Projektledning handlar om att leda och driva ett projekt mot ett mål man har definierat i förväg. Ett projekt kan se väldigt olika ut, det kan både vara något konkret som att bygga en bro eller genomföra en gala. Men det kan också vara att genomföra en förändring av arbetssätt i en organisation eller genomföra en valkampanj.

Projektledning

Led projektet med traditionell- eller agil metodik projektledning

Vattenfallsmetoden har varit den traditionella metoden att driva projekt. Den är väldigt användbar och passar många typer av projekt och bygger på olika parallella processer som har beroende mellan dom. Men under de senaste decennierna har de agila utvecklingsmetoderna blivit vanligare. Framför allt i utveckling av system och programvara där tid, omfattning och budget kan variera.

Nedan hittar du allt inom agil- och traditionell projektledning. Du hittar verktyg och mallar för att driva ditt projekt i mål.