Deklarationssystem. För privatpersoner finns en tvåsidig huvudblankett, som skickas ut i en förtryckt version till de flesta som måste deklarera. Följande kontrolluppgifter är förtryckta i din deklaration:

  • Löneinkomster, inkomsträntor, skuldräntor, pensionssparande och tomträttsavgäld.
  • Bankernas och fondbolagens uppgifter om kapitalvinster/kapitalförluster av investerings- fonder, inklusive utländska fonder. För aktier lämnas uppgifter på försäljningsbeloppet.

Kolla och ändra din deklaration

Om uppgifterna på blanketten inte stämmer kan dessa ändras och i bl a följande fall måste deklaranten dessutom komplettera deklarationen, exempelvis om du har avdrag för

  • resa till jobbet som överstiger 11 000 kr.
  • tjänsteresor som arbetsgivaren inte betalat.
  • dubbel bosättning eller tillfälligt arbete, eller
  • övriga avdrag för inkomsternas förvärvande som överstiger 5 000 kr, eller
  • eller om du har haft hobbyinkomster, se hobby, inkomst av uthyrning, eller om du är delägare i fåmansföretag.

Olika sätt att deklarera

Numera finns det fler deklarationssystem att deklarera utöver att fylla i blanketter som man skickar in:

  • Telefon. Om man inte ska göra några ändringar kan enklare deklarationer godkännas genom att man ringer ett nummer och knappar in olika kodsiffror.
  • Internet. På olika sätt går det numera att deklarera över nätet. För att göra ändringar och lämna underblanketter krävs att man via sin bank skaffar E-legitimation. Momsdeklarationer och redovisning av arbetsgivaravgifter kan också göras via nätet. Den som har tillgång till dataprogram för att deklarera kan skapa SRU- filer för sina företagsdeklarationer som kan skickas till skatteverket.

Vad händer sedan?

Den som inte är delägare i fåmansföretag eller deklarerar inkomst från näringsverksamhet får normalt slutskattsedel och eventuell skatteåterbäring senast i augusti.

Både deklaranten och skatteverket kan fram till taxeringsperiodens slut  hitta felaktigheter och skriva brev om att något på taxeringsmeddelandet ska ändras. Se överklagande, skattekonto, skatteförfarandelagen.