I ett projekt finns många typer av mål och mätbara resultat. Det kan vara allt från mål när det gäller budget, leveranser eller tid. Men det viktigaste målet är projektets effektmål. Det är det som definierar varför man gör projektet och vad det är tänkt att man ska uppnå.

Vad är effektmål?

effektmålDefinitionen av ett effektmål är ett mål som mäter effekten som ett projekt kommer bidra med till din organisation. Målet bör alltid vara mätbart för att enkelt kunna avgöra om målet är uppnått eller inte. Man pratar ofta om att de ska vara S.M.A.R.T.

 • Specifikt
 • Mätbart
 • Accepterat
 • Realistiskt
 • Tidsbundet

Ett bra mål ska alltså man alltså aldrig kunna misstolka eller vara tvetydigt. Läs mer om definitionen av SMART-mål och exempel.

Exempel på mål

Så här kan till exempel definiera effektmål i ett projekt eller i en verksamhet.

 • Vi ska öka försäljningen med 20% innan nästa period
 • Vi ska ha färre än 10 klagomål i månaden
 • Alla på företaget ska använda den nya programvaran före 31 december
 • Vi ska minska fördröjningen med 1,5% jämfört med föregående år

Så fungerar målen

Ett effektmål sätter man tidigt i projektet, helst redan i förstudien. Man tar fram målet tillsammans med beställaren av projektet men det är viktigt att det har en bra förankring hos teamet också. Diskussionerna kring målet ska ge en bra förståelse varför just det här projektet är viktigt. Det ger även verksamheten att möjlighet att enkelt och snabbt mäta nyttan.

 1. Börja med att ta fram effekter man vill uppnå i projektet
 2. Ta fram mätbara mål till effekterna
 3. Sätt slutdatum då målen ska vara uppfyllda
 4. Se till att målen blir accepterade av både beställaren och teamet

Projektmål eller effektmål?

Många blandar ihop effektmålen med projektmålen men det är stor skillnad. Projektmål är mål i projektet som är ett krav för att man ska kunna uppfylla effektmålen Det kan till exempel vara vissa leveranser eller tidsplaner som måste vara uppfyllda. ”Tjänsten xxxx ska levereras till xxxx-xx-xx” eller ”Sökmotoroptimerad webbsite” är alltså exempel på projektmål.

Här kan du läsa mer om effektmål

Projektledning – Råd och tips hur du leder ett projekt

Så genomför du en gap-analys

Läs mer om S.M.A.R.Ta mål