Oavsett om du jobbar med agil utveckling eller den traditionella vattenfallsmetoden behöver du kunna dokumentera dina testfall. Den här mallen hjälper dig att i förväg skriva ner test inför varje user story eller use case.

Så skriver du testfall

Utgå alltid ifrån någon typ av konsument av tjänsten. Det kan både vara en intern person som en redaktör eller en extern person som en besökare på sajten. Använd sedan din user story som bas och börja gärna med de negativa testfallen först. Det kan dessutom vara bra att använda fantasi och saklighet när du skriver testfallen.

ID Unikt id för varje testfall. Det kan till exempel vara ett löpnummer.
Titel En kort beskrivning av testfallet.
Förutsättningar Förutsättningar för att kunna genomföra testet. Till exempel om användaren måste vara inloggad.
Ingång Hur kommer användaren till sidan för testet?
Teststeg Vilka steg ingår i testet? Dessa bör du beskriva dem i detalj.
Förväntat resultat Vad förväntar du för resultat av testfallet? Dessutom ska du specificera om testet skiljer sig åt i olika plattformar etc.
Typ av test Är testet till exempel automatiserat eller är det ett manuellt test?
Sprint 1Vilken sprint/release har testet utförs i? Här man man även ange i vilken plattform och version som testerna utförs i.

Positiva testfall

Positiva tester ska visa hur tjänsten ska fungera i ett normalfall. Alltså när tjänsten används på rätt sätt och utan några driftstörningar.

testfall dokumentation testning

Negativa fall

Negativa tester är ett test som ska visa vad som händer när något går fel eller tjänsten används på ett felaktigt sätt. Det kan både vara ett fel som beror på användaren men även ett fel i systemet. Sedan är det förstås viktigt att låta användare få information om vad som gått fel och hur problemet kan lösas.

Så fyller du i testspecifikationen

Efter varje sprint så går du igenom alla testfall. I första sprinten bör man gå igenom samtliga plattformar, operativsystem och webbläsarversioner. Efter att att du gått igenom alla tester kan du dra ner på antalet plattformar om du tycker att resultatet ser bra ut.

För varje testfall så anger du något av följande nyckelord. Orden är färgkodade så du kan enkelt se status för testerna i aktuell sprint.

Passed=Testet är uppfyllt.
Skiped=Testet har av någon anledning inte utförts. Kanske är det inte relevant i just den sprinten.
Failed=Testet har fallerat. Här bör du ange en referens till en bug som du lägger in i backloggen. 

Här hittar du mallen för testfall

Ladda ner mallen här