Stå-upp-möten eller stand up-möten är en viktig komponent i många agila ramverk som till exempel Scrum och Kanban men kan användas i alla projektmetoder eller varför inte den dagliga verksamheten. Metoden bygger på den enkla principen att det är jobbigt att stå upp och då blir mötena korta och effektiga.

I Scrum brukar man vanligtvis benämna mötet ”Daily scrum” eftersom det ska hållas dagligen. Ett annat vanligt namn är ”Daily stand-up”.

Stå-upp-mötenSå fungerar stå-upp-möten

Ett stå-upp-möte är vanligtvis tidsbegränsat till ca 5-15 minuter beroende på hur många deltagare det är i mötet. Det hålls varje dag, vid samma plats och vid en strikt tidpunkt, vanligtvis på morgonen. Det är bra om mötet hålls nära arbetsplatserna så teamet inte behöver förflytta sig eller samlas i en annan lokal. Mötet ska bli en rutin som naturligt utförs varje dag.

Mötet startar

När stå-upp-mötet börjar ställer sig deltagare i en ring. En facilitator (till exempel en projektledare eller chef) utser en person som får börja svara på frågorna:

  • Vad har jag gjort sedan igår?
  • Vad ska jag göra idag?
  • Är det något som hindrar mig från att göra mina uppgifter?

Är svaret på sista frågan ”ja” så går man kort igenom vilka hinder man har. Teamet utser en ansvarig för att hjälpa personen att lösa problemet. Det kan även vara fler som ansvarar. Det viktiga är att man inte låter diskussionen rinna iväg utan direkt går vidare till nästa person.

Besvara varje fråga kort. Om någon börjar med att göra en större utläggning ber man den personen boka ett separat möte efter stå-upp-mötet.

När sista personen har svarat på frågorna är mötet slut. Deltagarna har nu satt sin egen agenda för dagen och ansvarar för att genomföra den.

Läs mer om stå-upp-möten och agila metoder

Agila metoder – Vad är agile och hur jobbar du agilt?

Retrospektiv – Exempel på retrospective i ett projekt

7 goda vanor för effektiva människor – Använd seven habits för personlig utveckling

Chef.se: 10 tips för effektiva möten