Använder du din privata telefon mycket i arbetet? Då kan det finnas möjlighet att göra avdrag för samtal du ringer i jobbet. Som företagare och enskild näringsidkare har du ännu större möjligheter till avdrag för mobiltelefon.

mobiltelefon avdrag

Avdrag för mobiltelefon

Avdrag för företag och enskild firma

I ett företag och som enskild näringsidkare kan du göra avdrag för mobiltelefon vid inköp av telefonen. Eftersom telefonen har en begränsad livstid och räknas som förbrukningsinventarier kan du dra av hela beloppet direkt.

Har du ett företagsabonnemang med fast avgift kan du även göra avdrag för det.

Har du däremot ett privat abonnemang kan det vara svårt att göra avdrag för hela kostnaden. Praxis är att du då gör avdrag för halva kostnaden.

Avdrag för mobiltelefon som privatperson

Som privatperson får du inte göra avdrag för mobiltelefonen. Det räknas som en privat kostnad. Detsamma gäller om du har en låne- eller leasingkostnad för den.

Inte heller abonnemangsavgiften är avdragsgill utan räknas som en privat utgift. Oavsett om du använder telefonen för jobbsamtal eller inte.

Däremot har du möjlighet att göra avdrag för själva samtalen på mobiltelefonen. Du måste då specificera alla samtalen du har gjort i jobbsyfte och kunna hänvisa till en samtalskostnad för dessa. Den kostnaden är avdragsgill för dig som privatperson.

Avdrag för SMS på mobiltelefon

Du får även göra avdrag för SMS som du använder i tjänsten men här gäller samma bevisföring som vid samtal. Du måste alltså specificera vilka SMS som du skickat i tjänsten samt kostnaden för att kunna göra avdrag.

Avdrag för dator, surfplatta och internet

Så här gör du avdrag för internet och avdragsgilla kostnader för dator och surfplatta. Läs mer om deklarationen och viktiga datum.

Avdrag för fast telefon

Det är inte bara för mobiltelefon du får göra avdrag för samtal. Avdragsrätten gäller även för fast telefoni med samma regler. Du får alltså göra avdrag för samtalskostnader men inte inköp av fast telefon eller abonnemang.

Läs mer om avdrag