Har du tröttnat på traditionella möten med Powerpoint, agendor och eviga diskussioner. Här hittar du nya metoder att hålla effektiva möten i din organisation eller projekt.

Stå upp-möten

Stå upp-möten är vanligt i den agila världen. Det handlar om att effektivisera möten och hålla dem korta men ofta. Genom att stå på mötena och ha en fast agenda och starttid är det enkelt att hålla dem under 15 minuter. Läs mer om hur du håller effektiva stå upp-möten i dina projekt.

Pulsmöten

Pulsmöten påminner mycket om traditionella stå upp-möten. Skillnaden är att ett pulsmöte sker alltid framför den så kallade pulstavlan som oftast är en Kanban-tavla. Genom att hela tiden visualisera projektets fortlöpning dyker problem och utmaningar upp tidigt och kan åtgärdas snabbt. Andra fördelar är att ingen dokumentation behövs utan tavlan fyller det syftet. Ett pulsmöte ska hållas ofta och kort. Vanligtvis varje dag men maximalt 15 minuter. Genom att stå upp på mötet så undviker man långa diskussioner som ligger utanför mötets syfte.

möten

Retrospektiv

Ett retrospektiv är ett möte som används för att utveckla ditt team eller organisation. Det är en viktig del inom den agila utvecklingsmetodiken men kan även användas i den dagliga verksamheten och i alla organisationer. Det finns ett stort antal exempel på hur ett retro kan se ut. Här hittar du ett exempel på hur du kan hålla ett retrospektiv.

Feedback

Feedback till en anställd ges alltid i ett separat möte mellan chef och den anställde. På mötet ger man både positiv och negativ feedback och ser till att sätta mål för den anställde. En bra regel är att sätta så kallade S.M.A.R.T-mål. Tänk på att även följa upp mötet så att målen kan utvärderas. Här kan du läsa om hur du håller bra feedback-möten med dina anställda.

Workshop

En workshop är ett effektivt sätt för informationsinsamlande eller kravställning till ett projekt. Fördelen med workshop jämfört med traditionella möten är att personer som vanligtvis inte är med i diskussionerna kan uppmuntras att bidra. Det är speciellt viktig vid kravställning där viktiga krav kan komma i skymundan. Genom verktygen som används i en workshop så uppmuntras alla deltagare att bidra.

Läs mer om effektiva möten

Styrelsemöte dagordning – Gratis mall för dagordning i styrelsemöte

Medarbetarsamtal – Så håller du utvecklingssamtal med anställda

Scenskräck och talarskräck – Så botar du din skräck att tala inför publik