5 (100%) 1 röst[er]

Parkeringsavgift vid tjänsteuppdrag är avdragsgill med det belopp du betalat och ingår inte i schablonavdraget för bil i tjänsten. Om det inte går att få kvitto bör du föra dagbok över utgifterna. Om parkeringsavgifterna löpande tas med på reseräkningen anses detta som direkta utlägg för tjänsteresorna och behöver då inte tas med på kontrolluppgiften. Om du däremot får schablonmässiga ersättningar från arbetsgivaren måste beloppen tas med i deklarationen och avdraget styrkas.

Den som har bilförmån beskattas inte för fri parkering vid arbetsplatsen. Om man inte har fri parkering medges avdrag på samma sätt som för den som har egen bil. Parkeringskostnader vid arbetsplatsen får dras av för de dagar som bilen används i tjänsten. Om man har rätt till reseavdrag därför att bilen används minst 160 dagar i tjänsten, har man även rätt till avdrag för parkeringskostnader för alla resdagar.

Observera att parkeringsböter eller kontrollavgifter är inte avdragsgilla.

parkeringsavgift

Råd för parkeringsavgiften

Använd en handkassa

Ett sätt att undvika problem och kostnader för parkeringsavgifter är att arbetsgivaren löpande förskotterar ett belopp för p-avgifter till den anställde. När ersättningen har förbrukats lämnas alla sparade kvitton in till arbetsgivaren och ett nytt belopp betalas ut. Då behöver beloppet inte redovisas i deklarationen och onödig skriftväxling med skatteverket kan undvikas.

Parkeringsavgift 2019 – villkor för avdrag

Villkor för avdrag av parkeringsavgiftAvdrag
Du har använt egen bil och kört minst 300 mil i tjänsten, ochAvdrag för de dagar du använt bilen i tjänsten.
– använt bilen i tjänsten minst 60 dagar/årAvdrag för de dagar du använt bilen för resor till/från arbetet
– använt bilen i tjänsten minst 160 dagar/år 

Läs mer om avdrag för resor

Här hittar du fler avdrag du kan göra för dina resor.

Dra av för trängselskatten

Så gör du avdrag för bil i tjänsten

Då kan du göra avdrag för parkeringsböter

Läs mer om avdrag för parkeringsavgift

Skatteverket