Ett gåvobrev används föra en gåva som ska vara mottagarens enskilda egendom. Det är ett sätt att se till så att mottagaren får behålla hela gåvan vid en eventuell skilsmässa. Det kan finnas fördelar med att egendomen i stället är giftorättsgods varför det ofta också anges att gåvomottagaren får göra om gåvan till giftorättsgods med hjälp av äktenskapsförord. Ett gåvobrev kan se ut så här och namnteckningarna ska bevittnas:

Köp vårt gåvobrevspaket

Köp våra gåvobrevspaket med mall för både fastighet och värdepapper i Word- och PDF-format.

Gåvobrev – gratis mall för fastighet, villa och bostadsrätt

gåvobrev mall
Mall för gåvobrev

Härmed överlåter jag, (namn A, personnummer), såsom gåva till min son, (namn C, personnummer), fastigheten (fastighetsbeteckning, kommun).

Gåvan tillträdes den (datum).
Kontanter på XXXXXX kr utgör vederlag för gåvan.

Gåvan ska vara enskilda egendom för (namn C, personnummer). Det gäller även avkastningen därav och vad som sätts i dess ställe. (namn C, personnummer) har dock rätt att genom äktenskapsförord göra om egendomen till giftorättsgods.

Fastigheten får inte överlåtas eller pantsättas under givarens livstid utan dennes samtycke.

(Ort, datum) (namn A, personnummer) Överlåtelsen godkänns av givarens make: (namn B, personnummer) Namnteckningarna bevittnas:

(namn, personnumer) (namn, personnummer)

Exempel 2 gåvobrev för fastighet, villa och bostadsrätt med exempeltext

Härmed överlåter jag, (Stina Svensson, XXXXXX-XXXX), såsom gåva till min son, (Erik Svensson, XXXXXX-XXXX), fastigheten (Storstad 14:23, Storstads kommun).

Gåvan tillträdes den (2020-01-01).
Kontanter på 350 000 kr utgör vederlag för gåvan.

Gåvan ska vara enskilda egendom för (Erik Svensson, XXXXXX-XXXX). Det gäller även avkastningen därav och vad som sätts i dess ställe. (Erik Svensson, XXXXXX-XXXX) har dock rätt att genom äktenskapsförord göra om egendomen till giftorättsgods.

Fastigheten får inte överlåtas eller pantsättas under givarens livstid utan dennes samtycke.

(Storstad , 2020-01-20) (Stina Svensson, XXXXXX-XXXX) Överlåtelsen godkänns av givarens make: (Åke Svensson, XXXXXX-XXXX) Namnteckningarna bevittnas:

(Bertil Johansson, XXXXXX-XXXX) (Greta Åkesson, XXXXXX-XXXX)

dokumentmall penna

Gåva för aktier, fonder och pengar

Vid gåva i form av aktier, fonder och pengar behövs normalt sett inget gåvobrev om gåvan inte är villkorad.

Läs mer om gåvobrev

Läs mer om hur du kan använda gåvobrevet för att till exempel ge bort ett hus eller fastighet.

Gåva – Så ger du bort hus och fastighet till barn 

Skatteverket: Gåva mellan makar