

Kanban använder man för att visualisera ett arbetsflöde i till exempel en tillverknings- eller systemutvecklingsprocess. Processen visas på en tavla med olika kolumner och lappar där varje kolumn visar ett steg i processen samt varje lapp är en arbetsuppgift.

Bakgrunden

Kanban har sin bakgrund inom industrin och är likt scrum en agil metod. Metoden kommer från Japan och är del av just-in-time-metodiken (JIT) och ska visualisera brister och flaskhalsar i en process. Inom tillverkningsindustrin använder man metoden även till att signalera brist på material. Mcdonalds har till exempel använt metoden för att visualisera när en viss hamburgare tagit slut.

Grund i kanban

kanban postit

En tavla kan bestå av ett stort antal kolumner om processen kräver det. Men den mest grundläggande består av tre kolumner.

 • To do (Att göra)
 • Doing (Pågående)
 • Done (Färdigt)

När processen startar finns alla uppgifter i kanban-tavlans kolumn ”att göra”. Sedan definierar man från början hur många uppgifter som får vara ”pågående” samtidigt. Det betyder att så fort en uppgift hamnat i färdigt så får en ny läggas i ”pågående” men det får aldrig vara fler än man definierat från början.

Kanban i IT-projekt

Metoden fungerar utmärkt i IT-projekt eftersom det ofta finns en väl definierad process med tydliga steg. Dessutom finns det bra digitala verktyg som ofta teamen ofta uppskattar.

Exempel på tavla

Nedan ser du kolumner för en tavla i till exempel ett IT-projekt. Det går både att plocka bort samt lägga till kolumner så att det passar er process bra. Tänk på att  Kanban ska vara ett sätt att underlätta visualiseringen och inte kännas som en börda i projektet.

 • Backlog
 • Kravställning
  • Under utredning
  • Redo för utveckling
 • Utveckling
  • Under utveckling
  • Redo för test
 • Test
  • Under test
  • Redo för demo
 • Demo
  • Redo för release
 • Release
  • Klar

Efter projektet kommit igång går det snabbt att se var flaskhalsarna finns i kanban-tavlan. Men fastnar till exempel lappar i utvecklings-kolumnen medan det är tomt i test kan man behöva få in fler utvecklare.

Bra verktyg för kanban-tavlor och visualisering

 • Trello skapar tavlor mycket snabbt och enkelt. Dessutom är de flesta funktioner helt gratis och kan delas med andra deltagare.
 • Jira är ett generellt ärendehanteringssystem men kan användas för kanban och komplicerade processer.

Läs mer om Kanban och projektledning