En SWOT-analys är ett vanligt verktyg inom projektledning. Den används för att till exempel göra en strategisk granskning av ett projekt, en ny produkt eller annan satsning. Analysen ska ta fram styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Det vill säga Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats. SWOT.

Varför bör man göra en SWOT-analys?

Med en SWOT-analys kan man tidigt minimera riskerna i projektet. Till exempel kan snabbt få en överblick om det finns hinder att starta upp ett projekt i form av till exempel konkurrens eller intern resursbrist. Men en analys med få hot och svagheter kan också ge en klar bild att projektet är värt att satsa på.

SWOT

Ett annat resultat från en analys är att alla svårigheter beror på interna problem, alltså problem som man har möjlighet att påverka.

Genomför en workshop

För att kunna få en komplett helhet bör en större grupp vara med att ta fram analysen, gärna minst en person från alla områden i företaget. Annars finns risk för att analysen inte blir heltäckande. Arbetet bör ske tillsammans i en workshop så att alla deltagare har en gemensam syn på syftet och meningen med analysen.

Genomför workshopen för din SWOT-analys så här:

 • Rita upp de fyra SWOT-rutorna på en tavla. Använd gärna de svenska orden:
  • Styrka
  • Svagheter
  • Möjligheter
  • Hotswot-analys
 • Ta en ruta i taget och be deltagarna fundera själva i 5-10 minuter. Börja till exempel med ”Styrka”.
 • Varje deltagare skriver sedan ner styrkorna på post-it-lappar.
 • Be deltagarna var och en sätta upp lapparna i rutan för styrka.
 • Diskutera styrkorna tillsammans.
 • Rösta fram de styrkor som ni vill fokusera på, till exempel genom röstning.
 • Återupprepa för varje ruta i analysen.
 • Försök att ta fram en åtgärdsplan för minimera hoten och svagheterna.
 • Undersök hur ni maximera era styrkor och utnyttja möjligheter.

Följ gärna upp och övervaka hot och svagheter i en riskanalys.

Instruktionsvideo till en SWOT-analys av dig själv

Se chefsorganisationen Ledarnas instruktionsvideo till hur du gör en SWOT-analys av dig själv.

Här hittar du fler verktyg för ditt företag.