Ett gåvobrev använder man som ett bevis för en gåva och att gåvan ska vara mottagarens enskilda egendom. Det kan till exempel vara ett sätt att se till så att mottagaren får behålla hela gåvan vid en eventuell skilsmässa. Det finns fördelar med att egendomen i stället är giftorättsgods varför det ofta också går att ange att gåvomottagaren får göra om gåvan till giftorättsgods med hjälp av äktenskapsförord.

Vanliga frågor om gåvobrev

Här nedan ser du dom vanligaste frågorna och svaren när det gäller gåvor och gåvobrev.

När ska man skriva ett gåvobrev?

När du vill ge bort en fastighet, pengar, värdepapper, konst samt andra föremål som du värderar högt. Men vill du inte styra över hur gåvan används är inte ett gåvobrev nödvändigt.

Måste jag registrera gåvobrevet?

Är gåvan mellan två makar måste gåvan registreras hos Skatteverket.

Kan jag skriva ett gåvobrev själv?

Ja, det finns inga krav på att en jurist ska skriva det. Dessutom kan du även använda vår mall för pengagåva eller mall för fastighetsgåva.

Hur ser ett gåvobrev ut?

Det finns ingen formell mall för hur ett gåvobrev ska se ut. Skriv ett eget gåvobrev, använd en mall eller anlita en jurist som skriver det åt dig.

Vad ska det innehålla?

Gåvobrevet måste vara underskrivet av både givaren och mottagare och innehålla en beskrivning av själva gåvan. Är det en fastighet måste beteckningen vara med. Det måste även innehålla villkor, ort och datum.

Köp vår mall för hus och fastighet

I vår webshop säljer vi mallar inom familjejuridik i Word- samt PDF-format. Den här mallen är enkel att använda och innehåller exempel så du lätt kan fylla i den.

Mall för pengar och värdepapper i PDF-format

Behöver du en mall för både pengar samt värdepapper? Då kan du även köpa en sådan i vår webshop.

Ett gåvobrev kan se ut så här och namnteckningarna ska vara bevittnad:

Gåvobrev – gratis mall för fastighet, villa och bostadsrätt

gåvobrev mall
Mall för gåvobrev

Härmed överlåter jag, (namn A, personnummer), såsom gåva till min son, (namn C, personnummer), fastigheten (fastighetsbeteckning, kommun).

Gåvan tillträdes den (datum).
Kontanter på XXXXXX kr utgör vederlag för gåvan.

Gåvan ska vara enskilda egendom för (namn C, personnummer). Det gäller även avkastningen därav och vad som sätts i dess ställe. (namn C, personnummer) har dock rätt att genom äktenskapsförord göra om egendomen till giftorättsgods.

Fastigheten får inte överlåtas eller pantsättas under givarens livstid utan dennes samtycke.

(Ort, datum) (namn A, personnummer) Överlåtelsen är godkänd av givarens make: (namn B, personnummer) Namnteckningarna är bevittnad:

(namn, personnumer) (namn, personnummer)

Exempel 2 gåvobrev för fastighet, villa och bostadsrätt med exempeltext

Härmed överlåter jag, (Stina Svensson, XXXXXX-XXXX), såsom gåva till min son, (Erik Svensson, XXXXXX-XXXX), fastigheten (Storstad 14:23, Storstads kommun).

Gåvan tillträdes den (2020-01-01).
Kontanter på 350 000 kr utgör vederlag för gåvan.

Gåvan ska vara enskilda egendom för (Erik Svensson, XXXXXX-XXXX). Det gäller även avkastningen därav och vad som sätts i dess ställe. (Erik Svensson, XXXXXX-XXXX) har dock rätt att genom äktenskapsförord göra om egendomen till giftorättsgods.

Fastigheten får inte överlåtas eller pantsättas under givarens livstid utan dennes samtycke.

(Storstad , 2020-01-20) (Stina Svensson, XXXXXX-XXXX) Överlåtelsen är godkänd av givarens make: (Åke Svensson, XXXXXX-XXXX) Namnteckningarna är bevittnad:

(Bertil Johansson, XXXXXX-XXXX) (Greta Åkesson, XXXXXX-XXXX)

dokumentmall penna

Gåva för aktier, fonder och pengar

Vid gåva i form av aktier, fonder och pengar behöver man normalt sett inget gåvobrev om gåvan inte är villkorad, men vill du styra hur man ska använda gåvan är brevet viktigt.

Här kan du läsa mer om gåvobrev

Här finns mer att läsa om hur du kan använda gåvobrevet för att till exempel ge bort ett hus eller fastighet.

Gåva – Så ger du bort hus och fastighet till barn 

Skatteverket: Gåva mellan makar