Privatekonomi

Hem/Privatekonomi

Snabbfakta för privatpersoner

Uppgifter för inkomståren 2020/21 Förkortningar IBB=InkomstbasbeloppIL=InkomstskattelagenPBB=PrisbasbeloppSLR=StatslåneräntaHFD=Högsta förvaltningsdomstolenSRN=SkatterättsnämndenRÅ=Regeringsrättens Årsbok. ACKUMULERAD INKOMST 66 kap IL, t ex avgångsvederlag, kan om beloppet är minst

Till toppen