Produktägare (eller product owner på engelska) är personen som ansvarar för att produkten blir levererad enligt dom mål som är uppsatta. Rollen är mycket vanlig i framför allt agila projektmetoder som till exempel Scrum. Det är ofta en person från verksamheten som är väl insatt i det område som projektet rör. Men det kan även vara en utomstående person som till exempel en konsult.

Vad gör en produktägare?

Produktägarens främsta uppgift är att prioritera vad som utvecklas och maximera värdet från leveransen av teamet. Men en produktägare har även flera andra ansvarsområden i ett projekt. Rollen kan även se lite olika ut i olika projekt och vissa aktiviteter som vanligtvis sköts av scrum mastern kan ibland skötas av produktägaren och vice versa. Här är de delar som ofta ingår i rollbeskrivningen.

produktägare och product owner

Produktägarens uppgifter

Verktyg

Det finns två skolor när det gäller verktyg inom agila projekt. Antingen sköter man både krav och leveranser analogt med post-it-lappar på en kanban-tavla. Eller så använder man digital verktyg i molnet/egen server. Som produktägare behöver du ta ställning till vilken metod som passar dig bäst eftersom det är du som kommer jobba mest med kraven.

Här är några vanliga verktyg inom agil kravställning.

Trello

Enkelt men användbart Kanban-verktyg i molnet och gratis att använda för de flesta funktionerna. Dessutom är det mycket snabbt och enkelt att använda. Nackdelen är att det blir svårhanterat vid stora projekt.

https://trello.com/

Jira

Jira används av många produktägare som ett Scrum/Kanban-verktyg i större projekt men det är även ett ärendehanteringssystem som kan användas i en linjeorganisation. Det här verktyget kräver en licens per användare.

Fördelen med Jira är att det är mycket flexibelt och hantera flera stora projekt parallellt. Men nackdelen är att det är dyrt vid många användare och kan vara ganska komplicerat att sätta upp om man vill anpassa arbetsflödet.

https://www.atlassian.com/software/jira

Här hittar du fler projektverktyg för produktägare.

Lön för en produktägare

Vad tjänar en produktägare? Det finns ingen bra lönestatistik för just tjänsten produktägare. Däremot finns det bra statistik för liknande roller. Här hittar du medellön för roller som till exempel lön för projektledare eller lön för kravställare.

Lediga jobb som produktägare

Efterfrågan på produktägare är stor i hela Sverige men framför allt i storstäderna där många IT-företag finns. Här hittar du alla lediga jobb som produktägare.

Fler artiklar och mallar för ditt projekt

Kravanalys i projekt – Så arbetar en kravanalytiker med krav

Projektroller – Roller och ansvar i en projektorganisation

Retrospektiv – Exempel på mall för retrospective i ett projekt