Backloggen är produktägarens ansvar. Här kan du ladda ner en gratis mall i Excel för en backlog som till exempel kan användas i Scrum-metodiken. Mallen innehåller exempel och kan lätt anpassas för egna behov.

Vad är en backlog?

product backlog scrumEn backlog innehåller de funktioner och krav (även eventuella buggar) som finns på en produkt.  Listan är prioriterad och innehåller ofta ett grovt tidsestimat. Det används vanligtvis i projekt men kan även användas vid förvaltning av en produkt.

Produktbacklog

Produktbacklogen innehåller en sammanfattning av de krav och önskemål som finns på produkten. Här samlar man allt, både det som ska utvecklas i närtid men även generella önskemål som kanske kan bli aktuellt i framtiden. Innehållet och prioriteringen kan skifta under projektets gång. Ett krav kan ena dagen vara högt prioriterat medan vara betydligt mindre viktigt en annan dag. Dessutom kan nya funktioner komma till under tiden.

Sprintbacklog

Inom Scrum utvecklar man i sprintar, det vill säga en tidsavgränsad period. Ofta runt ett par veckors tid. Det som ska utvecklas under sprinten läggs i den så kallade sprintbacklogen. När ett krav hamnar här är det ofta väldefinierat, estimerat och redo för utveckling.

Vad som ska med i en sprint bestäms på en sprintplanering.

Vad innehåller en backlog?

Innehållet i backlogen kan skilja sig beroende på hur man driver projekt eller förvaltar en produkt.

Här är några exempel på innehåll:

  • Unikt id för varje krav, funktion eller user story
  • Kort beskrivning (till exempel en user story)
  • Längre beskrivning
  • Prioritering (kan till exempel vara en siffra 1-5.
  • Grovt estimat (till exempel så kallad t-shirt-estimering)
  • Kategori (i en större backlog behöver man kategorisera kraven)
  • Acceptanskriterie (när är kravet uppfyllt)

Ladda ner mallen här

Här kan du ladda ner mallen för Excel

Alternativ till Excel

En backlog behöver inte vara en lista i en Excel-fil. Du kan lika gärna ha en fysisk tavla med post-it-lappar eller en digital Kanban-tavla som Trello eller Jira.