Vad är en MVP?

En MVP står för Minimum Viable Product. Men det finns ingen vedertagen svensk översättning men många använder till exempel ”Minsta livskraftiga produkt” (Limetta) eller ”Minsta mätbara förhandstitten” (Crisp).

Begreppet använder man för att definiera en produkt som är den absolut minsta fungerande versionen som ändå kan leverera ett värde till kunden. Skillnaden mot till exempel en prototyp är att en Minimum Viable Product kan stå på egna ben. Du ska även kunna lansera den som en fungerande produkt. Men som inte är helt färdigbyggd och går att komplettera med fler funktioner i framtiden.

Definitionen

För att en produkt ska vara en MVP behöver följande påstående vara uppfyllda:

  • Kunden måste se ett så stort värde i produkten att kunden är villig att köpa och använda den
  • Kunden måste vilja fortsätta använda produkten efter kunden köpt den
  • Produkten måste kunna leverera feedback och data tillbaka till producent

Varför en Minimum Viable Product?

mvp minimum viable product

Ett företag får en idé om en produkt och behöver undersöka marknadens intresse för den. Man tror inte att en marknadsundersökning kommer ge det resultat man vill eftersom produkten är ny och svår att förstå i text. Man väljer i stället att starta upp ett projekt och bygga en produkt som enbart innehåller kärnfunktionen, en MVP. Alltså den grundläggande affärsidén som levererar ett värde till kunden. I produkten väljer man att bygga in ett flertal mätpunkter som ger feedback tillbaka till företaget hur den används och upplevs av kunden. Produkten släpps sedan till en liten grupp människor, till exempel en grupp av så kallade ”early adopters”, för att utvärdera den och se om det är värt att bygga en fullskalig tjänst till en större målgrupp.

Här kan du läsa mer om agil utveckling

MVP är bara en liten del av den agila utvecklingen. Här nedan hittar du fler exempel på metoder du kan använda för att förbättra ditt projekt samt råd och tips hur du blir mer effektiv i dina projektleveranser.

Kanban – Visualisera processen på tavla med agila metoden

Scrum – Öka produktiviteten i projekt med agila metoder

User story – Vad är en user story eller användarfall?