Trängselskatt finns nu i Stockholm och Göteborg och på mellan 10 och 20 kr beroende på när man kör ut och in i staden. Maximal trängselavgift är 60 kr per dygn. Juli månad är dock avgiftsfri. Det är ägaren av bilen som ska betala skatten. Undantagna från trängselskatt är diplomatbilar, utryckningsfordon, bussar (totalvikt minst 14 ton), vissa handikappfordon samt vissa miljöbilar.

Trängselskatten är avdragsgill

Den som använder bil i tjänsten och på grund av detta måste betala trängselskatt får göra avdrag för trängselskatten enligt de vanliga reglerna om avdrag för arbetsresor. Se bil till jobbet.

"<yoastmark

Om en person samma dygn företagit tjänsteresor, arbetsresor och andra privata resor med egen bil ska betalningen för trängselskatt i första hand anses gälla tjänsteresor. I andra hand ska betalningen anses belöpa på arbetsresor och i tredje hand på andra privata resor.

Ingen extra förmånsbeskattning Det blir inte något tillägg till förmånsvärdet för bilförmånen om arbetsgivaren betalar trängselavgift för förmånsbilen, RÅ 2008 ref 60.

Läs mer om avdrag för bil och resor

Här hittar du alla avdrag för bil, trängselskatt och resor i arbetet. Du får även tips och råd om tjänstebilar samt gratis avtalsmallar du kan ladda ner.

Så gör du avdrag för bil i tjänsten

Ladda ner en gratis mall för köpekontrakt för bilköp

Gör avdrag för resor till arbetet med taxi, bil och cykel

Checklista när du ska köpa bil

Läs mer om trängselskatt

Körjournal – Ladda ner en gratis mall för manuell körjournal

Bilförmån – Alla råd du behöver för din tjänstebil och bilförmån

Parkeringsavgift – Så gör du avdrag för parkeringen