Vill du göra avdrag för kostnader som du haft för din yrkesutövning eller i ditt företag? Här hittar du avdrag för företag och privatpersoner. Men vill du veta vilka kostnader du absolut inte får göra avdrag för? Titta i listan nedan för kostnader som inte är avdragsgilla.

Böter och vite

Böter får du aldrig göra avdrag för. Det kan till exempel vara förseningsavgifter och kontrollavgifter. Du får inte ens göra avdrag för parkeringsböter och felparkeringsavgifter trots att du fått boten i tjänsten.

Kostnadsräntan på Skattekontot är inte avdragsgilla

Kostnadsränta får du när du har underskott på Skattekontot och är ett påtryckningsmedel för att få dig att betala. Har du fått betala kostnadsränta på Skattekontot så är den inte avdragsgill. Om du däremot har fått intäktsränta behöver du inte betala skatt för den.

Svenska inkomstskatter

Svenska skatter som kommunal och statlig inkomstskatt får du inte göra avdrag för. Detsamma gäller för kupongskatt. För företag finns det däremot avdrag att göra för skatter.

varning inte avdragsgilla

Skattetillägg och förseningsavgifter till skattemyndigheten är inte avdragsgilla

Om du har angett felaktiga uppgifter i din deklaration kan du få betala skattetillägg. Har du lämnat in deklarationen försent så drabbas du av förseningsavgifter. Dessa kostnader som beror på slarv, fusk eller felaktigheter får du inte göra avdrag för.

Kostnader i samband med registrering av företaget

När du registrerar ett företag så betalar du en nyregistreringsavgift till Bolagsverket. Den kostnaden är inte avdragsgill. Däremot kan du göra avdra för de flesta andra avgifter från Bolagsverket.

Medlemsavgifter är inte avdragsgilla

Medlemsavgifter i olika föreningar är inte avdragsgilla. Det är oberoende om det är en ideell förening, facklig organisation eller intresseförening.

Personliga levnadskostnader

Generellt är alla personliga levnadskostnader, alltså kostnader som inte krävs för att du ska kunna utföra ditt arbete, inte avdragsgilla.

Läs om kostnader som är avdragsgilla

Här hittar du alla kostnader som är avdragsgilla.