Ett gåvobrev använder man som ett bevis för en gåva och att gåvan ska vara mottagarens enskilda egendom. Det kan till exempel vara ett sätt att se till så att mottagaren får behålla hela gåvan vid en eventuell skilsmässa. Det finns fördelar med att egendomen i stället är giftorättsgods varför det ofta också går att ange att gåvomottagaren får göra om gåvan till giftorättsgods med hjälp av äktenskapsförord.

Vanliga frågor om gåvobrev

Här nedan ser du dom vanligaste frågorna och svaren när det gäller gåvor och gåvobrev.

Vad är ett gåvobrev?

En handling där givaren intygar att man ger bort gåvan till en eller flera personer samt eventuella villkor som tillkommer.

När ska man skriva ett gåvobrev?

När du vill ge bort en gåva som till exempel kan vara en fastighet, pengar, värdepapper, konst samt andra föremål som du värderar högt. Är gåvan även villkorad är det extra viktigt att man skriver en gåvohandling. Det kan till exempel vara om gåvan ska vara enskild egendom för att skydda vid en skilsmässa.

Måste jag registrera gåvobrevet?

Ja, om gåvan är mellan två makar måste gåvan registreras hos Skatteverket.

Kan jag skriva ett gåvobrev själv?

Ja, det finns inga krav på att en jurist ska skriva det. Dessutom kan du även använda vår mall för pengagåva eller mall för fastighetsgåva.

Hur ska ett gåvobrev se ut?

Det finns ingen formell mall för hur ett gåvobrev ska se ut. Skriv ett eget gåvobrev, använd en mall eller anlita en jurist som skriver det åt dig.

Vad ska det innehålla?

Gåvobrevet måste vara underskrivet av både givaren och mottagare och innehålla en beskrivning av själva gåvan. Är det en fastighet måste beteckningen vara med. Det måste även innehålla villkor, ort och datum.

Köp vår mall för hus och fastighet

Mallen för gåva av hus och fastighet finns att köpa i vår webbshop PDF- samt Word-format. Du kan enkelt ladda ner den och betala direkt med till exempel Swish.

Mall för pengar och värdepapper i PDF-format

Behöver du en mall för både pengar samt värdepapper? Även den finns i vår webbshop och går att ladda ner enkelt.

Ett gåvobrev kan se ut så här och namnteckningarna ska vara bevittnad:

Gåvobrev – gratis mall för fastighet, villa och bostadsrätt

Kopiera texten i mallen nedan och klistra in i ditt ordbehandlingsprogram för att redigera texten.

Exempel 1

gåvobrev mall
Mall för gåvobrev

Härmed överlåter jag, (namn A, personnummer), såsom gåva till min son, (namn C, personnummer), fastigheten (fastighetsbeteckning, kommun).

Gåvan tillträdes den (datum).
Kontanter på XXXXXX kr utgör vederlag för gåvan.

Gåvan ska vara enskilda egendom för (namn C, personnummer). Det gäller även avkastningen därav och vad som sätts i dess ställe. (namn C, personnummer) har dock rätt att genom äktenskapsförord göra om egendomen till giftorättsgods.

Fastigheten får inte överlåtas eller pantsättas under givarens livstid utan dennes samtycke.

(Ort, datum) (namn A, personnummer) Överlåtelsen är godkänd av givarens make: (namn B, personnummer) Namnteckningarna är bevittnad:

(namn, personnumer) (namn, personnummer)

Exempel 2 med exempeltext

Härmed överlåter jag, (Stina Svensson, XXXXXX-XXXX), såsom gåva till min son, (Erik Svensson, XXXXXX-XXXX), fastigheten (Storstad 14:23, Storstads kommun).

Gåvan tillträdes den (2020-01-01).
Kontanter på 350 000 kr utgör vederlag för gåvan.

Gåvan ska vara enskilda egendom för (Erik Svensson, XXXXXX-XXXX). Det gäller även avkastningen därav och vad som sätts i dess ställe. (Erik Svensson, XXXXXX-XXXX) har dock rätt att genom äktenskapsförord göra om egendomen till giftorättsgods.

Fastigheten får inte överlåtas eller pantsättas under givarens livstid utan dennes samtycke.

(Storstad , 2020-01-20) (Stina Svensson, XXXXXX-XXXX) Överlåtelsen är godkänd av givarens make: (Åke Svensson, XXXXXX-XXXX) Namnteckningarna är bevittnad:

(Bertil Johansson, XXXXXX-XXXX) (Greta Åkesson, XXXXXX-XXXX)

dokumentmall penna

Gåva för aktier, fonder och pengar

Vid gåva i form av aktier, fonder och pengar behöver man normalt sett inget gåvobrev om gåvan inte är villkorad. Men om du däremot vill styra hur gåvomottagaren använder gåvan ska du skriva en gåvohandling med dessa villkor.

Här kan du läsa mer om gåvobrev

Här finns mer att läsa om hur du kan använda gåvobrevet för att till exempel ge bort ett hus eller fastighet.

Gåva – Så ger du bort hus och fastighet till barn 

Skatteverket: Gåva mellan makar