Vissa projektledare föredrar den fysiska kanban- eller scrum-tavlan som projektledningsverktyg. Fördelen är till exempel att de är enkla och överskådliga och kräver minimalt med administration. Det är dessutom billigt och kräver inga licenser. Men i och med att offshore-utveckling och distribuerade team blir allt vanligare ökar även behovet av digitala verktyg för projektledning. I vissa verksamheter med känslig data är on premises-installationer vanligast men de flesta verktyg går att få i molnet.

Effektiva projektledningsverktyg för projektledare

Jira

Jira är ett mycket populärt ärendehanteringssystem som grundades i början av 2000-talet av Atlassian. Man använder det både som ticket tool till teknisk support och som projektledningsverktyg men även som ett verktyg för att hantera testfall inom acceptanstest.

Här kan du läsa mer om Jira.

CA Agile Central

CA Agile Central (tidigare Rally) är ett agilt verktyg som erbjuder en större bredd än Jira. Då Jira är mer fokuserat kring själva utvecklingen och drift har CA Agile Central verktyg som stödjer rapportering från utvecklare upp till högsta ledning med avancerade rapportmöjligheter.

Här kan du läsa mer om CA Agile Central

projektledningsverktyg

Microsoft Project

Microsoft Project är ett klassiskt projektledningsverktyg för projekt som drivs enligt vattenfalls-metoden. Programmet innehåller både projektplanering med Gantt-schema, resursplanering och portföljstyrning. Under 2018 har även Microsoft hoppat på det agila tåget och börjat introducera task boards i programmet.

Här kan du läsa mer om Microsoft Project

Wekan

Wekan är ett projektledningsverktyg i form av en open source kanban-tavla. Den är ett alternativ till Trello  då ni hanterar känslig data och inte kan lagra era tasks i molnet. I Wekan kan du skapa kort och lägga till medlemmar till dem. Lägg sedan till kolumner, filtrering och gruppering. Verktyget passar mindre projekt och kan även användas för en del av ett större projekt, till exempel för att hantera buggar eller testning i ett delprojekt.

Här kan du läsa mer om Wekan

Fler projektledningsverktyg

Här kan du läsa mer om projekt och projektledningsverktyg