En styrgrupp är projektets beslutande organ och ska säkerhetsställa att projektets mål och effekter uppnås samt tar beslut rörande övergångarna mellan projektets olika faser.

En bra styrgrupp ska i första hand bestå av personer som har mandat att ta beslut i frågor som rör projektet. Det är även bra att deltagarna i gruppen har kompetens som rör projekts område. Dessutom är det bra att ha en sådan spridning på gruppen att ingen har en dominerande ställning.

Det är även viktigt att deltagarna har tid. Till exempel kan gruppen ofta bestå av personer i höga och ledande positioner som kan ha svårt att hitta tid. Det leder till att deltagarna kommer oförberedda till mötena som kan resultera i dålig styrning av projektet.

styrgruppVad ska en styrgrupp göra?

 • Deltaga och ta beslut i styrgruppsmöten
 • Se till att projektet får de resurser som det kräver för att genomföras.
 • Besluta om go/no go
 • Stänga projekt men även bestämma om man ska lägga ner det
 • Ta beslut om projektets faser
 • Informera övrig verksamhet om projektet
 • Stödja projektledare och projektbeställare
 • Hantera avvikelser i projektet (budget, scope, tidsplan)
 • Följa upp projektets mål och värde
 • Ta emot projektleveransen och förvalta den

Vad ska en styrgrupp inte göra?

 • Detaljstyra projektet
 • Lägga sig i det dagliga operativa arbetet

Projektledarens roll för styrgruppen

Projektledarens uppgift är att informera gruppen om avvikelser från planen. Hen ska även löpande rapportera utvecklingen i projektet till exempel leveranser och budget. Det är projektledaren som har ansvar för det dagliga operativa arbetet i projektet samt prioritering av resurser och funktioner utifrån det mandat som hen har fått i projektet. Styrgruppen ska aldrig gå in i det dagliga arbetet och ska inte vara representerad i projektgrupperna och de operativa mötena.

Här kan du läsa mer om styrgrupp och projektledning

Styrgruppsmöte – Gratis mall, checklista och råd inför styrgruppsmötet

Retrospektiv – Exempel på retrospective i ett projekt

Projektverktyg – Här är 6 gratis verktyg till ditt projekt

Projektplan – Ladda ner gratis mall i Word för planering av projekt

Fem vägar till en fungerande grupp