En kick-off är ett sätt att starta en aktivitet, ett projekt eller en nystart i ett företag. Genom kick-offen förbereder du teamet för de nya uppgifterna och stärker både medarbetarna och gruppens gemenskap. Du sätter även agendan för hur ni kommer och arbeta och försäkrar dig att du har rätt personer med i arbetet som är beredda att göra sitt bästa för att ro projektet i hamn.

Agenda för kick-off

kick-offHär är ett exempel på hur en agenda kan se ut för en kick-off. Det kan förstås anpassas för att passa just ditt projekt eller aktivitet.

 • Introduktion.
  • Välkomna alla till projektet
  • Introduktion till projektets vision och eventuell kund
  • Varför gör vi projektet?
  • Vad kommer vi göra i projektet?
  • Hur kommer vi genomföra projektet?
  • Gå igenom tidsplan och projektplan.
 • Teamet.
  • Introduktion av teammedlemmarna
  • Vem gör vad i projektet?
  • Vem har mandat och ansvar att göra vad?
  • Vilka gemensamma verktyg och plattformar använder vi?
  • Vilka rapporteringsfunktioner finns?
  • Hur arbetar vi tillsammans?
 • Gemensam lunch
 • Frågor och svar
  • Låt deltagarna ställa frågor
 • Kom igång
  • Tilldela de första arbetsuppgifterna till deltagarna.
  • Låt gärna deltagarna bilda mindre grupper och diskutera igenom arbetsuppgifterna gemensamt.
 • Aktiviteter och teambuildning
  • Låt teamdeltagarna lära känna varandra och umgås på ett lättare sätt.
 • Gemensam middag

Aktiviteter på kick-off

Det är viktigt att teambuildningen innehåller aktiviteter som engagerar de flesta. Tänk bort övningar som är för fysiskt krävande eller som utmanar deltagarna för mycket. Det kan till exempel vara olika sportaktiviteter eller övningar där teamdeltagarna måste uppträda på scen. Det är bättre att hitta övningar där alla deltagare kan hitta sin roll och som kräver olika nivå av engagemang. Att ha aktiviteter som är starkt kopplade till fobier är direkt olämpligt som till exempel klättring, klappa ormar eller dykning.

 • Matlagning. I ett matlagningsteam behövs flera olika roller som till exempel kreativitet, ledarskap och estetiskt sinne. Men även personer som bara vill vara med och deltagar.
 • Deckargåta. Låt teammedlemmarna lösa en deckargåta tillsammans.
 • Uppdrag på stan. Släpp ut teamet på stan och låt dem lösa olika uppdrag på gåtorna. De olika uppdragen bör ha stor spridning så alla kan vara delaktiga.

Läs mer om kick-offer

Så gör du avdrag för studieresor, affärsresor och konferensresor

Sök boende

Sök aktiviteter