Avdrag för studier

Kostnader för studier går i allmänhet inte att dra av. Om man studerar för att skaffa sig ett annat jobb eller en högre tjänst inom sin egen yrkesgren blir det i regel inga avdrag.

Studiekostnader är däremot avdragsgilla om utbildningen varit nödvändig för att behålla arbetet och inkomster. Men dessa kostnader måste tillsammans med andra »övriga kostnader« överstiga 5 000 kr.

avdrag för studier

Den som får full lön av sin arbetsgivare under studietiden har i allmänhet också rätt att dra av för de studiekostnader som arbetsgivaren inte står för. Däremot brukar t ex lärare som har lön med s k B-avdrag under studietiden inte få dra av för några studiekostnader.

Här är fall då studier varit avdragsgilla:

  • § Doktorand, RÅ 1987 ref 30.
  • Lärare, RÅ 1967 ref 52I, RÅ 1966 not 1189
  • Redovisningskonsult för att erhålla auktorisation, HFD 2012 ref 38
  • Studieresor för lantbrukare resp fåmansföretagare, RÅ80 1:81, RÅ83 1:78
  • Undersköterska för vidareutbildning, RÅ 2002 not 96
  • Språkkurs för tolk, KRS 1750/1982
  • Studier för tjänsteman för traktamente, RÅ 1971:49/1
  • Merkostnad vid omskolning, RÅ 1969 fi 403
  • Polis för kurs under arbetstid, RÅ 1953 fi 1306
  • Läkare, trots kompensationsledighet för att gå kurs, RRK K78 1:17

Den som fått skattepliktigt vuxenstudiestöd får avdrag för merkostnaderna under studietiden. Avdragen får i princip inte överstiga det vuxenstudiestöd man fått.

Vilka kostnader för studier går att dra av?

Exempel på studiekostnader som kan gå att dra av:

Personalavveckling

Utbildning och studier vid personalavveckling liksom utbildning som är av väsentlig betydelse för arbetsgivarens verksamhet är skattefri. Den som deltar i skattefri utbildning vid personalavveckling har rätt till avdrag för resekostnader. För företagsledare, delägare och även närstående i fåmansföretag krävs särskilda skäl för att sådan utbildning ska vara skattefri.

Här hittar du fler avdrag och råd om deklarationen

Deklaration 2020 – Skatteåterbäring, datum och avdrag för att deklarera

Läs mer om studier

Så gör du avdrag för studieresor, affärsresor och konferensresor

Utgifter i arbetet – Så gör du avdrag för kostnader i yrket

Löneförmån – Löneförmåner du inte behöver skatta för

Avdrag för böcker och tidningar

Avdrag för dator – Så drar du av för datorn och datorprogram hemma