Här hittar du alla tips du behöver för din privatekonomi. Du hittar allt från råd om bolån, villa och bostadsrätt till försäkringar och pension.

Här är råden för skatt, deklaration och avdrag för din privatekonomi

5 Faktorer som påverkar din kreditvärdighet

När du ansöker om ett lån hos en bank eller ett finansinstitut gör de oftast en riskbedömning baserad på din kreditvärdighet. Denna ger en samlad bild av din ekonomiska och sociala situation samt din förmåga

 • säker adressändring

Så skyddar du dig mot kapad adress

Att få sin adress kapad är mycket obehagligt och kan orskaka stora kostnader.Till exempel kan kaparen beställa varor och nya kreditkort i ditt namn. Dessutom kan din vanliga post hamna i fel händer.  Problemet ligger

 • valutaomvandlare valuta valutakurs utländsk valuta

Valutaomvandlare – Valutaomräknare och kurser för utländsk valuta

Behöver du räkna om eller få reda på någon kurs för en utländsk valuta? Här hittar du världens alla valutor.

 • pantbrev villa

Pantbrev – Vad är pantbrev och vad kostar avgiften för inteckningen?

Här kan du läsa om vad ett pantbrev innebär och vad det kostar att inteckna villan om du behöver ta ett bolån. Vad är ett pantbrev? Ett pantbrev är en handling som visar att det

 • tandläkarbesök tandvård pris

Tandvård 2019 – Jämför pris för tandläkare och tandläkarundersökning

Priset för ett tandläkarbesök kan variera stort och det kan vara svårt att veta att man betalar rätt pris. Därför har Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) tagit fram referensprislistan för tandvård i Sverige. Här hittar du

 • Överbryggningslån

Överbryggningslån – Vad är överbryggningslån och hur fungerar det?

Man använder överbryggningslån eller överbryningskredit när man köper en ny bostad men fortfarande har lån på den gamla bostaden. Det är alltså ett tillfälligt lån som används för att täcka den extra kostnaden som uppstår

 • amortering

Amortering – Vad är amortering och hur fungerar det?

När du tar ett lån, till exempel ett bolån, så betalar du både ränta och amortering. Amorteringen är det belopp du betalar av på själva lånet. Är amorteringsbeloppet lika stort varje månad så betalar du

 • a-skattsedel

A-skattsedel – Så fungerar A-skatt och skattesedlar

A-skattsedel har du normalt sett när du är anställd eller pensionär. Skattesedeln talar om vilken skattetabell som Skatteverket använder för att beräkna din skatt. A-skatt A-skatt eller anställningsskatt är den skatt som du betalar på

 • Räntemarginalen

Räntemarginal – Så mycket tjänar bankerna på räntemarginalen

Räntemarginalen är ett sätt att mäta bankernas lönsamhet. Genom att beräkna fram skillnaden mellan intäkterna för bankens genomsnittliga utlåning och kostnaden för bankens genom snittliga inlåning. Resultatet blir ett procentuellt värde. Så beräknas bankernas räntemarginal

 • flygplan Checklista inför resan

Checklista inför resan – planera din packningslista för flygresan utomlands

En packning inför en flygresa utomlands kräver planering och förberedelser. Speciellt om du reser på semester långt bort till ett land som till exempel kräver visum. Då kan det vara bra att börja planeringen redan

 • Checklista inbrottsskydd inbrott tjuv

Checklista inbrott – Så inbrottsskyddar du huset när du reser bort

Ett inbrott i ett hus eller lägenhet drabbar dig inte bara ekonomiskt utan kan vara en traumatisk upplevelse för hela familjen. Därför är det viktigt att du arbetar förebyggande med att förhindra att tjuven kan

 • Checklista vid flyttstädning

Checklista vid flyttstädning – Så städar du villa eller lägenhet vid flytt

Det finns en stor kostnad att spara om man sköter flyttstädningen själv och har tiden att avvara. Men det gäller att du är noga, annars finns det risk att du måste bekosta städningen för köparen

 • checklista vid husköp röd villa

Checklista vid husköp – Råd och tips för dig som ska köpa hus och villa

Ett husköp är troligtvis den största och viktigaste affären man gör i livet. Det finns mycket man måste hålla reda på för att undvika fel som kan drabba en för lång tid framöver. Genom att

 • Köpa bil - checklista vid bilköp

Köpa bil – Checklista med råd och tips för ditt bilinköp

Att köpa bil är ofta en stor affär och det finns många fallgropar som kan göra köpet dyrt. Men följer man några enkla regler och punkter så minimerar man riskerna att hamna i ett köp

 • brevlåda checklista vid flytt

Checklista vid flytt – Råd och tips när du planerar för att flytta

Att flytta är ofta ett stort projekt som kräver lång planering. Det finns mycket man behöver tänka på och det är lätt att glömma bort viktiga detaljer som kan kosta mycket pengar i slutändan. Därför

