Vissa projektledare föredrar den fysiska kanban- eller scrum-tavlan som projektledningsverktyg. Fördelen är att de är enkla och överskådliga och kräver minimalt med administration. Dessutom är det billigt och kräver inga licenser. Men i och med att offshore-utveckling och distribuerade team blir allt vanligare ökar även behovet av digitala verktyg för projektledning. I vissa verksamheter med känslig data är on premises-installationer vanligast men de flesta verktyg går att få i molnet.

Projektledningsverktyg för projektledaren

Jira

Jira är ett mycket populärt ärendehanteringssystem som grundades i början av 2000-talet av Atlassian. Det används både som ticket tool till teknisk support och som projektledningsverktyg men även som ett verktyg för att hantera testfall inom acceptanstest.

Läs mer om Jira här.

CA Agile Central

CA Agile Central (tidigare Rally) är ett agilt verktyg som erbjuder en större bredd än Jira. Då Jira är mer fokuserat kring själva utvecklingen och drift har CA Agile Central verktyg som stödjer rapportering från utvecklare upp till högsta ledning med avancerade rapportmöjligheter.

Läs mer om CA Agile Central här

projektledningsverktyg

Microsoft Project

Microsoft Project är ett klassiskt projektledningsverktyg för projekt som drivs enligt vattenfalls-metoden. Programmet innehåller både projektplanering med Gantt-schema, resursplanering och portföljstyrning. Under 2018 har även Microsoft hoppat på det agila tåget och börjat introducera task boards i programmet.

Läs mer om Microsoft Project här

Wekan

Wekan är ett projektledningsverktyg i form av en open source kanban-tavla. Den är ett alternativ till Trello  då ni hanterar känslig data och inte kan lagra era tasks i molnet. I Wekan kan du skapa kort och lägga till medlemmar till dem. Lägg sedan till kolumner, filtrering och gruppering. Verktyget passar mindre projekt och kan även användas för en del av ett större projekt, till exempel för att hantera buggar eller testning i ett delprojekt.

Läs mer om Wekan här

Fler projektledningsverktyg

Här hittar du 10 gratis verktyg för projektledare

Projektledning – Råd och tips hur du leder ett projekt