Konflikter på en arbetsplats händer konstant och är inget ovanligt. Att tro att konflikter helt kan undvikas är naivt utan det är bättre att vara förberedd när de händer. Vissa konflikter löser de anställda själva men ibland så behöver chefen och ledningen komma in. Här är råden och tipsen du behöver inför en eventuell konflikthantering.

Så uppstår en konflikt

En konflikt uppstår då en önskan eller behov inte uppfylls. Det kan både vara i hemmet, arbetsplatsen eller i en annan offentlig miljö. När en annan part hindrar önskemålet från att uppfyllas så uppstår en konflikt. Vanligtvis så löser de inblandade konflikten själva men uppstår det ett låst läge är konflikten ett faktum. Det är här som du som ledare ska gripa in.

konflikthantering

Konflikthantering i praktiken

En konflikt bör hanteras så snabbt som möjligt för att inte fördjupas eller sprida sig i organisationen.

 • Börja med att förstå konflikten. Konflikthanteringen börjar med enskilt samtal med var och en. Lyssna och försök förstå personens behov och grunden till konflikten.
 • Skilj mellan sak och person. Tänk på att skilja mellan sak och person. Exempelvis ska man inte kritisera en anställd utan kritisera själva handlingen. Det är en stor skillnad att säga ”Du gör fel” än att säga ”Det är fel att göra så”.
 • Var en neutral part. Ställ dig inte på någons sida. Var en neutral part som alla kan känna förtroende för.
 • Sätt er ner tillsammans. När du förstår konflikten är det dags att låta alla mötas tillsammans.
 • Berätta om syftet med mötet. Börja med att berätta om varför ni har mötet och ge en kort bakgrund.
 • Låt deltagarna beskriva konflikten. Låt varje deltagare beskriva konflikten fyll i eller rätta om något inte stämmer.
 • Diskutera tillsammans konsekvenserna. Vad händer om inte konflikterna kommer lösas? Diskutera tillsammans hur ni ska gå vidare i konflikthanteringen.
 • Ta fram lösningar. Be varje deltagare beskriva vad de vill uppnå och föreslå en lösning.
 • Diskutera lösningar tillsammans. Hitta vilka av lösningarna som är acceptabla för de flesta. Det är svårt att göra alla nöjda. Målet bör vara att hitta lösningar som är acceptabla.
 • Sätt en plan. Bestäm vilka aktiviteter som ska genomföras, vem som är ansvarig och när de ska vara utförda.
 • Följ upp. Boka direkt ett datum för uppföljningsmöte för att se att aktiviteterna är utförda.

Läs även hur du slipar din förhandlingsteknik

Läs mer om konflikthantering och ledarskap

Coachande ledarskap – Coachning med GROW-modellen

Härskartekniker – Så hanterar du de fem olika härskarteknikerna

Bra ledarskap – Råd hur du blir en bättre chef och ledare i praktiken

HR-Bloggen om konflikter