En backlog är en lista på funktioner och aktiviteter som stakholders önskar i ett projekt men som ännu inte är påbörjade. Listan är sorterad efter prioritet. Backloggen är vanligtvis produktägarens ansvar. Här kan du ladda ner en gratis mall i Excel för en backlog som till exempel kan använda i Scrum-metodiken. Mallen innehåller exempel som du kan lätt anpassa för dina behov.

Vad är en backlog?

product backlog scrum

En backlog innehåller de funktioner och krav (även eventuella buggar) som finns på en produkt.  Listan är prioriterad och innehåller ofta ett grovt tidsestimat. Vanligtvis använder man den i projekt men den går även att använda vid förvaltning av en produkt för att till exempel hantera förbättringar, buggar och krav.

Produktbacklog

Produktbacklogen innehåller en sammanfattning av de krav och önskemål som finns på produkten. Här samlar man allt, både det som ska utvecklas i närtid men även generella önskemål som kanske kan bli aktuellt i framtiden. Innehållet och prioriteringen i en backlog kan skifta under projektets gång. Ett krav kan ena dagen vara högt prioriterat medan vara betydligt mindre viktigt en annan dag. Dessutom kan nya funktioner komma till under tiden.

Sprintbacklog

Inom Scrum utvecklar man i sprintar, det vill säga en tidsavgränsad period. Ofta runt ett par veckors tid. Det som ska utvecklas under sprinten läggs i den så kallade sprintbacklogen. När ett krav hamnar här är det ofta väldefinierat, estimerat och redo för utveckling.

Vad som ska med i en sprint beslutar man på en sprintplanering.

Vad innehåller en backlog?

Innehållet i backlogen kan skilja sig beroende på hur man driver projekt eller förvaltar en produkt.

Här är några exempel på innehåll:

  • Unikt id för varje krav, funktion eller user story
  • Kort beskrivning (till exempel en user story)
  • Längre beskrivning
  • Prioritering (kan till exempel vara en siffra 1-5.
  • Grovt estimat (till exempel så kallad t-shirt-estimering)
  • Kategori (i en större backlog behöver man kategorisera kraven)
  • Acceptanskriterie (när är kravet uppfyllt)

Vad betyder backlog refinement?

Backlog refinement innebär att till exempel kravställare och teamet sätter sig ned tillsammans och går igenom backlogen. Man går igenom de user stories som ska tas med i nästa sprint och undersöker om alla krav finns på plats eller behöver uppdateras. Man prioriterar även vilka som ska utvecklas först och om det finns beroenden mellan olika stories. 

Ladda ner mallen här

Ladda ner en gratis mall för en backlog som du kan använda fritt i dina projekt.

Här kan du ladda ner mallen för Excel

Alternativ till Excel

En backlog behöver inte vara en lista i en Excel-fil. Du kan lika gärna ha en fysisk tavla med post-it-lappar som är väldigt vanligt. Det finns även ett stort antal digitala Kanban-tavlor som exempelvis: