Privatekonomi – Råd och tips om din privata ekonomi2020-03-02T22:52:32+01:00

Här hittar du alla tips du behöver för din privatekonomi. Du hittar allt från råd om bolån, villa och bostadsrätt till försäkringar och pension.

Snabbfakta för privatpersoner

Uppgifter för inkomståren 2020/21 Förkortningar IBB=InkomstbasbeloppIL=InkomstskattelagenPBB=PrisbasbeloppSLR=StatslåneräntaHFD=Högsta förvaltningsdomstolenSRN=SkatterättsnämndenRÅ=Regeringsrättens Årsbok. ACKUMULERAD INKOMSTTill toppen