Vi vet alla om den där chefen vi har haft som gjorde alla rätt och fick oss att prestera bättre. Men vad är det som utmärker bra ledarskap är svårt att sätta fingret på.

Här är en guide som tipsar dig om hur du blir en bättre chef och ledare i praktiken.

Bra ledarskap i praktiken

Motivation

En chef med bra ledarskap ska alltid kunna motivera sin personal. Även när utmaningarna är stora så får en bra ledare gruppen att fortsätta att prestera bra och hålla humöret uppe.

  • Uppmuntra och var ett stöd i vardagen
  • Belöna medarbetarna när det behövs
  • Var förberedd på krissituationer och hård belastning

Bra ledarskap chef ledareDelegera ledarskap

Delegera är viktigt för att gruppen ska fungera. Om en ledare som tar på sig hela ansvaret själv tror gruppen att ledaren inte litar på dem. Dessutom kan arbetsbördan för chefen bli övermäktig och resultera i utbrändhet.

  • Delegera och låt personalen växa med uppgiften
  • Våga lita på att medarbetarna klarar de nya uppgifterna
  • Följ upp och var ett stöd

Ta besluten

En osäker chef ger osäkra medarbetare. En chef med bra ledarskap måste våga ta beslut även i svåra situationen annars ger man ett osäkert intryck och man ger sken av att man inte kan hantera situationen. Ibland kan det vara bättre att ta ett snabbt beslut en ett rätt beslut.

Kommunicera externt och internt

En bra chef ska självklart kunna kommunicera med de anställda och skapa en bra vi-känsla. Det är viktigt att man har en tydlig kommunikation som inte skapar fler frågor än de besvarar. Det är extra viktigt i en krissituation då chefens uppgift är att minska oron i gruppen.

När det gäller den externa kommunikationen ska en bra ledare kunna hantera press och annan media. Här är det viktigt att vara påläst och tala sanning.

Fler verktyg för chefer och ledare

Här hittar du fler verktyg för chefer och ledare

Läs mer om ledarskap

Digital transformation – Kom igång med digitala transformationen i praktik

ITIL – Grunderna till ITIL och IT Service Management

Veckans Affärer – Egenskaper som utmärker en ledare