Du kan göra avdrag för parkeringsavgifter när du använst bilen i tjänsten för ett uppdrag. Här kan du läsa om vilka regler som gäller för dra av kostnader för parkering.

När kan man göra avdrag för parkeringsavgiften?

Parkeringsavgift vid tjänsteuppdrag är avdragsgill med det belopp du faktiskt har betalat och ingår inte i schablonavdraget för bil i tjänsten.

  • Om det till exempel inte går att få kvitto bör du föra dagbok över parkeringsutgifterna.
  • Om man tar ut parkeringsavgifterna löpande på reseräkningen anses man detta som direkta utlägg för tjänsteresorna och behöver då inte tas med på kontrolluppgiften.
  • Men om du däremot får schablonmässiga ersättningar från arbetsgivaren måste du ta med beloppen i deklarationen och du måste kunna styrka avdraget.

Parkering som bilförmån

Den som har bilförmån blir inte beskattad för fri parkering vid arbetsplatsen. Om man inte har fri parkering medges avdrag på samma sätt som för den som har egen bil. Parkeringskostnader vid arbetsplatsen får dras av för de dagar som bilen används i tjänsten. Om man har rätt till reseavdrag därför att bilen används minst 160 dagar i tjänsten, har man även rätt till avdrag för parkeringskostnader för alla resdagar.

Observera att parkeringsböter eller kontrollavgifter är inte avdragsgilla.

parkeringsavgift

Råd för parkeringsavgiften

Använd en handkassa

Ett sätt att undvika problem samt kostnader för parkeringsavgifter är att arbetsgivaren löpande förskotterar ett belopp för p-avgifter till den anställde. När man har förbrukat ersättningen lämnar man alla sparade kvitton in till arbetsgivaren och ett nytt belopp kan bli utbetalt. Då behöver beloppet inte vara redovisat i deklarationen och onödig skriftväxling med skatteverket går att undvika.

Parkeringsavgift 2022 – villkor för avdrag

Villkor för avdrag av parkeringsavgift Avdrag
Du har använt egen bil och kört minst 300 mil i tjänsten, och  
– använt bilen i tjänsten minst 60 dagar/år Avdrag för de dagar du använt bilen i tjänsten.
– använt bilen i tjänsten minst 160 dagar/år Avdrag för de dagar du använt bilen för resor till/från arbetet 

Läs mer om avdrag för bil och resor

Här hittar du fler länkar om bil.

Här kan du läsa mer om avdrag för parkeringsavgift

Då kan du göra avdrag för parkeringsböter

Skatteverket