Ett projekt är en temporär aktivitet för att uppnå ett resultat som till exempel kan vara en produkt eller tjänst. Det har också blivit allt vanliga att en grupp bryts ut från den vanliga linjeorganisationen för att skapa en projektgrupp. Det har även resulterat i en mängd olika projektmetoder som du kan läsa mer om här.

Vad är ett projekt – definitionen?

Det finns lika många definitioner som det finns projektledare men några grundläggande krav måste uppfyllas.

projekt

Ett projekt:

 • Har ett start och ett slut. Det kan både vara ett datum som projektet ska vara klart på eller resultat som ska uppnås när det är slut.
 • Har en tillfällig organisation som både kan komma från linjeverksamheten som inhyrda konsulter
 • Har ett definierat mål som bör vara lätt att mäta. Det kan till exempel att leverera en tjänst eller produkt.

Andra utmärkande egenskaper:

 • en budget
 • en tidsplan
 • en självgående organisation
 • en kontinuerlig process
 • en beställare
 • planerade aktiviteter

Exempel på projekt

Ett vanligt exempel på ett projekt brukar vara pyramiderna i Giza. Men ett projekt behöver inte vara en fysisk produkt. Här är fler exempel:

 • Implementera ett nytt regelverk på jobbet
 • Renovera köket hemma
 • Programmera ett nytt dataspel
 • Bygga en lekstuga
 • Uppdatera alla datorers operativsystem

Projektets olika faser

Olika projektmetoder har olika projektfaser men generellt så ingår följande faser på något sätt i alla projektmetoder.

 1. Kravställning
 2. Planering
 3. Genomförande
 4. Test
 5. Leverans

Läs mer om hur du arbetar med projektledning. Använd vår gratis mall för projektplan för att planera ditt projekt.

Projektmetoder

Det finns idag ett stort antal projektmetoder att välja mellan för att genomföra sitt projekt. Flera av dem är väl beprövade och anpassade för en specifik bransch. Här är några av de vanligaste metoderna och ramverken:

Vattenfallsmodellen

I den traditionella vattenfallsmetoden följer man projektets faser i en sekvens. Det betyder att hela projektet först ska bli kravställt, sedan ska själva planeringen ske, osv. Den stora nackdelen är att arbetsbelastningen blir väldigt ojämn under projektets gång. Dessutom är det svårt att upptäcka fel och brister i projektet eftersom testfasen är en av de sista aktiviteterna.

Agila projektmetoder

På senare tid har de agila projektmetoder fått ett stort genomslag. Här har man lagt stor vikt vid återkoppling och förbättring inom projekten. Istället för att genomföra alla projektfaser i en sekvens styckar man upp projektet i mindre leveranser där varje leverans avslutas med en fas för förbättring av processen.

Här kan du läsa mer om projekt och projektledning

Projektledning – Råd och tips

Projektverktyg – Här är 6 gratis verktyg

Projektplan – Ladda ner gratis mall i Word