 • flygplats checklista vid flygförsening

Checklista vid flygförsening – Så får du tillbaka pengar då flyget är försenat

I vissa fall har du rätt till ersättning då flyget är försenat, inställt, överbokat eller du har problem med bagaget. Det är vanligt att man missar den ersättningen eller inte vet hur man går tillväga

 • Stockholm bostadsrätt

Bostadsrätt – Råd och tips för vid beskattning av bostadsrätt

Bostadsrätt är en nyttjanderätt till en lägenhet eller lokal i en fastighet ägd av en bostadsrättsförening (privatbostadsföretag). Om den ägs av en privatperson blir det skattemässigt sett en privatbostadsrätt, i annat fall näringsbostadsrätt. För både

 • RUT-avdrag för trädgårdsskötsel

RUT-avdrag för trädgårdsarbete – Så drar du av trädgårdsmästaren

Från och med 1 augusti 2016 har RUT-avdraget utökas med ett större antal trädgårdstjänster. Till exempel ska det vara möjligt att göra RUT-avdrag för beskärning av träd och annan trädgårdsskötsel. RUT-avdrag för trädgårdsskötsel Tidigare har

 • privatbostadsfastighet hus villa gul sverige

Privatbostadsfastighet eller näringsfastighet – Var går gränsen?

Småhus och tomtmark för småhus är antingen privatbostadsfastighet eller näringsfastighet. En bostadsrätt är antingen privatbostad eller tillgång i näringsverksamhet. Uppdelningen har betydelse för skatten på bl a hyresinkomster och kapitalvinst. Är det en privatbostadsfastighet? Ja,

 • Lägenhet Bostadsrätt Ägarlägenhet

Vad är en ägarlägenhet?

Ägarlägenhet är en ägarform för lägenheter som innebär att man äger lägenheten och en del fastigheten. Den infördes i Sverige 2009. Skillnaden mot bostadsrätter är att där så äger man lägenheten genom en förening men har

 • utlandsfastighet

Utlandsfastigheter – Köp, försäljning och uthyrning av utlandsfastigheter

Utlandsfastigheter räknas som privatbostäder på samma sätt som fastigheter i Sverige. Följande skatteregler gäller: Köp utlandsfastigheter När ett utlandshus köps som permanentbostad i något EU-land eller Island, Norge och Liechtenstein går det numera att få uppskov

 • hyresinkomster

Hyresinkomster – Så sänker du skatten på hyresinkomsterna

Hyresinkomster Hyresinkomster för alla privatbostäder, både villor och bostadsrätter, beskattas i normalfallet med en 30-procentig statlig skatt under »kapital«. Ersättning för upplåtelse av småhus, bostadsrätt och hyreslägenhet är skattefritt upptill 40 000 kr – inklusive

 • Utflyttning från Sverige

Utflyttning – Så förbereder du en lyckad flytt från Sverige

I vilket land du ska betala skatt på inkomster och förmögenhet vid utflyttning beror bl a på hur följande frågor besvaras: Är det tillfälligt utlandsarbete? Är det en långvarig eller i tiden obestämd utflyttning eller

 • villa familj lagfart tomt

Tomt – Så beskattas obebyggda tomter vid försäljning och ägande

Obebyggd tomt påförs fastighetsskatt. Se vidare fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. Det kan därför finnas anledning att uppföra en byggnad på tomten för att undvika fastighetsskatt som kan vara väsentligt högre än den kommunala fastighetsavgiften. Vid

 • småhus

Småhus – skattemässiga beteckningen på en- och tvåfamiljsfastigheter

Småhus är den skattemässiga beteckningen på en- och tvåfamiljsfastigheter samt mangårdsbyggnader på jordbruksfastigheter som fastställs vid fastighetstaxering. Hus och mark bildar en småhusenhet. Till beteckningen kan också höra komplementhus, exempelvis garage eller förråd. Om det

 • bostadsförmån boförmån

Bostadsförmån – Så sänker du skatten på bostadsförmånen

Att bo hyresfritt eller hyresbilligt i en fastighet eller lägenhet som tillhör arbetsgivaren klassas som en bostadsförmån och är en skattepliktig löneförmån. Utgångspunkten är marknadsvärdet av bostadsförmån, men kan justeras, exempelvis om bostaden är större

 • bostadsbidrag

Bostadsbidrag – Så här fungerar bostadsbidraget

Det finns två former av bostadsbidrag – ett till barnfamiljer med låg inkomst och ett till pensionärer (BTP). Båda är beroende av inkomstens storlek och bostadskostnaderna. Stödet åt barnfamiljerna blir större ju fler barn som

 • bostadsbeskattning

Bostadsbeskattning – Skatt på privatbostad och näringsfastighet

Bostadsbeskattning. Skattereglerna är olika för privatbostäder och näringsfastigheter. Se privatbostadsfastighet. Som privatbostad räknas i regel småhus, fritidshus, bostadsrätter och även bostad som ingår i ett jordbruk förutsatt att ägaren använder eller avser att använda den