Produktägare (product owner på engelska) är en vanlig roll i framför allt agila projektmetoder som till exempel Scrum. Det är ofta en person från verksamheten som är väl insatt i det område som projektet rör. Men det kan även vara en utomstående person som till exempel en konsult.

Vad gör en produktägare?

En produktägare har flera ansvarsområden i ett projekt men framföra allt ska hen uppdatera och sköta den så kallade backloggen i projektet. Produktägarens roll kan även se lite olika ut i olika projekt och vissa aktiviteter som vanligtvis sköts av scrum mastern kan ibland skötas av produktägaren och vice versa. Här är de delar som ofta ingår i rollbeskrivningen.

produktägare och product owner

Produktägarens uppgifter

Verktyg

Det finns två skolor när det gäller verktyg inom agila projekt. Antingen sköter man både krav och leveranser analogt med post-it-lappar på en kanban-tavla. Eller så använder man digital verktyg i molnet/egen server. Som produktägare behöver du ta ställning till vilken metod som passar dig bäst eftersom det är du som kommer jobba mest med kraven.

Här är några vanliga verktyg inom agil kravställning.

Trello

Enkelt men användbart Kanban-verktyg i molnet. Gratis att använda för de flesta funktionerna.

Fördelen är att det är mycket snabbt och enkelt att använda. Nackdelen är att det blir svårhanterat vid stora projekt.

https://trello.com/

Jira

Jira används av många produktägare som ett Scrum/Kanban-verktyg i större projekt men det är även ett ärendehanteringssystem som kan användas i en linjeorganisation. Verktyget kräver en licens per användare.

Fördelen med Jira är att det är mycket flexibelt och hantera flera stora projekt parallellt. Nackdelen är att det är dyrt vid många användare och kan vara ganska komplicerat att sätta upp om man vill anpassa arbetsflödet.

https://www.atlassian.com/software/jira

Här hittar du fler projektverktyg för produktägare.