I ett projekt finns många typer av mål och resultat som kan mätas. Det kan vara allt från mål när det gäller budget, leveranser eller tid. Men det viktigaste målet är projektets effektmål. Det är det som definierar varför man gör projektet och vad som ska uppnås.

Definitionen av effektmål

effektmålEffektmål är ett mål som mäter effekten som ett projekt kommer bidra med till din organisation. Målet bör alltid vara mätbart för att enkelt kunna avgöra om målet är uppnått eller inte. Man pratar ofta om att de ska vara S.M.A.R.T.

 • Specifikt
 • Mätbart
 • Accepterat
 • Realistiskt
 • Tidsbundet

Ett bra mål ska alltså aldrig kunna misstolkas eller vara tvetydigt. Läs mer om definitionen av SMART-mål och exempel.

Så fungerar effektmålen

Ett mål ska sättas tidigt i projektet, helst redan i förstudien. Målet tas fram tillsammans med beställaren av projektet men det är viktigt att det har en bra förankring hos teamet också. Diskussionerna kring målet ska ge en bra förståelse varför just det här projektet är viktigt. Det ger även verksamheten att möjlighet att enkelt och snabb mäta nyttan.

 1. Börja med att ta fram effekter man vill uppnå i projektet.
 2. Ta fram mätbara mål till effekterna
 3. Sätt slutdatum då målen ska vara uppfyllda
 4. Få acceptans för målen både hos beställaren och teamet

Projektmål eller effektmål?

Många blandar ihop effektmålen med projektmålen men det är stor skillnad. Projektmål är mål i projektet som är ett krav för att effektmålen ska uppfyllas. Det kan till exempel vara vissa leveranser eller tidsplaner som måste uppfyllas. ”Tjänsten xxxx ska levereras till xxxx-xx-xx” eller ”Sökmotoroptimerad webbsite” är alltså exempel på projektmål.

Exempel på effektmål

 • Vi ska öka försäljningen med 20% innan nästa period
 • Vi ska ha färre än 10 klagomål i månaden
 • Alla på företaget ska använda den nya programvaran före 31 december
 • Vi ska minska fördröjningen med 1,5% jämfört med föregående år

Läs mer om effektmål

Projekt – Vad är ett projekt och hur planerar och genomför du det?

Projektledning – Råd och tips hur du leder ett projekt

Läs mer om S.M.A.R.Ta mål