Medarbetarsamtal eller utvecklingssamtal är en möjlighet för den anställde att påverka sin arbetssituation. Det är också en möjlighet för företaget att utveckla organisationen och förbättra arbetsmiljön. Ett samtal behöver inte följa en mall men det kan underlätta arbetet. Man bör alltid följa upp samtalet på nästa möte. Ett enkelt sätt är att dokumentera mötet med till exempel åtgärdspunkter.

Vad är ett medarbetarsamtal?

Ett medarbetarsamtal är en viktig möjlighet för arbetsgivaren och den anställde att träffas och diskutera frågor som rör anställningen med fokus på arbetsmiljön, arbetsuppgifter, kompetens och utveckling. Det är dessutom ett samtal som ska ske enskilt i ett eget rum utan möjlighet till störningar.

Förberedelser inför medarbetarsamtal

Det är viktigt att den anställde kommer förbered till medarbetarsamtalet. Annars finns det risk att det inte blir en dialog utan enbart chefen som talar. Därför bör man skicka ut en agenda i god tid så den anställde kan förbereda sig på de frågor som kommer. Ett förslag på frågor kan till exempel vara dessa.

  • Vad fungerar bra på företaget?
  • Vad fungerar dåligt på företaget?
  • Hur är din arbetsbelastning?
  • Har du en kompetens som vi inte tar tillvara på?
  • Har du behov av kompetensutveckling?
  • Finns det brister i din arbetsmiljö?
  • Känner du att du kan påverkar din arbete och känner dig delaktig?
  • Hur fungerar samarbetet med chefen?
  • Hur vill du utvecklas i företaget?

Sätt av tillräckligt med tid för samtalet. Tänk på att medarbetarsamtalet kan dra ut på tiden så ha en marginal. Välj även en plats där ni båda kan landa och samtala ostört. Mötet ska alltid vara i en miljö där ni båda kan tala fritt och känna er trygga.

Under medarbetarsamtalet

anställningsavtal för VD

Börja mötet med att gå igenom tidigare samtal. Vad har hänt sedan sist med de punkter ni talade om då? Vad har blivit bättre och vad har blivit sämre?

Fortsätt med att gå igenom de frågor som den anställde har fått i förväg. Se till att hålla tiden och agendan men var lyhörd för de frågor som den anställde tycker är viktigt att diskutera.

Ta fram utvecklingsplan

Ta sedan fram en utvecklingsplan tillsammans och hitta lösningar för de nya utmaningar som kommit fram under mötet. Vad behöver åtgärdas, vem ska ansvara och när ska det senast vara klart? Dokumentera planen samt skicka ut denefter mötet. Det är viktigt att planen följs upp under året så att utvecklingssamtalet känns meningsfullt.

Det är även viktigt att sätta mål för den anställde. Medarbetarsamtalet är inte bara en möjlighet för den anställde att påverka arbetet utan även en möjlighet för chefen och företaget att sätta krav och mål.

Här kan du läsa mer om medarbetarsamtal och feedback

Checklista för anställningsintervju

Här hittar du en gratis checklista att använda vid en anställningsintervju

Mall för utvecklingssamtal

Vill du läsa mer om medarbetarsamtal och utvecklingssamtal? Här hittar du ledarnas mall och checklista för både medarbetaren och chefen