Trängselskatt finns nu i både Stockholm och Göteborg. Trängselavgifterna varierar mellan 9 och 45 kr beroende på när man kör ut och in i staden. Men maximal trängselavgift är 135 kr per dygn i Stockholm och 60 kronor i Göteborg. Juli månad är dock avgiftsfri. Det är ägaren av bilen som ska betala skatten. Undantagna från trängselskatt är diplomatbilar, utryckningsfordon, bussar (totalvikt minst 14 ton), vissa handikappfordon samt vissa miljöbilar.

Trängselskatten är avdragsgill

Den som använder bil i tjänsten och på grund av detta måste betala trängselskatt får göra avdrag för trängselskatten enligt de vanliga reglerna om avdrag för arbetsresor. Se bilavdrag och avdrag för bil i tjänsten.

Om en person samma dygn företagit tjänsteresor, arbetsresor och andra privata resor med egen bil ska betalningen för trängselskatt i första hand anses gälla tjänsteresor. I andra hand ska betalningen anses belöpa på arbetsresor och i tredje hand på andra privata resor.

Ingen extra förmånsbeskattning

Det blir inte något tillägg till förmånsvärdet för bilförmånen om arbetsgivaren betalar trängselavgift för förmånsbilen, RÅ 2008 ref 60.

Trängselavgifter

Trängselavgifter i Stockholm 2020

De här nivåerna gäller för skatten.

 • 11 kronor
 • 20 kronor
 • 30 kronor
 • 45 kronor
 • Maximalt 135 kronor per dag (105 kronor i lågsäsong)
"<yoastmark

Trängselavgifter på Essingeleden Stockholm 2020

Sedan 1 januari 2016 är det även trängselskatt på Essingeleden i Stockholm. Den maximala skatten gäller för både Stockholms innerstad och Essingeleden. Essingeledens skattenivåer 2019 skiljer sig något från innerstaden.

 • 11 kronor
 • 15 kronor
 • 27 kronor
 • 40 kronor

Trängselavgifter i Göteborg 2020

 • 9 kronor
 • 16 kronor
 • 22 kronor
 • Maximalt 60 kronor per dag

Läs mer om avdrag för bil och resor

Här hittar du alla avdrag för bil, trängselskatt och resor i arbetet. Du får även tips och råd om tjänstebilar samt gratis avtalsmallar du kan ladda ner.

Här är alla reseavdrag du kan göra

Ladda ner en gratis mall för köpekontrakt för bilköp

Checklista när du ska köpa bil

Läs mer om trängselskatt

Körjournal – Ladda ner en gratis mall för manuell körjournal

Bilförmån – Alla råd du behöver för din tjänstebil och bilförmån

Parkeringsavgift – Så gör du avdrag för parkeringen