Tar du bilen till jobbet på vardagarna och behöver betala trängselskatt? Då kan det finnas möjlighet att göra avdrag för den på deklarationen.

Vad är trängselskatt och vad är den till för?

Trängselskatt är en skatt som är till för att finansiera infrastrukturprojekt samt att förbättra framkomligheten i trafiken. Den infördes första gången i Sverige 2007 i Stockholm. Sedan 2013 finns den även i Göteborg.

Var finns trängselskatten?

Trängselskatt finns nu i både Stockholm och Göteborg. Trängselavgifterna varierar mellan 9 och 45 kr beroende på när man kör ut och in i staden. Men maximal trängselavgift är 135 kr per dygn i Stockholm och 60 kronor i Göteborg. Juli månad är dock avgiftsfri. Det är ägaren av bilen som ska betala skatten. Undantagna från trängselskatt är diplomatbilar, utryckningsfordon, bussar (totalvikt minst 14 ton), vissa handikappfordon samt vissa miljöbilar.

Skatten kan vara avdragsgill

Den som använder bil i tjänsten och på grund av detta måste betala trängselskatt får göra avdrag för trängselskatten enligt de vanliga reglerna om avdrag för arbetsresor. Se bilavdrag och avdrag för bil i tjänsten.

Om en person samma dygn företagit tjänsteresor, arbetsresor samt andra privata resor med egen bil ska betalningen för trängselskatt i första hand anses gälla tjänsteresor. I andra hand ska betalningen anses belöpa på arbetsresor och i tredje hand på andra privata resor.

Ingen extra förmånsbeskattning

Det blir inte något tillägg till förmånsvärdet för bilförmånen om arbetsgivaren betalar trängselavgift för förmånsbilen, RÅ 2008 ref 60.

Hur stora är trängselavgifterna?

Trängselavgifter i Stockholm 2022

De här nivåerna gäller för skatten.

  • 11-45 kronor vardagar (högsäsong)
  • 11-35 kronor vardagar (lågsäsong)
  • Maximalt 135 kronor per dag (105 kronor i lågsäsong)
"<yoastmark

Avgifter på Essingeleden Stockholm 2021

Sedan 1 januari 2016 är det även trängselskatt på Essingeleden i Stockholm. Den maximala skatten gäller då för både Stockholms innerstad och Essingeleden. Essingeledens skattenivåer 2021 skiljer sig dock något från innerstaden.

  • 11 – 40 kronor (högsäsong)
  • 11 – 30 kronor (lågsäsong)

Trängselavgifter i Göteborg 2022

  • 9 – 22 kronor
  • Maximalt 60 kronor per dag

Här kan du läsa mer om trängselskatt och bil