Att sätta mål för en verksamhet eller avdelning kan vara svårt men är viktigt. Men ett bra uppsatt mål kan stimulera och sporra de anställda. Har man dessutom något som man gemensamt arbetar och strävar mot kan skapa en gemenskap på kontoret. Men det kräver att målen är tydliga, annars riskerar de att ha motsatt effekt. Så kallade SMART-mål är en väl beprövad metod för att sätta samman bra mål för en organisation men även i projekt.

Definitionen målformulering med SMART-mål

SMART-målSMART eller S.M.A.R.T. är en akronym för:

  • Specifikt (engelska: specific)
  • Mätbart (engelska:measurable)
  • Accepterat (engelska:achievable)
  • Realistiskt (engelska:relevant)
  • Tidsbundet (engelska:time bound)

Metoden bygger på att alla mål som man sätter upp ska vara:

Specifikt

Ett SMART-mål ska tydligt beskriva vad som man ska uppnå men även begränsningar och varför det är viktigt att man uppnår det.

Mätbart

En viktig punkt i den här metoden är att alla mål ska vara mätbara så man tydligt kan förstå när det är uppnått. Några frågeställningar man kan använda är om det finns en specifik siffra som man mäta målet eller en tydlig indikator som visar när målet är nått.

Accepterat

Är SMART-målet accepterat av dem som ska genomföra det? Om du saknar acceptans finns det liten chans att dina medarbetarna kommer nå målet. Men en fördel är att låta medarbetarna vara med i processen.

Realistiskt

Är målet realistiskt och möjligt att uppnå? Då har du satt ett bra mål men ibland kan ambitionerna bli för höga så att målen blir orealistiska. Det är till exempel vanligt om medarbetarna själva är med och sätter målen.

Tidsbundet

Alla målen måste vara tidsbundna så att det finns ett tydligt datum då de ska vara uppfyllda.

Exempel på SMART-mål

Ett SMART-mål ska ha alla 5 kriterier uppfyllda. Här kommer ett par exempel på hur sådana mål kan se ut:

  • Om fem veckor ska vi ha ökat försäljningen med 20% genom att ringa fler säljsamtal.
  • I år ska vi skriva minst 300 artiklar till vår webbsajt som i snitt får 5 000 läsningar. Vi ska uppnå det genom att planera och fördela arbetet över alla på avdelningen.
  • Inom 5 år ska jag ta examen från min utbildning genom att plugga minst 1 timme mer om dagen.

Här kan du läsa mer om SMART-mål och effekter

Nedan hittar du fler länkar till hur du upp mål och uppnår effekter.

Effektmål – Så beräknar du effekten av projektet med effektmålen

Icke-funktionella krav – Så skriver du krav utifrån kvalité