Feedback är en av grundstenarna i ett bra ledarskap. Genom att ge kontinuerlig återkoppling till sina anställda låter man dem utveckla sig själva och prestera bättre. Självklart ska även du som chef vara öppen för att låta medarbetarna ge konstruktiv kritik till dig.

Vanliga metoder inom feedback

Det finns ett stort antal metoder för feedback och återkoppling.Här har vi samlat några av de vanliga och mest effektiva varianterna.

hamburgermetodenHamburgermetoden

Hamburgermetoden som även kallas sandwichmetoden är en mycket enkel metod som används för att kunna ge konstruktiv kritik. Den bygger på att man inleder mötet med att ge den anställde positiv kritik till exempel genom att berätta något bra som personen har gjort. Efter det så tar man upp den negativa feedbacken. Innan mötet avslutas ger man återigen en positiv återkoppling.

Metoden har fått sitt namn från att man varvar positiv och negativ feedback precis som man varvar bröd och kött i en hamburgare.

Retrospektiv

Inom de agila utvecklingsmetoderna ska teamet regelbundet förbättra utvecklingsprocessen med retrospektiv. Ett retro är egentligen ingen metod utan bara namnet på själva mötet där återkopplingen sker. Vanligtvis använder man börja, sluta, fortsätta-metoden men det finns ett stort antal sätt att genomföra ett retrospektiv.

feedback återkopplingBörja, sluta och fortsätta

I den här metoden delar man in feedbacken i tre delar innan mötet.

  • Är det något som den anställde ska börja göra?
  • Är det något som den anställde ska sluta göra?
  • Är det något som den anställde ska fortsätta göra?

Under mötet går man igenom varje del med den anställde samtidigt som man tar fram en åtgärdslista tillsammans. Det gör att metoden blir väldigt effektiv eftersom medarbetaren får en plan att följa och som man som chef enkelt kan stämma av till nästa återkopplingsmöte.

Läs mer om feedback och hur du ger konstruktiv kritik

Här kan du läsa mer om hur du ger feedback och konstruktiv kritik till din anställda.

Retrospektiv – Exempel på retrospective i ett projekt

Fler metoder hos tidningen chef