Ett gåvobrev används föra en gåva som ska vara mottagarens enskilda egendom. Det är ett sätt att se till så att mottagaren får behålla hela gåvan vid en eventuell skilsmässa. Det kan finnas fördelar med att egendomen i stället är giftorättsgods varför det ofta också anges att gåvomottagaren får göra om gåvan till giftorättsgods med hjälp av äktenskapsförord.

Vanliga frågor om gåvobrev

När ska man skriva ett gåvobrev?

När du vill ge bort en fastighet, pengar, värdepapper, konst eller annat föremål som du värderar högt och vill styra hur gåvan används.

Måste jag registrera gåvobrevet?

Är gåvan mellan två makar måste gåvan registreras hos Skatteverket.

Kan jag skriva ett gåvobrev själv?

Ja, det finns inga krav på att en jurist ska skriva det. Använd gärna vår mall för pengagåva eller mall för fastighetsgåva.

Hur ser ett gåvobrev ut?

Det finns ingen formell mall för hur ett gåvobrev ska se ut. Skriv ett eget gåvobrev, använd en mall eller anlita en jurist som skriver det åt dig.

Vad ska det innehålla?

Gåvobrevet måste vara underskrivet av både givaren och mottagare och innehålla en beskrivning av själva gåvan. Är det en fastighet måste beteckningen finnas med. Det måste även innehålla villkor, ort och datum.

Köp vår mall för hus och fastighet

I vår webshop säljer vi mallar inom familjejuridik i både Word- och PDF-format.

Köp vår mall för pengar och värdepapper i PDF-format

Ett gåvobrev kan se ut så här och namnteckningarna ska bevittnas:

Gåvobrev – gratis mall för fastighet, villa och bostadsrätt

gåvobrev mall
Mall för gåvobrev

Härmed överlåter jag, (namn A, personnummer), såsom gåva till min son, (namn C, personnummer), fastigheten (fastighetsbeteckning, kommun).

Gåvan tillträdes den (datum).
Kontanter på XXXXXX kr utgör vederlag för gåvan.

Gåvan ska vara enskilda egendom för (namn C, personnummer). Det gäller även avkastningen därav och vad som sätts i dess ställe. (namn C, personnummer) har dock rätt att genom äktenskapsförord göra om egendomen till giftorättsgods.

Fastigheten får inte överlåtas eller pantsättas under givarens livstid utan dennes samtycke.

(Ort, datum) (namn A, personnummer) Överlåtelsen godkänns av givarens make: (namn B, personnummer) Namnteckningarna bevittnas:

(namn, personnumer) (namn, personnummer)

Exempel 2 gåvobrev för fastighet, villa och bostadsrätt med exempeltext

Härmed överlåter jag, (Stina Svensson, XXXXXX-XXXX), såsom gåva till min son, (Erik Svensson, XXXXXX-XXXX), fastigheten (Storstad 14:23, Storstads kommun).

Gåvan tillträdes den (2020-01-01).
Kontanter på 350 000 kr utgör vederlag för gåvan.

Gåvan ska vara enskilda egendom för (Erik Svensson, XXXXXX-XXXX). Det gäller även avkastningen därav och vad som sätts i dess ställe. (Erik Svensson, XXXXXX-XXXX) har dock rätt att genom äktenskapsförord göra om egendomen till giftorättsgods.

Fastigheten får inte överlåtas eller pantsättas under givarens livstid utan dennes samtycke.

(Storstad , 2020-01-20) (Stina Svensson, XXXXXX-XXXX) Överlåtelsen godkänns av givarens make: (Åke Svensson, XXXXXX-XXXX) Namnteckningarna bevittnas:

(Bertil Johansson, XXXXXX-XXXX) (Greta Åkesson, XXXXXX-XXXX)

dokumentmall penna

Gåva för aktier, fonder och pengar

Vid gåva i form av aktier, fonder och pengar behövs normalt sett inget gåvobrev om gåvan inte är villkorad.

Läs mer om gåvobrev

Läs mer om hur du kan använda gåvobrevet för att till exempel ge bort ett hus eller fastighet.

Gåva – Så ger du bort hus och fastighet till barn 

Skatteverket: Gåva mellan makar